Arkiv Thy

Thisted Bys ejendomme realregister mm

brug gerne + og - som i Google
Nørregade 39


Id: 81
Nuværende adresse: Nørregade 39
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 78a
Ældre matrikel: 303
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 244, 256
Ejere brugere: 1840 Karen Marie Poulsdatter, P. Lundbechs enke, matr. 303, skøde fra S. læst 24.10.
1870 Jens Mørk Christensen, tømrer, samme hus med grund, skøde læst 16.1.72, aftægt til sælger.
1873 Niels Nielsen, murer, samme ejendom, skøde læst 24.6.
1906 P. S. Krogh, købmand, samme ejendom, matr. 78a og 78b, skøde læst 25.6.
1907 Markus Mikkelsen Overgaard af Brund, matr. 78a med bygninger, skøde læst 24.12.
1914 Poul Pedersen, particulier, samme ejendom, skøde læst 16.6.
1931 P. Pedersen og hustrus arvinger, adkomst: skifte læst 16.3.
1931 P. S. Krogh, vognmand og Holger Sørensen, direktør, skøde læst 16.3.
1932 Ane Marie Madsen, frk., skøde læst 13.8.
1937 M.C. Madsen, fabrikant og Jens Poulsen, møllebygger, skøde læst 7.1.
1941 M. C. Madsen, nu hele ejendommen, matr. 78a, skøde læst 28.1.
1942 Osvald Kjeldgaard, postbud, skøde læst 15.8.
1944 Poul Poulsen, skøde læst 28.4.
1946 Poul M. Poulsen, matr. 78a, skøde læst 29.4.
1948 Nikoline Poulsen, matr. 78a, særeje, adkomst: ægtepagt læst 19.10.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 259: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 244 med grund matr. 303, 875 kv.alen. - ny matr. 78 hk 1¼ album. Overført til fol. 260, matr. 78b hk ½ album , 1906 - rest matr. 78a hk ¾ album.

1890-1955 fol. 78: matr. 78a hk ¾ album af bygrunden, Nørregade 39.
overført ny tingbog
Historie om ejendommen:

Nørregade 41


Id: 82
Nuværende adresse: Nørregade 41
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 79
Ældre matrikel: 302
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 245, 257
Ejere brugere: 1853 Thomas Chr. Jensen, arbejdsmand, Anders Jespersens enkes sted, matr. 302, auktionsrettens
skøde læst 26.6.55.
1885 Thomas Chr. Jensens arvinger, samme ejendom: adkomst læst 25.8.
1885 Niels Madsen, arbejdsmand, medarving, samme ejendom, skøde læst 25.8.
1904 Else Margrethe Thomsen, Niels Madsens enke, adkomst: skifte læst 10.1.05.
1904 P. S. Krogh, købmand og A.F.S Krogh, smedemester, samme ejendom, skøde læst 24.1.05.
1905 P. S. Krogh, A.F.S. Kroghs andel, skøde læst14.11.
1906 P. S. Krogh, matr. 78b hk ½ album, overført fra fol. 259.
( matr. 78b, 79, 80 slås sammen til én ejendom, med P. S. Krogh som ejer, se under matr. 78b m.fl.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 260: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 245 med grund matr. 302, 134 kv.alen. - Ny matr. 79 hk ¼ album, samt overført fra fol. 259, matr. 78b hk ½ album.
Se videre i ny register, matr. 78b m. fl. ( 78b, 79, 80) én ejendom.
Historie om ejendommen:

Nørregade 41


Id: 83
Nuværende adresse: Nørregade 41
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 80
Ældre matrikel: 299, 300, 301
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 246, 258
Ejere brugere: 1842 Jens Madsen Krabbe, vognmand, hus med matr. 299, 3oo, 301, skøde fra Lars Jensen læst 1.2.
" Jens Krabbe har d.d. afhændet de 2 nordre fag hus med 1 af ejendommens grund og igen
1853 ved skøde fra kbmd. Frost købt samme", skøde læst 12.4.
1870 Jens Madsen Krabbe, Jens Madsen Krabbes søn, stedet forsikring nr. 258, matr. 80, skifte 8.2.
1875 Jens Madsen Krabbe, 2 lodder på Thisted mark matr. 9e, 36c, mageskifteskøde læst 5.10.
1891 S. Petersen, slagtermester, matr. 80 på Nørregade, mageskifteskøde læst 31.3.
1891 Peter Bisgaard Jensen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 6.10.
1897 S. Petersen, detaillist, samme ejendom, skøde læst 15.2.
1902 A. Nielsen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 7.10.
1903 Chr. Jensen Buchhave, samme ejendom, skøde læst 7.7.
1903 J. C . Lauritsen, samme ejendom, skøde læst 6.10.
1903 P. S. Krogh, samme ejendom matr. 80, skøde læst 1.11.
1937 P. S. Kroghs arvinger, matr., 78b, 79, 80 med bygninger, adkomst: privatskifte læst 28.7.
1937 Henrik Krogh, vognmand, arveudlægsskøde læst 28.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 261: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 246 med grund matr. 299, 399 kv.alen, matr. 300, 410 kv.alen, matr. 301, 774 kv.alen. Overført under ny matr. 80, hk 2 ¼ album.
Ejer fra fol.463, 2 lodder af Thisted markjorder (se register for landsognet), solgt fol. 309, 1881.

1890-1955 fol. 79: Nørregade 41,matr. 78b hk ½ album, 79 hk ¼ album, 80 hk 2¼ album, af bygrunden. "Matr. 78b, 79, 80 af bygrunden og 6m, 49e, 49ci, 105l af markjorden udgør et landbrug kl. 3 " resolution 1928. Forpligtelsen som landbrugsejendom, ophævet 1930.
Matr. 79 og 80 udgået af matriklen 1944 og underlagt matr. 78b, hk 0.0.1.0.
(matr. 78b og 79 er opført som selvstændige ejendomme før 1906 - se under matriklerne.)
overført ny tingbog
Historie om ejendommen:

Nørregade 45


Id: 84
Nuværende adresse: Nørregade 45
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 81
Ældre matrikel: 298
Ældste matrikel: 76
Forsikring 1: 154
Forsikring 2: 249, 259
Ejere brugere: 1854 Anders Chr. Sørensen, matr. 298 (gl. 154), skøde med aftægt til sælger og hustru kbmd.
G Momtoft, læst 13.3.55.
1857 Jens Peter Kirk, samme ejendom, skøde læst 30.6.
1868 Jens Christensen Bredal, samme ejendom, auktionsrettens skøde læst 30.6.
1869 Peder Chr. Christensen, mageskifteskøde læst 15.6.
1875 Lars Christensen Agerholm, samme ejendom, skøde læst 21.12.
1883 Mette Katrine Agerholm født Jørgensen, Lars Christensen Agerholms enke, adkomst læst 9.6.91.
1887 Christen Pedersen, murer, gift med enken, matr. 81, adkomst: vielsesattest læst 9.6.91.
1914 Christen Pedersens arvinger, samme ejendom med bygninger, adkomst: privatskifte læst 22.12.
1914 J. Christensen, mejeribestyrer, samme ejendom, skøde læst 22.12.
1917 P. Carlsen, postkontrahent, skøde læst 19.6.
1919 Niels Chr. Nielsen Thinggaard, skøde læst 8.7.
1926 Poul Chr. Nielsen, kgl. post, skøde læst 15.6.
1928 Jens Chr. Jensen, murermester, skøde læst 14.5.
1941 Thisted Kommune, skøde læst 10.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 262: En gård på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr. 154 matr. 76. Ny forsikring nr. 247 med grund matr. 298, 1815 kv.alen. - nuværende matr. 81, hk 2½ album.

1890-1955 fol. 80: Nørregade 45, matr. 81, hk 2½ album.
Overført nyt register.
Historie om ejendommen:

Nørrealle 4


Id: 85
Nuværende adresse: Nørrealle 4
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 83
Ældre matrikel: markjorden
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 463
Ejere brugere: 1869 Poul Jensen, høker, jordstykke matr. 37c (der bliver matr. 83) hk 0.1.2.1¾., skøde fra kammerråd
Lykke læst 28.6.
1875 Peder Toftdal Larsen, samme ejendom med bygning, skøde læst 11.1.76.
1876 S. A. Bang, samme ejendom, skøde læst 13.6.
1894 Martin Jensen, adkomst: testamente, læst 23.6.96.
1896 Anton Simonsen, former, matr. 83 og markjord matr.37c, med bygninger, skøde læst 23.6.
1936 Else Marie Simonsen født Jensby, A. Simonsens enke, adkomst: skifte læst 5.8.
1941 Else Marie Simonsens arvinger samme ejendom, adkomst: privatskifte læst 28.4.
1941 Karen M. Bangsgaard født Simonsen, Thisted, arveudlægsskøde læst 28.4.
1943 Karen M Bangsgaards arvinger, matr., 83 og markjord matr.37c, adkomst: skifte læst 17.4.
1943 Jacob Eriksen, samme ejendom, skøde læst 17.4.
1943 Jens Chr. Christensen, matr. 83 og 792 (forhen 37c), skøde læst 30.11.
1945 Chr. Jensen, samme ejendom, skøde læst 7.12.
1946 Carl Emil Steffensen, matr. 83a, matr. 792, skøde læst 28.2.
1947 Arne Nielsen Fuglsang, vognmand, samme ejendom, skøde læst 14.4.
1948 Henry Ø. Pedersen matr. 83a og 792, skøde læst 14.1.
1948 Alfred Bundgaard, gårdejer, samme ejendom, skøde læst 14.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 515: Ejer fra fol. 276; et jordstykke, markjord matr. 37c, hk 0.1.2.1¾. Ny matr. Bygrunden matr. 83 hk 2¾ album og under markjorden matr. 37c hk 0,1,1,2, ( matr. 37f hk 0.1.1.1¼. Frasolgt, rest
matr. 37c markjord, hk ¾ album, der senere kommer under bygrunden matr. 792).

1890-1955 fol. 81: Nørre Alle 4, bygrunden matr. 83 hk 2¾ album (83b hk 1¼ solgt i ny tingbog) matr. 792 hk 1 album, som før 1943 hørte under markjorden matr. 37c hk ¾ album.
Ny tingbog bygrunden blad 83a
Historie om ejendommen:

Nørrealle 6


Id: 86
Nuværende adresse: Nørrealle 6
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 84
Ældre matrikel: markjord
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 405, 420
Ejere brugere: 1853 Christen Hundahl Christensen, 2 parceller, skøde fra Niels Chr. Kjær, læst 25.1.
1896 C. Hundahl Christensens arvinger, samme ejendom, adkomst: skifte læst 21.6.98.
1898 Niels Christensen Vandet, matr. 84 med bygninger, skøde læst 21.6.98.
1927 Helene og Magda Kristine Vandet, matr. 84., skøde læst 18.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 435: 2 parceller på Refsager, markjord, matr. 6bc hk 1 album, matr. 6bd, hk ¾ album og en opført bygning, forsikring nr. 405. Nu under bygrunden matr. 84, hk 2¼ album

1890-1955 fol 82: matr. 84 af bygrunden hk 2¼ album
overført nyt register
Historie om ejendommen:

Nørrealle 10


Id: 87
Nuværende adresse: Nørrealle 10
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 85
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1890 Jens Jensen Winther, matr. 37f, 6ba af markjorden og matr. 85 af bygrunden, med bygninger,
skøde fra Poul Jensen Krabbe læst 22.4.
1906 P. Boyer, kreaturhandler og J. Elbrønd, slagtermester, matr. 85 af bygrunden, 37f, 6ba med
bygninger, markjorden, skøde læst 3.7.
1906 lejekontrakt til Jens Jensen Winther på en del af mat. 85 med bygninger.
1909 P. Boyer, J. Elbrønds andel i samme ejendom, skøde læst 24.8.
1910 P. Boyer, markjord matr. 5a hk 1¾ album skøde fra Thisted Kirke læst 26.2.
1912 P. O. Poulsen, købmand, matr. 85 bygrunden, 37f, 6ba markjord. Skøde læst 2.7.
1916 P. O. Poulsen, markjord matr. 6q, 17f. Skøde fra Vilhelm Bøggild læst 28.11.
1922 Søren Martinus Poulsen, vognmand, matr. 85, 6ba, 37f, 6q,17f, skøde læst 12.9.
1932 P. O. Poulsen og Dorthe Kirstine Madsen, arveudlægsskøde læst 11.5.
1937 Hansine H. R. Poulsen født Hansen, P. O. Poulsens enke, adkomst: sin mands andel i matr.
85a, 85b af bygrunden og 6ba af markjorden, skifte læst 24.2.
1937 P. Bertelsen, staldforpagter, matr. 85a, 6ba, skøde læst 13.4.
1947 Thisted Købstad Kommune, matr. 85a, 791, 6ba, skøde læst 15.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 666: Ejer fra fol. 257: matr. 85 af bygrunden hk 2¼ album, samt markjord matr. 37f hk 0.1.1.1¼., 6ba hk 0.3.1.1¼., samt ejer fra fol. 471 matr. 5a af markjorden hk 0.0.3.½.

1890-1955 fol. 83: Bygrunden matr. 85 hk 2¼ album (85b ½ album solgt 1934); matr. 791, der 1947 underlægges matr. 85a til hk 0.0.2.2½. - Markjord matr. 5a, 37f, 6ba, 6q, 19f. Markjordens matrikler sammenlægges 1934 under matr. 6ba og udgør 1949 hk 0.3.3.2½. - Bygrundens matr. 85a + markjorderne udgør (iflg. Skrivelser 1931, 1947 en landbrugsvirksomhed.
Ny tingbog matr. 6ba
Historie om ejendommen:

Nørrealle 14


Id: 88
Nuværende adresse: Nørrealle 14
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 86
Ældre matrikel: markjorden
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 404, 419
Ejere brugere: 1855 Anders Christensen Brandi, maler, parcellen med bygning, skøde fra Bertel Andersen læst 8.1.55
1867 Lars Chr. Thomsen, skipper, samme parcel med bygning, mageskifteskøde læst 21.5.
1870 Hans Nikolaj Vindfeldt, maler, samme ejendom, skøde læst 10.1.71.
1876 Søren Davidsen, skrædder, samme ejendom, skøde læst 24.7.77.
1883 N. L. Strand, skrædder, samme ejendom, skøde læst 30.6.85.
1885 Else Margrethe Strand født Jensen, enken, adkomst: testamente læst 30.6.
1885 Chr. Hansen Christensen, pudser, samme ejendom, skøde læst 10.1.88
1896 Chr. Pedersen Bjerregård, matr. 86 med bygninger, skøde læst 23.6.
1919 Dorthea Kathrine Bjerregaard født Christensen, samme ejendom, adkomst: skifte læst 16.12.
1919 Kristiane Tousig, skøde læst 16.12.
1926 Kristiane Tousigs arvinger, adkomst: privatskifte læst 8.6.
1926 Chr. Peter Tousig, børstenbinder, medarving, arveudlægsskøde læst 8.6.
1929 Julius Nikolaj Larsen, slagter, matr. 86a, skøde læst 21.8.
1931 C. Frantsen, kapelmester, matr. 86a, skøde læst 6.6.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 434: En parcel på Refsager matr. 6bf hk 2¾ album og en opført bygning forsikring nr. 404, under bygrunden matr. 86 hk 0.0,1.1¼

1890-1955 fol. 84: Nørrrealle 14 bygrunden matr. 86, hk 0.0.1.1¼ (86b 1½ album solgt fol. 1236.
1942 216 m. overført fra 86a til matr. 6k markjord og 7m² fra 6k til matr. 86a nu hk 2¼ album
overført nyt register
Historie om ejendommen:

Markstræde 24


Id: 89
Nuværende adresse: Markstræde 24
Gammel adresse: Østergade - Mellemgade 6
Nuværende matrikel: 87
Ældre matrikel: 200
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 294, 3o7
Ejere brugere: 1835 Johan Peter Harkjær, bager, stedet matr. 200, skøde fra Anders Salmansen læst 10.9.
1864 P. L. Lamberth, købmand, samme ejendom, mageskifteskøde læst 21.6.
1865 A. I. Hansen, plantør, samme ejendom, skøde læst 25.7.
1865 C. A. Hansen, kammerråd, samme ejendom, skøde læst 9.1.66.
1867 H. Lorentzen, slagter, samme ejendom, undtagen et jordstykke, tillagt gaden, skøde læst 17.9.
1881 H. Lorentzen, markjord matr. 9e, 36c, skøde fra Mathias Krabbe læst 1.3.
1879 H. Lorentzen, et trekantet grundstykke fra matr. 87, skøde fra C. A .Hansen læst 27.6.82.
1888 T. L. Fuglsang, proprietær matr. 87 med bygninger forsikring nr. 307, fogedskøde læst 11.9.
1891 Edvard Andersen, entreprenør, samme ejendom, mageskifteskøde læst 15.12.
1895 Chr. Nielsen, arbejdsmand, matr. 87 med bygninger, skøde læst 9.7.
1914 Chr. Nielsen og hustrus arvinger, samme ejendom, adkomst: privatskifte læst 10.11.
1914 Chr. Jensen, murer, samme ejendom, skøde læst 10.11.
1918 P. O. Poulsen, købmand, samme ejendom, skøde læst 25.6.
1939 Henriette Poulsen, enkefru, matr. 87, adkomst: skifte læst 15.3.
1942 Jens Chr. Jensen, malermester, skøde læst 15.3.
1947 Otto Emil Nielsen, landmand, matr. 87, skøde læst 15.6.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 309: Et sted på Østergade nu Mellemgade, forsikring nr. 294 med grund matr. 200, 1133 kv². Ny matr. 87 hk 1½ album. Ejer fra fol. 261: markjord matr. 9e (frasolgt fol, 671) matr. 36c hk 0.0.1.2½.

1890-1955 fol.85: matr. 87 hk 1½ album af bygrunden, Mellemgade 6 - Markstræde 24
Historie om ejendommen:

Østergade 7


Id: 90
Nuværende adresse: Østergade 7
Gammel adresse: Østergade nordre side
Nuværende matrikel: 88, 88a
Ældre matrikel: 201, 202
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 181, 441, 458, 193, 469,
Ejere brugere: 1852 L. B. Jacobsen, købmand, litra a og b, matr. 88, skøde fra agent Lützhøft læst 6.7.
1859 lejekontrakt til klubvært O. Jensen, en lejlighed i gråden, 2 år.
1864 C. A. Hansen, branddirektør, gård og grund forsikring nr. 181, 441, matr. 201, 102, læst 9.2.
1886 A/S Maskinfabrikken og Jernstøberi Thy, matr. 88a hk 2¼ album med bygninger forsikring nr.
193, skøde læst 18.5. (se også matr. 88b herunder)
1896 M. Lund, mægler og Villiam A. Jacobsen, avlsbruger, samme ejendom, skøde læst 19.1.97.
1900 V. A. Jacobsen, M. Lunds andel, skøde læst 1.5.( se også matr. 88b (herunder)
---Matr. 88b:
1876 A/S Maskinfabrikken og Jernstøberiet Thy, matr. 88b, skøde fra C.A. Hansen, læst 11.7.
1896 M. Lund og Villiam A. Jacobsen på bl.a. samme ejendom, skøde læst 19.1.97.
1900 V. A. Jacobsen, Lunds andel.
1913 L. P. Brøgger, konsul, matr., 88a, 88d, 88e, fogedrettens skøde læst 30.9.
1926 Henning Jensen, konsul af Ålborg, samme ejendom, skøde fra L.P. Brøgger dødsbo læst 19.10
1943 Hans Jensen A/S, Ålborg, skøde læst 18..12.
Virksomhed: 1852 Lejekontrakt til Thisted Teater, lokale i gården, 10 år fra kbmd. Jacobsen
1862 Lejekontrakt til Den dramatiske forening, lokalet ud mod Kastet, 5 år, fra kbmd. Jacobsen
1876 og 1886 A/S Maskinfabrikken og Jernstøberi Thy.
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 193, 491, 645: a) En gård på Østergade nordre side, ny forsikring 181 og 441 med grund matr. 201, 9040 alent²; b) et grundstykke med påstående pakhus ny forsikring nr. 181, matr. 202, 1033 alen²; litra a og b = ny matr. 88 hk 0.0.1.1½. (heraf solgt til fol. 520, ejendommen forsikring nr. 469 matr. 88b, hk. 0.1.3.2¼, rest matr. 88a 2¼ album.

Samme kilde: Det til fol. 520 solgte: Ejer fra fol. 193, forsikring nr. 469, matr. 88b, hk 0.1.3.2¼ på Østergade (skøder anført her under ejere og brugere. derfra solgt til fol 804: 1897 matr. 88c, hk 0.0.1.½ album, matr. 88b, hk 0.0.1.2, 1900: matr. 8d, hk 2½ album. - rest matr. 88e, hk ¼ album, matr. 88d, hk ½ album, = matr. 88b m.fl. se der.

1890 -1955 fol. 86: Østergade 7 matr. 88a hk 2¼ album, matr. 88d, hk 2½ album, matr. 88e, hk ¼ album, der sammenlægges med matr. 88a hk. 0.0.1.2., 1951.
Historie om ejendommen:

Hjørnet af Kastet 46 og Markstræde


Id: 91
Nuværende adresse: Hjørnet af Kastet 46 og Markstræde
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 88b
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 751
Ejere brugere: 1903 Jacob Poulsen, gasmester, matr. 88b,c,d. med bygninger, fogedrettens skøde læst 22.12.
1918 A/S Jernstøberiet og Maskinfabrikken Thy, matr. 88b, c, f, skøde læst 20.8.
1930 M. C. Madsen, hotelejer, P. S. Krogh, vognmand og Holger Sørensen, direktør, samme ejendom
skøde A/S Jernstøberiet og Maskinfabrikken Thy i likvidation, lyst 30.7.
1930 Holger Sørensen, matr. 88b, c, f, nu eneejer, skøde lyst 24.10.
1947 Mogens og Albert Sørensen Bornerup, Ellen Katrine og og Ane Marie Sørensen, matr. 88b, c, f,
skøde fra lrs. Terchildsen lyst 17.5.
1948 Mogens og Albert Sørensen Borneruo, Ellen Katrine Sørensen, Ane Marie Sørensens andel,
skøde læst 10.1.
Virksomhed: 1903 fabrikant Jacob Poulsen, ( pant i driftsmateriel og driftsinventar, ejer ad matr. 88b,c,d, 138a og b
1918 A/S Jenstøberiet og Maskinfabrikken Thy Likvidation 1930
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 804, bygrunden: Ejer fra fol. 520, bygrunden matr, 88b hk 0.0.1.2., matr. 88c, hk 0.0.1.½., matr. 88f uden hartkorn, med bygninger, forsikring nr. 751. Desuden markjord 10k, 16l, 39d, der frasælges løbende.

1890-1955 fol. 87: matr.88b hk 0.0.1.2., matr.88c hk 0.0.1.½., matr. 88f uden hk (alle solgt til fol 928)
fol. 928: Hjørnet af Kastet 46 og Markstræde, Thisted Købstad Bygrunde matr. 88b hk 0.0.1.2., 88c hk 0.0.1.½., 88f uden hk.
Ny tingbog blad 88b.
.
Historie om ejendommen:

Østergade 25


Id: 92
Nuværende adresse: Østergade 25
Gammel adresse: Østergade nordre side
Nuværende matrikel: 138a
Ældre matrikel: 216
Ældste matrikel: 18b
Forsikring 1: 108
Forsikring 2: 165, 176
Ejere brugere: 1856 O. H. Lindegaard, garver, huset på Østergade matr. 216, aktionsrettens skøde læst 1.4.
1897 Henrik Lindegaard, søn, matr. 138, forsikring nr. 176 + ½part i en mølle, skøde læst 26.1.
1909 Jacob Poulsen, fabrikant, matr. 138a og b, 2 album med bygning, skøde læst 31.8 (se også
matr. 88b m.fl.)
1915 Chr. Sørensen, matr. 138a, skøde læst 23.3.
1916 Jacob Poulsen, matr. 138a, skøde læst 11.1.
1918 Thisted Købstadkommune, matr. 138a, skøde læst 6.8.
1941 Viggo Andersen, murermester, samme ejendom, skøde lyst 16.5.
1941 Chr. Korsgaard Nielsen, arbejdsmand, matr. 138a, skøde lyst 6.11.
1942 Aage Pedersen Dam, matr. 138a, skøde lyst 6.3.
1944 Axel Mortensen, matr. 138a, skøde lyst 31.3.
1946 Thorvald Petersen, matr. 138a, skøde lyst 30.9.
1947 Poul M. Poulsen, matr. 138a, skøde lyst 24.1.
1947 Chr. Mogensen Eriksen, matr. 138a, skøde lyst 31.3.
Virksomhed: 1867 Brandtaksationsprotokol s. 261, matr. 216, Østergade nordre side, forsikring nr. 176
garver O. H. Lindegaards sted: a) forhus, 7 fag, 1 etage, kælder under 4 fag - indrettet til beboelse; b) sidehus, ibygget a, 1 etage, 5 fag - indrettet til køkken, bryggers, spisekammer og butik; c) lokum; d) baghus 20½ fag, 2 etager, indrettet i underste etage til gennemkørselsport, folkekammer og 3 rum til garveribrug, øverste, 3 rum ligeledes til garveribrug, en kælder med russisk skorsten.
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 177: Et hus på Østergade nordre side, gl. forsikring nr. 108, matr. 18b, ny forsikring nr. 165 med grund matr. 216, 140 alen², nuværende matr. 138 hk 2 album.

1890-1955 fol. 87:, matr. 138a hk 1 album (solgt til fol. 924, matr. 138b hk 1 album (solgt fol. 802).
Samt matr. 88b,c,d. (se matr. 88b m.fl.)
samme kilde fol. 924, bygrunden: Østergade 25, matr. 138a hk 1 album
ny tingbog, bygrunden blad 138a
Historie om ejendommen:

Østergade 9


Id: 93
Nuværende adresse: Østergade 9
Gammel adresse: Østergade nordre side
Nuværende matrikel: 89
Ældre matrikel: 203, 205a, 205b
Ældste matrikel: 51b, 32
Forsikring 1: 119
Forsikring 2: 180, 192, 447, 452
Ejere brugere: 1853 Klubselskabet "Harmonien", gården litra a, skøde fra agent Lützhoft læst 12.7.
1856 Klubselskabet "Harmonien", litra b 2 parceller, auktionsskøde læst 29.4.
1874 Den Jyske Købstads Kreditforenings bo, matr. 89, fogedudlægsskøde læst 13.1.
1874 N. C. Kjærgaard, købmand, samme ejendom, matr. 89, skøde læst 13.1.( se også matr. 90)
1892 Clara Constance Kjærgaard, N. C Kjærgaards enke, adkomst: skifte læst 18.10 ( se matr. 90).
1896 I. Christensen, købmand, samme ejendom, matr. 89, skøde læst 11.2.( se matr. 90)
1916 Chr. Larsen, frugthandler, matr. 89 og 90, skøde læst 27.6.
1919 Lars Thorup Jensen, samme ejendom, skøde læst 6.5.
1923 Chr. V. Gade, rentier, samme ejendom, skøde læst 8.1.24.
1940 Ole Madsen og L. C. Bisgaard Larsen, snedkermestre, matr. 89a,b,c, 90b, skøde læst 5.2.
1951 Poul Poulsen, købmand, samme ejendom, matr. 89a, skøde læst 7.7.
Virksomhed: 1853 Klubselskabet "Harmonien". 1856 notarielforretning: bevis for at klubselskabet består efter vedtagne 3 love, at efter disse direktionen har øverste myndighed gennem generalforsamlingens beslutninger, at forhandlingsprotokollen viser de legalvalgte direktører, at selskabet erkender købet af klubbens ovennævnte ejendom, og at "Harmonien" i alle anliggender lader sig præsentere med direktørerne.
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 192: a) en gård på Østergade nordre side, gl. forsikring nr. 119 matr. 51b og 32, ny forsikring nr. 180 med grund matr. 203, 2246 kv.alen; b) 2 parceller af kammerråd Fjeldgårds og kbmd. Frosts (forhen farver Jensens) ejendom, sammesteds, nemlig litra a og b under nuværende matr. 89 hk 0.0.1.1¼.

1890-1955 fol.88: Østergade 9, matr. 89, hk 0.0.1.1¼ og mat.90, hk 1¼ af bygrunden, der opdeles i 89a,b,c og 90 a,b,c,. 90a udgår af matr. Og inddrages under 89a, 90c indregnes under matr. 89c.
1940: 89bn 89c, 90b udgår og inddrages under matr, 89a hk 0.0.1.2.½.
Matr. 90 før 1892 - se særskilt matrikel 90.
nyt register blad 89a
Historie om ejendommen:

Østergade 9


Id: 94
Nuværende adresse: Østergade 9
Gammel adresse: Nygade
Nuværende matrikel: 90
Ældre matrikel: 205c
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 220, 233
Ejere brugere: 1856 Lars Sørensen Kjær, parceller matr. 205c, auktionsrettens skøde læst 21.4.57.
1861 C.C. Ploug, værtshusholder, matr. 205 hvorfra er solgt et grundstk., skøde læst 5.11.
1863 Anna Margrethe Holm, enkemadam, matr. 205c og 205d, forsikring nr. 220, skøde læst 12.1.64.
1866 L. S. Kjær, melhandler, fogedudlægsskøde læst 4.12.
1866 Jørgen Thomsen, fuldmægtig, samme ejendom, skøde læst 8.1.67.
1868 A. Skriver, købmand og N. C. Kjærgård, samme ejendom
1869 N. C. Kjærgaard, A. Skrivers andel, skøde læst 13.1.74. (se også matr. 89)
1892 Clara Constance Kjærgaard, enken, matr.90, adkomst læst 18.10. (se også matr. 89)
1896 I. Christensen, købmand, matr. 90, mageskifteskøde læst 11.2. (se også matr. 89)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 236: parceller nr. 3 og 4 af farver Jensens forrige gård på Østergade, nu Nygade;
a) matr. 205c, 844 kv.alen, b) matr. 205d, 838 kv.alen. Heraf solgt til fol 237, 732 kv.alen, rest matr. 205d, 106 kv.alen. På ejendommen opført bygninger, forsikring nr 220. nuværende matr. 90, hk 1¼ album.
Matr. 205d solgt 1857.
Efter 1896 se under matr. 89, hvortil denne ejendom er transporteret.
Historie om ejendommen:


Id: 95
Nuværende adresse:
Gammel adresse: Østergade nordre side
Nuværende matrikel:
Ældre matrikel: 197
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 184
Ejere brugere: 1852 P. L. Lamberth, købmand, matr 197, skøde fra stolemager Christensen. Læst 29.6.
Solgt 1865 til fol. 197 (ny matr. 48
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 196: Et sted på Østergade nordre side 369 kv.alen. Solgt 1865 og underlagt nuværende matr. 48 (fol. 197)
Historie om ejendommen:


Id: 96
Nuværende adresse:
Gammel adresse: Nygade
Nuværende matrikel: 91, 91a
Ældre matrikel: 205d
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 221, 234
Ejere brugere: 1857 J. Laursen, murermester, parcellen matr. 205d, skøde fra Lars S. Kjer læst 9.6.
1881 Trine Kyndby, lærer J.J. Kyndbys enke, matr. 205d med bygning, fogedudlægsskøde læst 7.6.
1885 Knud Hansen, lærer, skøde læst 16.6.
1890 Peder Klemmensen Christensen, bogbinder, matr. 91, skøde læst 23.12.
1901 Dorthea Kathrine Christensen, født Salmansen, Peder Klemmensen Christensens enke,
samme ejendom, adkomst, skifteudskrift læst 23.6.03.
1918 Petersen og Albecks filial i Vejle, handelsfirma, samme ejendom, skøde lyst 2.7.(+ matr 92, 93)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 237: Ejer fra fol. 236: en parcel af farver Jensens forrige ejendom på Nygade, matr. 205d bygrunden, 732 kv.alen, hvorpå er opført en bygning, forsikring nr. 221. Nuværende matr. 91 hartkorn 1 album. Hæftelse 1886: leje og købekontrakt fra K. Hansen til Chr. Bak Jensen ( i matr. 92) på et grundstykke af matr. 91, læst 28.9.

1890-1955 fol. 89: Matr. 91, hk 1 album, matr. 91a hk ¼ album overført 1922 til fol. 826, matr.91b, hk ¾ album med bygning solgt til fol. 1265.
samme kilde fol. 826: Hjørnet af Kastet og Nygade. 1936: matr. 93, 91a, 92 sammenlægges til matr. 93 hk 1½ album, medens matr. 91a og 92 udgår af matriklen.
Historie om ejendommen:


Id: 97
Nuværende adresse:
Gammel adresse: ved Knakken, før Østergade
Nuværende matrikel: 92
Ældre matrikel: 205e, 204b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 217, 228
Ejere brugere: 1834 Christen Bak Jensen, matr. 92, skøde fra auktionsretten læst 10.10.
1902 Christen Bak Jensens arvinger, a) matr. 92 på Kastet med bygning forsikring 228, b) lejeret til et
stykke af matr. 91 (kontrakt 1886), adkomst: skifteattest læst 12.8.
1902 Christen Bak Villadsen, samme ejendom og rettighed, skøde læst 12.8.
1918 Fa. Petersen og Albecks filial i Vejle, matr. 92 med bygninger, skøde læst 24.9. (+ matr. 91a, 93)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 231: En parcel af farver Jensens forrige gård på Østergade - nu ved Knakken, 273 kv.alen, bygrunden matr. 205e, 262 kv.alen og matr. 204b, 11 kv.alen, hvorpå er opført en bygning, forsikring nr. 217, Ny matr. 92, hk ½ album.

1890-1955 fol. 90: Matr. 92 af bygrunden, hk ½ album. - Overført til fol. 826.
1890-1955 fol. 826; Hjørnet af Kastet og Nygade: 1936 sammenlægges matr. 93, 91a, 92 til matr. 93 hk 1½ album. Matr. 91a, 92 udgår afmatriklen. - se også matr. 91a, 93)
Ny tingbog blad 93.
Historie om ejendommen:

Kastet 72


Id: 98
Nuværende adresse: Kastet 72
Gammel adresse: Ved Kastet, før Østergade
Nuværende matrikel: 95
Ældre matrikel: 206, 207b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 215, 226
Ejere brugere: 1859 Jeppe Chr. Frost, købmand matr.206 og 207b, auktionsrettens skøde læst 22.11.
1873 Niels Chr. Johansen, huset forsikring 226, matr. 95, skøde læst 1.7.
1919 L. P. Sørensen, murer, matr. 95, skøde læst 4.3.
1925 Christen Laugesen, smed, matr. 95, skøde læst 6.10.
1926 K. P. Christensen, gårdejer, matr. 95, skøde læst 31.8.
1928 Jens Peter Jensen, fisker, matr. 95, skøde læst 17.11.
1938 N. Hjortdahl, bogholder, matr. 95, skøde lyst 2.12.
1941 Jens A. Søe, Torp, direktør, matr. 95, skøde lyst 4.3.
1943 Carl Jensen, matr. 95, skøde lyst 8.4.
1944 Johannes Jensen, matr. 95, skøde lyst 3.6.
1946 Lars Chr. Frost, matr. 95, skøde lyst 2.10.
1946 Niels Anton Christensen, matr. 95, skøde lyst 13.12.
1947 Hother Brogaard, matr. 95, skøde lyst 3.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 229: 2 parceller af farver Jensens forrige gård på Østergade, nu ved Kastet, bygrunden matr. 206, 429 kv.alen, matr. 207b, 77 kv.alen med bygninger forsikring nr. 215. Ny matr. 95, hk ¾ album.

1890-1910 fol. 91: Kastet 58, matr. 93 og 95 af bygrunden: matr. 93 solgt 1915 til fol 826 (se matr. 93 særskilt registreret.)
ny. Tingbog blad 95.
Historie om ejendommen:

Hjørnet af Kastet og Nygade


Id: 99
Nuværende adresse: Hjørnet af Kastet og Nygade
Gammel adresse: Kastet, før Østergade
Nuværende matrikel: 93
Ældre matrikel: 204a, 205f
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 216, 227
Ejere brugere: 1859 Jeppe Chr. Frost, købmand, 2 parceller med bygninger, skøde fra auktionsretten læst 22.11.
1873 Niels Chr. Johansen, samme ejendom, forsikring nr. 227, matr. 93, skøde læst 1.7. (se matr. 95)
1915 Handelsfirmaet Petersen & Albecks filial i Vejle, matr. 93, skøde læst 21.12.(+ 91a, 92)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 230: 2 parceller af farver Jensens forrige gård på Østergade, nu Kastet, bygrunden matr. 204a, 416 kv.alen og matr. 205f, 229 kv.alen, med bygninger forsikring nr. 216. Ny matr. 93, hk ¾ album.

1890-1955 fol. 826: Hjørnet af Kastet og Nygade, bygrunden matr. 93.
1936: matr. 93, 91a, 92, sammenlagt til matr. 93, hk 1½ album; medens matr. 91a, 92 udgår af matriklen.
Nyt register blad 93
Historie om ejendommen:

Nygade 10


Id: 100
Nuværende adresse: Nygade 10
Gammel adresse: Nygade, før Østergade
Nuværende matrikel: 94
Ældre matrikel: 297a
Ældste matrikel:
Forsikring 1: 467
Forsikring 2: 218, 229
Ejere brugere: 1856 Niels Chr. Kjær, en parcel, matr. 297a, auktionsrettens skøde læst 20.3.
1856 Niels A. Hole, samme parcel med bygning, skøde læst 20.3.
1896 Marie Hole, født Skytte, Niels A. Holes enke, adkomst: testamente læst 20.6.99.
1903 Chr. Jørgensen, bankass., same ejendom, adkomst: skifteattest læst 13.12.04.
1907 Chr. Pedersen Borregaard, tømrer, matr. 94 med bygning, skøde læst 17.12.
1930 Marie Frederikke Borregaard, Chr. Pedersen Borregaards enke, skifteudskrift læst 3.7.
1930 Poul Pedersen Borregaard, postbud, skøde læst 3.7.
1938 Carl Andreas Jensen, arbejdsmand, matr. 94, skøde lyst 30.6.
1947 Ane Jensen, frum adkomst:skifteudskrift lyst 14.5.
1952 Ejnar Johannes Borgaard, adkomst: testamente lyst 28.4.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 232: En parcel af farver Jensens forrige gård på Østergade, nu Nygade, brgrunden matr. 207a, 228 kv.alen, hvorpå er opført en bygning, gl. forsikring nr. 467, ny nr. 218. Ny matr. 94, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 92: Nygade 10, matr. 94 bygrunden, hk ¼ album.
Solgt ny tingbog blad 94.
Historie om ejendommen: