Arkiv Thy

Thisted Bys ejendomme realregister mm

brug gerne + og - som i Google
Markstræde 1


Id: 41
Nuværende adresse: Markstræde 1
Gammel adresse: Ved Mellemgade nordre side
Nuværende matrikel: 38
Ældre matrikel: 269h
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 290, 303, 431
Ejere brugere: 1854 Simon Christensen, , matr. 269c, 269g, 269h med bygning, skøde fra Anders Frøkjær læst
30.10.55
1861 Købstadskreditforeningen, ejendommen forsikring 431, matr. 269h med grundareal 79 kv.alen,
skøde læst 21.1.62.
1861 P. C. Jensen, købmand, samme ejendom, skøde læst 21.1.62.
1873 P. J. Jensens arvinger, matr. 38 med andel i 44, forsikring nr. 303, adkomst: skifte læst 17.2.
1873 Maren Madsen, kobbersmed S. P. Sørensens fraseparerede hustru, samme ejendom, skøde
læst 15.7.
1913 Kristine Madsen, samme ejendom, adkomst: skifte, lyst 3.6.
1913 Jens Pedersen, samme ejendom, skøde lyst 3.6.
1938 Bo Chr. Boesen, fhv.landmand, matr. 38, skøde lyst 8.4. (+ matr. 37)
1942 Jens Poulsen, møllebygger og Holger Sørensen, matr. 38 med andel i matr. 44, skøde lyst 8.4.
skifterettens skøde læst 14.3. (+ matr. 37, 39)øde
1942 Mikkel Chr. Jensen, husejer af Snedsted, matr.38 med andel i matr. 44, skøde lyst 5.8.
1944 Hans Chr. Andersen, samme ejendom, skøde lyst 9.9.
1950 H. C Hansens arvinger til matr. 38, adkomst: skifteattest lyst 12.2.(+ matr. 37)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 305: Ejer fra fol. 302: 3 parceller af Garverigården på Nørregade, eller nu ved Mellemgade nordre side, matr. 269c, 173 kv.alen, 269g 4 kv.alen (solgt 1855, fol 304), og matr. 269h, 79 kv.alen med bygning forsikring nr. 290.
Matrikel 269h er anført under ny matr. 38 uden hartkorn, med andel i matr. 44.

1890-1955 fol. 41: Markstræde 1: matr. 37 hk ¼ album, matr. 38 (kommer fra fol. 40), matr. 38 uden hk (solgt 1938) - her indført under matriklerne - se tillige matr. 37, 39.
matr. 37 solgt ny tingbog 1950 blad 37.
Historie om ejendommen:

Nørregade 58


Id: 42
Nuværende adresse: Nørregade 58
Gammel adresse: Mellemgade nordre side
Nuværende matrikel: 39
Ældre matrikel: 269f
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 291
Ejere brugere: 1854 L. Vittrup, skomager, parcellen matr. 269f med bygning forsikring nr. 291, skøde fra Anders
Frøkjær læst 3.7.55.
1867 P. Gulev, murermester, samme ejendom, skøde læst 7.1.68
1883 Lars Chr. Pedersen, arbejdsmand, samme ejendom matr. 39 med andel i 44, skøde læst 17.7.
1915 Carl Andreas Pedersen, samme ejendom, adkomst: skifte lyst 12.1.
1915 Ole Larsen Nielsen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde lyst 12.1.
1938 Ane Nielsen født Nielsen, enke, matr. 39 med andel i 44. adkomst: skifteattest lyst 28.5.
1938 Bo Chr. Boesen, particulier, samme ejendom, skøde lyst 24.5. (solgt offentlig skifte 1942)
1942 Jens Poulsen, møllebygger og Holger Sørensen, matr. 39, skifterettens skøde læst 14.3.
1942 Magnus Christensen, arbejdsmand, matr. 39, skøde læst 26.10.
1944 Adolf Andersen, matr. 39, skøde lyst 3.2.
1943 Chr. Dusenius Borgaard, matr. 82g, skøde fra byggeselskab "Skrænten", lyst 28.10.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 306: Ejer fra fol. 302: En parcel af garverigården på Nørregade, eller nu Mellemgade nordre side, matr. 269f, 119 kv.alen med bygning forsikring nr. 291. Ny matr. 39, hk ¼ album med andel i matr. 44.

1890-1955 fol. 42: matr, 39 på Mellemgade 10 hk ¼ (solgt 1942 til matr. 37 men skøder påført her) Ejer fra fol. 4: matr. 82g hk 1¾ album (solgt i ny tingbog 1951) nb. Ser ud til at matr. 82g umotiveret er påført matr. 39, da der ingen forbindelse er til ejerne af matr, 39., skødet påført under matr. 4.
Historie om ejendommen:

Mellemgade 12


Id: 43
Nuværende adresse: Mellemgade 12
Gammel adresse: ved Mellemgade nordre side
Nuværende matrikel: 40
Ældre matrikel: 269d
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 292, 305
Ejere brugere: 1854 P. C. Grøn, murermester, matr. 269d med bygning, skøde fra Anders Frøkjær læst 3.7.55.
1875 Christen Nielsen Kåstrup, samme ejendom, skøde læst 15.6.
1887 Chr. S. Nielsen og A. M. Nielsen, arvinger efter forrige ejer, adkomst læst 2.8.
1887 Chr. Pedersen, murer, skøde læst 2.8.
1889 Ane Olesen, Chr. Pedersens enke, adkomst: testamente læst 3.2.91.
1889 Jens Jensen Ettrup, fiskehandler, gift med enken, adkomst: attest læst 3.2.91.
1897 Poul Poulsen, samme ejendom, matr. 40 med andel i 44, skøde læst 29.6.
1914 Poul Chr. Nielsen, væver, samme ejendom, skøde lyst 22.12.
1918 Peter Hyldahl, samme ejendom, skøde lyst 12.11.
1920 Ane Tøfting Christensen, frøkrn, samme ejendom, skøde lyst 14.9.
1924 Laust Christensen, samme ejendom, skøde lyst 16.12.
1938 Karoline Christensen født Frederiksen, enke, eneste arving, adkomst: skifte lyst 5.2.
1938 Katrine Jepsen født Andersen, enkefru, matr. 40, skifterettens skøde i boet efter foregående ejer,
lyst 1.3.
1942 Poul Chr. Poulsen, matr. 40 med andel i 44, skøde lyst 28.4.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 307: Ejer fra fol. 302: parcel af Garverigården på Nørregade, nu ved Mellemgade nordre side, matr. 269d 160 kv.alen med bygning forsikring n. 292. Ny matr. 4o hk ¼ album

1890-1955 fol. 43: Mellemgade 12, matr. 40 ¼ album med andel i matr. 44.
ny tingbog bygrunden blad 40
Historie om ejendommen:

Mellemgade 14


Id: 44
Nuværende adresse: Mellemgade 14
Gammel adresse: ved Mellemgade nordre side
Nuværende matrikel: 41
Ældre matrikel: 269e, 268l, 268b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 293, 306
Ejere brugere: 1856 Mikkel Heskjær, skriver, matr. 269e, en parcel, (litra a), skøde fra Anders Frøkjær læst 2.12.
1856 Mikkel Heskjær, matr.269e og l (litra b), skøde fra Peder Chr. Sjælland læst 30.3.
1856 Mikkel Heskjær, matr, 268b (litra c), skøde fra skomager G. Skaarup læst 2.12.
1862 Købsstadskreditforeningen, ovennævnte ejendom, fogedskøde læst 29.6.75.
1875 N. Lund, skrædder, samme ejendom, skøde læst 29.6.
1881 Niels Peter Pedersen, samme ejendom, skøde læst 28.6.
1885 N. Lund, skrædder, samme ejendom, skøde læst 14.4.
1897 Niels Vangsgaard, samme ejendom, skøde læst 22.6.
1898 Bøje Chr. Bøjesen, samme ejendom, skøde læst 14.6.
1907 Niels Chr. Overgaard, samme ejendom matr. 41, skøde læst 23.7.
1921 C. Juul Lassen og P. P. Hyldig, samme ejendom, skøde lyst 4.1.
1926 K. J. Christensen, maskinarbejder, samme ejendomme, skøde lyst 17.8.
1930 M. Christensen, matr. 41, skøde lyst 25.1.
1934 Johannes Andersen, arbejdsmand, skøde lyst 13.8.
1938 M. Christensen, bager, husejer, skøde lyst 2.7.
1941 Poul M. Poulsen, Thisted, samme ejendom, skøde lyst 20.5.
1943 Martin Jensen Dige, skøde lyst 24.1.
1946 Jens Mogensen, matr. 41 med andel i matr. 44, skøde lyst 23.4.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 308: Ejer fra fol. 302: a) en parcel af Garverigården på Nørregade, nu v. Mellemgade nordre side, matr. 269e, 168 kv.alen; b) en parcel sammested, matr. 269e 21 kv.alen og matr. 269l, 49 kv.alen, (fra fol. 303); c) en parcel matr. 268b 11 kv.alen. (fra fol. 271), ialtt 249 kv.alen med bygninger forsikring nr. 293, ansat under ny matrikel 41, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 44: Mellemgade 14, matr. 41 med andel i matr. 44 hk ¼ album.
Historie om ejendommen:

Nørregade 10


Id: 45
Nuværende adresse: Nørregade 10
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 42, 43
Ældre matrikel: 268a, 268b
Ældste matrikel: 89, 90a
Forsikring 1: 160
Forsikring 2: 256, 268
Ejere brugere: 1845 Guldbrand Skaarup, skomager, matr. 268a og b, skøde fra Peder Sk. Simonsgård læst 29.7.
1865 M. Skibby, proprietær, matr. 268a med andel i matr. 269b (ny matr. 44) skøde læst 3.10.
(købekontrakt af 1857)
1873 I. A. N. Rasmussen, sadelmager, samme ejendom, skøde læst 21. 10.
1892 Anders Mikkelsen, skomager, matr. 42, 43, skøde læst 9.8.
1950 Mary Mikkelsen, frøken, matr. 42 og 43, adkomst: skifteattest lyst 16.10.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 271: Et sted på Nørregade østre side, gl. forsikring 160, matr. 89 og 90a, ny forsikring nr 256, matr. 268a ,50 kv.alen og matr. 268b 11 kv.alen (268b solgt 1856 fol. 308).
Nuværende matr. 42, hk ¼ album, matr.43, hk ½ album med andel i matr. 44.

1890-1955 fol. 45: Nørregade 10, matr. 42, hk ¼ album, matr. 43, hk ½ album med andel i matr. 44.
Solgt i ny tingbog blad 42
Historie om ejendommen:


Id: 46
Nuværende adresse:
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 44
Ældre matrikel: 270 m.fl.
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1841 Anders Frøkjær, et sted på Nørregade (en parcel af Garverigården), skøde fra Frederik Larsen og
Jens Christensen læst 23.4.44.
" bemærk: denne ejendom som formentlig har matr. 270 er af Anders Frøkjær solgt videre fol. 272
år 1854 til kbmd. A. Dolleris"
1844 Anders Frøkjær, et ladehus 4 fag af Garverigården, skøde fra Lützhøft læst 27.8.
1844 Anders Frøkjær, et ladehus med grund af samme Garverigård, skøde fra Chr. Rosenbergs enke
læst 27.8.
1848 Anders Frøkjær, et sted på Nørregade, en parcel af Garverigården, skøde fra N. C. Møgelvang
læst 9.1.49
1855 Anders Frøkjær, på "Schophus" forrige sted, auktionsrettens skøde læst 3.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol 302: "Den forrige Garverigård" ( se under ejere - brugere ), samt følgende forklaring til de nævnte skøder: "denne ejendom er formentlig de i grundtakstprotokollen anførte matr.: 269a, 1391 kv.alen solgt til fol 268 og 270, matr, 269b, 117 kv.alen, ny matr. 44, hk ¼ album fælles for alle parcellister + matr. 268, 270; matr. 269b, 173 kv.alen solgt til fol. 305, matr. 169c, 173 kv.alen solgt til fol. 305, matr. 269d, 120 kv.alen solgt fol. 307, matr, 269e, 168 kv.alen solgt fol. 308, matr. 269f, 198 kv.alen solgt fol. 305 og 306, matr. Matr. 269g, 4 kv.alen solgt fol. 305. I alt 2171 kv.alen"

Ikke beskrevet i nyere realregistre.
Historie om ejendommen:

Nørregade 6


Id: 47
Nuværende adresse: Nørregade 6
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 45
Ældre matrikel: 192a
Ældste matrikel: 91
Forsikring 1: 159
Forsikring 2: 255A, 267
Ejere brugere: 1839 Jens Mathias Jensen, Huset med grund matr. 192a, skøde fra Niels P. Skaarup 22.11.42
1859 Ane Eleonora Jensen, adkomst: ejendommen og uskiftet bo, amtstilladelse læst 5.7.
1869 Verner J. A. R Nielsen, sadelmager, samme ejendom forsikring 267, matr. 192a, skøde læst 5.10
1873 Jesper Christensen, værtshusholder, samme ejendom, matr 192a, skøde læst 17.6. (+ matr. 46)
1862 Johanne Kirstine Jørgensen, Jesper Christensens enke, matr. 192a, testamente læst 24.12.78.
1899 Lars Chr. Eriksen Bunch, restauratør, samme ejendom, skøde læst 24.1.
1902 Peder Chr. Larsen, murer, samme ejendom, auktionsrettens skøde læst 10.6.
1904 Chr. Jensen, gartner, matr. 45, fogedudlægsskøde læst 1.11. (+ matr. 46)
1909 Chr. Jensen, matr. 49bæ, markjord med bygninger, skøde fra slagter J. Elbrønd læst 3.8.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 270: Et hus på Nørregade østre side, gl. forsikring nr. 159, matr. 91, ny forsikring nr. 255A med grund matr. 192 ,713 alen ². Heraf solgt fol. 197 matr. 192b, 427 alen², 1849.
Rest matr. 192a, 268 alen² - ny matr. 45 hk ½ album.

1890-1955 fol 46: matr. 45 hk ½ album og 46 hk ½ album, samt matr.49bæ af markjorden hk 0.0.1.0., fra 1942, matr. 753 af bygrunden, hk 0.0.2.1½
Her registreret matr. 45; matr. 46 registret separat, se matr. 46.
Ny tingbog, bygrunden blad 45
Historie om ejendommen:

Nørregade 4


Id: 48
Nuværende adresse: Nørregade 4
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 47
Ældre matrikel: 194
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 253, 265
Ejere brugere: 1828 Axelsen, rebslager, ejendommen matr. 194, skøde fra Peder Lerhøj læst 14.6.
1861 Chr. S. Bahner, farver, samme ejendom, auktionsrettens skøde læst 7.5.
1899 Chr. Vilsbøll, restauratør, samme ejendom, skifterettens skøde læst 16.5
1900 S. Jespersen, restauratør, samme ejendom, matr. 47, fogedudlægsskøde læst 1.5.
1914 Chr. Sørensen, restauratør, samme ejendom, skøde lyst 7.7.
1942 Chr. Sørensen og hustrus arvinger, adkomst: privatskifte lyst 5.5.
1942 Thisted kommune, skøde lyst 5.5.
Virksomhed: Farveri 1861-1888?: lejekontrakt 1868 fra farver Bahner til farver Peter Grarup for 10 år på en del af ejendommen og farveri. Kontrakten forlænget 1878 for 10 år.
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 268: en gård på Nørregade østre side, forsikring nr. 253 med grund matr. 194, 989 kv.alen. - ny matr. 47 hk 1¼ album.

1890-1955 fol. 47: Nørregade 4, matr. 47, hk 1¼ album.
Historie om ejendommen:

Østergade 1


Id: 49
Nuværende adresse: Østergade 1
Gammel adresse: Østergade
Nuværende matrikel: 48
Ældre matrikel: 196, 192b
Ældste matrikel: 40A
Forsikring 1: 125
Forsikring 2: 185, 255b, 184, 196
Ejere brugere: 1855 Lamberth, købmand, ejendommen litra a, matr. 196, skøde fra murermester J. C Lund
læst 20.11.55.
1859 Lamberth., litra b, grundstykke matr. 192b, skøde fra Jens Mathias Jensens enke læst 5.7.
1862 J. P. Harkjær, bager, litra a,b,c, skøde læst 21.6
1883 A. M. Harkjær, søn, vognmand, samme ejendom, matr. 48 med bygninger forsikring nr. 196,
skøde læst 8.1.84.
1878 A. M.Harkjær, markjorden, matr. 14a, 15aaa, skøde fra Else K. Hundahl, læst 28.1.79
1885 A. M. Harkjær, matr. 48, skifterettens skøde læst 22.12. (ejer også matr. 49 - se der)
1920 Anders Larsen, snedkermester, matr. 48, skøde lyst 3.8.
1920 Chr. Gramstrup, tømrermester, matr. 48, skøde lyst 7.12.
1929 Ane Katrine født Dybdahl, Chr. Gramstrups enke, adkomst: skifte lyst 15.6.
1929 Johannes Olesen, konditor, matr. 48, skøde lyst 15.6.
1937 Chr. Thomsen Jensen, matr. 48, skøde lyst 1.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 197: a) Et sted på Østergade eller Lilletorv, gammel forsikring nr. 125, matr. 40A - nu Kringeltorv, forsikring 185 med grund matr, 196, 892 kv.alen;
b) Ejer fra fol. 270: Et grundstykke, matr. 192b, 427 kv.alen, med bygning forsikring nr. 255b;
c) Ejer fra fol. 196: Et sted på Østergade nordre side forsikring nr. 184, med grund matr. 197, 369 kv.alen.
Disse ejendomme er anført under ny matr. 48, hk 2¼ album.
Fol. 530, Thisted Købstads markjord: Ejer fra fol. 57 matr. 15aaa hk 1.0.2.1. og matr. 14a hk 0.3.1.1¾

1890-1955 fol. 48: matr. 48 hk 2¼ album af bygrunden.
Markjorden: matr. 41a, 15aaa (hk som ovenfor) solgt til fol. 1028.
Ny tingbog bygrunden, bla 48
Historie om ejendommen:

Mellemgade 5-7


Id: 50
Nuværende adresse: Mellemgade 5-7
Gammel adresse: Mellemgade søndre side
Nuværende matrikel: 49
Ældre matrikel: 199c, 199d
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 295, 308,, 296, 309
Ejere brugere: 1856 Jørgen Gjørup, maler, matr.199a2, skøde fra snedker V. Schou læst 10.6.
1856 Jørgen Gjørup, matr. 199a3, skøde fra C. Skårup læst 10.6.
1878 Jørgen Gjørup, ret til i og påbygning, den østre endemur af baghuset af bager Harkjærs gård,
deklaration læst 5.11.
1889 Marie Kirstine Gjørup født Mølgaard, enke, matr. 49 med bygning forsikring 308 og 309, adkomst
læst 12.2.95.
1895 Sofus Gjørup, søn, maler, samme ejendom
1910 A. M. Harkjær, vognmand, matr. 49, fogedskøde læst 15.3.
1920 Peter Hyldahl, murer, matr. 49, skøde læst 3.8.
1931 A. Jensen, kommissionær, matr. 49, skøde lyst 10.9.
1941 M. Chr. Madsen, hotelejer, matr. 49, skøde lyst 7.11.
1950 M. Chr. Madsens arvinger, samme ejendom, skifteudskrift lyst 2.6.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol 310: Et hus på Mellemgade søndre side, forsikring nr. 295 med grund matr. 199a3 eller 199d, 518 kv.alen, som tilligemed den fol. 311 anførte ejendom, matr. 199c, er anført under ny matr. 49.
Fol. 311: Et hus på Mellemgade søndre side, forsikring 296 med grund matr. 199a2. eller 199c, 188 kv.alen, som tilligemed ejendommen fol. 310 er ansat under ny matr. 49.

1890-1955 fol.48: matr. 49 hk 1 album (solgt til fol. 1028)
1890-1955 fol. 1028, bygrunden. Mellemgade 5-7, matr. 49 hk 1 album.
Solgt ny tingbog 1950.
Historie om ejendommen:

Østergade 5


Id: 51
Nuværende adresse: Østergade 5
Gammel adresse: Østergade nordre side
Nuværende matrikel: 50
Ældre matrikel: 199b, 198b, 199a1
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 182 194
Ejere brugere: 1853 L. A. Bunch, købmand, matr. 199b, 198b, 199a1, skøde fra agent Lützhøft læst 28.3.54.
1855 L. A. Bunch, parcellen matr. 1999a1, skøde fra snedker O. Schou, skøde læst 11.12.
1881 J. C. Boesen, kæmner, matr.50, hk 1 album, forsikring 194, udlægsskøde læst 7.6.
1909 J. C. Boesen, markjorden matr. 49aa, skøde fra gartner C. Carstens læst 3.8
1916 Jens Chr. Dolleris, matr. 50 bygrunden og matr. 49aa, adkomst som arving; skifte lyst 4.7.
1918 M. Christensen, maskinhandler, matr. 50, skøde lyst 24.6.
1919 Chr. Eriksen og Lars Yde, skøde lyst 8.7.
1920 Johannes Nielsen, kommissionær, skøde lyst 30.3.
1921 Lars Yde, skøde lyst 15.2.
1921 Anders Andersen, skøde lyst 22.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 194: a) Et hus på Østergade nordre side forsikring nr. 182 med grund matr. 199b, 47 kv.alen; b) matr. 198b, 10 kv.alen; c) En parcel matr. 199a1, 146 kv.alen. "Disse ejendomme, nu ansat under matr. 50, hk ½ album. Ejer fra fol. 85: markjord matr. 49aa hk ½ album.

1890-1955 fol. 49: Østergade 5, matr. 50 hk 1 album og markjord matr 49aa solgt fol. 836.
Ny tingbog bygrunden blad 50.
Historie om ejendommen:

Østergade 3


Id: 52
Nuværende adresse: Østergade 3
Gammel adresse: Østergade nordre side
Nuværende matrikel: 51
Ældre matrikel: 198a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 183, 195
Ejere brugere: 1832 Jørgen Peter Vodstrup, skomager, matr. 198a, skøde fra Peder C. Torndal læst 1.6.33.
1845 Jørgen Peter Vodstrup, et grundstykke nu indbefattet under matr. 198a, skøde fra Frederik
Jokumsen læst 22.4.
1868 Johanne Margr. Kirstine Vodstrup, datter, matr. 198a, adkomst: skifte efter Vodstrups hustru
læst 19.7.70.
1870 Jens Krogsgård Handest, kobbersmed, adkomst: vielse til ovennævnte læst 19.7.
1866 Deklaration: ejers ret til påbygning af bager Harkjærs forhus, østre ende, læst 11.10.70.
1897 Jeppe Mathias Christensen, skomager, samme ejendom, skøde læst 22.6.
1901 J. P. Jørgensen, bager, samme ejendom, skøde læst 1.10.
1901 Chr. Brandi, tømrermester, samme ejendom, skøde læst 22.10.
1905 Hans Chr. H. Handest, blikkenslager, matr. 51 med bygninger, skøde læst 20.3.06.
1941 Inger Handest født Brandi, enke, adkomst: skifteudskrift lyst 11.8.
1950 Jens Johan Hartmann Handest, gas og vandmester, skøde lyst 19.4.
Virksomhed: Handest, gas og vandmestre 1905- efter 1950
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 195: Et hus på Østergade nordre side, forsikring nr. 183 med grund matr. 198a, 568 kv.alen. Ny matr. 51, hk ¾ album.

1890-1955 fol. 50: Østergade 3, matr.51, hk ¾.
Ny tingbog bygrunden blad 51
Historie om ejendommen:

Nytorv 5


Id: 53
Nuværende adresse: Nytorv 5
Gammel adresse: Hjørnet af Lille eller Kringeltorv, Nørregade
Nuværende matrikel: 52
Ældre matrikel: 195
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 252, 264
Ejere brugere: 1856 Niels Carl Nielsen, bødker ,ejendommen matr. 195, skøde fra guldsmed Christensen læst 27.1.57
1884 C. Jørgensen, købmand, samme ejendom med bygninger, skøde læst 9.12.
1896 Carl Chr. Kjær, samme ejendom, skøde læst 15.9.
1899 Carl Chr. Kjær, markjorder matr. 9af, 55bb, skøde fra Chr. Foged.
1899 Carl Chr. Kjær, markjord matr. 55c, skøde fra P. C. Bayer læst 27.6.
1911 Carl Berg, matr. 52 med bygninger, skøde læst 7.2
1932 Thorvald Petersen, restauratør, skøde lyst 4.10.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 267: Et hus på hjørnet af Lille eller Kringeltorvet Nørregade, forsikring nr. 252 med grund matr. 195, 471 kv.alen, ny matr. 52, hk ¾ album. Ejer fra fol. 734: markjord matr. 9af, 55bb, 55c (solgt 1900 fol. 179.

1890-1955 fol. 51: Nytorv 5, matr. 52 hk ¾ album.
Ny tingbog, bygrunden blad 52.
Historie om ejendommen:

Nørregade 1


Id: 54
Nuværende adresse: Nørregade 1
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 53
Ældre matrikel: 191
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 224, 236
Ejere brugere: 1859 Anders Skriver, ejendommen litra a, b, c, matr. 191 samt markjord på Munkholm, skøde fra
kbmd. Fjeldgaard, læst 10.1.60. "Se også matr. 60 en englod med bygninger."
1863 P. L. Lamberth, købmand, gården matr. 191, fogedudlægsskøde læst 21.7.
1882 N. Edvardsen, købmand, gården, nu matr. 53 med bygninger, skøde læst 9.1.83.
1885 P. Chr. Jensen, gårdmand af Hansted, matr. 53 med bygninger, skøde fra N. Edvardsens
konkursbo læst 31.3.
1895 J. Jensen Søe, matr. 53, skøde læst 18.6.
1899 Jens Hauge Christensen, gæstgiver, matr. 53 af bygrunden
1912 Jens Hauge Christensen, markjord matr. 7r og 21u, hk 0.1.3.2.
1918 Chr. Larsen, matr. 53 med bygninger, skøde lyst 2.7.
1919 A. P. Hautop, matr. 53 med bygninger, skøde lyst 1.4.
1925 Jens Hauge Christensen, samme ejendom, skøde lyst 23.6.
1927 Jens Hauge Christensens privatskiftende arvinger, adkomst lyst 22.2.
1927 Ejner Hauge, samme ejendom, arveudlægsskøde lyst 18.2.
1950 Petra K. K. Hauge, matr. 53, adkomst lyst 19.1.
Virksomhed: Grand Hotel
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 239: a) En gård på Nørregade vestre side, forsikring nr. 224, med grund matr. 191, 2134 kv.alen. Ny matr. 53, hk 1 fjerdingkar; b) markjord, 12 tdr. bygsædeland på Munkholm, matr. 12Ab, hk 1.2.1.1½; c) markjord 1 skæppe bygsædeland samme sted, matr. 37e hk 0.1.0.1. markjorden solgt 1863.

1890-1955 fol. 52: matr. 53, hk 0.0.1.0. med bygninger, samt div. Markjorder tilkøbt 1912, frasolgt fol. 1019, 1021, 1045.
ny tingbog bygrunden blad 53.
Historie om ejendommen:

Nytorv 3


Id: 55
Nuværende adresse: Nytorv 3
Gammel adresse: Kringeltorv, før ved Træbroen
Nuværende matrikel: 54
Ældre matrikel: 121
Ældste matrikel: 64
Forsikring 1: 132
Forsikring 2: 223, 235
Ejere brugere: 1844 P. Smith, købmand, ejendommen matr. 121 (gl. 64), auktionsrettens skøde læst 27.8.
1853 Kirsten Markusdatter, Smiths enke, samme ejendom, adkomst: testamente læst 28.2.54.
1874 Jens Chr. Frøkjær, møller, eneste arving efter ovennævnte enke, adkomst: skifte læst 30.6.
1874 Jørgen Jørgensen, købmand, samme ejendom, skøde læst 30.6.
1885 Kristine Jørgensen, J. Jørgensens enke, samme ejendom, adkomst: testamente læst 22.11.
1896 Niels Krogsgård Skårup, urmager, samme ejendom, skøde læst 21.1.
1901 I. P. Møller, sadelmager, matr. 54 af bygrunden, skøde læst 23.7.
1915 M. J. Kappel, snedker, samme ejendom, skøde lyst 21.1. Påtegning 1916, sælgers rettighed
over et umatrikuleret areal 252 kv.alen af bygrunden er indbefattet i handelen, læst 28.3.
1919 Ole Madsen, matr. 54 med umatrikuleret areal, skøde læst 8.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 238: Et sted ved Træbroen, gl. forsikring nr. 132, matr. 64, nu Kringeltorv forsikring nr. 223 med grund matr. 121, 529 kv.alen. - ny matr. 54 hk ¾ album.

1890-1955 fol. 53: Nytorv 3, matr. 54 af bygrunden.
Ny tingbog bygrunden blad 54.
Historie om ejendommen:

Lille Torv 3


Id: 56
Nuværende adresse: Lille Torv 3
Gammel adresse: Lilletorv
Nuværende matrikel: 55, 55a
Ældre matrikel: 100
Ældste matrikel: 151
Forsikring 1: 226
Forsikring 2: 305, 320
Ejere brugere: 1854 Laurits Gjørup, købmand, gård og markjorder, skøde fra købmand A. Lund læst 19.12.
1876 Ane Marie Gjørup f. Carstensen Laurits Gjørups enke, samme ejendom, testamente læst 1.8.
1876 Chr. Gjørup, samme ejendom med boligret til sin mor, skøde læst 1.8.
1881 A. Brønderslev, ejendommen matr. 55, skøde fra købmand Chr. Gjørup læst 20.12.
1884 Anton Sørensen, købmand, skøde læst 15.1.
1905 Anders Skriver, samme ejendom, skøde fra skifteretten læst 31.1.
1908 Carl C. Kjær, isenkræmmer, matr. 55a med bygninger, skøde læst 14.4.08. (+ matr. 213)
1909 Carl C. Kjær, markjord matr. 49bø., skøde fra C. Carstens læst 21.12.
matr. 49bø inddrages 1942 under bygrunden, matr. 717.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 325: En gård på Lilletorv, eller Brogade, gl. forsikring nr. 226, matr. 151, ny forsikring nr. 305 med grund matr. 100, 3860 alen², under ny matr. 55, hk 0.0.1.2½. Desuden en del markjorder på Refsager, hvoraf en del parceller overført til fol. 815, 816, 817, 768. Gården sælges 1881 til fol. 555: Ejer fra fol. 325: Gården, forsikring nr 320 på Lilletorv med bygninger og grund matr. 55, hk 0.01.2½, af bygrunden, heraf solgt 1905 til fol. 830, matr. 55b hk ¾ album. 1908 : 55a hk 2½ album, 55c hk 2¼ album (resolution). 1911: 55a, hk 1½ album, 55d, hk 1 album. Herudover markjord, ejer fra fol. 85: matr. 49bø hk ¼ album.

1890-1955 fol. 54: matr. 55a hk 1½ album, 55c hk 2¾ album ( 2 album frasolgt), 55d 1 album (solgt fol. 977), 55e uden hartkorn, 55f hk ¼, 55g.Dessuden markjod matr. 49bø hk ¼ album, der 1942 inddrages under bygrunden som mat. 717 hk ¾,
Matr. 213, hk ¾ album, kommer fra forrige register fol. 340, et sted på Strømgade (solgt fol. 915) - se særskilt matr. 213.
ny tingbog blad 55a, 1955
Historie om ejendommen:


Id: 57
Nuværende adresse:
Gammel adresse: Lilletorv
Nuværende matrikel: 55b
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1905 Poul Jensen, snedkermester, parcel matr. 55b (pant i bygninger), skøde fra A. Skriver, læs 27.6.
1942 Poul Jensen og hustrus Mette født Jensen arvinger, samme ejendom, adkomst lyst 27.2.
1942 Ejner Jensen, snedker, arveudlægsskøde lyst 27.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 830: Ejer fra fol. 555, (matr. 55) på Lilletorv: matr. 55b af bygrunden, hk ¾ album.

1890-1955 fol. 55: matr. 55b, hk ¾ album.
Ny tingbog, bygrunden blad 55b
Historie om ejendommen:

Plantagevej 4


Id: 58
Nuværende adresse: Plantagevej 4
Gammel adresse: Bisgårdsstræde nordre side
Nuværende matrikel: 56
Ældre matrikel: 119
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 299, 313
Ejere brugere: 1850 Peder Chr. Jensen, slagter, matr. 119 med hus, skøde fra Peder Balle læst 29.1.50.
Beboelses for sælger og hustru.
1855 Peder Chr. Jensen, markjorden, skøde fra møller Anders Frøkjær læst 30.6.57.
1874 L. N. Grebsgaard, lysestøber, stedet forsikring nr. 313, matr. 56, skøde læst 2.1.75.
1876 Johan Christensen, rebslager, samme ejendom, skøde læst 29.8.
1913 Johanne Magdalene, Marie og Kristine Christiansen, døtre af ovenstående, skøde læst 2.12.
1917 Johanne Magdalene og Marie Christiansen, adkomst: skifte efter søster.
1920 Johanne Magdalene Christiansen, kaldet Tøttrup, adkomst: skifte efter søster.
1931 Johan Tøttrup, maler, samme ejendom, matr. 56, skøde læst 19.9.
1948 M. K. Madsen, mølleejer, samme ejendom, skøde lyst 6.4.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 315: a) Et hus på Bisgårdsstræde nordre side, forsikring nr. 299 med grund matr. 119, 1188 kv.alen - ny matr. 56 hk 1½ album; b) markjord: 1 td. 2 skp. Bygsædeland på Sønder Refsager;
c) markjord 6 tdr. 2 skp. På Refsager matr. 16a - litra b og c overført til fol. 71, (1873). På Refsager er opført et hus, forsikring nr. 282.

1890-1955 fol. 56, Plantagevej 4, matr. 56, hk 1½ album af bygrunden.
Nyt register bygrunden blad 56
Historie om ejendommen:

Plantagevej 2


Id: 59
Nuværende adresse: Plantagevej 2
Gammel adresse: Bisgårdsstræde nordre side - før ved Kjæret
Nuværende matrikel: 57
Ældre matrikel: 120b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 298
Ejere brugere: 1850 Niels Nielsen Damsgaard, skøde fra Peder J. Balle læst 28.1.51.
1886 Anders Chr. Olesen, arbejdsmand, matr. 57, skøde læst 22.6.
1919 Poul Chr. Olsen, eneste arving efter ovenstående, adkomst: skifteudskrift læst 28.1.
1919 Søren Chr. Pedersen, kusk, skøde læst 28.1.
1943 Søren Chr. Pedersens arvinger, adkomst til matr. 57 og 58, skifteudskrift, lyst 23.12.
1943 Jenny Larsen Jensen, fru, matr. 57, skøde lyst 23.12.
1945 Jenny Lørup, matr. 57, skøde lyst 29.12.
1946 R. R. Andersen, maskinhandler, matr. 57, skøde lyst 7.12.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 314: Et hus ved Kjæret nu på Bisgårdsstræde nordre side forsikring nr. 298 med grund matr. 120b, 196 kv.alen. Ny matr. 57, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 57: Plantagevej 2, matr. 57 af bygrunden, hk ¼ album.
Historie om ejendommen:

Ågade 4


Id: 60
Nuværende adresse: Ågade 4
Gammel adresse: Bisgårdsstræde nordre side
Nuværende matrikel: 58
Ældre matrikel: 120c
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 297b, 311
Ejere brugere: 1858 Anders Møller, slagter, matr. 120c, skøde fra Niels Chr. Kjær læst 29.6.
1867 C. Pedersen, smed, samme ejendom, skøde læst 22.1.
1877 Thomas Pedersen, mageskifteskøde læst 22.5.
1879 Carl Veidemann, snedkermester, samme ejendom, skøde læst 1.7.
1884 Jens Iversen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde læst 13.1.85.
1907 J. P. Møller, sadelmager, samme ejendom, matr. 58 med bygninger, skøde læst 24.12.
1909 Søren Chr. Pedersen, samme ejendom, skøde læst 22.6.
1943 Søren Chr. Pedersens arvinger: Anna Petrine Jensen, Johanne, Henny, Aage og Edith Pedersen
matr. 58 og 57, adkomst: skifteudskrift lyst 23.12.
1944 Henny Pedersen, matr. 58, arveudlægsskøde lyst 6.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 313: Ejer fra fol. 312: Et hus på Bisgårdsstræde nordre side forsikring nr. 297b med grund, matr. 120c, 194 kv.alen .- ny matr. 58, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 58: Ågade 1, matr. 58 hk ¼ af bygrunden.
Historie om ejendommen: