Arkiv Thy

Thisted Bys ejendomme realregister mm

brug gerne + og - som i Google
Ågade 3


Id: 61
Nuværende adresse: Ågade 3
Gammel adresse: Bisgårdsstræde nordre side
Nuværende matrikel: 59
Ældre matrikel: 120a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 297a, 310
Ejere brugere: 1850 Niels Chr. Kjær, hus med grund 381 kv.alen, matr. 120a, skøde fra Peder J. Balle læst 28.1.51.
1861 N. Hedegaard, smed, stedet forsikring 297a, matr. 120a 187 kv.alen, skøde læst 18.6.
1864 Ane Frost, N. Hedegaards enke, adkomst: amtstilladelse til uskiftet bo, læst 27.4.75.
1875 P. E Frost, købmand, samme ejendom, skøde læst 27.4.
1876 C. Guldager Jacobsen, maler, samme ejendom, skøde læst 15.5.77.
1888 G. C. Andersen, sadelmager, samme ejendom, skøde læst 12.6.
1894 Johan Peter Jensen, arbejdsmand, samme ejendom, matr. 59 med bygninger, skøde læst 9.1.
1932 Else Marie Jensen født Christensen, enke i uskiftet bo, adkomst: skifteudskrift læst 2.7.
1932 Anders Chr. Jensen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde læst 2.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 312: Et hus på Bisgårdsstræde nordre side, forsikring nr. 297a med grund, matr. 120a, 381 kv.alen. Heraf solgt 1858, matr. 120c, 194 kv.alen - rest matr. 120a, 187 kv.alen. - ny matr. 59, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 59: Ågade 3, matr. 59, af bygrunden hk ¼ album.
Nyt tingbogsblad bygrunden 59
Historie om ejendommen:


Id: 62
Nuværende adresse:
Gammel adresse: Ved Nørregade
Nuværende matrikel: 60, 60a
Ældre matrikel: 261
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 225, 237
Ejere brugere: 1859 Anders Skriver, en englod med bygninger, skøde fra købmand Fjeldgård.
1863 P. L. Lamberth, købmand, samme ejendom, fogedskøde læst 21.7.
1882 N. Edvardsen, købmand, matr. 60a med bygninger, forsikring nr. 237; skøde læst 7.1.83.
1885 Peder Chr. Jensen, gårdmand af Hansted, samme ejendom, skøde: skifteretten i Edvardsens
konkursbo læst 31.3.
1890 P. L. Lamberth, købmand, samme ejendom, skøde læst 9.12.
1897 Brugsforeningen Nordthy, samme ejendom, skøde læst 22.6.
Virksomhed: Nordthy Brugsforening, 1897
Beskrivelse i real register: 1860-1910 vol. 240: En englod ved Nørregade med opførte bygninger, forsikring nr. 225 med grund matr. 261, 6268 kv.alen. - Ny matr. 60 hk 0.0.2.2¾. Heraf solgt 1880: matr. 60b hk ¼ album og matr. 60c 173 kv.alen; rest matr. 60a hk 0.0.2.1½.

1890-1955 fol. 60: "Brugsforeningen Nordthy" matr. 60a af bygrunden, hk 0.0.2.1½.
Nyt tingbogsblad 1951
Historie om ejendommen:

Nørregade 11


Id: 63
Nuværende adresse: Nørregade 11
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 67
Ældre matrikel: 267
Ældste matrikel: 67B
Forsikring 1: 144
Forsikring 2: 232, 244
Ejere brugere: 1856 Thomas Hougaard, købmand, gården matr. 267, auktionsrettens skøde læst 15.1.
1867 Inger Nordentoft, Thomas Jespersens enke, samme ejendom, fogedskøde læst 29.1.
1880 L. Sørensen, købmand, matr. 60b og 60c, skøde fra P. L. Lamberth læst 13.7.
1882 L. Sørensen, matr. 67, Nørregade, skøde fra Inger Nordentoft læst 12.12.
1910 P. O. Poulsen, købmand, matr. 67, 60b, 60c med bygninger, skøde læst 22.2.
1939 Henriette Poulsen, P. O. Poulsens enke, samme ejendom, adkomst: skifteudskrift lyst 15.3.
1943 Poul Jensen Poulsen, samme ejendom, skøde lyst 8.4.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 247: En gård på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr 144, matr. 67B, nyt forsikring nr. 232 med grund matr. 267, 1326 kv.alen; ny matr. 67 hk 1¾ album. Ejer fra fol. 240 matr. 60b, hk ¼ album og matr. 60c 173 kv.alen.

1890-1955 fol. 61: Nørregade 11, matr 60b hk ¼ album, matr. 60c uden hk, matr. 67 hk 1¼ album med bygninger. 1947 underlægges matr. 60b og c matr. 67, hk 2 album.
Historie om ejendommen:

Ågade 9


Id: 64
Nuværende adresse: Ågade 9
Gammel adresse: Ved Nørregade
Nuværende matrikel: 61
Ældre matrikel: 262a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 226, 238
Ejere brugere: 1843 Niels Chr. Skaarup, snedker, hus og grund, matr. 262a, skøde fra Peder Nyborg Skaarup læst
20.1.46.
1890 Peder Skaarup, lærer, eneste arving efter N. C. Skaarup, adkomst: skifte læst 24.6.
1890 Jens Skaarup, snedker, samme ejendom, skøde læst 24.6.
1899 Peder Skaarup, lærer, eneste arving efter Jens Skårup, adkomst læst 12.11.01.
1904 Christen Rasmussen, politibetjent, samme ejendom, skøde læst 6.9.
1907 Mikael Jørgensen Kappel, snedker, matr. 61 med bygninger, skøde læst 25.6.
1915 N. Chr. Nielsen, skomager, samme ejendom, skøde læst 26.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 241: Et hus ved Nørregade, nu forsikring nr. 226, med grund matr. 262, 567 kv.alen. Heraf solgt til fol. 242, 1855, forhuset nu forsikring 227 og et grundstykke matr. 262b, 269 kv.alen. Rest matr. 262a, 298 kv.alen; ny matr. 61, hk ½ album

1890-1955 fol. 62: Ågade 9, matr. 61, hk ½ album af bygrunden.
Ny tingbog bygrunden blad 61
Historie om ejendommen:

Nørregade 5


Id: 65
Nuværende adresse: Nørregade 5
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 62
Ældre matrikel: 262b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 227, 239
Ejere brugere: 1855 Jens Nikolaj Fisker, skipper, forhuset matr. 262b, skøde fra Niels Chr. Skårup læst 18.12.
1873 Christen Thomsen Vestergaard, Chr. Peter Thomsen og Jesper Thomsen, skøde læst 24.1.
1875 Dorthe Kirstine Christiansen, Christen Thomsen Vestergaards enke, adkomst til hans andel: skifte
læst 22.2.76.
1876 Maren Kathrine, Kristiane og Tomine Krog, samme ejendom, skøde læst 22.2.
1883 Maren Katrine og Kristiane Krog, samme ejendom, adkomst: fra Tomine Krog, læst 19.6.
1883 Kristiane Krog, samme ejendom, Kristiane Krogs andel: testamente læst 19.6.
1883 Elisabeth Jensen, detailhandler, samme ejendom matr. 63, forsikring nr. 239, skøde læst 19.6.
1939 Lars Chr. Jensen, matr. 62, adkomst: skifteudskrift læst 1.8.
1949 Ejnar Hauge og Charles Agerholm, skøde fra bobehandling for forrige ejer, læst 1.4.
1959 Petra K. K. Hauge, adkomst: skifte efter E. Hauge, læst 19.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol 242: Ejer fra fol. 241: Et forhus på Nørregade vestre side, ny forsikring nr. 227 med grund matr. 262b, 269 kv.alen. Ny matr. 62 hk ¼ album.

1890-1955 fol. 63: matr. 62 af bygrunden, Nørregade 5.
Historie om ejendommen:

Nørregade 7


Id: 66
Nuværende adresse: Nørregade 7
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 63
Ældre matrikel: 263
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 228, 240
Ejere brugere: 1825 Anders Christensen Fredskild Skaarup, huset matr. 263, skøde fra Peder Nyborg Skaarup læst
4.7.29.
1846 Niels Chr. Andersen Fredskild, søn, samme ejendom, skøde læst 30.7.95.
1891 Ane Fredskild, Niels C. Fredskilds enke, samme ejendom matr, 63, forsikring nr. 240, adkomst
skift, læst 30,7,95.
1898 Jens Mikkelsen, snedker, matr. 63, skøde læst 13.12.(+ matr. 64)
1933 Kristine Henriette Mikkelsen født Olesen, Jens Mikkelsens enke, matr. 63 skifte læst 20.10.
1944 Kristine og Jens Mikkelsens arvinger, matr 63, adkomst: skifte lyst 25.8.
1944 Jens Frederik Mikkelsen, matr. 63, skøde lyst 25.8.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 243: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 228 med grund matr. 263, 390 kv.alen. Ny matr. 63 hk ½ album, (1901 1 album). / se t5335ge 0atr, 64,

1890-1955 fol. 64: Nørregade 7, matr. 63 og 64 (matr. 64 udgår af matr. 1901, matr. 63 nu hk 1 album.
Ny tingbog bygrunden matr. 63
Historie om ejendommen:

Nørregade 9


Id: 67
Nuværende adresse: Nørregade 9
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 66
Ældre matrikel: 266
Ældste matrikel: 67a
Forsikring 1: 143
Forsikring 2: 231, 243, 241
Ejere brugere: 1858 H. Rose, huset, matr. 266, skøde fra bager I. Grønlund læst 28.6.59.
1861 Købstadskreditforeningen, samme ejendom, fogedskøde læst 23.6.72.
1873 N. P. Jensen, bager, samme ejendom, skøde læst 23.7.
1877 Jens Hundahl Andersen, bager, samme ejendom, skøde læst 12.6.
1882 Jens Hundahl Andersen, matr. 65b hk ¼ album, skøde fra sadelmager Mensen læst 23.1.83.
1890 Anders Christensen Dragsbech, matr. 66 og 65b, skøde læst 11.2.
1902 Anders Christensen Dragsbech, matr. 65a med bygninger, skøde fra C. F. Mensen læst 24.6.
1915 Theodor Larsen, bager, matr. 65a, og 66, skøde læst 7.9.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 246: Et hus på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr. 143, matr 67a, ny forsikring 231 med grund matr. 266, 458 kv.alen. Nuværende matr. 66, hk ½ album, 1901 hk ¾ album. Ejer fra fol. 244, matr. 65b, hk ¼ album (udgår af matr. 1901). Overført fra fol. 244 til fol. 246 matr. 65a hk ¾ album.

1890-1955 fol.65: Nørregade 9, matr. 65a hk ¾ album, matr. 66 hk ¾ album. (1901 udgår matr. 65b og 1923 udgår matr. 65a og underlagt matr. 66, nu hk1½ album.
Ny tingbog, bygrunden blad 66.
Historie om ejendommen:

Nørregade 9


Id: 68
Nuværende adresse: Nørregade 9
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 65
Ældre matrikel: 265
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 229
Ejere brugere: 1821 Chr. Søndergaard, skomager, huset matr. 265, auktionsrettens skøde læst 20.9.23.
1850 Chr. Søndergaards enke, adkomst til uskiftet bo læst 20.1.74.
1874 Karen Tousig, eneste arving efter Chr. Søndergaards enke, adkomst læst 20.1.
1874 C. F. Mensen, sadelmager, samme ejendom, matr. 65, skøde læst 20.1.
1902 Anders Christensen Dragsbech, bager, samme ejendom, skøde læst 24.6.
overført til matr. 66.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 244: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 229 med grund matr. 265, 667 kv.alen. Ny matr. 65, hk 1 album; matr. 65b solgt til fol. 246, 1882, rest matr. 65a overført 1902 til fol. 246, (matr. 66)
Historie om ejendommen:

Nørregade 15


Id: 69
Nuværende adresse: Nørregade 15
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 68
Ældre matrikel: 314
Ældste matrikel: 68
Forsikring 1: 140
Forsikring 2: 233, 245
Ejere brugere: 1839 Lars Chr. Nørgaard, huset med markjorden, skøde fra Lars N. Kjer læst 14.5. (aftægten til
Simon A. Skaarup udslettet 1852)
1861 I. H. F. Hilllers, slagtermester, huset med grund, auktionsrettens skøde læst 1.10.
Lejekontrakt for 5 år fra 1884,på beboelse i matr. 68 med have, til gartner C. Møller.
1897 Else Kirstine Hillers født Larsen, enken, samme ejendom, adkomst læst 6.7.
1902 Christen Mikkelsen Jensen af Neergård, Jens Frøkjær Andersen af Skibstedgård, gårdejere og
Peder Chr.Ths. Christensen, bestyrer af Thisted, matr. 68 med bygninger, skøde læst 15.12.08.
1911 Christen Mikkelsen Jensen, J. Frøkjær Jensens andel, skøde læst 26.11.
1913 I. P. Andersen, matr. 68, skøde læst 19.6.
1917 Hans Martinus Hansen, maskinmester, samme ejendom, skøde læst 19.6.
1919 Nidolf Vestergaard, samme ejendom, skøde læst 8.4.
1924 Birton Nielsen og enkefru Karoline Amalie Sørensen født Jensen,, skøde læst 15.4.
1936 Karoline A. Sørensens arvinger: Holger og Ane Marie Sørensen, Magnus og Albert Sørensen
Bornerup og Ellen Katrine Sørensen, Karoline A. Sørensens andel i matr. 68, adkomst læst 27.3.
1943 Birton Nielsen, skøde fra arvingerne læst 22.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 248: a) et hus på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr. 140, matr. 68, ny forsikring nr. 233 med grund matr. 314, 1549 og 2693 kv.alen; b) markjord 3½ td. Land på Refsager, c) markjord 3 td. Land på Lerpøtter. - markjorden solgt fol. 463.

1890-1955 fol. 66: Nørregade 15, matr. 68 hk 0.0.1.2¾.
Ny tingbog, bygrunden blad 68
Historie om ejendommen:

Nørregade


Id: 70
Nuværende adresse: Nørregade
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 69
Ældre matrikel: 313
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 234, 246
Ejere brugere: 1846 Peder Chr. Sjælland, vognmand, huset med grund matr. 313, auktionsskøde læst 26.3.50.
1854 Peder Chr. Sjælland, markjorden, skøde fra Anders Frøkjær læst 3.7.54.
(Folketælling 1860, Nørregade 313, 1 familie, et forhus, stuen
Peder Chr. Sjælland, 41 år, gift, født i Hillerslev, vognmand
Ane Kirstine Pedersen, 45 år, født i Snedsted, hans kone
Ane Nielsen, 71 år, enke, født i Skyum, hendes mor
en plejedatter
2 tjenestekarle, en tjenestepige og en tjenestedreng)
1866 Ane Kirstine Petersen, Peder Chr. Sjællands fraseparerede hustru, hus, grund og markjord
adkomst læst 3.7.55.
1878 I. V. Krogsgaard, skolelærer af Ø. Svendstrup, , ejendommen forsikring nr. 246, matr. 69 med
bygninger, skøde læst 25.2.79.
1909 Chr. Nielsen, tømrer og sliber, matr. 69, bygrunden, skøde læst 21.1.10.
1916 Chr. Sørensen, tømmerhandler, samme ejendom, skøde læst 29.2.
1918 Karoline Amalie Sørensen født Jensen, Chr. Sørensens enke, adkomst: skifte læst 11.6.
1917 Martin Andersen, tømmermester, samme ejendom, skøde læst 25.6.18.
1918 Viggo M. Larsen, slagter og Laurits Toftdal, skrædder, matr. 9a, skøde læst 23.12.
1920 J. Elbrønd, samme ejendom, skøde læst 21.12.
1930 Laurits Jensen, produkthandler, samme ejendom, skøde læst 27.1.
Virksomhed: Vognmand 1846-1866: Peder Chr. Sjælland.
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 249: a) Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 234 med grund matr. 313, 3770 kv.alen. Ny matr. 69 hk 0.0.1.2¼. Herudover markjord på Østerodde, Vegendal, Hou fald og Storodde, der videresælges.

1890-1955 fol. 67: matr. 69 af bygrunden, hk 0.0.1.2¼. Heraf solgt matr. 69b til fol. 563, 2½ album, rest matr. 69a hk 2 ¾ album
Ny tingbog bygrunden blad 69a
Historie om ejendommen:

Nørregade 19


Id: 71
Nuværende adresse: Nørregade 19
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 70
Ældre matrikel: 312
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 235, 247
Ejere brugere: 1851 Simon Chr. Kalkjer, snedker, hus med grund matr. 312, skøde fra Chr. Kalkjers enke, læst 8.4.
(Folketælling 1860, Nørregade 312, 1 familie i et forhus, stueetagen)
Simon Chr. Kalkjær, 50 år, ugift, født i Thisted, snedkersvend
Else Katrine Kalkjær, 53 år, ugift, hans søster)
1870 Simon Chr. Kalkjers arvinger, samme ejendom, adkomst: skifte læst 25.10.
1871 Jens Chr. Nielsen Hobolt, murer, samme ejendom, skøde læst 1.10.78.
1883 Anine Kirstine Palmana Jensen, adkomst: testamente læst 2.9.99.
1899 Niels Peter Frost Pedersen, gift med Anine, Adkomst: vielsesattest læst 12.9.
1910 Jens Peter Rødbro, tømrer, matr. 70, mageskifteskøde læst 22.12.
1914 Jens Christensen, particulier, samme ejendom, skøde læst 31.3.
1914 F. Weimer Pedersen, købmand af Nykøbing, samme ejendom, skøde læst 20.10.
1915 P. D. Christensen, Nykøbing, kobbersmed, samme ejendom, skøde læst 2.2.
1916 Laurids Klinkby Pedersen, samme ejendom, skøde læst 5.9.
1917 Chr. Juul Lassen, samme ejendom, skøde læst 19.6.
1918 O. Berntsen, tilskærer, samme ejendom, skøde lyst 5.2.
1918 Peder Møller, samme ejendom, skøde lyst 17.12.
1929 Jens Peter Jensen, skrædder, skøde lyst 16.4.
1934 Mads Chr. Madsen, fabrikant og Jens Poulsen, møllebygger, skøde lyst 22.12.
1941 H. Madsen, skomager, Thisted, skøde lyst 3.2.
1941 Chr. Badstue Madsen, skøde lyst 18.9.
1946 Peder Chr. Skallerup, matr. 70, skøde lyst 8.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 250: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 235 med grund matr. 312, 398 kv.alen. Ny matr. 70 hk ½ album.

1890-1955 fol. 68: Nørregade 19, matr. 70 hk ½ album.
Ny tingbog, bygrunden, blad 70.
Historie om ejendommen:

Nørregade 21


Id: 72
Nuværende adresse: Nørregade 21
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 71
Ældre matrikel: 311
Ældste matrikel:
Forsikring 1: 148
Forsikring 2: 236, 248
Ejere brugere: 1857 P. Agerholm, tømrermester, hus med grund matr. 311, skøde fra kbmd. J. Frost læst 21.7.
1861 J. C. Frost, købmand, samme ejendom, fogedskøde læst 18.6.
1865 L. C. Bruse, skomager, samme ejendom, skøde læst 5.12.
1871 N. O. Bille, samme ejendom, skøde læst 20.6.
1878 Nikolaj Hove, tøffelmager, samme ejendom, matr. 71, skøde lyst 4.6.
1923 C. Madsen Hove, træhandler, samme ejendom, adkomst: skifteudskrift lyst 29.5.
1925 Kristine Hove født Christensen, adkomst: skifteudskrift lyst 28.7.
1925 Martin Christensen, chauffør, skøde lyst 28.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 251: Et hus på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr. 148, ny forsikring nr. 236 med grund matr. 311, 300 kv.alen. Ny matr. 71 hk ½ album.

1890-1955 fol. 69: Nørregade 21 af bygrunden, matr. 71, hk ½ album.
Historie om ejendommen:

Nørregade 23


Id: 73
Nuværende adresse: Nørregade 23
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 72
Ældre matrikel: 310, 309b
Ældste matrikel: 70
Forsikring 1: 149
Forsikring 2: 237, 249
Ejere brugere: 1855 Hans Chr. Jensen, snedkermester, huset med grund matr. 310, skøde fra smed Jens Chr. Nielsen
med aftægt til sælge, læst 15.1.56..
1855 Hans Chr. Jensen, grundstykket matr. 309b, skøde fra Peder Chr. N. Skaarup, læst 15.1.56.
1896 M. A. Jensen, søn, matr. 72 med bygninger forsikring nr. 249, arveudlægsskøde fra Hans Chr.
Jensens arvinger, læst 12.1.97.
1903 Niels Chr. Bløde, samme ejendom med bygninger, mageskifteskøde læst 30.6.
1904 Carl Jensen, samme ejendom, skøde læst 10.1.06.
1909 Otto Christensen, matr. 72 med bygninger, skøde læst 17.8.
1911 Niels Søndergaard Christensen, buntmager, matr. 72, mageskifteskøde læst 27.6.
1928 Jens Krabbe Poulsen, slagtermester, skøde læst 3.11.
1945 Poul Chr. Hyldig, matr. 72, skøde lyst 13.12.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 252: Et hus på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr. 149, matr. 70. ny forsikring nr. 237 med grund matr. 310, 639 kv.alen; desuden et grundstykke på Nørregade matr. 309b, 185 kv.alen, der tillige med huset grund udgør ny matr. 72 af bygrunden, hk 1 album. Herudover tilkøbes 1855 - 1864: markjord på Lerpøtter hk 0.3.5.0., der sælges igen 1864 og 1910.

1890-1955 fol. 70, Nørregade 23, matr. 72 af bygrunden hk 1 album. Markjord matr. 10d, e, 37b (solgt 1910).
Ny tingbog, bygrunden blad 72.
Historie om ejendommen:

Nørregade 25


Id: 74
Nuværende adresse: Nørregade 25
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 73
Ældre matrikel: 309a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 238, 250
Ejere brugere: 1827 Peder Chr. Nielsen Skaarup, snedker, matr. 309a, skøde fra Niels P. A. Skaarup læst 18.5.33.
1876 Peder Chr. Nielsen Skaarups arvinger: enke og børn Ditlev og Niels, adkomst skifte læst 24.10.
1876 Niels Peter Skaarup, medarving, skøde med underhold til enken, læst 24.10.
1887 P. C. Christensen, murer, samme ejendom, matr. 73 med bygninger, skøde læst 13.12.
1888 Mads Thorup Larsen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 30.10.
1889 P. Kibsgård, samme ejendom, skøde læst 2.7.
1890 Jacob Jensen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 4.3.
1900 Jeppe Søgaard Madsen, vognmand, matr. 73 med bygninger, fogedskøde læst 17.4.
1917 Peder Mikael Mikkelsen, matr. 73 af bygrunden, skøde læst 15.5.
1924 Søren Pedersen Møller, vognmand, matr. 73a, skøde læst 16.12.
1925 Elisabeth Møller født Jespersen, enken, samme ejendom, adkomst: skiftelyst 15.9.
1933 Johan Henrik Thomsen, murer, matr.73a, skøde lyst 6.7.
1938 Carl Rysgård, Johannes Mortensen, Ingvard Larsen og Søren Busk, matr. 73a,
fogedudlægsskøde læst 25.7.
1940 Martinus Nielsen, vognmand, skøde som særeje, læst 17.10.
1942 Poul J. Poulsen, matr. 73a, skøde læst 4.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 253: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 238 med grund matr. 309a, 509 og 5169 kv.alen. Ny matr. 73 hk 0.0.2½.

1890-1955 fol. 71, matr. 73 hk 0.0.2.½, hvoraf matr. 73b hk 0.0.1.¾ sælges til fol. 563, rest matr. 73a hk 2¾ album
ny tingbog, bygrunden, blad 73c.
Historie om ejendommen:

Nørregade 27


Id: 75
Nuværende adresse: Nørregade 27
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 74
Ældre matrikel: 308
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 239, 251
Ejere brugere: 1836 Jepsen, købmand, matr. 308, skøde fra snedker Peder Chr. N. Skaarup læst 11.3.37.
1855 C. M. Christensen, snedker, samme ejendom, auktionsrettens skøde læst 4.12.
1856 L. Christensen, købmand, samme ejendom, skøde læst 23.3.58
1862 Den Jydske Købstads Kreditforenings bo, samme ejendom, fogedskøde læst 6.2.72.
1875 V. H Hammann & C. Hansen, vognfabrik, matr. 74, skøde læst 6.7.75.
1875 V. H. Hammann, karetmager, C. Hansens andel, matr. 74, skøde læst 6.7.
1917 V. H. Hammanns arvinger, matr. 74, adkomst: skifte læst 13.3.
1918 Ole Berntsen, matr. 74a med bygninger, skøde læst 8.6.
1918 Louis Alberton Siegelberg, vognmand, samme ejendom, skøde læst 22.1.
1918 Jørgen Chr. Larsen, vognmand, samme ejendom, skøde læst 10.9.
1919 Lars Peter Larsen, samme ejendom, skøde læst 12.8.
1921 Jens Skriver og Anders Møller, samme ejendom, skøde læst 21.6.
1921 Josef Ladegaard, samme ejendom, skøde læst 27.9.
1923 Peter Andersen, maskinhandler og mekaniker, skøde læst 9.1.
1929 H. Thomsen, biografejer, samme ejendom, skøde læst 5.4.
1937 Olga Thomsen født Tidemann, enken, matr. 74a og 73c, adkomst: skifteudskrift.
1937 A. N. Møller, husejer, skøde læst 3.11.
1939 Petrus Møller, matr. 74a og 73c, skøde læst 21.9.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 254: En gård på Nørregade, forsikring 239 med grund matr. 308, 4486 kv.alen. Ny matr. 74, hk 0.0.2.¼.

1890-1955 fol. 72: Nørregade 27, matr. 74a af bygrunden, hk 0.0.2.¼, heraf solgt matr. 74b hk 0.0.1.¾ til fol. 563. Rest matr. 74a hk 2½ album overført
til ny tingbog bygrunden blad 73c
Historie om ejendommen:

Nørregade 29


Id: 76
Nuværende adresse: Nørregade 29
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 75
Ældre matrikel: 306, 307
Ældste matrikel: 172A
Forsikring 1: 148
Forsikring 2: 240, 252, 241, 253,
Ejere brugere: 1853 Peder Jensen, høker, gl. matr. 172A, (306), forhen tilhørt Chr. Jensen Hylgaard, auktionsrettens
skøde læst 10.1.54.
1859 Peder Jensen, matr. 307, skøde fra Poul Chr. Pedersen (Nibe) læst 10.5.
1878 P. M. Lassen, købmand, matr. 75, bygrunden, fogedskøde læst 16.7.
1903 Søren Pedersen Møller, samme ejendom, skøde læst 30.6.
1904 J. C. Lauritsen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 12.4.
1905 Lars Monn Larsen, matr. 75 med bygninger, skøde læst 5.9.
1916 Søren Villadsen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde læst 28.11.
1922 Nikoline Villadsen født Thomsen, adkomst: separationsbevilling læst 14.3.
1924 Nikoline Villadsen, hendes særeje matr. 75 ifølge ægtepagt med Niels Chr. Gregersen, læst 2.12.
1929 Julius Nikolaj Larsen, slagter, samme ejendom, skøde læst 22.8.
1930 Chr. Sørensen, samme ejendom, skøde læst 27.8.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 255: Et hus på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr. 148, matr. 172A, nye forsikring nr. 240 med grund matr. 306, 309 kv.alen, overført tilligemed ejendom på fol. 256 - ny matr. 75 hk 1¾ album.
Samme register fol. 256: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 241 med grund matr. 307, 880 kv.alen - overført tilligemed ejendommen på fol. 255 under ny matr. 75, hk 1¾ album. Den øvrige del af matr. 75, som har haft gl. matr. 172A / 306, kommer fra fol. 255.

1890-1955 fol. 73: bygrunden. Nørregade 29, matr. 75 hk 1 ¾ album.
Overført nyt register, bygrunden
Historie om ejendommen:

Hjørnet af Lille Torv og Torvegade


Id: 77
Nuværende adresse: Hjørnet af Lille Torv og Torvegade
Gammel adresse: Hjørnet af Lille Torv og Torvegade- Nørregade
Nuværende matrikel: 220
Ældre matrikel: 87a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 321, 335,
Ejere brugere: 1859 James Pedersen i København, grosserer, gården matr. 87a, skøde fra auktionsretten læst 12.7.
1867 Arbejderforeningen i Thisted, samme ejendom, skøde læst 14.4.68.
1884 Arbejderforeningen i Thisted, parcel, matr. 225b, skøde fra apoteker Bertelsen, læst 3.11.85.
1898 Thisted Arbejderforening, parcel, matr. 22e, skøde fra rebslager C. Axelsen læst 17.1.99.
Virksomhed: Thisted Arbejderforening 1867
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 337: En gård på Hjørnet af Lille Torv og Torvegade, forsikring nr. 321 med grund matr. 87a, 1833 kv.alen, (senere forsikring nr. 335)- ny matr. 220 hk 2½ album. Ejer fra fol. 116, en parcel matr. 225b af bygrunden uden hartkorn og fra fol. 280, en parcel matr. 22e hk ¾ album, begge af bygrunden.

1890-1955 fol. 74: Hjørnet af Lille Torv (2) og Torvegade (2). Bygrunden matr. 220 hk 2½ album, matr. 225b uden hk, inddraget under 220 i 1942), Parcel matr.22e ¾ album ( solgt 1913), Desuden ( et hus) matr. 76a hk 0.0.1.¾., matr. 727 hk 0.2.3.2., der udgår af matriklen og underlagt matr. 76a nu hk 0.2.3.2¾, markjord matr. 49f hk. O.0.3.0. atr, 76a, 727, 49f adskilt her og registreret under matr. 76a( samme ejere) Se matr. 76a.
Ny tingbog blad 76a
Historie om ejendommen:

Nørregade 33


Id: 78
Nuværende adresse: Nørregade 33
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 76, 76b
Ældre matrikel: 305
Ældste matrikel: 73
Forsikring 1: 150
Forsikring 2: 242, 254
Ejere brugere: 1852 Christen Jensen, vognmand, huset matr. 305 med eng 4055 kv.alen jord på Lerpøtter matr.
18Ab, jord på Refsagre og Rådmands eng matr. 49e, skøde fra Niels Krabbe læst 22.2.53.
1874 Christen Jensen, matr. 85 af bygrunden, parcel af Refsagre, skøde fra Buchhave, læst 24.3.
1877 Christen Jensen, markjord matr. 37f, skøde fra Simon A. Bang, læst 11.12.
1890 Poul Jensen Krabbe, smed, matr. 76, jord på Refsager og markjord matr. 37f, skøde læst 1.4.
1891 Thisted Arbejderforening, matr. 76 og 49e, skøde læst 26.5.)
1897 J. Petersen, slagter, matr. 76b med bygninger, skøde læst 27.7.
1904 Jens Præstegaard Madsen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 21.6.
1906 Niels Chr. Mikkelsen, samme ejendom, mageskifteskøde læst 24.7.
1906 Christen Bunch, matr. 76b, mageskifteskøde læst 9.10.
1912 Anton Vestergaard, murer, samme ejendom, skøde læst 20.8.
1913 J. P. Møller, sadelmager, samme ejendom, skøde læst 18.3.
1915 Lars Chr. Olsen, vognmand, samme ejendom, skøde læst 21.12.
1920 M. Christensen, maskinhandler, samme ejendom, skødelæst 4.1.
1920 Mads Østergaard, agent, matr. 76b, skøde læst 20.4.
1922 Jens Carl Christiansen, forsikringsinspektør, skøde læst 7.11.
1924 Hans Chr. Dige Mogensen, samme ejendom, skøde læst 6.1.25.
1943 Magnus M. Laugesen, skøde læst 9.2.
1943 Henry Madsen, skøde læst 9.2.
1943 A. Flensted Nielsen, matr. 76b, skøde læst 14.12.
1945 Thisted Kommune, samme ejendom, skøde læst 6.6.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol 257: Et hus på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr. 150 matr. 73, ny forsikring nr. 242 med grund matr. 305, 1103 kv.alen og et stk. eng beliggende tæt ved Poul Nibes og ovennævnte sted, formentlig det der under grundtaksten står for 4055 kv.alen. = ny matr. 76 hk 0.0.1.2¾. Desuden markjorder på Lerpøtter matr. 18Ab, (solgt til fol. 462; Refsager (solgt fol. 680) og Rådmands eng matr. 49e (solgt 1891), samt flere parcelller af markjorden, der frasælges. Samt Refsager matr. 6be 2¼ album inddraget under bygrunden matr. 85 (solgt 1890.)
1891 sælges til Thisted Arbejderforening, huset med grund, matr. 76, som imidlertid sælger hus og hk 2 album 1897 (matr. 76b).
Samme register fol. 573: forsikring nr. 254, matr. 76b af bygrunden hk 2 album (ejer fra fol. 257)

1890-1955 fol. 75: Nørregade 33, matr. 76b hk 2 album, 76c 1 album solgt fol 1016
ny tingbog, bygrunden blad 76b
Historie om ejendommen:

Nørregade 37


Id: 79
Nuværende adresse: Nørregade 37
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 77
Ældre matrikel: 304
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 243, 255
Ejere brugere: 1828 Lukas Larsen, huset matr. 304, skøde fra Poul P. Agerholm, læst 30.5.29.
1838 Marianne Poulsdatter, Lukas Larsens enke, adkomst: skifte læst 1.4.43.
1843 Niels Chr. Nielsen, gift med Mariane Poulsdt. Adkomst læst 4.4.
1845 Mariane Poulsdatter, adkomst: separationsforlig læst 3.2.48.
1878 H. T. Lorentzen, slagter, matr. 77, skøde læst 8.1.
1897 Hans Martin Mathiassen, uldspinder, matr. 77a med bygninger forsikring nr 255, skøde læst 13.7.
1899 Jørgen Peter Jørgensen, fabrikant, samme ejendom, mageskifteskøde læst 124.10.
1900 Jens Pedersen, væver, ½ part i samme ejendom, skøde læst 19.6
1901 Jørgen Peter Jørgensen, fabrikant, samme ½ part, skøde læst 10.8.
1902 Vilhelm Barner Laurits Eskild Laursen samme ejendom, skøde læst 15.4.
1906 Frederik Ingvard Pedersen, farver, matr. 77a med bygninger, fogedudlægsskøde læst 6.2.
1913 Emanuel Petersen, vaskeriejer, skøde læst 9.9.
1918 Henrik Kloster, mælkehandler, samme ejendom, skøde læst 7.1.19.
1919 Lars Peter Larsen, skøde læst 17.6.
1919 Peter Carlsen, skøde læst 12.8.
1920 Chr. Gramstrup, tømrer, skøde læst 11.5.
1921 Julius Nikolaj Larsen, slagter, skøde læst 7.6.
1921 Niels Lykke, snedker, skøde læst 30.8.
1928 Peder Odgaard Sørensen, skøde læst 4.8.
1929 Mads Jacobsen Madsen, skøde
1930 Carl Johansen, vildthandler, skøde
1933 Katrine Christensen, enkefru, født Andersen, skøde læst 4.8.
1939 Anders Svanborg Hundahl, handelsmand, matr. 77a, skøde lyst 4.11.
1940 M. Chr. Madsen, hotelejer, Thisted, skøde lyst 4.8.
1950 M. Chr. Madsens arvinger, adkomst: skifteattest lyst 2.6.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 258: Et hus på Nørregade vestre side, forsikring nr. 243 med grund matr. 304, 1231 kv.alen. - ny matr. 77 hk 1½ album. "nu iht. Udstykningsapprobation 1885 matr. 77a hk 1¼ album, 77b hk ¼ album (77b solgt 1886)

1890-1955 fol. 76: matr. 77a hk 1¼ album, Nørregade 37.
ny tingbog blad 77a
Historie om ejendommen:

Nørregade 35


Id: 80
Nuværende adresse: Nørregade 35
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 77b
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 588
Ejere brugere: 1886 Anders Christensen "Konge", arbejdsmand, matr. 77b med bygninger, skøde fra H. Lorentsen
læst 7.6.87.
1895 Dorthe Cecilie Christensen født Lukassen, Anders Christensens enke, adkomst læst 15.1.
1899 Dorthe Cecilie Christensens arvinger, adkomst: skifte læst 11.7.
1898 Peter Madsen, arbejdsmand, skøde fra arvingerne H. Lorentsen og Poul Agerholm, læst 11.7.99.
1950 Peter Madsens arvinger, adkomst læst 7.9.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-19010 fol. 617: Ejer fra fol. 258, bygningsforsikring nr. 588, matr. 77b hk ¼ album af bygrunden.

1890-1955 fol. 77 Nørregade 35, matr. 77b hk ¼ album.
Solgt 1950 i ny tingbog.
Historie om ejendommen: