Arkiv Thy

Thisted Bys ejendomme realregister mm

brug gerne + og - som i Google
Nørregade 36


Id: 21
Nuværende adresse: Nørregade 36
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 17, 17a
Ældre matrikel: 284
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 269, 281.
Ejere brugere: 1827 Peder Chr. Mikkelsen Bach, skrædder, huset med grund, skøde fra fuldmægtig Steentoft læst
27.5.56.
1867 Sidsel Kirstine Bach, enke efter ovennævnte, adkomst: amtstilladelse til uskiftet bo, læst 5.11.
1867 Niels Jensby, murer, samme ejendom, skøde læst 5.11.
1906 Karen Marie Jensby, ovennævntes enke, matr 17a, adkomst: skifte læst 22.5.17.
1918 P. Svallgård, fhv. kæmnerbud og Chr. Juul Larsen, vognmand, auktionsskøde læst 9.2.
1920 Amalie Spanggaard, samme ejendom, skøde læst 6.7.
1927 Amalie Spanggaards arvinger, adkomst: skifte læst 10.11.
1927 Nikolaj Jensen, skøde læst 10.11.
1933 Carl Chr. Bunch Morsing, arbejdsmand, skøde læst 9.12.
1945 Margrethe L. Christensen, matr. 17a, skøde læst 19.3.
1946 Peter Overgaard, matr. 17a, skøde læst 16.9.
1946 Poul Jonassen, matr. 17a, skøde læst 18.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 284:Et hus på Nørregade østre side, forsikring nr 269 med grund matr. 284, 500 kv.al. Ny matr. 17, hk ¾ album. (solgt 1876, fol. 521, en lod matr. 17b hk med bygning forsikring nr 473) Rest matr. 17a hk ½ album.

1890-1955 fol. 21: Nørregade 36, matr. 17a, hk ½ album.
Ny tingbog bygrunden blad 17a.
Historie om ejendommen:

Kastet 16


Id: 22
Nuværende adresse: Kastet 16
Gammel adresse: Ved Kastet
Nuværende matrikel: 17b
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 473
Ejere brugere: 1881 Niels Chr. Madsen, lod matr. 17b med bygning, skøde fra murermester Niels Jensby, læst 18.7.
1881 Chr. P. Bertelsen, samme ejendom med bygning, skøde læst 4.10.
1885 Anders Jensen Christensen, gasværksarbejder, samme ejendom, skøde læst 8.12.
1910 Sidsel Christensen født Pedersen, enke efter foregående ejer, adkomst: skifte læst 10.10.
1913 Dorthe Marie Bertelsen, enke, samme ejendom, skøde fra skiftekommission, Kbh.., læst 5.8.
1913 Ole Chr. Andersen, fhv. skibsfører, skøde læst 21.1o.
1919 Chr. Jensen Bonnerup, skøde læst 8.2.
1920 Niels Peter Pedersen, skøde læst 17.2.
1936 Maren K. Pedersen født Christensen og mands arvinger, foregående ejer, adkomst: skifte
læst 18.6.
1936 Ole H. Larsen, skøde læst 18.6.
1939 Chr. Steffensen, matr. 17b, skøde læst 10.8.
1942 Nikolaj Vestergaard, murermester, skøde læst 27.2.
1942 Jens Peter Jensen, arbejdsmand, skøde lyst 9.5.
1944 Laurits L. Axelsen, samme ejendom, skøde lyst 10.2.
1946 Carl Chr. Nielsen, matr. 17b, skøde lyst 16.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 521: En lod ved Kastet, matr. 17b, hk ¼ alb., med bygning, forsikring nr 473. (kommer fra fol. 284).

1890-1955 fol. 22: Kastet 16, matr. 17b, hk ¼ album.
Ny tingbog bygrunden blad 17b.
Historie om ejendommen:

Nørregade 34


Id: 23
Nuværende adresse: Nørregade 34
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 18a
Ældre matrikel: 283
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 268, 280
Ejere brugere: 1815 Clemmen J. Dahlgaard, grundstykket, skøde fra Johanne Nielsdatter, Østerild læst 17.3.21.
1856 G. Momtoft, købmand, hus og grund, auktionsskøde læst 30.10.66
1944 Nikoline M. M. Pedersen, matr. 18, adkomst læst 10.1.
1944 Julius Nikolaj Larsen, skøde fra offentlig skifte læst 10.11.
1946 Chr. Neesgaard, matr. 18a, skøde læst 2.12.
1946 Marie Martine Andersen, matr. 18a, skøde læst 2.12.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 283: Et grundstykke på Nørregade østre side matr. 283, 1026 kv.al., hvorpå er opført bygning forsikring nr. 268. Ny matr. 18, hk 1¼ album.

1890-1955 fol.23: Nørregade 34, matr.18, hk 1¼ album. 1945 solgt ny tingbog matr. 18b, hk ½ alb, Rest 18a, hk ¾ album.
Ny tingbog bygrunden blad 18a
Historie om ejendommen:


Id: 24
Nuværende adresse:
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 19a, 19c, 19d
Ældre matrikel: 282
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 267, 279
Ejere brugere: 1829 Henrik Jepsen, gården forsikring 267 med grund matr. 282, skøde fra Maren Christensdatter,
(Niels Kjærs enke).
1855 Peder Chr. N. Kjær, vognmand, samme ejendom, auktionsrettens skøde læst 27.11.
1857 Kirsten Marie Pedersen, enke efter foregående ejer, adkomst: tilladelse til uskiftet bo, l. 6.8.61.
1874 Christen Kjær, søn, vognmand, samme ejendom med aftægt til moderen, skøde læst 17.11
1908 Ane Katrine Kjær, Christen Kjærs enke, matr. 19a, skifteudskrift læst 14.7. (+matr. 19b)
1908 Ane Katrine Kjærs arvinger, matr. 19a, skifteudskrift læst 14.7. (+ 19b)
1908 Chr. Jensen, murer, matr 19a, skøde fra Ane Kathrine Kjærs arvinger læst 30.6. (+ 19b
1918 Niels Thinggaard Nielsen, matr. 19a, c, d., skøde læst 24.12.
1924 Jens Knudsen Jensen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde læst 24.4.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 282: En gård på Nørregade østre side, forsikring nr 267 med grund matr. 282, 1330 kv.al., ny matr. 19a, hk 1¾ album og matr. 19b, hk 2¼ album, (solgt fra fol. 281 (1908?). Her registreret matr. 19a. Se tillige matr. 19b, fol. 281, ejersammenfald.

1890-1955 fol. 24: matr. 19a, hk 1¾ album og matr. 19b, hk 2¼ album. Fra matr 19b sælges matr. f, g, h rest matr. 19e hk ¾ album. Se matr. 19b, særskilt registreret - se matr. 19e særskilt registreret.

1927-1955, fol. 966, bygrunden: Ejer fra fol. 24 matr. 19a hk ½ album, 19c ¼ album, 19d ¼ album.
Ny tingbog blad 19a, 1957.
Historie om ejendommen:

Kastet


Id: 25
Nuværende adresse: Kastet
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 20, 20a
Ældre matrikel: 280b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 281
Ejere brugere: 1853 Poul C. Pedersen, hattemager, et hus med grund, skøde fra smed A. S. Skaarup læst 17.1.54.
1858 Maren Frederiksdatter, enke efter foregående, adkomst: amtstilladelse til uskiftet bo læst 12.7.59
1876 Poul Jensen, samme ejendom, skøde læst 9.5.
1879 Jens Mørk Christensen, skibstømrer, skøde læst 8.4.
1881 Niels Pedersen, arbejdsmand, skøde læst 15.11.
1890 Carl Olesen, arbejdsmand, skøde læst 18.3.
1892 Peter Poulsen, matr 20, hk ¾ album, mageskifteskøde læst 10.1.93.
1918 P. O. Poulsen, matr. 20a ,b,c, hk ¾ album med bygninger, skøde læst 25.6.
1939 Henriette Poulsen, enkefru, matr.20a, adkomst: skifte læst 15.3.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 296: Eejer fra fol. 280: Et hus på Nørregade, eller nu Kastet, forsikring nr 281 med grund matr. 280b, hk 544 kv.al., nuværende matrikel 20, hk ¾ album.

1890-1955 fol. 25: matr. 20, hk ¾ album. Desuden ejer fra fol 26,matr. 21b, uden hk, (solgt matr. 20b til fol. 903, 20c til fol. 905,21b til fol. 903), rest matr. 20a, uden hk
ny tigbog blad 20a.
Historie om ejendommen:

Nørregade 28


Id: 26
Nuværende adresse: Nørregade 28
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 21a
Ældre matrikel: 280a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 265, 277
Ejere brugere: 1821 Anders Simonsen Skaarup, klejnsmed, huset på Nørregade med grund, skøde fra Højmark
læst 17.1.54
1867 Arvinger efter foregående ejer, adkomst: skifte læst 18.2.68.
1867 Adrian Dolleris, samme ejendom, skøde læst 18.2.68.
1872 C. Axelsen, rebslager, samme ejendom, skøde læst 11.6.
1885 C. Axelsen, matr. 22b af bygrunden hk 1 album, skøde fra N.C. Kjærgaard læst 9.3.86.
1902 Viktoria Lynge, frk., matr. 21 og 22b med bygninger forsikring nr 277, skøde læst 23.12.
1913 P. O. Poulsen, købmand, samme ejendom, skøde læst 16.12.
1913 P. O. Poulsen, matr. 22e, skøde fra Thisted Arbejderforening læst 9.12.
1939 Henriette Poulsen, P. O. Poulsens enke, matr. 21a, 22b, 22e, adkomst læst 15.3.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 280: Et hus på Nørregade østre side, forsikring nr 265 med grund matr 280, 1139 kv.al. Heraf solgt 1853 til fol. 296 matr. 280b, 544 kv.al., rest matr. 280a. Ansat under ny matr. 21, hk ¾ album
Tilkøbt fra fol. 279 matr. 22b af bygrunden hk 1 album og solgt 1898 til fol. 337, matr.22e: rest matr. 22b hk ¼ album.

1890-1955 fol. 26: Nørregade 28, matr 21, hk ¾ album, matr. 22b, hk ¼ album, matr. 22e, hk ¾ album (tilkøbt fra fol. 74). Solgt 1918: matr. 21b uden hk.
Ny tingbog bygrunden blad 21a.
Historie om ejendommen:

Kastet 32


Id: 27
Nuværende adresse: Kastet 32
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 22, 22a
Ældre matrikel: 279a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 264, 276
Ejere brugere: 1823 Jens Thomsen Frost, vognmand, hus med grund, matr. 279a, skøde fra købmand Hous bo læst
4.10.
1824 Jens Thomsen Frost, markjord 9 tdr. sæde, skøde fra købmand Lars Jensen, læst 20.10.
1870 Jens Thomsen Frosts arvinger: enken Margrethe Andersdatter, søn Anders Chr. Frost og
svigersøn Chr. Fuglsang, markjorden matr 68, adkomst: skifte læst 1.2.
1883 Jens Thomsen Frost og hustru Margrethe Thomasdts. Arvinger: hus og markjord. Adkomst:
læst 31.3.85
1885 N. C. Kjærgaard, købmand, samme ejendom, nu forsikring nr 276, skøde læst 18.10.
1892 Clara Constance Kjæraaård, N.C. Kjærgårds enke, hus med grund, adkomst: skifte læst 18.10.
1896 P. Nielsen, overkelner, matr. 22a og d med en ladebygning, skøde læst 4.8.
1897 J. Jensen Søe, købmand, samme ejendom, skøde læst 15.6.
1899 Jacob Jacobsen, gæstgiver af Thisted, samme ejendom med bygninger, skøde læst 19.12.
1903 Christen Jensen Mikkelborg, samme ejendom, skøde læst 11.8.
1910 Christen Jensen Mikkelborgs enke Elise Marie Jensen født Thomsen, samme ejendom, adkomst
læst 21.6.
1910 Peder Toftdahl Larsen, matr. 22a, b med bygninger, skøde læst 21.6.
1920 Peder Toftdahl Larsens arvinger efter Peder Toftdahl og hustru, samme ejendom, adkomst:
skifte læst 27.1.
1920 Jens Stougaard, montør, samme ejendom, skøde læst 3.2.
1921 Peder Bernth, skøde læst 21.6.
1939 Jenny Petrine Bernth, frk., matr. 22a og 22d, skøde læst 30.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 279: a) Et sted på på Nørregade østre side, forsikring nr 264 med grund matr. 279, hk 3010 kv.alen. Heraf solgt 1856 matr. 279b, 390 kv.alen og matr. 279c, 390 kv.al. - rest matr. 279a: 2222 kv.al., ny matr. 22, hk 1 fjerdingkar. Af matr. 22, solgt 1885: matr. 22b, hk 1 alb, 22c, hk ¾ album - rest matr. 22a, hk ½ album, og 22d , hk ¾ alb.
b) markjord matr 68, hk 0.4.3.1¼ alb på Lerpøtter (solgt 1894).

1890-1955 fol. 27: Kastet 32, matr. 22a, hk ½ album, 22d, hk ¾ album.
Ny tingbog, bygrunden blad 22a.
Historie om ejendommen:

Nørregade 26


Id: 28
Nuværende adresse: Nørregade 26
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 22c
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 577
Ejere brugere: 1885 C. Andersen, sadelmager, matr. 22c på Nørregade hk ¾ album med bygning forsikring 577,
skøde fra købmand N. C. Kjærgaard læst 9.6.
1887 C. Sørensen, detaillist, samme ejendom, skøde læst 20.12.
1890 Kirsten Marie Larsen, samme ejendom, skøde læst 20.5.
1894 Niels Peter Jørgen Nielsen, adkomst: vielse til Kirsten Marie Larsen, læst 13.3.
1912 Thomas Gade, brolægger, samme ejendom, fogedrettens skøde læst 30.1.
1918 Jens. Chr. Larsen, kaffebrænder, samme ejendom, skøde læst 18.6.
1937 Jens Chr. Larsen og hustru Marie Kristine født Thomsens arvinger, adkomst: skifte læst 22.1.
1937 Gertrud Marie Nielsen, Poul Chr. Nielsens hustru, matr. 22c, særeje, skøde læst 22.1.
1945 Eigil Olsen, skifterettens skøde i boet efter Gertrud Marie Nielsen, læst 12.2.
1947 Charles Peter Pedersen, matr. 22c, skøde læst 17.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 597: matr. 22c af bygrunden, hk ¾ album, købt 1885 fra fol. 279 (22a)

1890-1955 fol. 28:, Nørregade 26, matr. 22c hk ¾ album.
Ny tingbog bygrunden blad 22c
Historie om ejendommen:

Nørregade 24


Id: 29
Nuværende adresse: Nørregade 24
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 23
Ældre matrikel: 278
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 263, 275
Ejere brugere: 1814 A. N. Skaarup, huset med grund, skøde fra Jens M. Roikjær læst 23.7.
1858 Peter. Skaarup, klejnsmed, samme ejendom, skøde læst 15.6.
1888 Anders Skaarup, søn, kleinsmed, skøde læst 10.7.
1933 Jørgen Peter Skaarup og Karen K. Frederikse f. Skaarup, adkomst, skifte e. Sidsel Skaarup, født
Jensen og afdøde Anders Skaarup, læst 3.2.34.
1934 P. Skaarup, skøde læst 3.2.
1934 Nikolaj Jensen, murer, skøde læst 3.5.
1943 Peder Larsen Harring, skøde læst 30.1.
1944 Jens Chr. Poulsen, matr. 23, skøde læst 20.6.
1944 Peder Andersen, samme ejendom, skde læst 6.9.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 278: Et hus på Nørregade østre side, forsikring nr 263 med grund matr. 278, 872 kv.alen, ny matr. 23, hk 1¼ album.

1890-1955 fol. 29: Nørregade 24, matr. 23, hk 1¼ album.
Ny tingbog bygrunden blad 23, 1951.
Historie om ejendommen:

Kastet 34


Id: 30
Nuværende adresse: Kastet 34
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 24
Ældre matrikel: 279b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 283, 295
Ejere brugere: 1856 Jens Jensen Sodborg, grundstykket, skøde fra Jens Thomsen Frost læst 3.6.
1876 Carl Andersen Olsen, murer, samme ejendom med bygninger, skøde læst 18.1.
1878 Anders Nikolaj Andersen, murer, skøde læst 18.9.83.
1917 Anders Nikolaj Andersens arvinger, adkomst: privatskifte læst 14.8.
1917 Johanne Marie Andersen, medarving, sygeplejerske, skøde læst 14.8.
1942 Johane Marie Andersens arvinger, matr. 24, adkomst: privatkifte læst 3.2.
1942 Hedvig Poulsen, enkefru, matr. 24, skøde læst 3.7.
1946 Børge Sørensen, matr. 24, skøde læst 31.5.
1950 Åge Ryming, stenhugger, matr. 24, skøde læst 24.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 297: Et grundstykke på Nørregade, eller nu Kastet, matr. 279b, 398 kv.alen, hvorpå er opført bygning forsikring 283. Ny matr. 24, hk ½ album. Kommer fra fol.279, matr 279a.

1890-1955 fol. 30: Kastet 34, matr. 24, hk ½ album.
Ny tingbog blad 24 (solgt 1952)
Historie om ejendommen:

Kastet 36


Id: 31
Nuværende adresse: Kastet 36
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 25
Ældre matrikel: 279c
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 284, 296
Ejere brugere: 1856 Lars A. Nors, grundstykket, skøde fra Jens Thomsen Frost læst 3.6.
1862 Kreditforeningen, bygning, forsikring nr 284, matr. 279c, udlægsskøde læst 16.7.67.
1867 Jens Peter Jensen, samme ejendom . Skøde læst 16.7.
1872 Kristine Nikoline Jensen født Rosenberg, enke efter foregående, adkomst: uskiftet bo, læst
17.10.76.
1914 Chr. Vangsgaard, arbejdsmand, matr. 25, skifterettens skøde i ovennævntes bo læst 22.12.
1941 Carl M. A. Jensen, Thisted, bladhandle, skøde læst 17.4.
1942 Chr. Steffensen, arbejdsmand, matr. 25, skøde læst 16.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 298: Et grundstykke på Nørregade eller nu Kastet, matr. 279c, hvorpå er opført bygning forsikring nr 284. Ny matr. 25, hk ½ album. Kommer fra fol. 279, matr. 279a.

1890-1955 fol. 31: Kastet 36, matr. 25, hk ½ album.
Overført ny tingbog.
Historie om ejendommen:

Kastet 38


Id: 32
Nuværende adresse: Kastet 38
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 26
Ældre matrikel: 274b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 451, 297
Ejere brugere: 1857 Christen Thomsen, tømrersvend, grundstykket, skøde fra Peder Chr. Henriksen læst 10.6.62
1881 Dorthea Kathrine Jensen, enken, ejendom og bygning, adkomst: skifte læst 20.12.
1900 Jens Nikolaj Thomsen, søn, tømrersvend, samme ejendom, adkomst skifteudskrift læst 19.3.01.
1917 Jens Nikolaj Thomsen og hustrus arvinger, adkomst: privatskifte læst 16.10.
1917 Chr. Nikolaj Thomsen, karetmager, arveudlægsskøde læst 16.10.
1918 Chr. Peter Larsen, fisker, skøde læst 5.11.
1919 Jens Peter Nielsen, skøde læst 17.7.
1929 Amalie Nikoline Borgaard født Nielsen, datter, skøde med boligret for sælger og hustru Ane
Kirstine Christensen læst 6.9.
1944 Harald Østergaard Pedersen og Marie Karoline Christensen, frk., matr. 26, skøde læst 14.8.
1946 Niels Lykke og Henry Lykke, matr. 26, skøde læst 16.8.
1946 Niels Lykke, Henry Lykkes del, skøde læst 24.8.
1946 Svend Erik Frimer, skøde læst 19.12.
1947 Edmund Jensen, skøde læst 1.5.
1948 Lars Chr. Brogaard, Nors, matr. 26, skøde læst 11.11.
1949 Anders Chr. Carl Andersen, Tved, landmand, skøde læst 31.8.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 480: Et grundstykke på Nørregade, matr. 274b med bygning, forsikring nr. 451. Ny matr. 26, hk ¾ album. Kommer fra fol. 299.

1890-1955 fol. 32, Kastet 38, matr. 26, hk ¾ album.
Ny tingbog bygrunden blad 26.
Historie om ejendommen:

Nørregade 22


Id: 33
Nuværende adresse: Nørregade 22
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 27
Ældre matrikel: 277
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 262, 274
Ejere brugere: 1854 Jens Pedersen, hus med grund, skøde med livsvarig boligret for sælger Chr. Thordsen, læst 5.9.
1857 J. C. Veje, murermester, samme ejendom og betingelse, skøde læst 22.12.
1909 C. Weye, skøde læst 12.9.11.
1941 Maren Jensine Weye født Madsen, enken, adkomst: skifte læst 5.7.
1946 Erik Andreas Fredskilde og Jens Chr. Weye Fredskilde, matr. 27, adkomst: skifte læst 22.2.
1946 Martin Skadholm, matr. 27, skøde læst 22.2.
1947 Johannes Jensen, redder, matr. 27, skøde læst 6.11.
1948 Poul Jeppesen, matr. 27, skøde læst 17.1.
1948 Jens Poulsen, cigarhandler, matr. 27, skøde læst 5.10.
1948 Poul Jensen Poulsen, matr. 27, skøde læst 3.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 277: Et hus på Nørregade østre side forsikring nr. 262, med grund matr. 277, 721 kv.alen, ny matr. 27, hk 1 album.

1890-1955 fol. 33: Nørregade 22, matr. 27, hk 1 album.
Ny tingbog bygrunde blad 27.
Historie om ejendommen:

Nørregade 20


Id: 34
Nuværende adresse: Nørregade 20
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 28
Ældre matrikel: 276
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 261, 273, 453
Ejere brugere: 1847 Johanne Christensdatter (Salve Christensens fraskilte hustru), hus og grund matr. 276,
auktionsrettens skøde læst 3.8.
1862 Margrethe Salve, eneste arving efter forrige ejer, adkomst: skifte læst 13.5.
1866 V. Nielsen, sadelmager, samme ejendom, skøde læst 6.2.
1868 Poul Jensen, høker, samme ejendom, skøde læst 21.7.
1869 Poul Jensen, markjord matr. 37c, skøde fra kammerherre Lykke læst 21.7. (overført fol. 515)
1874 Mikkel Chr. Josefsen, stedet forsikring 273, matr. 28, mageskifteskøde læst 23.6.
1875 C. Hald, dyrlæge, samme ejendom, skøde læst 7.7.
1879 Peder Oddershede Nielsen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 8.7.
1879 Chr. Vilsbøl, samme ejendom, skøde læst 23.12.
1886 N. C. Kjærgaard, købmand, samme ejendom, mageskifteskøde, læst 1.6.
1892 Clara Constance Kjærgård, enke efter N.C. Kjærgaard, adkomst: skifte læst 18.12.
1895 J. Nielsen, pensioneret lærer, matr. 28 med bygninger forsikring 273 og 453., skøde læst 26.11.
1896 Chr. Nielsen, øltapper, mageskifteskøde læst 11.8.
1924 Kirstine M. Nielsen, Chr. Nielsens enke, adkomst: skifte lyst 23.12.
1935 Arthur Petrunck Jensen, skøde lyst 17.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 276 og 561: a) Et hus på Nørregade østre side, forsikring nr. 261 med grund matr. 276, 792 kv.alen, ny matr. 28, hk 1 album: b) ejer fra fol. 98: et jordstykke matr. 37c markjorden hk 0.1.2.1¾., nu under bygrunden matr. 83, hk 2¾ album, overført til fol. 515, 1869.

1890-1955 fol. 34: matr. 28, hk 1 album
Historie om ejendommen:


Id: 35
Nuværende adresse:
Gammel adresse: Nørregade eller nu ved Kastet
Nuværende matrikel: 29
Ældre matrikel: 274a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 285, 298
Ejere brugere: 1846 Peder Chr. Henriksen Hobolt, huset matr 274a, 274b. Skøde fra Morten Frandsen læst 6.7.47.
1858 S. C. Sørensen, forligskommissær, hus og grund matr. 274a 1210 alen², skøde læst 21.12.
1869 A. J. Gasbjeg, købmand, huset forsikring nr 298, matr.274a.
1876 Anton Sørensen, købmand, samme ejendom, skøde læst 6.6.
1889 Chr. Sørensen, købmand, forsikring nr. 298, matr. 29, skøde læst 9.8.92. (+ matr. 33b, 33a)
1889 Chr. Sørensen, parcel, matr. 30b, skøde fra Anton Sørensen, læst 9.8.92.
1893 Chr. Sørensen, markjord, parcel matr. 12h, skøde fra grosserer Chr. Jacobsen læst 17.1.
1900 Chr. Sørensen, markjord, parcel matr. 12o, skøde fra C. T. Bendixen lyst 11.9.
1904 Chr. Sørensen, matr. 30a, bygrunden, skøde fra Marie Christensen læst 2.8.
1906 Chr. Sørensen, markjord, parcel matr. 12q, skøde fra Magnus J. A. Pedersen, læst 27.2.
1908 Chr. Sørensen, markjord, parcel matr. 12r, skøde fra Magnus J. A. Pedersen, læst 11.8.
1917 Chr. Sørensens enke Karoline Amalie født Jensen, adkomst: skifte lyst 11.6.18
1920 "Chr. Sørensens Tømmerhandel A/S", Thisted, matr. 29, 30b, samt markjord matr
12h, o, q, r. (med bygninger), skøde lyst 18.5. (+ 30a, 33a, 33b,)
Virksomhed: Chr. Sørensen, købmand 1889-1917 (enken til 1920)
"Chr. Sørensens Tømmerhandel A/S" 1920- ( matr. 29, 30a, 30b, 33 a, 33b.)
Desuden markjord 12h, o, q, r. (1942 bygrunden matr.810)
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 299: a) Et hus på Nørregade eller nu ved Kastet, forsikring nr. 285 med grund matr. 274a, 1210 alen², matr. 274b, 494 alen², ny matr. 29 hk 1¾ album (274b solgt 1857 til 480);
Ejer fra fol. 300 en parcel, bygrunden matr. 30b hk ¼ album. Desuden nogle parceller af markjorden, matr. 12h, 12o, 12q, 12r.
Herudover, ejer fra fol. 273: en gård på Nørregade, matr. 33a, 33b,
Ps. Her specificeret ældre matr. 274a, ny matr. 29. se tillige matr. 33.

1890-1955 fol. 35: matr. 29, hk 1¾ album, matr. 30a hk ¼ album, matr. 30b, hk ¼ album, 33a, hk ¾ (1919 1 album), 33b hk 1¾ album; 1919 underlagt matr. 29, nu med hk 0.0.1.1½. Desuden markjorder matr. 12h, 12o, 12q, 12r omlagt 1939 til 12h, hk 0.0.1.1½ og 1942 indlagt under bygrunden som matr. 810 hk 0.0.2.0., Ejer fra fol. 174, markjord matr. 43a, hk 0.2.0.½., solgt til fol. 960.
ps. Her specificeret matr. 29, 30b. se tillige matr. 33 og matr. 30.
ny tingbog blad 29.
Historie om ejendommen:

Nørregade 18


Id: 36
Nuværende adresse: Nørregade 18
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 31
Ældre matrikel: 275b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 260, 272
Ejere brugere: 1856 Herman Andreas Hermansen, skipper, huset med grund. Skøde fra stolemager C. Christensen
læst 17.2.57.
1870 Poul Jensen, høker, samme ejendom, skøde læst 2.8.
1877 Trine Sørensen, samme ejendom, skøde læst 10.7.
1886 Thomas Poulsen, høker, matr. 31, med bygninger, skøde læst 21.12. (+ matr. 32)
1934 Thomas Poulsen og Marie f. Damsgaards arvinger, matr. 31, adkomst: skifte lyst 5.11.(+matr. 32)
1934 Olga Fredskilde Krogh, frøken, matr. 31, skøde lyst 5.11.
1947 C. E. Steffensen, vulkanisør, matr. 31, skøde lyst 25.7.
1947 Henry Topp, bogtrykker, matr. 31, skøde lyst 30.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 275: Et hus, 6 fag på Nørregade østre side, forsikring nr. 260 med grund matr. 275b, 304 kv.alen. Ny matr. 31 hk ½ album.

1890-1955 fol. 36, Nørregade 18, matr. 31, hk ½ album, matr 32, hk ½ album. Matr. 32 solgt i ny tingbog.
Matr. 32 opført særskilt- se matr. 32
Ny tingbog bygrunden blad 31 (solgt der 1951)
Historie om ejendommen:

Allestræde 6


Id: 37
Nuværende adresse: Allestræde 6
Gammel adresse: Markstræde vestre side
Nuværende matrikel: 34
Ældre matrikel: 271
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 287, 300
Ejere brugere: 1857 F. C Rosenberg, smed, huset med grund matr. 271, auktionsrettens skøde læst 14.12.58
1865 F. C. Rosenberg, markjord matr. 8f, skøde fra Poul Kold (fol. 200) læst 9.12.
1903 Albert Chr. Rosenborg, smed, matr. 34 på Markstræde med bygninger skøde lyst 18.8.
1932 Mette J. Rosenberg født Mikkelsen, adkomst: skifte lyst 8.1.
1932 Karoline Katrine Gravesen, skøde lyst 8.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 301: a) Et hus på Markstræde vestre side (af Garverigården), forsikring nr. 287, med grund matr. 271, 390 kv.alen. Ny matr. 34, hk ½ album. b) markjord: 5½ tdr. land på Ll. Munkholm, matr. 8f, hk 0.3.1.1½. (markjorden kommer fra fol. 200, solgt fol. 751)

1890-1955 fol. 37: Allestræde 6, matr. 34, hk ½ album.
Ny tingbog bygrunden matr 34 solgt 1950
Historie om ejendommen:

Nørregade 12, Allestræde 2


Id: 38
Nuværende adresse: Nørregade 12, Allestræde 2
Gammel adresse: Nørregade østre side, Nørregade
Nuværende matrikel: 35
Ældre matrikel: 270, 269a
Ældste matrikel: 89, 90B
Forsikring 1: 163
Forsikring 2: 257
Ejere brugere: 1854 Adrian J. Dolleris, købmand, stedet matr. 270 (ældre matr. 89,90B),forhen købmand C. Bangs,
auktionsrettens skøde læst 5.9.
1855 Adrian Dolleris, parcel, matr. 269a, skøde fra Peder Chr. Sjælland læst 3.7.
1893 Dorthe Marie Dolleris født Axelsen, enke efter A. Dolleris, matr. 35 med andel i matr. 44,
adkomst: skifte læst 28.11.
1893 Brugsforeningen "Nordthy" lejekontrakt for 5 år fra Dorthe Dolleris "hele ejendommen matr. 35,
undtagen 1. sal"
1900 Chr. Jensen, murer, samme ejendom, skøde lyst 24.7.
1908 Søren Kjær, vognmand, samme ejendom, skøde lyst 16.6.
1906 Søren Kjær, markjord matr. 8d, 8e, 11bb, hk 0.5.3.4., skøde fra Mikkel Mikkelsen lyst 12.6. (fra
fol. 574)
1913 Søren Kjær, markjord matr. 98, 30a,18b, 91, skøde fra Niels Thonsgaard Nielsen, lyst 1.7.
1919 Søren Kjær, markjord matr. 28c, 43b, skøde fra Th. Chr. Kjærgård, lyst 29.4.
1943 Søren Kjærs arvinger, matr. 35 bygrunden, adkomst: privatskifte lyst 25.1.
1943 Christen Johannesen, matr. 35, skøde lyst 25.1.
1948 Thorvald Pedersen, maler, matr. 35 med andel i matr. 44, skøde lyst 3.2.
1848 Viggo Andersen, murermester, samme ejendom, skøde lyst 7.5.
Virksomhed: Brugsforeningen "Nordthy", lejekontrakt for 5 år fra 1893, matr 35, underetagen.
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 272: a) Et sted på Nørregade østre side, gammel forsikring nr 163, gl. matr. 89 og 90B, ny forsikring nr. 257 med grund matr. 270, 750 kv.alen;
b) en parcel på Nørregade, matr. 269a, 1027 kv.alen; a og b = ny matr. 35, hk 2¼ album.
Ny tingbog bygrunden blad 35.

1890-1955 fol. 38: Nørregade 12, Allestræde 2, matr. 35, hk 2¼ album, med. andel i matr. 44, af bygrunden. Samt markjord : en landbrugsejendom matr. 43b, 18b, 28c, 98,30a, 91, der samles 1934 under markjordens matr. 98, hk 2.7.1.0. og frasælges 1931 og 1934.
Ny tingbog bygrunden blad 35.
Historie om ejendommen:

Markstræde 3


Id: 39
Nuværende adresse: Markstræde 3
Gammel adresse: En del af Garverigården
Nuværende matrikel: 36
Ældre matrikel: 269i
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 301
Ejere brugere: 1854 Peder Chr. Sjælland, vognmand, matr. 269i og k, skøde fra Anders Frøkjær læst 3.7.55.
1867 Ane Kirstine Pedersen, adkomst: seperationsbevilling, med Peder Sjælland læst 2.9.79
1878 I. V. Krogsgaard, skolelærer i Ø. Svendstrup, skøde læst 2.9.79.
1880 Chr. Laurits Jensen, arbejdsmand, matr. 36 med andel i matr. 44, skøde læst 6.7.
1889 Anton Nikolaj Nielsen, samme ejendom, skøde læst 24.12.
1893 Peder Chr. Andersen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde læst 24.12.
1902 Christoffer Pedersen, farversvend, samme ejendom, skøde lyst 28.10
1904 Dorthe Marie Krogh, mageskifteskøde lyst 14.4.
1908 Anders Christensen, particulier, matr. 36 med andel i matr. 44, skøde lyst 16.6.
1917 Chr. Poulsen, fhv. vognmand, samme ejendom, skøde lyst 22.4.
1924 Th. Carlsen, fhv. trykker, samme ejendom, skøde lyst 22.4.
1929 Sine K. Carlsen født Andersen, adkomst: skifte lyst24.6.
solgt 1951 i ny tingbog
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol 303: Ejer fra fol 302: En del af Garverigården, beliggende mellem Bangs og Simon Christensens steder, tilligemed den del af gården, der er betegnet matr. 269a, 1391 kv.alen. Heraf solgt 1854, matr. 269a, 1027 kv.alen, og 1856, matr. 269e, 21 kv.alen og matr. 269l, 49 kv.alen.
Rest matr. 269i, 102 kv.alen og matr. 269k, 192 kv.alen, ny matr. 36, hk ¼ album med andel i matr. 44.

1890-1955 fol. 39: Markstræde 3, matr. 36, hk ¼ album.
Ny tingbog bygrunden blad 36.
Historie om ejendommen:

Mellemgade 10


Id: 40
Nuværende adresse: Mellemgade 10
Gammel adresse: Markstræde vestre side
Nuværende matrikel: 37
Ældre matrikel: 269c, 269g
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 289, 302
Ejere brugere: 1855 Anders Jensen Klit,, tømmermand, matr. 269e, 269g, skøde fra Simon Christensen læst 30.10.
1857 Bolette Katrine Klit, enken, adkomst: amtstilladelse, uskiftet bo, læst 17.12.72.
1888 Carsten Nielsen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde læst 27.3.
1910 Carsten Nielsens arvinger, matr. 37, adkomst: privatskifte læst 13.12.
1911 Jens Pedersen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde lyst 23.5.
1938 Jens Pedersens arvinger: Petrea gift med Chr. Andersen, Th., Chr. C, Oscar og Viggo Pedersen
adkomst: skifte lyst 28.3.
1938 Bo Chr. Boesen, fhv. landmand, matr. 37, 38 med andel i 44, skøde lyst 8.4.
1942 Jens Poulsen, møllebygger og Holger Sørensen, matr. 37, 38, og med andel i 44, skifterettens
skøde i boet efter Bo Chr. Boesen, lyst 14.3.(+ matr. 39)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 304: ejer fra fol. 305: 2 parceller af Garverigården på Nørregade, nu Markstræde vestre side, matr. 269c, 173 kv.alen og matr. 269g, 4 kv.alen med bygninger forsikring 289. Ny matrikel 37, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 40: Mellemgade 10, matr. 37, hk ¼ album (solgt 1942), matr. 38, hk ¼ album, kommer fra fol. 41 (solgt 1942), matr. 39, hk ¼ album kommer fra fol. 42.
matr. 37 solgt ny tingbog blad 37
Historie om ejendommen: