Arkiv Thy

Torsted

brug gerne + og - som i Google
Nordre Thorstedvej 3


Id: 41
Adresse: Nordre Thorstedvej 3
text:
text:
text: 11b
text:
Historie om ejendommen: Ndr. Thorstedvej 3
Ejendommen er nedlagt ca. 1965 og sammenlagt med Nordre Thorstedvej 3,
Matr. 11b, Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 338, matr. 11b

1880
skøde
Jens Knudsen Pedersen, huset 11b hk 0.6.2.1. med bygninger og tiender - sælger Niels Jensen Møller. Gæld 1880. 3600 kr. overtages - udslettet 1886. 1880: 1400 kr, næst 3600 kr. til N. J. Møller og P. Spanggård. 1882: 1500 kr, næst 5000 i samme pant - udlsettet 1883. 1882: 6500 kr. til Peder Chr. Kortegård i Skovsted, hvoraf 3600 til kreditf. - udslettet 1883. 1883: 1400 kr. til Jens Overgård, Østrild og Jens P. Overgård, med fornyelse 7000 kr. - udslettet 1883

Folketælling Torsted 1880, et hus
Jens Knudsen Pedersen, 31 år, født i Hillerslev, husmand
Karen Kirstine Overgård, 27 år, født i Hunstrup, hans kone
Else Kirstine Pedersen, 2 år, født i Hillerslev, datter
Jens Overgård Pedersen, 1 år,, født i Hillerslev, søn
Peder Kortegård Pedersen, under 1 år, født i Torsted, søn
Kirsten Marie Jørgensen, 15 år, født i V. Vandet, tjenestepige
 
1883
skøde
Anders Pedersen, huset 11b med tiender og bygninger. Gæld 1883: 3600 kr. overtages.
Skøde og panteregister 1846-1957, matr. 11b hk 0.6.2.1.

1886
deklaration
vejret for 11b over matr. 20a. . . . . Pantegæld 1885 Anders Pedersen til kreditf. kr. 3600 1. pr. - udslettet 1894. 1893: 3600 til kreditf. 1. pr. - aflyst 1947. 1901: 1200 kr til Lars Christensen i Sperring - udsl.. 1911

Folketælling Torsted 1890, et hus (hertil?)
Anders Pedersen, 37 år, født i Sennels, husmand
AneDorthe Nielsen, 42 år, født i Vigsø, hans hustru
Dorthe Marie Andersen, 13 år, født i Sennels, datter

1911
adkomst
Stine Marie født Jørgensen, enken, iflg. skifte

1931
adkomst
arvingerne efter enken, 11b

Folketælling Torsted 1921, matr. 11b, husbestyrer, landbrug
Christen Koggersbøl Christensen, født 1831 i Skjoldborg, enkemand, ankom 1838 fra Skjoldborg, husbestyrer
Karen Marie Frost, født 1893 i Sjørring, ugift, barn, syerske
Stine Marie Jørgensen, født 1839, Hundborg, enke, ankom 1893 fra Hundborg, husmor
Peter Laurits Andersen, født 1904 i Torsted, barn
 
1931
skøde
Peter Laurits Andersen, medarving
 
1956
skøde
Alfred Chr. Andersen, samme ejendom
 

Sdr. Thorstedvej 30


Id: 42
Adresse: Sdr. Thorstedvej 30
text:
text:
text: 11c, 11f, 11g
text:
Historie om ejendommen: Mtr. 1844 no 11c, f, g. - fra 1857

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 129 - nyt register fol.53

1857
skøde
Lars Christensen Spanggård, no 11c hk 0.4.3.1¼, 11f 0.2.2.2., 11g 0.1.3.2. med tiender. 900 rd - fra Anders Christensen Spanggård

Folketælling Torsted 1860, en gård
Lars Christensen, 35 år, født i sognet
Maren Katrine Christensen, 23 år, født i Skjoldborg, hans kone
Trine Larsen, 1 år, født i sognet, datter
Peder Christensen, 29 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk
Trine Larsen, 16 år, født i Sjørring, tjenestepige
 
1862
skøde
Jens Nielsen Rask, parcel 11c, f, g. med tiender og bygninger - parcellen skal være bebygget. Gæld 1875: 6000 kr. iflg. skifte e. Jens Nielsen Rask, sikkerhed for børnearv - udsl.. 1887

1871
adkomst
Maren Jensdatter i uskiftet bo efter Jens Rask, 11c,f.g. med tiender
 
1876
adkomst
Mads Jensen Skårup, gift med enken. 1876: 7350 kr. 2.pr. som sikkerhed i børnearv, skifte efter Maren Jensen - udsl.. 1887
 
1876
skøde
Peder Christensen Spanggård, 11c,f.g. med tiende. bemærket gæld 2000 og bebyggelssbemærkninger

1867
skøde
do.,, no 15 i Sjørring 1¼ album ( læst 1882). 1877 pant 2000 i jord og tiender til enken Ane Andersdt. Hove 1877: 1800 kr, næst 2000 kr. i samme pant,som sikkerhed for børnearv e. Kristine Christensdt., Peder Spanggårdshustru - udslette 1890
 
1887
skøde
Niels Jensen Møller, gården 11c,f,g. med tiender og bygninger - fra skiftereten . . . . Pantegæld 2000 overtages - udslettet 1890. 1890 kr 6000 til kreditforeningen - udslettet 1916 ( se også 11b). se videre matr. 11e

Sdr. Thorstedvej 30


Id: 43
Adresse: Sdr. Thorstedvej 30
text: Andersen, Kristian Theodor
text: 11c,73-440/48
text: 11c, 11g
text:
Historie om ejendommen: Matr. 11c, 11g, fra 1918. Nyere Info: Axel Frøkjær --------- årstallet kendes ikke, men Axel Frøkjær flyttede til Beersted
men på ejendommen boede i 1923 Jens Boesen. og omkring 1930 flyttede familien til Hovsør.
Ejendommen blev købt af Anna og Alfred Jensen. Anna døde d. 26. - 7. - 1965 kun 54 år gl.
Alfred solgte jorden sidst på året i 1968 og bygninger i 1969 til Kirsten og Kristian Andersen.
side 5
Alfred Jensen f. 28. - 6. - 1903 d. 26. - 7. - 1990 87
Anna Chatrine Jensen f. 14. - 8. - 1911 d. 26. - 7. - 1965 54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca. 50 meter nord vest for nr. 30 lå en ejendom på 5,6 ha der boede Olga og Peter Andersen, det var Peters barndomshjem. Peter kørte mælk til Sjørring mejeri.
Ca. 1955 solgtes ejendommen til en søn Alfred Andersen. Grete og Alfred solgte ejendommen til Ejler Kappel i 1965. Grete og Alfred flyttede til Sjørring (Hulgårde 10)
Peter Andersen f. 19. - 9. - 1904 d. 10. - 11. - 1990 86
Olga " f. 14. - 6. - 1904 d. 4. - 6. - 1950 46

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 53, matrikel no 11c hk 0.4.3.1¼, 11g hk 0.1.3.1¾

1918
skøde
Andreas Nikolaj Pedersen, matr. no 11c, g med bygninger - sælger Jens Svendsen
 
1918
skøde
Chr. P. Haushøj, samme ejendom
 
1918
skøde
Niels Chr. Mikkelsen, samme ejendom
 
1919
skøde
Jens Boesen, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, atr. 11c, landbrug
Jens Boesen, født 1888 i Skjoldborg, gift, ankom 1919 fra Thisted
Sørine Boesen, født 1894 i Høvrup, Ålborg, gift, ankom 1919 fra Lerup, husmor
Inger Kristiane Lund Boesen, født 2904 i Torsted, ankom 1919 fra Lerup, barn
Olga Skak Christensen, født 1906 i Torsted, tyende
 
1928
skøde
Aksel Magnus Frøkjær, samme ejendom
 
1932
skøde
Alfred Jensen
nyt tingbogsblad 11c

Sdr. Thorstedvej 28


Id: 44
Adresse: Sdr. Thorstedvej 28
text: Nielsen, Else Kariann
text: 11p,73-400/95.3
text: 11p
text:
Historie om ejendommen: Matr. 11p.

Hus bygget til lærer Balle i Skaarup

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 131, matr. 11p hk 2 album
1933
skøde
Christen Balle - sælger Anders Nielsen
 
1950
skøde
Anders Skårup Jensen
nyt tingbogsblad 1957 11p

Nyere info: Chr. Balle kaldet gamle Balle, havde været lærer i Skårup, og da han gik på pension byggede han huset her, i nærheden af sin søn Torsten Balle. Gamle Balle døde i 1950 og huset blev købt af Anders Skårup Jensen som havde solgt sin gård " Krogtoft " til Poul Rask d. 15. - 12. - 1950.
En søster til Anders Skårup, Dorthea som havde været sygeplejerske kom hjem og holdt hus for Anders.
Anders Skårup Jensen f. 16. - 5. - 1881 d. 9. - 2. - 1955 74
Dorthea " f. 11. -10. - 1896 d. 10.-11 -1992 96
Dorthea kom på plejehjem i 1981 og huset blev solgt.
Margit og Jens Andersen 1981-------------------1984
Birgit Kold og Torben ? 1984-------------------1988
Else og Villy Nielsen 1988-------------------

Hjardalvej 15


Id: 45
Adresse: Hjardalvej 15
text: Simon Topp Hansens Bo. Hansen K
text: 12a mfl,73-3550/763.1
text: 12
text: 1
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 13 ( bruges fra matr. 1688c sammen med matr. no 2 ( no 1 på udskiftningskortet)1844 matr no 12

Matrikel 1664, hartkorn 7.1., Ejler Jacobsen af Vestervig, bruger Jelle Christensen “har i lige måde af Ørum gods “ (gården i Sennels?)” . 1/3 af denne gård er ganske øde. 1678 betegnes gården som øde. 1680: landgildebyg 4 td. bruges af Peder Madsen

Markbog Torsted sogn 1683, ejer tilforn Poul Christensen i Skjoldborg, tildømt Kongen, bruger Peder Madsen Holm, før Jelle Christensen, hk 7.2., efter sandflugt hk 4.0.

Matrikel 1688 no 13, hartkorn 3.7.1.0. (gl. hk 4.0.) ejer Kongen, bruger Peder Madsen Holmbo

Amtet 1699: Krigsjordebog, reduceret hartkorn , oberst Leegårds ryttergods, Peder Madsen Holm hk. 2.4.

Skøde 1716 kgl. maj. til H. C. Langballe, Nørhågrd no 13 i Torsted: Peder Madsen Holm, sidst Søren Andersen, nu Jens Poulsen

Amtet: 1716 forhen ryttergods, solgt på auktion matr. no 13 hk 3.7.1.0., ejer Hans Carsten Langballe, bruger Peder Madsen Holm, tilforn Jelle

Matrikel 1688b no 13, hk 3.7.1.0., ejer ryttergods, bruger Peder Madsen Holm - nu Jens Povlsen

Matrikel 1688c no 13, hk 3.7.1.0., selvejer Poul Salmansen

Specifikation 1778, amtets strøgods, hk 3.7.1.0. selvejer Jens Poulsen, der bruger no 13 sammen med no 2
se videre matr. no 2
 
Fæstere
Før 1664
Jelle Christensen, der nævnes i tingbogen i årene 1666-81. Iflg. amtsprotokollen får han stedmål 1660/61 i Sennels. Han betegnes som værende af Skinnerup og må være søn af Christen Jellesen Hvas og Maren Nielsdatter, der nævnes 1666 hvor der holdes registrering i boet efter Maren Nielsdatter, Jens Pedersens enke. Hendes børn var tilstede nemlig Jelle Christensen i Sennels, Niels og Jens Christensen i Skinnerup, Peder Christensen, som er i Kgl. Majestæts tjeneste, Maren Christensdt., der tjener i Brund, Anne, Inge og anden Anne Christensdøtre og Anders Christensen, alle i Skinnerup, tillige med Jens Christensen, som er gift med Anne og bor i gården.
Jelle Christensen nævnes tillige i Sennels 1667 26.3.hvor han afkræves kirketiende. 1671 nævnes at hans gård i Sennels var øde i 3 år.
1667 25.8 er han i Torsted, Hr. Poul Påske i Skjoldborg lader spørge om nogen har ført ulovlig korn i hans tjeners jord, nemlig i den gårds jord, Jelle Christensen i Torsted ibor, Det blev dem forbudt at føre korn af ageren, før der var betalt tiende. 1668 2.3. var Jelle Christensen i Torsted indkaldt som vidne ang. en ødegård i Vang. Den 20.7 samme år opsiger Jelle Christensen på 4. ting, fæstet på sin gård i Torsted, Hr. Poul i Skjoldborg er stævnet som husbond. Den 28.5. 1677 lader Niels Andersen i Torsted ved kirken på egne og Jens Salmansens vegne, syne of taksere græsningen til den ødegård i Torsted, som Jelle Christensen sidst påboede. Samme år 18.6. fremgår det at Jelle Christensen nu bebor ½ gård i Næstrup. 1681 får Oluf Jensen i Næstrupgård afkald fra sine 2 stedsønner Christen og Laurits Jellesen, født i Næstrupgård, på arv efter deres far Jelle Christensen, som boede og døde i Næstrupgård.
 
Før 1677
Peder Madsen Holm. Tingbog 1677: Peder Madsen i Torsted fremkalder synsmænd, der har synet den gård han nu bor i, den er kun 10 sldl. værd. 1687 omtales han som kirkeværge. Samme år giver han afkald på sin kones vegne, Maren Andersdatter, for den arv hun kunne tilkomme, når hendes mor Maren Jensdatter døde. Afkaldet gives til Niels Thomsen i Østervandet, der også får afkald fra sin stedsøn Jesper Andersen for arv efter hans mor Maren Jensdt. Samme år tiltales Peder Madsen for gæld til Sjørring kirke, han er ikke længere kirkeværge..
1685 fik Peder Madsen “af højfornødenhed” leveret sæd og brødkorn, 1½ td. rug, 2 td. byg, 1 td. havre. Peder Madsen bor i gården endnu 1699.
 
Før 1715
Søren Andersen
Se videre under gl. matrikel no 2, ny no 12

Nyere supplerende oplysninger:

”Valsagergård”
Ejedes tidligere af Jens Kresten Jeppesen og Kirstine. Solgte til Marianne og Viggo Jepsen, der igen solgte til Dorthea og Ejner Jeppesen. Datteren Agnethe senere gift med Viggo Hangård i Thorsted. Solgte til Lis og Martin Pedersen, der igen solgte til Kirsten og Simon Topp Hansen som købte ejendommen sammen med svigersønnen, Thorkild Sørensen, der er klitplantør i Stenbjerg. Dorthea og Ejner Jeppesen flyttede senere til anden ejendom i Thorsted. Der hvor nu Birgit og Georg Georgsen bor.

Adresse ukendt


Id: 46
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text: 12
text: 1
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 2 ( gård no 1 ved udskiftningen ) (matr. no 2 og 13, bruges samlet fra 1688c) 1844 matriklen no 12

1661: udlagt til Albert Balzer Brends arvinger, overtaget 1679 af svogeren Poul Klingenberg

Matrikel 1664, hartkorn 8.6., ejer Ørum, bruger Niels Madsen

Markborg Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Salman Jensen i en gård.1678 hartkorn 4.2., grundet sandflugt

Matrikel 1688, no 2 hartkorn 4.7.1.0. (gl. hk. 5.4.) ejer Ørum, bruger Salman Jensen

Matrikel 1688b no 2, hk 4.7.1.0., ejer Ørum, bruger Salmand Jensen, præstens medhjælper

1722 sælges gården af Poul Klingenberg til Jens Christensen Kappel i Torsted, fæster Poul Salmansen

Matrikel 1688c no 2, hk 4.7.1.0., ejer Jens Kappel, bruger Poul Salmansen der tillige bruger no 13. hk 3.7.1.0.
Specifikation 1778, amtets strøgods, no 2 hk 4.7.1.0., selvejer Jens Poulsen bruger sammen med no 13 hk 3.7.1.0.

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk. 8.6.2.0.: Jens Poulsen ejer ca. halvdelen, resten hans søskende, forrenter dels børne-dels andre tillånte penge, noget over 600 rd.

Hartkornsspecifikation 1789 no 3, hk 8.6.2.0., selvejer Jens Poulsen

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 6.0.0.2½ ejer Salman Jensen, ny matr. no 12, ejer Jens Christian Jensen hk 5.4.2.1¼

Landgilde 1664: 8 td. byg, 8 td. havre, 24 skilling ledding =8.6.

Fæstere
før 1664
Niels Madsen. død 1665
Niels Madsen nævnes i tingbogen fra 1672, hvor Poul Salmansen i V. Vandet lod læse en registrering i salig Niels Madsens bo i Torsted,foretaget1665, Niels Madsens enke er Karen Enevoldsdatter. Karen Enevoldsdatter er nævnt 1672, idet Poul Salmansens enke Maren Terkelsdatter fremlægger en kontrakt med sin mands arvinger: Hans søster Karen Poulsdt. i Nors og hans søskendebørn: Karen Enevoldsdatter i Torsted, Christen Enevoldsen i Torsted og Maren Enevoldsdatter gift med Jens Salmansen i Torsted. Arvingerne erklærede at de havde fået arv og enken kunne beholde resten af boet. 1677 nævnes den samme kontrakt igen, hvor det nævnes at Karen Enevoldsdatter nu er gift med Christen Moensen. Karen Enevoldsdatter er datter af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdatter V.Vandet
Er Christen Moensen = Christen Mortensen? se gl. matr. no 10, 18.
 
før 1683
Salman Jensen, (1652-1711) præstens medhjælper, søn af Jens Salmansen i gård no 3 ~ med Barbara Madsdatter (ca 1661-1739)
Børn:
Poul født ca 1685, her i gården
Christen ca 1696-1737
Maren, ~1716 med Ove Nielsen af Dollerup
 
Selvejere
før 1722
Poul Salmansen, (ca 1685-1762), søn af forrige fæster (fæstebonde, selvejer fra 1742) ~ Maren Jensdatter Kappel (1703-1761), datter af Jens Christensen Kappel i gård no 10
Børn:
Maren født 1722 ~1757 Niels Christensen Veje
Ingeborg født 1728 ~1750 Christen Jensen Bach i gård no 15
Jens, her i gården
Johanne født 1732 ~1763 Søren Christian Madsen Tandrup i gård no 5
Ssalman, født 1735
Christen født 1738
Barbara født 1742 ~1773 Jens Danielsen (i Vorupør)
Anders født 1845, senere i Silstrup
 
ca 1762
Jens Poulsen (1730-1804), søn af oven. Poul Salmansen
Gift med Inger Andersdatter Agerholm (1729-1799)

Folketælling, Torsted 1787
Jens Poulsen, 58 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer
Inger Andersdatter, hans kone, 48 år i 1. ægteskab
Poul Jensen, søn, 22 år, ugift *
Salman Jensen, søn, 19 år
Anders Jensen, søn, 11 år
Christen Jensen, søn, 9 år
Maren Jensdatter, datter 21 år,
Maren Jensdatter, datter, 13 år
Anne Jensdatter, datter 3 år
Salman Andersen, tjenestefolk, 34 år, ugift
Kirsten Nielsdatter, tjenestefolk, 19 år
Else Mikkelsdatter, tjnestefolk, 11 år

1799
skifte
Inger Andersdatter † , Jens Poulsens hustru. HHH 1799 fol. 409b
Poul Jensen, 34 år, gårdmand i Sjørring
Salman Jensen, 31 år, avlskarl hos faderen
Anders Jensen, 23 år, tjenende sin far
Christen Jensen 20 år, tjenende sin far
Maren, 33 år
Maren, 25 år
Anne, 13 år
Der blev ikke holdt registrering ved skiftet, idet Jens Poulsen tilbød sønnerne hver 100 rd. og døtrene hver 50 rd.,dersom de ville overlade fællesboet uregistrert til faderen.

Folketælling Torsted 1801
Jens Poulsen, husbonde, 71 år, enke, gårdmand
Salman Jensen, søn 33 år, ugift
Maren Jensdatter, datter, 34 år, ugift
Maren Jensdatter, datter,28 år, ugift
Anders Jensen, søn 26 år, ugift
Christen Jensen, søn 22 år, ugift, nationalsoldat.
Anne Jensdatter, datter 16 år
( Maren født 1766~1803 degn i Sjørring-Torsted Thøger Hillerslev, Christen ~1807 Ellen Pedersdatter Spanggård, Anne blev 1823 ~Jens Andersen Midiholm )
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 199, 219 ( nyt register fol. 59), hartkorn 8.6.1.½., hvorfra frasælges hk 2.6.1.½, rest hk 6.0.0.2½
“anmærkning, han ( Jens Poulsen) har det fra sin far Poul Salmansen og derfor har ingen skøde på ovennævnte hartkorn, og igen overdraget samme til sin søn Salman Jensen efter selvejertestamente fra justitsprotokollen for herredet fol. 570” “ se dette registers fol. 182 og Skinnerup fol. 43, hvor der er solgt hk. 2.6.1.½ ( fol. 182 = hk 1.3.0.1¾ for 690 rd. fra Salman Jensen 1812 = gl. matr.no 5- ny matr, 6aa,)
(solgt 1812 til Casper Jensen i V. Baun i Skinnerup hk 1.3.0.1.¾, der bliver matr. no 26 i Torsted)
(Jens Poulsen ejer tillige et jordløst hus (udskiftningskortet no 16) Hartkornssp. 1789, jordløs hus no 2)
 
1805
adkomst
Salman Jensen, søn, Jens Poulsens selvejertestamente, læst i retten 1805, hvorefter dennes gård hk 8.6.2.0. med besætning og videre er overdraget sønnen Salman Jensen, læst som dennes hjemmel og er det bemærket at der på gården hviler bygskyld 8 td. (udsl. 1948)

1812
panteobl.
Jens Poulsen til Niels Tøfting for 399 rd. pant i hartkorn 8.6.2.0. med 1. prioritet.

1812
tiendeskøde
Salman Jensen, halve kongetinede til hk, 6.0.0.2½, 270 rd.fra Niels Vigs enke.

1812
tiendeskøde
do., kirketiende til hk 6.0.0.2½, 450 rd. - fra Johs, Birch Ø. Vandet. . . . . Pantegæld: 1817 100 rd. n.v., 1. prioritet i halve kongetiende til. hk 6.0.0.2½ til sognedegnen i Sjørrring- udsl.. 1830. 1819 800 rd sølv, til Chr. Kappel, 1. pr. i gården hk 6.0.0.2½, besætning m.m. - udslettet 1825. Salman Jensen var gift med Mette Jensdatter Kirk (1771-1850), Torsted, datter af Jens Andersen Kirk i gård no 17

1824
skøde
Jens Christian Jensen, (1782-1840, bror til Mette Jensdatter Kirk), gården af hk 6.0.0.2½ med anpart kirketiende og kvægtinede og anpart af bygskyld 8 tdr., samt gårdens halve korn og kongtiende, samt ind og udvendig besætning, intet undtagen. ( pris ikke nævnt) (panteobl 700 rd?, se nedenfor

1827
aftægtskont.
med Salman Jensen og denne hustru, aftale om underhold

1833
adkomst
Margrethe Jacobsdatter, iflg. testamente oprettet mellem Jens Christian Jensen og hustru Margrethe Jacobsdatter, sidstnævntes adkomst på en gård i Torsted hk 6.0.0.2½ med tiender, besætning og bohave. . . . . Pantegæld 1827 gives der sikkerhed i gården for aftægt, prioritet næst efter 700 rd. sølv på 1. prioritet 1831, 460 rd. sølv 1. pr. i gårdenhk 6.0.0.2½ med tiender, ind og udbo m.m. og bemærkning om at der hviler en årlig bygskyld på 8 td. - til kanselliråd Toft (bygskyld udsl.. 1948)

Folketælling Torsted 1834, en gård
Jens Christian Jensen, 59 år, gårdmand
Margrethe Jacobsdatter, 31 år, hans kone*
Salman Jensen, 66 år, aftægtsægtepar
Mette Jensdatter (Kirk), 63 år, hans kone
Lars Nielsen, 29 år, ugfdt, tjenestefolk
Christen Mogensen, 17 år, tjenestefolk
Anders Nielsen Bek, 24 år, tjenestefolk
 
Margrethe Jacobsdt. var datter af Jacob Christensen Tømerman i Hundborg
 
1841
adkomst
Niels Christensen, iflg. attest der godtgør at enken Margrethe Jacobsdtter er gift med Niels Christensen

1858
skøde
do., parcel no 5c hk 1.3.1.½ med tiender, 200 rd. - fra Niels Jensen (fol. 180)

1876
skøde
do., en toft, matr. 3a, hk. 0.2.2.0. med tiender - fra Thorsted sogneråd - med ret for ejere af matr. no 12, til at ælte ler af gadefælleden. (Torsted skolevæsen tilbagekøbte 1834 en toft, nu skolelod, hk. 0.2.2.0, fra Niels Pedersen Ravn. Iflg. skrivel se 1829 ermærkes at forhenværende ejer har ret til kilden påtoften og ret til at ælte ler på gadefælleden.)

Folketælling Torsted 1845, en gård
Niels Christensen, 36 år, gift, født i Hassing, gårdmand
Margrethe Jacobsdatter, 42 pr, gift, født i Hundborg, hans kone
Jacob Christensen, 13 år, født i Kallerup, plejebarn i søns sted
Salman Jensen, 72 år, gift, født her i sognet, aftægtsmand
Mette Jensdatter, 74 år, gift, født her i sognet, hans kone
Jens Christian Jensen, 17 år, født i Kallerup, tjenestefolk
Anders Ovesen, 20 år, født i Sjørring, tjenestefolk
Ingeborg Christiansdatter, 20 år, født i Vang, tjenestefolk
Folketælling Torsted, 1860, en gård
Niels Christensen, 50 år, født i Villerslev, gårdmand
Margrethe Jacobsdatter, 58 år, født i Hundborg, hans kone
Niels Larsen, 13 år, født i sognet,plejebarn i søns sted
Anders Jensen, 22 år, født i sognet, ugift, tjenestefolk
Ane Hove Madsen, 24 år, ugift, født i sognet, do.
Jens Chr. Eriksen, 32 år, ugift, født i Kallerup, tømrer
Folketælling Torsted 1880, en gård
Niels Christesen, 67 år, født i Villerslev, gårdejer
Margrethe Jacobsen, 77 år, født i Hundborg, hans kone
Jens Chr. Jepsen, 15 år, født i Sjørring, plejesøn
Christen Jensen, 26 år, født i Villerslev, tjenestefolk
Dorthe Marie Pedersen, 26 år, født i Nors, tjenestefolk
Poul Nielsen, 14 år, født i Torsted, tjenestefolk
Ved folketælling 1890 bor Niels Christensen som enkemand i gården tillige med
Jens Christian Jepsen, 25 år, ugift, født i Skårup, plejesøn
Christen Carl Møller, 21 år, født i Sperring, tjenestekarl
Søren Sørensen, 16 år, født i Torsted, tjenestekarl
Dorthea Jensen, 33 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestepige
Mariane Nielsen, 19 år, født i Sperring, tjenestepige.
 
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 59. matr. no 12a, m.fl. ->3c
12a hk 5.4.1.2½ ( se også 3a) (12c 0.1.1.2¾ solgt), 3a 0.2.2.0 a (solgt 1947) 3d 0.2.0.1¾ (se 3a) 3c 0.0.1.1¼

1890
skøde
Jens Christian Jeppesen, plejesøn af sælger Niels Christensen, gården 12a, 5c, 23a, 3a med tiender. ( 23c hk 0.0.3.0. kommer fra fol. 90 “huset solgt til fol. 59 “)

Folketælling Torsted 1921, matr. 12a, en gård
Jens Chr. Jeppesen, født 1864 i Sjørrring, gift
Kirsten Jeppesen,født 1868 i Skinnerup, gift, 1890 fra Skinnerip, husmor
Viggo Kjærgård Jeppesen, født 1898 i Torsted, ugift, barn
Mariane Andersen, født 1887 i Torsted, tyende
Niels Senius Nygård, født 1902 i Sjørring, 1917 fra Vang, tyende
 
1924
skøde
Viggo Kjærgård Jeppesen, søn, 12a, 3q, 5c, 23a ( 3c ikke med i overdragelsen)
 
1952
adkomst
Jens Christian Jeppesens enke Kristine, matr. no 3c
 
1952
skøde
Jens Chr. Mikkelsen, 3c
1954 ny tingbog blad 3c, hk 0.0.1.1¼

Hjardalvej 15


Id: 47
Adresse: Hjardalvej 15
text:
text:
text: 3a, 5, 12a, 23a
text:
Historie om ejendommen: Matr. 3a, 5, 12a, 23a
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957
matr. no 3a hk 0.2.2.0. ( se ovenfor), 5c 0.1.3.1½, 12a 5.3.0.¼ (12d solgt 1948), 23a hk 0.0.3.0.

1947
skøde
Ejnar Kappel Jeppesen, 3a, 5c, 12a, 23a i Torsted, 20f Hundborg - fra Viggo Kjærgård Jeppesen
1957 ny tingbog blad 3a
 

Nordre Thorstedvej 1 (jordstykke)


Id: 48
Adresse: Nordre Thorstedvej 1 (jordstykke)
text:
text:
text: 12d
text:
Historie om ejendommen: Matr. 12d
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 140 matr. 12d hk 1.3.0.½
1948
skøde
Jørgen Winther Kappel - sælger Ejnar Kappel Jeppesen
nyt tingbogsblad 2c, 29,53
 

Thorstedvej 127


Id: 49
Adresse: Thorstedvej 127
text: Nielsen, Jørgen
text: 21b,73-650/92.3
text: 13
text: 6
Historie om ejendommen: Jorden er frasolgt år 2000 og tillagt Thorstedvej 140. Huset eksisterer stadig. Nyere Info: Ejes af Birgitte og Jørgen Nielsen. Tidligere ejere var Marie og Jens Hangård, der bl.a. var sognefoged. Da Marie blev enke flyttede hun til Sdr. Thorstedvej 10. Her boede hun i en årrække sammen med to børnebørn, Bodil og Jens.
Marie der tidligt blev enke, drev gården videre i en årrække med forskellige bestyrere, herunder med sønnerne Anders og Lasse. Solgte gården til Dorthea og Chr. Hangård i 1951. Avlsbygningerne brændte i 1967. Der blev bygget nyt stuehus i 1968. De drev den til Chr.s død, og den blev så overtaget af Peder Østergård, Ås, der solgte bygningerne fra, og jorden blev lagt til naboejendommen, Thorstedvej 140. Dorthea Hangård flyttede til Thisted.


Hulgård, matrikel 1688 no 7 ( no 6 på udskiftningskort), ny matrikel no 13.

Matrikel 1664, hartkorn 5½ td., ejer Ørum, bruger Niels Andersen

Landgilde 1664 til Thisted skole: 3 td. byg , 1 svin, 3 td. havre og til husbonden: 2 td.byg, 2 td. havre = 5½ td. hartkorn

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Søren Nielsen Hoel, en gård

Matrikel 1688 no 7, hartkorn 2.6.1.1. (gl. hk. 3.0.), ejer Ørum, bruger Søren Nielsen Hoel

Amtet: tingsvidne 1704 Søren Hoel af Torsted

Matrikel 1688b no 7, hk 2.6.1.1., ejer Thisted skole, nu øde
skøde 1722 fra Poul Klingenberg på ½ gård hk. 1.3.0.2. til Niels Vestergård, 1745 skøde fra amtmanden til enken i Ø. Vandet Maren Pedersdatter Knakkergård

Matrikel 1688c no 7, hk 2.6.1.1., ejer Mikkel Tøfting?, bruger Anders Christensen, til Thisted skole 2.3.0.2., til husbond 0.3.0.2.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 7 hk 2.6.1.1., bruger Peder Christensen, no 7 og no 3 i Tingstrup hk 0.1.2.0. bruges samlet

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk 2.6.1.1., ejes af Peder Andersen i Fårtoft, bruges af Christen Huulgård, landgilde 6 rd., svarer landgilde 6 rd. Hartkornsspecifikation 1789 no 7, hk 2.6.1.1., selvejer Christen (Pedersen) Huulgård                                                                                 

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2.6.2.2¾, ny matr, no 13 hk 4.0.0.2¼ ejer Peder Jensen (Kjærgård)      

Gården 1801, brandtaksation, protokol side 32
En gård ejes og bebos af Christen Hoole, hk. 3.6.1.¾
a. Stuehus i nord, 14 fag 9 alen dyb, dels ege dels fyreundertømmer, fyrre overtømmer, dels mur, dels klinede væg og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og bryggers. I stuen er fiel gulv, loft, vinduer og døre samt jern bilæggerovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel på ½ tøndem skorsten og bageovn af brændte sten. Forsikringssum 350 rd.
b. Søndre hus 15 fag 11 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade, stald og fæhus. . Sum 300
c. Østre hus 3 fag 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge, stråtag. Indrettet til vogn og lynghus. 20 rd.
d. en brønd. 20.
Forsvarlig mod ildsfare.
                                                                                                                        
Fæstere
Før 1664
Niels Andersen i Hull, er omtalt i tingbogen 1667-77. 1667 omtales han tillige med andre bønder vedrørende soldaterløn, man bliver dog ikke enige og overgiver sagen til forvalteren på Ørum. Samme år er han stævningsmand for skyld til Torsted kirke.

1668 vidner han tillige med andre at en gård i Torsted, som (Anders?) Laustsen sidst påboede, er øde.
 
Før 1680
Søren Nielsen Hull.
Søren Nielsen nævnes i tingbogen fra 1679, dels for gæld til kirken og for restance til Thisted skole, 1681 nævnes hans fæstemø Mette Pedersdatter i forbindelse med hendes arv som broderdatter til Niels Madsen i Sjørring.
Torsted sogn rammes af sandflugt, også Søren Nielsens agre. Derfor bliver gårdens hartkorn nedsat 1680 til 1.2.
o.1710 er gården øde
 
Før 1745
Anders Christensen,(ca 1682-1762)~Maren Isaksdatter, (ca 1679-1755), datter af Isak Nielsen i Kallerup. Anders Christensen svarer (afgift) til Thisted skole af hk 2.3.0.2 og til husbond af hk 0.3.0.2
 
ca 1743
Peder Christensen Hulgård, gift 1743 med forrige fæsters datter ~Anne Andersdatter Hulgård. Peder Christensen svarer landgilde årlig 6 rd.
Deres søn Christen bliver selvejer i gården
 
Selvejere
Skøde og panteprotokol 1823-1846 fol. 184, 197,220, 325 (nyt register fol 61) hartkorn 3.6.2.5/12, ejer Christen Pedersen Hulgård. anmærkning: herved stående hartkorn findes tinglæst: 3.5.3.2.( hk. 2.6.1.1. + 0.1.20. + 0.6.0.1.) utinglæst, ved skøde 1793 hk 0.0.1.1¾ fra Jens Jepsen i Torsted og skøde 1803 fra Poul Jensen, Sjørring hk 0.0.0.2¾ ialt 3.6.1 5/12.
 
1777
skøde
Christen Pedersen (1745-1837), hk 0.1.2.0. for 52 rd. - auktionsskøde
1780
skøde
do., hk 1.6.1.1. 330 rd. - fra Jens Jensen Dige

1792
skøde
do., hk. 0.6.0.1. for 145 rd. - fra Jens Poulsen i Tilsted

1793
skøde
Christen Pedersen Huulgård, et stk. jord på Torsted mark, hk 0.0.1.1¾, fra Jens Jepsen

1803
skøde
do., et kærskifte i Sjørring, hk 2 ¾ album, 99 rd. - sælger Poul Jensen. . . . . Pantegæld: 1796 499 rd., 1. prioritet i hk 2.6.1.1. og besætning, til Didrik Galtrup på Højris. Christen Pedersen Hulgård var født her i gården ~1770 i Sjørring med Ellen Christensdatter Spanggård( død 1805)

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd
Christen Pedersen, mand, 41 år, gift 1. gang, selvejer og gårdbeboer
Ellen Christensdatter, hans kone, 56 år, gift 1. gang
Christen Christensen, søn, 12 år
Peder Christensen, søn, 8 år
Peder Christensen, mandens far, 76 år, enekemand 1. gang, aftægtsmand
Poul Christensen, har tilhold, 20 år, ugift, bondeskrædder
Jens Christensen, tjenestefolk, 38 år, ugift
Dorthe Andersdatter, tjenestefolk 23 år, ugift
Folketælling Torsted 1801
Christen Pedersen Huulgård, husbonde, 54 år, gift 1. gang, gårdmand
Ellen Christensdatter, hans kone, 58 år, gift 1. gang
Christen Christensen, søn, 25 år, ugift
Peder Christensen, søn, 20 år
Anne Marie Andersdater, tjenestefolk, 30 år, ugift
Zidsel Poulsdatter, tjenestefolk, 14 år
 
1804
adkomst
Peder Christensen Hulgård, søn, iflg. selvejertestamente udstedt af hans far Christen Pedersen Huulgård, læst som adkomst til
1. en gård i Torsted hk. 2.6.1.1. og et stk. jord hk 0.0.1.1¾, ansat til nyt hartkorn 4.0.0.2¼
2. et stk. jord på Tingstrup mark, gl. hk 0.1.2.0. og do. af gl. hk 0.6.0.1., som ansættes til nyt hk 0.4.0.2¾
3. en parcel fra Sjørring gl. hk 2¾ album, nyt hartkorn 1 album. anm. den i testamentet nævnte aftægt slettet ved dødsattest 13.6.1847

1812
tiendeskøde do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 2.6.2.0., 300 rd. - fra Johannes Brirch

1812
tiendeskøde do., halve kongetiende til købers gård af hk. 2.6.3.0., 220 rd.- fra Niels Vighs enke Mette Nielsdatter

1813
adkomst
Anne Marie Andersdatter, Peder Christensen Huulgårds enke, iflg. testamente, en gård i Torsted gl. hk 2.6.2.¾, nyt hk 4.0.0.2¼, sammes tiende og jorder på Tingstrup mark gl. hk 0.7.2.1., myt hk 0.4.0.2¾
Peder Christensen Hulgård (1780-1827) ~1806 Anne Marie Andersdatter Djernæs (ca 1767-1836), Efter mandens død, gift med Pedet Jensen Kjærgård
 
1828
adkomst
Peder Jensen Kjærgård, iflg. vielsesttest, gift med enken Ane Marie Andersdatter, hans adkomst til en gård i Torsted gl. hk 2.6.2.2¾, nyt hk 4.0.0.2¼, sammes konge korn og kvægtiende, jorder på Tingstrup mark, gl. hk 0.7.2.1, nye 0.4.0.2¾, parcel iSjørring gl. hk 2¾ alb, nt hk 1 album ( sidstnævnte frasælges)

1847
dødsattest som godtgør at Christen Pedersen Huulgård er død

1854
tiendeskøde Peder Jensen Kjærgård, halve kongetiende til sin gård, ny matrikel no 13, hk. 4.0.0.2¼. 50 rd. og matr. no 43 i Tingstrup, Thisted kirkes korntiende ansat til 4 skp. 1 fjk. årlig og Thisted præstetiendes do. er ansat til det samme.
Peder Jensen Kjærgård var søn af Jens Pedersen Kjærgård i gård no 3

Folketælling Torsted 1834, en gård
Peder Jensen Kjærgård, 34 år, gift, gårdmand
Anne Marie Andersdatter, 68 år, gift, hans kone
Christen Pedersen, 84 år, enkemand, aftægtsmand
Mette Pedersdatter, 23 år, ugift, tjenestefolk
Christen Christensen, 21 år, tjenestefolk
Peder Christensen, 17 år, tjenestefolk
Folketælling Torsted 1845, en gård
Peder Kjærgård, 48 år, gift, født her i sognet, gårdmand, sogneforstander
Dorthe Marie Thomasdatter, 34 år, gift, født i sognet, hans kone
Jens Pedersen, 4 år, født i sognet, deres søn
Thomas Pedersen, 1 år, født i sognet, søn
Peder Pedersen, 26 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk
Maren Kristine Sørensdater, 19 år, født i Stagstrup, tjenestefolk
Christen Jensen, 18 år, født i Tilsted, tjenestefolk
Ved folketælling 1860 er de nævnte børn hjemme, samt
Mariane Pedersen, 13 år, født i sognet
Der nævnes ingen tjenestefolk
Peder Jensen Kjærgård (1797-1871) var søn af Jens Pedersen Kjærgård
~Anne Marie Andersdatter Hove (1766-1836) var datter af Anders Christensen Hove i Øster Djernæs.
~Dorthe Marie Thomasdatter Vestergård (1812-1881), datter af Thomas Christensen Vestergård i Torsted
 
1869
skøde
Jens Pedersen Kjærgård, fra sin far, gård no 13 i Torsted, hk 4.0.0.2¾, no 43 i Tingstrup hk 0.4.0.2¾ med aftægt til sælger og hustru med prioritet i ejendommen i Tingstrup, afgrøde, leje, besætning m.v.- aftægten til Peder Jensen Kjærgård udslettet 1876, hans enke Dorthe M. Thomasdatter udslettet 1882. ( parceller frasælges 1882-1884) Just Andersens enke Kirsten og nuhavende mand Peder Christensen Hald brug og afbenyttelse det til no 22 hørende hedeskifte med lyngslet - udsl.1876. . . . . Pantegæld: i årene 1869-1883 findes noteret en del panteoligationer, dels i ejendommen her og sammen med andre ejendomme Jens Pedersen Kjærgård ejer. 1883 udstedes obl. til kreditforeningen fra Jens Pedersen Kjærgård til kreditforeningen, 1. pr. 27000 kr. i flg ejendomme: 13a Torsted, hk 3.7.0.1., 21b hk 0.3.2.2½, 22a hk 0.0.1.2½, 4b hk 0.2.2.1¾, 3b hk 0.2.2.¾, alle i Torsted (udsl. 1893).

1879 20000 kr til Peder Thomsen, udsl.. 191, 1887 1000 kr. til Lars Jensen Ø. Vandet (udsl. 1894)Endvidere ejes en ejendom i Tingstrup no 43 hk 0.4.0.2¾, Todbøl no 17 2½ album. - se også matr. no 4b, 21b Skolehuset
Nyt register Torsted fol. 61, Tingstrup fol. 159

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 61, matr. no 13a hk 3.7.0.1½, 21b 0.3.2.1½, 4b 0.2.2.1¾, 22a 0.0.1.2.½, 3b 0.2.2.¾

1876
skøde
Jens Pedersen Kjærgård, matr. ni 4b, 21b med bygninger og tiende. 21b skal forrette gangarbejde af Vighs Boelssted (matr. 21) - sælger Ane A Hove og Peder Christensen

1876
skøde
do., no 3b - sælger Peder Christensen

Folketælling Torsted 1880, en gård
Jens Pedersen Kjærgård, 37 år, født i Torsted, gårdejer
Dorthe Christensen, 35 år, født iTilsted, hustru
Dorthe Marie Thomasdatter, 68 år, født iTorsted, gårdejerens mor, der har ophold i gården
Christian Christensen, 8 år,født i Sjørring, plejesøn
Jens Christian Christensen Hove, 18 år. født i Jannerup, tjenestetyende
Just Christensen, 22 år, født i Sjørring, tjenestetyende
Ane Christensen, 27 år, ugift, født iSnedsted
Inger Marie Christensen, 27 år, ugift, født i Tilsted, hustruens søster, sypige, som har ophold i gården
Jens Nielsen. 22 år, født i Boddum,, seminarieaspirant, har ophold i gården
 
1888
skøde
Christen Alstrup Jensen, gården 13a, 21b, 22a,4b, 3b med tiender. . . . . Pantegæld 30000 kr overtages. Bemærk gangarbejde på no 21

Folketælling Torsted 1890,ene gård
Christen Alstrup Jensen, 37 år, ugift, Kjæstrup,, gårdejer
Karen Marie Jensen, 39 år, ugift, født i Kjæstrup, husholderske
Peder Tinggård Pedersen, 18 år, født i Sjørring, tjenestekarl
 
1910
skøde
Jens Jensen Hangård, 13a, 21b, 4b, 22a, 3b med tiender

1923
adkomst
Karen Marie Hangård, født Jacobsen, iflg. skifte 13a, 21b, 4b, 22a, 3b + Tingstrup

Folketælling Torsted 1921, matr. 13a
Jens Jensen Hangård, født 1885 i Snedsted, enkemand, ankom 1910 fra Tilsted, landbrug
Dagny Mariane Hangård, født 1912 i Torsted, barn
Christian Hangård, født 1916 i Torsted, barn
Jens Viggo Jensen Hangård, født 1917 i Torsted, barn
Johannes Jensen Hangård, født 1920 i Torsted, barn
Johanne Boll, født 1892 i Bjergby, ankom 1920 derfra, tro:frimenighed, husbestyrerinde
Signe Boll, født 1892 i Bjergby, ankom 1920 derfra, tro:frimenighed, tyende
Hermand Christensen, født 1890 i Sennels, ugift, ankom 1916 fra Thisted landsogn, tyende
 
1957
skøde
Chr. Jensen Hangård, søn, 13a, 21b, 4b, 22a, 3b + 14 Thisted landsogn
nyt tingbogsblad 1957: 3b
 

Vandetvej 1


Id: 50
Adresse: Vandetvej 1
text:
text:
text: 13b
text:
Historie om ejendommen: Matr. no 13b fra 1881

Skøde og panteregister 1846-1957, matr. no 13b hk 2¼ album, no 15d hk 0.0.2.1½, no 2f uden hartkorn
1881
skøde
Christen Nielsen Guld, matr. no 13b med tiender - sælger Jens Pedersen Kjærgård

1917
skøde
do., 15d - sælger Carl Christensen

1934
adkomst
arvinger efter Else Guld født Dybdahl, enke efter Chr. Nielsen Guld, 13b, 15d. . . . . Pantegæld 1882 1000 kr. 1.p. i 13b med bygninger til husmandskreditforeningen - udsl.. 1910. 1910 1700 kr. 1.p. til samme - udsl. 1918

Folketælling Torsted 1880 ( bemærk året, får skøde 1881)
Christen Nielsen Guld, 29 år, født i Sjørring, indsidder, arbejdsmand
Else Larsen Dybdahl, 25 år, født i Hundborg, hustru
Ved folketælling Torsted 1890, bor hos dem 2 børn:
Lars Christensen Guld, 9 år, født i Torsted
Sidsel Marie Christensen, 7 år

Folketælling Torsted 1921, matr. 13b
Christen Nielsen Guld, født 1850 i Sjørring, gift, tro:frimenighed, husmand
Else Dybdahl Guld, født 1855 i Hundborg, gift, tro: frimenighed, husmor
 
1934
skøde
Johannes Hjortdahl, 13b, 15d - sælger arvingerne

1934
skøde
do., 2f - sælger Niels Nielsen Rask
 
1935
skøde
Astrid Marie Pedersen, født Mikkelsen, 2c, 13v, 15d som hendes særeje
 
1958
skøde
Jens P. Sørensen Yde, samme ejendom
 

Thorstedvej 134


Id: 51
Adresse: Thorstedvej 134
text: Poulsen, Leo - Lynge E. - Poulsen L
text: 13c,73-440/140
text: 13c
text:
Historie om ejendommen: Matr. 13c, fra 1883. Nyere Info: Huset ejes i dag af Esther Lynge og Leo Poulsen. Af tidligere ejere kan nævnes Ubbe Jensen, der havde haft en ejendom på Vandetvej, hvor der nu er minkfarm. Havde en datter der hed Mette. Solgte til Stinne og Thorgny Kappel, der drev gartneri på stedet. De solgte/byttede så med Niels Fruergård med den ejendom, hvor nu Ane og Helge Kappel driver gartneri i dag, og som de så overtog efter Helges forældre. Fruergård solgte så igen til en ungkarl (navn?), der havde ejendommen i kort tid, inden han solgte til Agnethe og Jens Poulsen, inden sønnen Leo så købte den.
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 63, matr. 13c hk.0.0.3.0 (13e,f frasolgt, rest 0.0.2.¼, 22c hk 0.0.1.2½
1883
skøde
Johan Christian Hamborg, parcel 13c og 22c med bygninger - sælger Jens Pedersen Kjærgård. . . . . Pantegæld 1883 til husmandskreditforeningen, 1400 kr. 1.pr. i 13c,22c med bygninger - udsl.. 1906. 1885 400 kr. til Lars J Jespersen - udsl.. 1895

Folketælling Torted 1890, et hus
Christian Hamborg, 38 år, født i Frederikshavn, husmand
Jensine Christensen, 42 år, født i Tilsted, hans hustru
Thorvald Hamborg, 9 år, født i Frøslev, søn
Holger Hamborg, 7 år, født i Torsted, søn
Jutta Hamborg, 5 år, født i Torsted, datter
 
1905
skøde
Anders Andersen Korsgård, samme ejendom - mageskifteskøde
 
1906
skøde
Christen Søndergård Christensen, samme ejendom
 
1914
skøde
Ubbe Jensen, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, matr. 13c
Ubbe Jensen, født 1852 i Torsted, husbonde
Mette Katrine Jensen, født 1893 i Torsted, datter
 
1929
skøde
Johannes Jespersen, samme ejendom
 
1935
skøde
Torgny Kappel, samme ejendom
 
1938
skøde
Niels Fruergård Mikkelsen
 
1947
skøde
Simon Sørensen, 13, 22c - fra skifteretten
 
1948
skøde
Mads Chr. Madsen, møller, 13c, 22c
 
1948
skøde
Jens Holger Andersen, gartner, 13c, 22c
 
1950
skøde
Jens Chr. Poulsen, 13c, 22c
nyt tingbogsblad 1957: 13c
 

Thorstedvej 136


Id: 52
Adresse: Thorstedvej 136
text: Nielsen, Benny
text: 13e,73-460/100.8
text: 13e
text:
Historie om ejendommen: Matr. 13e, fra 1909. Nuværende ejere er Henriette og Benny Nielsen. De købte huset af Else og Finn Hjøllund Madsen, der flyttede til Århus-egnen. Tidligere har huset været ejet af Dorthe og preben Vangsgård, der flyttede til Sperring. Før dem boede Ann og Bo Birkely i huset. De flyttede til Sjørring. De købte huset af Dagmar Kappel Hansen. Før hende boede Karla og Richard Poulsen der. Længere tilbage boede Laura Spanggård der, hvorfra hun drev købmands- og brødudsalg fra Vestergades Brugsforening i Thisted.
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 115 matr. no 13e hk 1 album
1909
skøde
Inger Marie Christiansen, født Jensen, 13e med tiende
 
1918
skøde
Hans Christensen, samme ejendom med bygninger
 
1920
skøde
Anders Nielsen, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, 16. familie
Anders Nielsen, født 1862 i Torsted,gift, husbond, landbrug
Maren Katrine Nielsen, født 1850 i Torsted, gift. husmor
 
1922
skøde
Laura Spanggård, samme ejendom

1955
adkomst
arvinger efter do.
 
1955
skøde
Carla Grundet Larsen, hendes særeje
1957 nyt tingbogsblad, 13e
 

Thorstedvej 138


Id: 53
Adresse: Thorstedvej 138
text: Krog, Jesper kirk
text: 13f,73-850/191.4
text: 13f
text:
Historie om ejendommen: Matr. 13f, fra 1909. Nuværende ejere er Lotte og Jesper Krogh, der købte ejendommen af Bente og Jens Kristensen, der drev tømrerforretning. De købte af Arnold Gormsen, der igen havde overtaget stedet af plejeforældrene, Maren og Stefan Brandhøj Christensen, der ligeledes drev tømrerforretning. Stefan var broder til Anna Madsen. Maren var fra Hanherred, og de drev samtidig samtalecentral derfra.
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 116 matr. no 13f hk 1¾ album
1909
skøde
Svend Poulsen, tømrer, sælger Chr. Søndergård Christensen
 
1918
skøde
Stefan Brandhøj, samme ejendom med bygninger

Folketælling Torsted 1921, matr. 13f
Stefan B. Christensen, født 1891 i Torsted gift,, tro:frimenighed, husfar, tømrer
Maren Christensen, født 1892 i Ø. Svendstrup, gift, ankom 1918 fra Ø. Svendstrup, tro:frimenighed, husmor
1957 nyt tingbogsblad 13f

Thorstedvej 139


Id: 54
Adresse: Thorstedvej 139
text: Rask, Per Poulsen
text: 14a mfl,73-3700/849.8
text: 14
text: 7
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 11 (gård no 7 på udskiftningskortet) 1844 matrikel no 14. Nyere info: “Krogtoft” Tidligere kendte ejere er Jens A. Hove, der i 1872 solgte til Christoffer Andersen, der boede der til1899, hvor han solgte til anders Korsgård Andersen. Han boede der til1906, hvor han solgte til Maren og Peder Poulsen Rask, der drev ejendommen til 1916, hvor de købte Thorstedgård. De solgte til Anders Skårup Jensen, der var ugift og bror til august Skårup Jensen. Han solgte i 1950 til Michael og Poul Rask, og købte hun i Thorsted sammen med søsteren Dorthea, der ligeledes var ugift. Poul og Michael drev herefter ejendommen i fællesskab frem til 1955, da Michael overtog Thorstedgård, mens Dagny og Poul blev eneejere af Krogtoft. De byggede nyt hus og solgte i 1979 ejendommen til Aase og Per Rask og er de nuværende ejere af gården. De byttede samtidigt nyt stuehus.

Matrikel 1664, hartkorn 6 td. 6 skp., ejer Ejler Jacobsen, bruger Mikkel Andersen

Landgilde 1664:6 td byg, 1 pund smør, 3 td. havre= 6.6. td. hartkorn

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Christen Nielsen Hoele,tilforn Mikkel Andersen, en gård

Matrikel 1688 no 11, hartkorn 2.6.1.1. (gl. hk 2.4.), ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Christen Nielsen Holle
1711 skøde hk 2.6.1.1. fra Hartvig Kås`enke Faddersbøl og Ulstrup til Peder Mortensen Selle på Ulstrup hovedg.,bruger Christen Nielsen Knudgård

Matrikel 1688b no 11, hk 2.6.1.1., ejer Ulstrup, bruger Christen Nielsen - nu Søren Pedersen

Matrikel 1688c no 11, hk 2.6.1.1., selvejer Søren Pedersen Landbo

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: ejere Christen Kappel og Jens Mouritsen, bruger Salmand Landbo, landgilde 4 rd. 4 mk

Specifikation 1778, amtets strøgods , no 11 hk 2.6.1.1., selvejer Salman Sørensen Landbo
1786 skøde fra Salman Mouritsen og sognepræsten som formynder for Jens Mouritsens børn til Salmon Sørensen Landbo, hk 2.6.1.1.

Hartkornsspecifikation 1789 no 6, hk 2.6.1.1., selvejer Salman Landbo

Hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 2.6.1.1., ny matrikel no 14, nyt hartkorn 3.7.2.½, ejer Jens Laursen

Gården 1828, brandtaksationsprotokol side 198, en gård ejes og bebos af Jens Larsen
a. stuehus i nord 13 fag 11 alen cyb, indrettet med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn og kobberkedel
b. søndrehus 21 fag 11 alen dyb med lo, lade, stald, fæ og fårehus
1844 forhøjes forsikringen, gården ejes og bebos af Jens Larsens arvinger
a. stuehuset i nord er betydeligt forbedret og indsat en del egetømmer og væggene nu muret med brændte sten.
b. det søndre hus, tilbygget 1 fag til laden of huset forøvrigt meget forbedret.
c. nyopført et hus i gården, 6 fag 12 alen dyb til lade,
 
Fæstere
Før 1655
Mikkel Andersen
Mikkel Madsen nævnes i tingbogen i årene 1668-1676., dels som vidne, synsvidne og tiltale for gæld. 1668 tiltales han for gæld til Poul Salmansen i V. Vandet, godt 24 rdl. iflg.gældsbrev udstedt 1655. 1668 er hans synsmand tillige med Chr. Frost, med syn over en bygager ved Bønhøj på Torsted mark, der var sket skade for 4 skp. byg og de så Peder Clemmensens hest gå løs på marken. 1674 13.7. holdes der syn over den gård i Torsted, som Mikkel Andersen Hoell sidst påboede. De så at ladee og stald var brøstfældige på tømmer, tag og ler, og de så et jordhus, som folkene havde haft deres værelse i, men som kun tjente til at brydes ned. Igen 1677 holdes syn på”Hulgård”, som Mikkel Andersen før påboede, der var ralingshus og et jodhus.
 
1676
fæstebrev
Mads Mortensen, søn af Morten Christensen i Torsted, gård no 10 (Matr. 1688). Han fremlægger et hjemmelsbrev fra Ejler Jacobsen til Nordentoft, hvorefter han skal nyde den gård i Torsted, som Mikkel Andersen påboede i 3 år fra 1673, hvilken ødegård han må bruge for alle påbudte skatter. Mads Mortensen opsiger nu gården til fardag, som er Philippi Jacobi. 1678 er Mads og Niels Mortensen i Torsted, handelsmænd på landet, stævnet af borgmesteren i Thisted der ikke efter recessen er flyttet til Thisted. 1680 bekender Mads Mortensen i Torsted at hans hustru er i Norge og han forårsages at rejse over til hende, hvorfor han opsiger sit borgerskab i henhold til landsdommernes dom.
 
Før
1683
Christen Nielsen Hoele. Han nævnes i tingbogen som sandemand 1686 og 1687 og som kirkeværge for Torsted kirke 1787 den 4.7 .Christen Nielsen Hoele og Christen Nielsen Knudgård er sandsynligvis een og samme person. thi samme år 21.11.nævnes Chr.Nielsen Knudgård som tidligere værende kirkeværge i Torsted, han er nu tiltalt for gæld til kirken, igen 1689 tiltales Christen Nielsen for gæld til kirken
 
 
Før 1707
Søren Pedersen Landbo (ca 1674-1756) ~Dorthe Christensdatter, død 1733 ~1733 med Karen Salmansdatter. 1707 holdes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården her hk 2.6.1.1.: bruger “Christen Nielsen Knudgård, nu Søren Pedersen. Bygningen mest forfalden, ingen rest (gæld) til kongen, men husbonden skyldig på landgilde, kan ej drive sin jord uden assistance”.
Børn iflg. amtsskifte 1733
Kirsten født 1706, Jens født 1708
Peder født 1710 ~1742 Johanne Jensdatter fra gård no 5
Maren f. 1712
Anne f. 1714 ~1757 i Sjørring m. Mikkel Christensen Foged i Nors
Birgitte født 1716, Ingeborg f. 1717.
Børn m. Karen Salmonsdt.:
Salman, der overtog gården
Christen f. 1737 ~1755 Karen Vilumsdatter- vor i Silstrup
 
ca 1765
Salman Sørensen Landbo, se selvejere
 
Selvejere
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 192, 333 (nyt reg. fol. 65), hartkorn 2.6.3.0.
anmærkning: Ved utinglæst skøde af præsten Steenstrup 4.6. 1786, har Salman Sørensen hk. 2.6.1.1., ligeledes haver han ved utinglæst skøde af 16.10. 1801 af Jens Jensen Møller i Næstrup hk. 0.0.1.2. - ialt hk 2.6.3.0
 
1786
skøde
Salman Sørensen Landbo, søn, (1734-1813) på en gård i Torsted hartkorn 2.6.1.1. for 380 rd.

1793
skøde
Salman Sørensen og Anders Nielsen Sallingbo på et stk. jord af hk 0.3.3.1½ for 99 rd. - fra Niels Jensby

1798
skøde
Salman Sørensen og Anders Nielsen Sallingbo, pa et stk. jord hk 0.0.2.1., fra Peder Brogård

1801
skøde
Salman Sørensen, parcellen no 2 af sælgeren Jens Jensen Møllers gård, hk. 0.0.1.2. for 120 rd. Salmon Sørensen Landbo var gift 1. gang 1761 i Tilsted med Bodil Pedersdatter, død 1777, 5 3 år ~ 2. gang med Anne Pedersdatter, død 1838, 87 år

Folketælling Torsted 1787, gårdmænd
Salmann Sørensen, 53 år, gift 2. gang, selvejer og gårdbeboer
Anne Pedersdatter hans kone, 36 år, gift 1. gang
Søren Salmansen, søn af. 1. ægteskab, 20 år
Niels Salmansen,, søn af 2. ægteskab, 6 år
Bodild Salmansdatter, datter af 2. ægteskab, 9 år
Karen Salmansdatter, datter af 1. ægteskab, 24 år, ugift
Folketælling Torsted 1801
Salman Sørensen Landbo, husbonde, 67 år, gift 2. gang, gårdmand
Anne Pedersdatter, hans kone, 51 år, gift 1. gang
Bodil Salamansdatter, datter, 22 år, ugift
Peder Salmansen, søn, 14 år
Maren Salmansdatter, datter, 11 år
Niels Christensen Find, tjenestekarl, 24 år ugift.
datteren Maren f. 1791 ~1821 Christen Brogård af Tilsted
 
 
1811
adkomst
Bodil Salmansdatter, iflg. selvejertestamente, a. en gård hk 2.6.1.1., b. ½del i en parcel hk. 0.4.1.2½, c. et kærsskifte i Næstrup kær hk 0.0.1.2.
anm. 1811 26.3. har Salman Sørensen erklæret og gentaget i et testamente af 25. samme måned, hvor han overdrager mod at betale en indløsningssum 3300 rd., hvoraf 1600 rd.5 mark er omskrevet 1813 til 560 rbd.s.Selvejertestamentet betinger aftægt til Salman Sørensen og hustru.( hævet 1840 iflg. dødsattest.
 
vielsesatt.
Jens Larsen er gift (1811) med Bodil Sørensdatter, hans adkomst til a. gården hk 2.6.1.1, b ½ i en parcel hk 0.4.1.2½, c. et kærskifte i Næstrup kær, hk 0.0.1.2. ( vielsesattesten fremlangt 1840)

1812
tiendeskøde
Jens Larsen, kirke korn og kvægtiende til hk. 2.6.1.1.

1815
skøde
do., sælgeren Peder Andersen Sallingbos halvpart, hk. 0.4.1.2½ ( består af hk 0.3.3.1½ og 0.0.2.1.) . . . . Pantegæld: 1839 til Peder Salmansen i Brund, 600 rd. sølv, 1 prioritet i gården hk 2.6.1.1. - udsl.. 1846

Folketælling Torsted 1834, en gård
Jens Lauritsen, 64 år, enkemand, gårdmand
Ane Pedersdatter, 82 år, enke, husholderske
Salman Jensen, 22 år, ugift, enkemandens søn
Christen Jensen, 20 år, enkemandens søn
Ane Jensdatter, 19 år, enkemandens datter
Lars Jensen, 15 år, enkemandens søn
Niels Jensen, 13 år, enkemandens søn
Ane Jensdatter, 23 år, ugift, tjenestepige
Af børnene blev Salman ~1843 med Else Marie Pedersdt. - bor i Rær
Ane ~1845 Anders Christensen Færgegård
Christen og Lars - se nedenfor
 
1845 9.12.,
arvelegitimations tingsvidne, læst som adkomst for Jens Larsen og hustrus arvinger på gård 2.6.1.1. og en parcel på Thingstrupvej hk 0.4.1.2½ og kærskifte i Næstrup ( tekst ødelagt..... )

Folketælling Torsted 1845, en gård
Christen Jensen, 31 år, ugift, født i sognet fælles gårdbruger
Lars Jensen, 26 år, ugift, født i sognet, fælles gårdbrugere
Ane Jensdatter, 30 år, ugift,født i sognet husholderske
Ane Elisabeth Christensdatter, 30 år, ugift, født i Tilsted, tjenestepige
 
1845 14.12.
skøde
Jens Andersen Hove, fra arvingerne efter Jens Larsen og hustru. 1. gården hk 2.6.1.1., nyt hk. 3.7.2.1½ med kirketiende, 2. parcel på Tingstrup mark hk. 0.4.1.2½, nyt hk 0.3.3.2¾, 3. Kærskifte i Næstrup Vesterkær hk. 0.0.1.2., nyt hk 0.0.2½

1854
tiendeskøde Jens Andersen Hove på halve kongetiende til hans gård, matrikel no 13, hk 3.7.21, 50 rd. . . . . Pantegæld: 1845 600 rd., 1 pr. i hk 2.6.1.1., nyt 3.7.2½ m. tiende til Peder Salmansen i Brund. 1864 800 rd. 1 pr. i gård no 14 m. kirketiende og halve kongetinede, besætning, inventar, avl. m.v. til Niels Jensen. Fårtoft i Torsted

Folketælling Torsted 1860, en gård
Jens Hove, 50 år, født i Vang, gårdmand
Mariane Nielsdatter, 46 år, født i Hørsted, hans kone
Anders Hove, 22 år, født i Snedsted, søn
Birthe Kirstine Jensen, 18 år, født i Snedsted. datter
Maren Jensen, 17 år, født i Snedsted, datter
Niels Chr. Jensen, 16 år, født i Snedsted, søn
Jensine Jensen, 11 år, født i sognet, datter
Elvine Jensen, 11 år, født i sognet, datter
Christian Dousinus Jensen, 6 år, født i sognet, søn
 
1869
mageskifte
Christoffer Andersen, gården hk. 3.7.2.½ m. tiender, lodden no 44 i Tingstrup, hk 0.3.3.2¾, kærskifte matr. no 25 i Næstrup ( no 14b hk 0.0.2.1¼ solgt 1876,14c ¼ solgt) . . . . Pantegæld 1872:2000 rd, 1. pr. i matr. no 14 med tiende, besætning m.v. til Niels Jensen Fårtoft i Thisted - udsl.. 1877. 1872: 1000 rd, pr. næst 2000 til Anders Sø i Tilsted,- udsl.. 1884 1886: 2300 kr. i matr. 14a med tiende, besætning m.v.,til Dorthea Jørgensen i Torsted, 14a er hovedparcel.- udsl.. 1893: 15000 kreditforeningen, 1.pr. i samme pant - udsl. 1906

Folketælling Torsted 1880, en gård
Christoffer Andersen, 42 år,født i Vang, gårdejer
Maren Jensen, 36 år, født i Snedsted, hans kone
Marta Marie Andersen, 10 år, født i Torsted, datter
Anders Korsgård Andersen, 4 år, født i Torsted, søn
Niels Chr. Hyldahl, 19 år,født i Snedsted, tjenestefolk
Julius Larsen Jensen, 17 år, født i Slesvig, tjenestefolk
Albert Carl Laurits Støkel, 15 år, født i København, tjenestefolk
Elvine Marie Jensen, 30 år, ugift, født i Torsted, tjenestefolk
Mette Marie Binediktine Carlsen, 14 år, født i Sjørring, tjenestefolk
Folketælling 1890 bor parret med sønnen Anders Korsgård Andersen
Petrus Hansen, 14 år, født i Torsted, plejesøn
Anders Sørensen, 35 år, ugift, født i Sjørring, tjenestekarl
Birthe Katrine Nielsen, 23 år, født i Vang, tjenestepige
 
Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 65, matr. no 14a hk 0.6.3.1.2¼, 8m hk 0.0.2.¼ (frasolgt 8q 1¾ alb), 8d hk 0.4.3.½ (¼ alb. solgt 1927)
14d hk 0.0.1.2.¼(14e 0.0.1.1½ solgt 1923), 8g hk 0.0.1.2.¼. 33 ½ album (solgt igen)

1899
skøde
Anders Korsgård Andersen,søn, gård no 14 med tiende.- arveudlægsskøde, arv efter Christoffer Andersen, . . . . Pantegæld 14000 kr. overtages.

1899
skøde
do., 8m med tiender - sælger Christian Jespersen.1899 obl. til Spareks. Thisted Amt. 5000, næst 15000, udsl..
1905
 
1906
skøde
Peder Poulsen Rask, 14a med tiende, parcel 8d, 8m med tiender
 
1916
skøde
Anders Skårup Jensen, 14a, 8d, 8m med bygninger

1917
skøde
do., 8g - sælger Else Kirstine Andersen

1925
skøde
do., no 33,- sælger udvalg af Thorsted sogns beboere

Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 14a
Anders Skårup Jensen, født 1881 i Torsted, ugift, ankom 1916 fra Nykøbing, tro frimenighed, husbond
Christen Johannes Imersen, født 1902 i Skjoldborg, ankom derfra 1919, tyende
Carl Gustav Nielsen, født 1907 i Thisted, ankom 1920 fra Skjoldborg, tyende
Ane Marie S. Jensen, født 1894 i Torsted, ugift, ankom 1920 fra Erslev, tro: frimenighed, tyende
Else Kirstine Skårup, født 1855 i Bjergby, enke, ankom 1879 fra Bjergby, fhv. husmor
 
1950
skøde
Poul Pedersen Rask og Mikael Skårup Rask, 14a, 8g, 8d, 8m

1955
skøde
do., Mikaels del.
nyt tingbogsblad 1957 8d

Branddamsvej 1


Id: 55
Adresse: Branddamsvej 1
text:
text:
text: 14b
text:
Historie om ejendommen: Matr. 14b

Ejerliste, skøde og panteregiser 1946-1957 fol. 66 ( gl. register fol. 95)find gl. f. 95
matrikel no 14b hk 0.0.2. 1¾, 2e hk 0.1.1.1¼ (2g ½ alb. solgt 1928)
 
1888
skøde
Søren Kort Christensen i Sperring, huset 14b med tiender - sælger Anders S. Christensen

Folketæling Torsted 1890, et hus
Christen Nielsen, 73 år. født i Skårup, Sjørring, husmand, smed
Maren Sørensdatter, 75 år, født i Stagstrup, hans hustru
Søren Kort Christensen, 33 ugift ,født i Sperring,søn arbejdsmand
 
1892
skøde
Jens Christian Jørgensen
 
1911
skøde
Jens Martinus Christensen, samme ejendom

1918
skøde
do., 2e - sælger Niels Nielsen Rask

Folketælling Torsted 1921, matr. 14b
Jens Martinus Christensen, født 1884 i Thisted, husmand
Kirstine Christensen, født 1882 i Vandet, gift, husmor
Alfred Christian Christensen, født 1909 i Thisted, ankom 1912 derfra, barn
Johannes Antonius Christensen, født 1913 i Torsted, barn
Henry Amandus Christensen, født 1917 i Torsted, barn
 
1936
skøde
Aksel August Pedersen, 2e, 14b
 
nyt tingbogsblad 1954:2e
 
Nyere oplysninger:
Ester og Aksel Pedersen ?
Ellen Riberholdt Brændgård og A Hansen 1985
Ejendommen brændte i 1988 og blev bygget op igen

Branddamsvej 1


Id: 56
Adresse: Branddamsvej 1
text:
text:
text: 15
text: 14 + 13
Historie om ejendommen: Bjerregård, matrikel 1688 no 12, (Udskiftningskortet no 14- no 14 og no 13 på udskiftningskortet bruges samlet) ny matr. no 15. Bliver senere til annexgård

Bygninger sandsynligvis først opført, da gården bliver til annexgård ca. 1854

Billedtekst:
Annexgården, NordreThorstedvej 1.
Navnet stammer fra dengang gården hørte under Sjørring kirke. D.v.s at indtægterne fra dette annex til kirkegodset tilfaldt Sjørring kirke. I 1992 ejes gården af Jørgen Kappel, der bebor et stuehus fra 1902. Gården er blevet moderniseret flere gange siden dette billede blev taget. Alle udhuse er blevet fornyet i 1962. I skødet på gården findes den dag i dag stadig en bestemmelse om , at præsten fra Sjørring har ret til at få stillet staldeplads for 2 heste og et omklædningsrum til rådighed, når han skal prædike i Torsted kirke.)


Matrikel 1664. hartkorn 5½ td., ejer Ejler Jacobsen, bruger Peder Christensen
1682 afkortning 5½ til 2 td. hk (Peder Cchristensens ødegård

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ejler Jacobsens arvinger, bruger Niels Madsen Bjerregård, forrige Peder Christensen, en gård

Matrikel 1688 no 12, hartkorn 1.5.0.0. (gl. hk 2.0.), ejer Ejler Jacobsens medarvinger, bruger Niels Madsen

Matrikel 1688b no 12, hk 1.5.0.0., ejer Ulstrup, bruger Niels Madsen - nu øde
1720 skifte efter P.M. Selle til Ulstrup, Niels (Madsen) Bjerregård og Niels Mortensen, nu Jens Thomsen

Matrikel 1688c no 12, hk 1.5.0.0., selvejer Moust Andersen

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, selvejer Jens Mouritsen i en liden plads kaldet Bjerregård, forrenter derpå 160 rd.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 12 hk 1.5.0.0., selvejer Jens Mouritsen - no 12 og no 16 hk 2.7.3.2.bruges samlet

Hartkornsspecifikation 1789 no 11, hk 1.5.0.0., selvejer Mourits Andreas Jensen, der også bruger 2.7.3.2., som annexbonde
Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 1.5.2.½, ny matrikel no 15, hk. 2.7.3.0., ejer Jens Christensen.
 
Fæstere
Før 1664
Peder Christensen, der nævnes i tingbogen 1668, hvor det bevidnes at den gård i Torsted, som Peder Christensen beboede og var Ejler Jacobsens bonde, er øde og ubeboet.
 
Før 1665
Niels Madsen Bjerregård,
I matriklen 1688 nævnes gården som øde. Jorden bruges sammen med den ½ gård af matr. no 10.
 
1695
bruges Niels Bjerregårds bolig af Niels Mortensen og medfæster i gården gl. matr. no 10, ny no 7 ( nævnt tingbog )

1707
af Jens Nielsen, stedet her er uden bygning. ( se også gård no 10
 
før 1720
Jens Thomsen (ca 1655-1730)~Maren Christensdatter (ca 1648-1732)
en datter Else født ca 1691
 
Selvejer
før 1730
Mourits Andersen (ca 1684-1748), der tillige har Annexgården i fæste, gl. matr. no 16, ny matr. no 2 ~1708 Else Jensdatter, død 1726, forrige fæsters datter ~2, Maren Salmansdatter (ca 1687-1763)
Mourits Andersen var søn af Anders Ulgård i gård no 10
Børn: Maren født 1710, Thomas, senere i Tinggård i Sjørring, Anders født 1714 i gård no 5, Maren født 1717
Christen født 1719 senere i Nors Søgård Havreland
Jens Mouritsen den ældre født 1722 i gård no 17
Maren Salmansdatter var datter af Salman Jensen i Gjersbøl, Snedsted
Børn: Jens født 1729 se nedenfor
Salman født 1731, kom til Skårup Sjørring
Laurits født 1733
 
Før 1778
Jens Mouritsen (1729-1785) “den yngre”, søn der også bruger Annexgården, se også der ~1756 Maren Christensdatter (1728-1784)
Hun var datter af Christen Christensen Vigh i gård no 17
Børn:
Anne født 1758 ~1786 Christen Ubbesen på Holm
Mourits Andreas - se nedenfor
Christen født 1763- se nedenfor
Dorthe Marie født 1766 ~1795 Poul Christensen, enkemand, hus no 1
Karen født 1769
 
Før 1787
Mourits Andreas Jensen (1759-, der tillige bruger Annexgården, se også der ~Helle Kirstie Christensdatter Stentoft søn af Jens Mouritsen den yngre

Folketælling, Torsted 1787
Mourits Andreas Jensen, mand, 28 år gift 1. gang, fæstebonde og gårdbeboer
Helle Christensdatter, hans kone, 27 år, gift 1. gang
Envold Nielsen, tjenestefolk, 30 år, ugift, nationalsoldat
Jens Jensen, tjenestefolk, 15 år
Karen Jensdatter, tjenestefolk, 19 år
Parret flytter til Nørtorp og derefter til Nebel
Deres børn: Jens 1788-1794, Ingeborg født 1791, Christen Stentoft født 1791, Kirsten født 1792, Maren født 1794.
 
Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 206, (nyt reg. fol. 68) hartkorn 1.5.2.½., matrikel no 15 hk. 2.7.3.0., nyt register fol. 68 ejer Jens Christensen

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol 185, 206, (nyt reg. fol.68), hartkorn 1.5.0.0., ejer Christen Jensen, også kaldet Mouritsen.
anmærkning: efter nedenstående er hjemmel for hartkorn 1.5.0.0. - resten (hk 2.7.3.2.) haves i fæste af præsten Hr. Steenstrup- se fol. 206 er hk 4.4.2.2.
 
1798
skøde
Christen Jensen, hk. 1.5.0.0. for 1399 dl. -fra Mourits Andreas Jensen , se også annexgården

1804
skøde
Christen Jensen Mouritsen, auktionsskøde hk. 0.0.2.½ for 210 dl. fra Christen Jepsens enke-(fra reg. fol 190)

1812
tiendeskøde do., kirke korn og kvægtiende til hk. 1.5.1.½ - se også gl. matr. no 8. . . . . Pantegæld: 1798 199 dl. 3 mk.1. prioritet i hk 1.5.0.0. og besætning til præsten hr. Steenstrup. 1804 60 rd. 2. prioritet i samme, til præsten Steenstrup. ps. 1820 Christen Mouritsen og Mourits Andreas i Nebel, deres inden Hillerslev Hundborgherreder indgået forlig, hvorefter de skal betale gæld med ... til Peder Jensen 45 rbd sedler. sagen forældes dog.

1824
Christen Jensens indgåede forlig, hvorefter han skal betale assessor Lütchof rd. 61.3.1. - udslettet som forældet
Ejede først gård no 8, desuden no 12, 16 - se data v. gård no 8.
 
1811
skøde
Jens Christensen (Mouritsen) (1789-1880), søn hartkorn 1.5.0.0. og et hus hk 0.0.2.½ for 1000 rd. med ind og udbo (anm. se reg. fol 185 (annexgården) og Tilsted reg. fol. 153)

1813
tiendeskøde Jens Christensen, kirke korn og kvægtiende til hk. 1.5.2.½, 30 rbd,n.v. - fra Christen Jensen. . . . . Pantegæld: 1811 600 rd, med 2. prioritet i hk. 1.5.0.0. med ind og udbo, til Jesper Laursen - udslettet 1821. 1812: rd. 559. 48, 1. pr. i hk. 1.5.0.0. med ind og udbo, til præsten Steenstrup i Vang. 1813: rd.206.0.3.,med 1. pr. i hk 0.0.1.2/3 ( til hvilket skøde?), deraf 1/3 kirkekorn og kvægtiende af hk 1.5.2½. - udslettet 1846.
se tillige Annexgården gl. matr. no 16, ny no 2

1815
skøde
Jens Christensen, samme hk for 166 rbd. 4 s. n.v., samt besætning og inventar ( må være tilbagesalg, senere betegnet Jens Christensen Mouritsen). . . . . Pantegæld: 1815 400 rbd.n.v. 1. pr. i hk1.5.0.0., besætning m.v., til Jens Christensen Kappel - udslettet 1855. 1818: 125 rbd 8s. n.v. og 70 rbd n.v. 2. pr. i debitors gård af hk 1.5.0.0. og 1. pr. i hus af hk 0.0.2.½ og 1. pr. i besætning, og indbo- noter vedrørende pantet, tidligere pantsat.

1821:
50 rbd. sedler 2. pr. i gården (tekst tabtgået) næst efter 1. pr. 400 rbd. sølv - udslettet 18?

1837:
panteobl. til Jens og Peder Thomsen, pr. næst efter 400 rbd.n.v. i debitors gård hk 1.5.0.0. og et hus hk 0.0.2.½., besætning, bohave, sæd og avl - udslettet 1844. 1844:Jens Christensen eller Mouritsens panteobligation til justitsråd Tøfting på Tandtrup 400 rd.s. prioritet næst. 400 rbd. - udslettet 1855

1822
forlig
Jens Christensen Mouritsen under Thisted Amts Forligskommission, skal betale kbmd. N. Reese ... - udslettet
ps. der nævnes flere forlig: 1834, udslettet 1835. 1837, udslettet 1838, 1838, udslettet forældet.
“I det fæstebrev anført på dette registers fol. 185 har Jens Christensen tilsagt sognepræsten for Sjørring og Torsted forkøbsret til hans ejendoms sted af hk 1.5.0.0. ( uden dato).
Jens Christensen Mouritsen (1789-1880) søn af Christen Jensen og Mette Jespersdatter
~1811 Johanne Jensdatter Ramsgård

Folketææling 1834, en gård
Jens Christensen, 45 år. gårdmand
Johanne Jensdatter. 51 år, hans kone
Jens Jensen, 22 år, ugift, søn
Christen Jensen, 20 år, søn
Søren Jensen, 19 år, søn
Anders Jensen, 11 år, søn
Andreas Jensen, 9 år, søn
Christiane Jensdatter, 15 år, datter
Johanne Jensdatter, 13 år, datter
Mette Jensdatter 7 år, datter
Dorthe Jensdatter, 68 år, enke, inderste
Folketælling Torsted 1845, en gård
Jens Christensen, 55 år, født i sognet, gårdmand
Johanne Jensdatter, 62 år, født i Sjørring, hans kone
Christen Jensen, 31 år, ugift, født i sognet,søn
Anders Jensen, 22 år, født i sognet, søn
Andreas Jensen, 19 år, født i sognet , søn
Christiane Jensdatter, 26 år, ugift, født i sognet, datter
Mette Jensdatter,17 år, datter
Poul Christian Jensen, 19 år, tjenestedreng
(sønnen Anders Jensen, født 1824 er døbt “Anders Ramsgård” - han bliver gift med Inger Marie Thomasdt. dt. af Thomas Vestergård i Thorsted.- parret boede først på Kronens hede i Vang sogn og derefter i Østergård i Brund. Deres eneste barn Jens Andersen, kaldet Moustsen er født i Vang. Anders Ramsgård s forældre (ovenn. Jens Christensen Moustsen),” havde en god gældfri gård. Den skulle bevares, og de øvrige søskende fik intet, så da bedstefar skulle giftet, købte han en husmandslod på Kronens Hede i Vang sogn og byggede sig et hus med et par småstuer, plads til et par får, et par grise og en flok høns - bedstemor passede bedriften, bedstefar gik på arbejde, mest på Nystrup, en stor gård, der havde været endnu større, før en stor del af dens jorder blev begravet under sandflugten.( fra “Thyboer” fortalt af Otto Andersen, Hov 1975)
 
1857
skøde
Christen Jensen (søn), sælgers efter skøde 1815,
a.gård no 15 hk 2.7.3.0. med tiender, ind og udbo,b
gård no 2, kornafgift aftrædelse, staldruin og tiende (2b ¼ alb. frasolgt).

1857
aftægtsk.
ang. Jens Christensen eller Mouritsen og hustrus aftægt og underholdning for Christen Jensen, herfor er givet 1.pr. i ovenn, gårdmatr. no 15, hk. 2.7.3.0. med tiender, besætning m.v. - udslettet 1884 - “se også fol.185” (= ny matr. no 2)
Nyt register fol 68 matr. no 15c hk 2.7.3.0. m.fl., 2a m.fl.
 
Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 68 matr. 15a, 2a ( gl. register fol 185, 206, 230)
matr.no 15 hk 2.7.3.0 (frasolgt 15 b,c,d,e,- rest 15a hk 2.1.2.2¼.
Matr. no 2a hk 3.4.0.½ (solgt 2a 1888 3.2.1.¾ og 2d) rest 2c hk 0.1.2.1¾. Matr. 24b 2½ album Matr. 2h¾ album (solgt1929)
matr. 8r hk 0.0.1.1½, 11,o hk ¾ alb, 19e hk 0.0.3.2¾, 15e 0.4.2.¼ (solgt 1945)- Gård no 2 - se også under gl. matr. no 16

Folketælling Torsted 1860, en gård
Christen Jensen, 46 år, født i sognet, gårdmand
Maren Kirstine Nielsdatter, 33 år, født i sognet, hans kone
Jens Christensen, 71 år, født i sognet, aftægtsfolk, søger bord med familien
Johanne Jensdatter, 48 år, født i sognet, hans kone
Andreas Jensen, 36 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk
Johanne Marie Jensen, 38 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk
Mads Jensen, 13 år, født i Sjørring, tjenestefolk
Folketælling Torsted 1880, en gård
Christen Jensen, 66 år, født i Torsted, gårdejer
Maren Kirstine Nielsen, 52 år, født i Torsted, hans kone
Niels Nielsen, 18 år, født i Hundborg, deres plejesøn
Jens Christensen, 90 år, enkemand, gårdejerens far, der af ham forsørges
Aane Katrine Sørensen, 28 år, ugift, født i Torsted, tjenestefolk
Jens Andersen, 15 år, født i Sjørring, tjenestefolk
 
1888
skøde
Jens Christian Jørgensen, a. matr. no 15 med tiender, b. matr. no 2c og c leje iflg. kontrakt 1865 til grundstykke af no 24 i 35 år.
d. bygninger. (Lejeretten udsl.. 1892, 15b frasolgt)

1893
skøde
do., parcel 24b med tiender - mageskifteskøde fra Clemmen Pedersen

1916
adkomst
Maren Kirstine Jørgensen, enken, iflg. skifte til 15a hk. 2.7.1.2, 2c, 24b med tiender m.m. . . . . Pantegæld 1888 betingelser om præstationer til sælger Christen Jensen og hustru Maren Kirstine Nielsen, med 1.pr. næst 11000 kr og afgiften m.v. 1888 obl. til Chr. Jensen i Thisted 11000 kr. 1. pr. i matr. no 15 og 2c - udsl.. 1913

Folketælling Torsted 1890, en gård
Jens Christian Jørgensen, 34 år, født i Skjoldborg, gårdejer
Maren Kirstine Møller, 23 år, født i Jannerup, hans hustru
Jørgen Jensen Jørgensen, under 1 år, født i Torsted, søn
Peter Jørgensen, 23 år, født i Vang, tjenestekarl
Ane Jepsen, 17 år, født i Torsted, tjenestepige
 
1916
skøde
Lars Christensen, samme ejendom
=? Carl Christiansen - der i skøde og panteprotokol oftest kaldes Christensen
Folketælling Torsted 1921, matr. 15a, en gård
Carl Christensen, født 1871 i Hillerslev, gift, ankom 1873 derfra ( som plejesøn) gårdejer
Maren Christensen, født 1873 i Torsted, gift, husmor
Søren Skårup Christensen, født 1905 i Torsted, barn, tømmerlærling hos Stefan Christensen
Ane Katrine Christensen, født 1906 i Torsted. barn
Magda Kristine Christensen, født 1907 i Torsted, barn
Ana Christensen, født 1910 i Torsted, barn
Christian Møller Christensen, født 1912 i Torsted, barn
Karen Margrethe Christensen, født 1915 i Torsted, barn
Poul Jensen Østergård, født 1890 i Tilsted, derfra 1916, tyende

1922
skøde
Chr. Kjærgård Simonsen Tousgård, samme ejendom

1929
skøde
do., 8r - sælger Jens Chr. Jensen

1929
skøde
do., 11,o og 19e - sælger kommunen
 
1934
skøde
Christen Albert Jensen, 2a,8r,11,o,15a,19e,24b
 
1944
skøde
Christen M. Christensen
 
1946
skøde
Peter Nielsen Dahlgård, 15a,24b,2c,8r,11,o ,19e
solgt ny tingbog blad 2c 1953

Nordre Thorstedevej 1 (?) (jordstykke)


Id: 57
Adresse: Nordre Thorstedevej 1 (?) (jordstykke)
text:
text:
text: 15c
text:
Historie om ejendommen: Matr. 15c, fra 1917

Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 119 no 15c hk 0.0.2.¼
1917
skøde
Lars Christensen Hoxer, 15c - sælger Carl Christensen

1921
adkomst
Hanne Christensen, født Nielsen, enken, samme ejendom,
 
1921
skøde
Søren Peter Salmansen ( i matr. 4g)

Klatmøllevej 27


Id: 58
Adresse: Klatmøllevej 27
text:
text:
text: 16a
text: 12
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 19 ( udskiftningskortet no 12), 1844 matrikel no 16a

Matrikel 1664, hartkorn 5.2., ejer Jørgen Seefeld? til Øland, bruger Peder Jensen

1680, forrige Øland gods, bruger Peder Jensen, hartkornsnedsættelse p.gr. af sandflugt til 2.2.
Gården udlagt til kongen 1682, forrige Øland gods, som Peder Jensen Krog beboede

Markbog Torsted 1683, ejer grev Reventlow, bruger Peder Jensen Krog, en gård.
Matrikel 1688 no 19, hartkorn 1.4.1.0. (gl. hk 3.0.), ejer grev Reventlow, bruger Peder Jensen Krog
1687 gården øde, overgået til kgl. majestæt, fæstet til Mikkel Bertelsen uden afgift i 3 år 1687-90

Matrikel 1688b no 19, hk 1.4.1.0., ryttergods, bruger Peder Jensen i Krog - nu Mikkel Bertelsen, præstens medhjælper

Amtet 1699. krigsjordebog, oberst Leegårds ryttergods, reduceret hk., bruger Mikkel Bertelsen Smed, hartkorn 1.0.
Amtet Kgl. Majestæts jordegods, der svarer til det Ålborgske regiment fra nytår 1703/5, no 19 hk. 1.4.1.0.bruger Peder Jensen i Krog.

Amtet 1716,til Kgl. Maj. forhen udlagte jordegods, solgt på auktion. Ejer Hans Carsten Langballe, bruger Peder Jensen i Krog

Matrikel 1688c no 19, hk 1.4.1.0., ejer Faddersbøl, bruger Mikkel Bertelsen Smed
Jordebog Faddersbøl 1747, no 19, hk 14.1.0., bruger Christen Christensen Agerholm,
do. 1762, bruger Mikkel Jensen.

Hartkornsspecifikation 1778 og 1785, Faddersbøl hovedgårds underlagte bøndergods: Torsted matr. no 19, hk 1.4.1.0., bruger Mikkel Jensen

Hartkornsspecifikation 1789 no 2, hk. 1.4.1.0., ejer Faddersbøl, bruger Mikkel Jensen

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 1.4.1.0. ejer Niels Pedersen, ny matr. no 16 hk 2.3.3.1¾, ejer Søren Jensen
 
Fæstere
Før 1664

Peder Jensen og Peder Jensen Krog er sandsynligvis een og samme person, han nævnes i tingbogen 1666-1687, mest for gæld til forskellige, som han nu afkræves. 1687 nævnes hans datter Anne, ligeledes stævnet for gæld.

1680
bliver gårdens hartkorn nedsat, på grund af forringelse af sandflugt.1687 er gården øde og overtages af kgl. majestæt.
 
1687 f
æstet til Mikkel Bertelsen (Smed) for 3 år 1687-90 uden afgift (gården øde). Han fortsætter fæstet og bliver præstens medhjælper
Gårdens hartkorn nedsættes 1699, (iflg. krigsjordebogen) til 1 td, men sættes op igen 1703 til 1.4.1.0. Mikkel Bertelsen Smed (ca 1663-1732)

Før 1747
Christen Christensen Agerholm (1705-1781) ~ 1732 i Vang Gertrud Olufsdatter, død 1763
Børn:
Maren født 1733 ~1758 Christen Nielsen af Elsted
Kirsten f. 1736
Inger f. 1748 ~1760 Mikkel Jensen Smed, her i gården
Ole f. 1741 ~1787 Kirsten Pedersdatter Boddum - se folketælling 1801, et jordløst hus
Mikkel f. 1746
 
Før 1762
Mikkel Jensen Smed (1729-1800), svigersøn til forrige fæster ~Inger Christensdatter Agerholm (1738-1819)

Folketælling Torsted 1787
Mikkel Jensen, mand, 59 år, gift 1. gang, fæstebonde og boelsbruger og Inger Christensdatter, hans kone 49 år, gift 1. gang
Jens Mikkelsen, 20 år, søn
Niels Mikkelsen, 9 år, søn
Anne Mikkelsdatter, 23 år, datter
Gertrud Mikkelsdatter, 22 år, datter
Maren Mikkelsdatter, 7 år, datter
 
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 200, 227b, 228b nyt reg. fol. 82) (hartkorn 1.4.1.0., matrikel no 16. hk 2.3.3.1¾, heraf solgt 0.5.3.¼, rest no 16a 1.6.0.1½

Før 1800
skøde
Mikkel Jensen, hartkorn 1.4.1.0. ( ingen skøde indført her) - se ovenfor, fæster. . . . . Pantegæld: 1800 Mikkel Jensen til den alm. Enkekasse 300 rd.1.prioritet i hk 1.4.1.0. med ind og udbo

Folketælling Torsted 1801
Inger Christensdatter, husmor, 64 år, enke 1. gang, boelsbeboer
Anders Mikkelsen, 29 år, ugift, søn
Anne Mikkelsdatter, 36 år, ugift, datter
Niels Mikkelsen, 24 år, ugift, søn

1800
skifte
Mikkel Jensen Smed, Herredets skifteprotokol 25.8.., fol. 485, 487
enken Inger Christensdatter
Christen 39 år
Jens 34 år
Anders 28 år
Niels 22 år
Anne, ugift, hjemme
Gertrud 35 år, ~Christen Peitersen i Sjørring
Kirsten 31 år, ~Bertel Jensen Nørgård, Thisted
Maren 19 år, ugift, hjemme
Enkens lavværge, Jens Andersen, formynder Mikkel Skårup i Torsted
Der holdtes registrering og vurdering. Boets midler bestod af bohave, redskaber m.v., besætningen bestod af
1 gammel sort hoppe 20 år gl. vurderet til rd. 3.0.
1 brun hoppe 8 år, vurderet yil 8 rd.
1 plag 3 år, vurderet til 16 rd-
1 åringsplag, 8 rd.
1 sort ko 10 år, 3 rd.
1 sortbroget ko 9 år, vurderet til rd. 3.2.0
1 grå stud 2 år, til 6 rd
1 kalv til 3 rd.
1 kvie, 4 får med 3 lam, 2 nød, 7 rd.
Sterboet med underliggende mark hk 1.4. samt avlen på marken, vurderet til 330 rd.
Ialt boets vurdereing med indbo og udbo, besætning og ejendom rd- 435.0. 7
Panteobligation til enkekassen rd. 300
do til Hr. Nyborg rd. 150
sønnen Niels havde tilgode rd. 16
ialt gæld rd. 466.0. 0
og boet fallit med 31 rd. og deror intet til skifte og deling. Boet blev dog tilbagegivet enken.
 
1804
skøde
Poul Pedersen, hk. 1.4.1.0., 450 rd. - fra Inger Christensdatter ( til sin svigersøn)

1812
tiendeskøde do., kirke korn og kvægtiende til hk. 1.4.1.0., 180 rd.

1819
kontrakt
do. hvormed han har overladt Maren Mikkelsdatter så længe hun lever og uden betaling et kammer samt ildsted og illingsrum i gården. Hendes søster Mariane er berettiget at tilholde sig kammreret om hun bestemmer det, Disse forpligtelser skal og være gældende for efterkommende besiddere af Poul Pedersens gård - udslettet 1859

1810 testamente mellem Poul Pedersen og hustru Ane Mikkelsdatter, læst som adkomst på stervboen til hk. 1.3.1.0. med tiende. . . . . Pantegæld:1813 300 rbd, 1. prioritet i hk 1.4.1.0., til enkekassen - udslettet 1850. Poul Pedersen døde 1819, 60 år gl. ved vielsen var han af Stagstrup
 
Før 1820
adkomst
Niels Pedersen af Jannerup, der er gift med Ane Mikkelsdatter, vielsesatt af 1846 som hans adkomst til gård og tiende.

1820
testam.
mellem Niels Pedersen Jannerup og hustru Ane Mikkelsdatter, læst som hendes adkomst til gård m.v.

1828
afkald f
ra Peder Gade for arv efter sin afdøde søn Niels Pedersen
 
1828
adkomst
Mariane Poulsdatter, en gård hk. 1.4.1.0. med tiender, ifølge testamente af 1828, hendes mor Niels Pedersens enke

1834
adkomst
Søren Jensen, gift med Mariane Poulsdatter iflg. vielsesattest af 1834, hans adkomst til hk 1.4.1.0., nyt hk 2.3.3.1¾ med tiende

1854
tiendeskøde do., til gården no 16a, hk 1.6.0.1½ 50 rd (solgt 16a hk 1.6.0.1½ 1865 og 16b 0.5.3.¼ med tiende - ialt 2.3.3.1¾ ). . . . . Pantegæld: 1847 200 rd v.s., prioritet næst 300 rd. og aftægt til skolelærer Chr. Jensen i Torsted. udsl.. 1853. 1859: 1500 rd. 1.pr i 16ahk 1.6.0.1½ besætning m.v. - udslettet 1866

Folketælling Torsted 1834, en gård
Ane Mikkelsdatter, 72 år, enke, gårdmandsenke
Søren Jensen, 27 år, gift, driver gården
Mariane Poulsdatter, 25 år, gift, hans kone
Annemarie Sørensdatter, 3 år, datter
Inger Marie Sørensdatter, 2 år, datter
Else Sørensdatter, 1 år, datter
Jens Jensen, 31 år, ugift, tjenestekarl
Maren Mikkelsdatter 52 år, ugift, inderste
Ved folketællingen 1845 bor parret og de nævnte børn i gården, tillige med en ny søn Poul Chr. Sørensen, 5 år
Ane Mikkelsdatter er nu 84 år og aftægtskone og Mariane Mikkelsdatter, 65 år inderste. alle er født i sognet
Folketælling 1860, en gård
Søren Jensen, 53 år, født i Sjørring, gårdmand
Mariane Poulsdatter, 52 år, født i sognet, hans kone
Ane Katrine Sørensen, 9 år, født i sognet, datter
i samme gård 1860 :( se også et hus på fælleden fra 1871)
Folketælling Torsted 1860
Poul Ubbesen, 27 år, født i Vang, daglejer
Inger Sørensdatter, 28 år. født i sognet, hans kone
Ubbe Poulsen, 1 år, født i sognet
Søren Jensen sælger 1853 og 1864 sin gård, matr. no 16a og 16b
Han køber i stedet 1864 2 parceller matr. no 19 og 20c, sidstnævnte er bebygget - se videre under matr. no 19f,20

Klatmøllevej 27 (?)


Id: 59
Adresse: Klatmøllevej 27 (?)
text: Gravesen, Leif, Gravesen L/S
text: 5d mfl,73-2650/560.1
text: 16a, c, 5d
text:
Historie om ejendommen: Gården matr. 16a,c, 5d, 1864. Nyere info: Har tidligere været ejet af Petrea og Søren Peter Visby, som solgte til sønnen Holger og hustru, Karen. De solgte igen til Amalie og Åge Kobberø, som så igen solgte til Gerda og Richard Lorentzen, der flyttede til Thisted og som så solgte til dens nuværende ejere, Sonja og Leif Gravesen, Leif er fra Vandet.

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 227b ( nyt reg. fol. 15)
1864
skøde
Lars Christensen Spanggård, gården 16a hk 1.6.0.1½ med tiender bm. gæld 1500 r.sølv til kreditf. (udsl.. 1877) (solgt 1865 16a 1.13.2.) . . . . Pantegæld 1865: 600 rd til kreditf. 1 pr i 16c hk 0.4.0.2½ m. bygninger ( udsl. 1874)
 
1867
skøde
Niels Rask, lodden 16c med bygninger og tiende, hk 0.4.0.2½ ( sælges igen)

1874
skøde
do., matr. no 5d hk0.7.1.1¼ m. tiender - mageskifte fra Peder Jensen Skårup (fol. 252). . . . . Pantegæld 1874 1400 , 1. pr i 5d til Peder Jensen Skårup

Folketælling Torsted 1880, et hus
Niels Rask, 43 år, født i Tilsted, husejer
Ane Christensen, 40 år, født i Serritslev, Hjørring amt, hustru
Folketælling Torsted 1890, et hus
Niels Rask, 53 år, født i Tilsted, husmand
Ane Christensen, 50 år, født i Gjønnerup, hans hustru
Ane Christensen, 75 år, eneke, født i Vang, aftægtskone
Jens Nikolaj, 31 ugift, født i Vang, tjenestekarl.
 
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957, huset matr. no 5d hk 0.7.1.1¼, (, 4d hk 0.4.2.0 (4i hk 0.1.1.0 solgt 1949

1898
skøde
Søren Peter Larsen Visby, 5d med tiende og beboelse for sælger og hustru (udsl.. 1906 - fra Niels Rask

1904
skøde
do., parcel 4d med tiender - fra Mikkel Jensen Skårup. . . . . Pantegæld 1898 5000 kr 1. pr. i 5d, 1000 kr 2.pr. )udsl. 1910)

Folketælling Torsted 1921, matr. 5d, landbrug
Søren P. Visby, født 1867 i Torsted, gift, tro: frimenighed
Petra Visby, født 1877, gift, tro:frimenighed, husmor
Anna Visby, født 1910 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Holger Visby, ødt 1913 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Børge Visby, fødy 1914 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Kristine Visby, født 1915 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Gerda Visby, født 1917 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Inger Visby, født 1919 i Torsted, tro:frimeneighed, barn
Ane Rask, eneeke, født 1848 i Torsted, tro: frimenighed, rentier
Katrine Nielsen, født 1900 i Tingstrup, tyende
 
1940
skøde
Holger Visby, samme ejendom
 
1949
skøde
Chr. M. Christensen og Jens Krabbe Poulsen, 5d, 4d
 
1949
skøde
Jens Åge Møller 5d, 4d
 

Nordre Thorstedvej 3


Id: 60
Adresse: Nordre Thorstedvej 3
text: Jacobsen, Poul Overgaard, Jacobsen B/P.
text: 16b, mfl,73-6950/1331
text: 16b, 10d, 18d, 15e, 6e
text:
Historie om ejendommen: Matr. 16b, 10d, 18d, 15e, 6e, fra 1876
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1846-1957 fol. 70, gl. reg. fol. 143 og 168
16b hk 0.5.3.¼ (solgt 16d 1892 0.2.0.1¼), 10d hk 0.1.2.1¼. 18d hk 0.2.0.1, 16e hk 0.4.2.¼, 6h hk 0.0.1.½
forsikret 1853, en gård
a. stuehus i øst-vest 18 fag, 9 alen dyb, indrettet til storstue, gang, dagligstue, sovekammer køkken og bryggers med skorsten og oven, tørveplads og stald
b. et hus i vestre ende af stuehuset mod syd, 6 fag, 11 alen dyb, indrettet til lade - ej tilforn forsiret
 
1853
skøde
Jens Jensen af Todbøl en parcel matr. 16b af sælger Søren Jensens udstykkede gårds jorder hk 0.5.3.¼ med tiender 500 rbd.

1854
skøde
do., matr. no 10d hk 0.1.2.1¼ med tiender fra sælgerNiels Andersen Kjærgårds udstykning, forenes med købers ejendom
et hus
Jens Tømmermand, 43 år, født i Kallerup, jordbruger
Johanne Madsen, 35 år. født i Sjørring hans kone
 
1876
skøde
Christian Nielsen, 16b med bygninger, 10d, vejret over 16a (udslettet 1931) - sælger Jens Jensen. . . . . Pantegæld 6000 kr. til Jens Jensen, prioritet i huset 16b,10d - udsl.. 190
Folketælling Torsted 1880, et hus
Christen Nielsen, 38 år, ugift, født i Ø. Vandet, husejer
Else Katrine Jespersen, 42 år, ugift, født i Sjørring, hans husholderske
1890, et hus:
Christian Nielsen, 47 år, født i Ø. Vandet, husmand
Kirstine Marie Mouritsen, 38 år, født i Ø. Vandet, hans hustru
Mette Helene Nielsen, 8 år, født i Torsted, datter
Birthe Marie Nielsen, 6 år, født i Torsted, datter
Mourits Nielsen, 4 år, født i Torsted, søn
Niels Christian Nielsen, under 1 år, født i Torsted, søn
 
1890
skøde
Peder Sjælland Christensen, samme ejendom - mageskifteskøde, . . . . Pantegæld 6000 kr. overtages

1893
skøde
do., parcel 18d med tiende - magesskifteskøde fra Mads Jensen Skårup . . . . Pantegæld 1891 1000 kr. til Anders Sørensen,Næstrup, pr. næst 6000 kr. 1893: 400 kr, næst 7000 til A. N. Kjærgård
 
1896
skøde
Christen Andersen Christensen, samme ejendom
 
1918
skøde
Poul Poulsen Overgård
 
1919
skøde
Poul Pedersen Kusk
 
1920
skøde
Chr. Knudsen Jensen Hedegård, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, matr. 16b, landbrug
Christen Knudsen Hedegård, født 1864 i Vang, gift, ankom 1920 fra Vangså
Karen Hedegård, født 1868 i Klitmøller, gift, ankom 1920 fra Vangså, husmor
Ole Christensen Drasbæk Hedegård, født 1904 i Vang, ankom 1920 fra Vangså, barn
Marie Hedegård, født 1910 i Vorupør, ankom 1920 fra Vangså, barn
Georg Vilhelm Hedegård, født 1913 i Vorupør, ankom 1920 fra Vangså, barn
 
1931
skøde
Chr. Peter Petersen, 10d, 16b, 18d
 
1944
skøde
Ejler Kappel, samme ejendom

1945
skøde
do., 15e - sælger Chr. M. Christensen

1951
skøde
do., 6h - sælger Kaj Kappel

Nyere info:

Chr. Pedersen (grisehandler) ?------------------------------1943 flyttede til Hørdum
Ejler Kappel 1943----------------------------1971
Svend Kappel 1971----------------------------1988
Erik Thomsen 1988----------------------------1994
Poul Overgård Jakobsen 1994----------------------------