Arkiv Thy

Torsted

brug gerne + og - som i Google
Thorstedvej 124


Id: 21
Adresse: Thorstedvej 124
text: Jensen, Kristian Hagger Kirk
text: 7e,73-1600/719.8
text: 7d, e, f, g
text:
Historie om ejendommen: Matr. no 7d.e,f.g, 1854. Ejendommen ejes af Elin og Kristian Kirk Jensen, Baun. Den beboes for tiden af sønnen, Peter Kirk Jensen og hustru. Kristian købte ejendommen efter dødsboet fra Svend Åge Munksholm, der var ugift, og som igen havde overtaget den fra forældrene, Chr. Munkholm og hustru.
Vest for denne ejendom lå der tidligere en mindre ejendom, der nu er helt fjernet. Af tidligere ejere kan nævnes Chr. Mouritzen og hustru samt Marius Hyldahl og hustru. Den sidste beboer var Chr. J. Christensen og hustru, der var en kendt handelsmand, og som nu bor på Holmevej i V. Vandet. Jorden blev solgt til naboen Chr. Munkholm.

 
Gården 1853 iflg. brandforsikringsprotokol side 254
En gård ejes og bebos af Niels Chr. Andersen
a. stuehus i syd og nord, 22 fag, 8 alen dyb, grundmur og stråtag., indrettet til storstue, dagligstue, køkken og bryggers, tørveplad og stald.
b. et hus norden for enden af stuehusets mod øst, 18 fag, 11 alen dyb, indrettet til lade - ej tilforn forsikret
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 224, 288 (nyt reg. fol. 26)

1854
skøde
Niels Christian Andersen, via skifteretten fra Chr. Andersen Færgegårds enke Ane Larsdatters ejendom iflg. skifte 1848 2850 rd., parceller m. bygninger: 7f hk 0.4.0.½, 7e 0.4.0.0., 7d 0.4.2.1¼, 7e 1.2.0.¼, f 0.3.1.1¼, 7g 0.3.2.¾ ( nogle parceller frasæslges)

1858
tiendeskøde do., til same prceller, 50 rd. gæld 1853: 1400 rd, 1.pr. i 7d,e,f,g, m. bygninger, tiende m.v., til enkefru Neergård - udsl.. 1858

1856:
700 rd . bl.a. 1. pr. i besætning ind og udbo - til aftægtsmand Chr. Jensen Agerholm - udsl. 1861
 
1857
købekontr. Christen Andersen Baun overladt af Niels Chr. Andersen , 7d,e, m. tiende - skøde 1858 gæld 1858 forlig at betale til Anders Christensen Agerholm 2100 rd, 2. pant i ejendommen - forældet

1858:
obligation 2000 rd til Hillerslev/Hundborg Herreders Overformynderi i 7d,e, m. bygn. udslettet 18?

1858: obl. til Niels Chr. Andersen 1679 rd imod uopsigelighed fra faderen og pr. næst 2000 rd og aftægt i ejendommen 7d, e m. bygn. og tiender - udsl. 1861

1858 forlig 300 rd med gmd. Niels Sørensen i Hundborg -udsl.. 1861

1859 forlig 700 rd med pr. i ejendom i Stagstrup m..v. næst 2700 rd, til Niels Chr. Andersen i Gjersbøl- udsl..1861

1860 forlig 83 rd til Hans Christensen i Klatmølle - herfor givet 1.pr. i besætning og bohave

Folketælling Torsted 1860, en gård
Christen Baun, 40 år, født i Skinnerup. gårdmand
Else Pedersdatter, 32 år, født i Årup, hans kone
Sidsel Christensen, 11 år, født i Skinnerup, datter
Anders Christensen, 7 år, født i Skinnerup, søn
Inger Marie Christensen, 4 år, født i Stagstrup, datter
Niels Vestergård, 2 år, født i sognet, søn
Anders Baun, 79 ¨år, enkemand,født i Thisted, gårdmandens far, der af ham forsørges
 
1861
skøde
Jens Andersen, 7d, 7e med bygninger og tiender, gæld 2000 rd og vejservitut bemærket . . . . . Pantegæld 1862 1000 rd til Christen Baun i Gjersbøl, 1000 rd 1.pr. i 7d og e m. tiender - udsl. 1867

1867: 1000 rd 1.pr. i 7d og e til Niels Christensen i Sjøring

1870:
50 rd. til Niels J. Fårtoft i Torsted, 2pr., næst 1000 i samme pant til Niels Christensen i Sjørring - udsl.. 1876
 
1875
skøde
Christen Knakkergård, 7d og e hk 1.6.2.1½ m. tiende, gæld 2000 og 1000 overtaget, vejservitut bemærket . . . . . Pantegæld 1876 7200 kr 1.pr. i 7d,e til kreditforeningen- udsl. 1891

Folketælling Torsted 1880, en gård
Christen Knakkergård, 41 år, ugift, født i Ø. Vandet, gårdejer
Ane Margrethe Christensen, 30 år, ugift, født i Nors, husholderske
 
1885
skøde
Peder Andersen Søndergård, gården 7d, 7e med tiender og ret til fri færdsel og no 43 i Tingstrup med 10 alen vej, iflg. deklaration 1881 vejservitut til fordel for 7f og 7b i Torsted- . . . . . Pantegæld 7200 overtages - udsl.. 1897

1892
7200 kr. til A. N. Kjærgård i Thisted - udsl. 1895

Folketælling Torsted 1890, en gård
Peder Søndergård, 29 år, født i Hundborg, gårdejer
Mette Søndergård, 29 år, født i Tilsted, hans hustru
Anders Pedersen, 4 år, født i Torsted, søn
Maren Søndergård, 3 år, født i Torsted, datter
Christen Jensen Søndergård, 2 år, søn
Ane Sofie Mikkelsen 16 år, født i Sjørring, tjenestepige
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 26, matr. no 7d hk 0.4.2.1¼, 7e 1.2.0.¼

1895
skøde
Niels Christian Bløde, samme ejendom, . . . . . Pantegæld 7200 kr. overtages . . . . . Pantegæld 1895 til Chr. Fichers stiftelse 5000 kr. 1. pr., udslettet 1902
 
1902
skøde
Christian Peter Lorentsen, samme ejendom
 
1903
skøde
Jens Peter Overgård, samme ejendom
 
1905
skøde
Chr. Olesen Pedersen, samme ejendom
 
1917
skøde
Lars Chr. Brogård, samme ejendom
 
1917
skøde
Salman Fink, samme ejendom
 
1918
skøde
Jens Krogsgård Hove, samme ejendom
 
1919
skøde
Jens Kanstrup Graversen, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, matr. 7d, landbrug
Jens Kanstrup Gravesen, født 1888 i Hillerslev, gift, ankom hertil 1919
Laura Kristiane Gravesen, født 1892 i Hillerslev, gift, ankom hertil 1919
 
1929
skøde
Niels Vestergård Jensen, samme ejendom
 
1929
skøde
Niels Christian Munkholm, Jensen, samme ejendom

Tranhøj 6


Id: 22
Adresse: Tranhøj 6
text: Kappel, Martin Winther
text: 7g.mfl,73-2350/543.5
text: 7f, 7g
text:
Historie om ejendommen: Matr. 1844 no 7f, 7g, 1858. Nyere info: Gården ejes af Ellen og Martin Winther Kappel, der havde overtaget den fra forældrene, Anna Winther og Harald Kappel.Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol 238, parceller 7f,g. - fra fol 224.

1858
skøde
Niels Christian Christensen, parcel no 7f hk 0.3.1.1.¼, 7g 0.3.2.¾ med tiender, 2000 rd. med vejret over 7a m.fl. - fra Niels Christian Andersen

1861
adkomst
Ane Marie Pedersen, enke efter Niels Chr. Christensen, samme ejendom m. bygninger pant 1858: 2000 til kreditforeningen 1. pr. 2000 rd. ændret 1868 til 3000 rd.- udslettet 1890

Folketælling Torsted 1860, et hus (formodentlig hertil)
Niels Chr. Christensen, 33 år, født i Thisted, jordbruger
Johanne Pedersdatter, 28 år, født i Hjardemål, hans kone
Christen Nielsen, 1 år, født i sognet, søn
 
1868
adkomst
Lars Dahlgård Christensen Kortegård er gift med enken, hans adkomst samme ejendom

1885
skøde
do., andel i udtørrede Sperring sø, parcel no 5 10250 kvadrat alen - fra Anders Madsen Hulgård

1874
skøde
Lars Christian Kortegård, lod matr. 30b hk 0.1.3.1¾, skal bebygges, fra Peter Kjærgård,(skøde og pantereg. fol 103, kommer fra Skinnerup)
 
Folketælling Torsted 1880, et hus
Lars Dahlgård Christensen Kortegård, 46 år, født i Skovsted, husejer
Ane Marie Pedersen, 53 år, født i Hjardemål, hans kone
Christen Nielsen, 20 år, født i Torsted, søn
Ved folketælling 1890 bor parret alene i gården
 
Skøde og panteregister 1846-1957, matrirkel no 7f hk 0.3.1.1¼, 7g hk 0.3.2.2¾, 30b hk 0.1.3.1¾.
1899
skøde
Jens Christian Nielsen, 7f, 7g, 30b med tiender og bygninger
 
1900
skøde
Niels Christian Pedersen, samme ejendom, mageskifteskøde. . . . . . Pantegæld 6000 kr. overtages

1908
adkomst
Ane Katrine Pedersen, født Andersen, enken iflg. skifte
 
1908
skøde
Anton Thøgersen, samme ejendom
 
1914
skøde
Søren Chr. Sørensen Søe, samme ejendom
 
1918
skøde
Just Jensen, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 2f
Just Jensen, født 1880 i Hillerslev, gift, ankom 1918 fra Nors
Petrea Jensen, født 1888 i Kåstrup, gift, ankom 1918 fra Nors, husmor
Jens Larsen Jensen, født 1902, barn
Kristine Marie Jensen, født 1910, barn
Niels Iversen Jensen, født 1911, barn
Albert Christian Jensen, født 1914, barn
Henning Emil Jensen, født 1920, barn
 
1930
skøde
Laurits Gammelgård Jensen, 7f, 7g, 30b
 
1939
skøde
Harald Jørgensen Kappel, 7f, 7g, 30b

Thorstedvej 123


Id: 23
Adresse: Thorstedvej 123
text: Grison, Aksel, Plinio
text: 7h,73-610/48.3
text: 7h
text:
Historie om ejendommen: Matr. 1844 no 7h, fra 1883. Ejes i dag af Lone og Aksel Grison. Tidligere ejere var Steen Christensen, Margit og Svend Frostholm samt søskende Ellen og Stentoft Skårup. De overtog igen ejendommen fra deres forældre, Marie og Jens Skårup. Anna Rasks moder var datter derfra. (Anna Rask har en nærmere erindringsbeskrivelse omkring slægten.)
Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol.346 - nyt reg. fol. 30

1883
skøde
Peder Nielsen på en parcel 7h hk 0.6.0.¼ med bygning - fra Jens Nielsen Nordentoft og Ane Marie Nielsen
Skøde og panteregister 1946-1957 fol. 30, matr. no 7h hk 0.6.0.½, 43 b i Tingstrup hk 0.0.1.1¾
et hus Folketælling Torsted 1890
Peder Nielsen, 37 år, født i Næstrup, husmand
Kirsten Nielsen, 37 år, født i Sundby M., hans hustru
Ingeborg Henriksen Nordentoft, 8 år, født i Torsted, datter
Barbara Henriksen Nordentoft, 6 år, født i Torsted, datter
Maren Henriksen Nordentoft, 5 år, født i Torsted
Ane Henriksen Nodentoft, 2 år, født i Torsted, datter
 
1893
skøde
Mads Nielsen, samme ejendom med tiende og bygninger - mageskifteskøde
 
1899
skøde
Laurits Nikolaj Madsen, søn, samme ejendom

1915
adkomst
Ane Marie født Andersen, enken iflg. skifte
 
1915
skøde
Carl Simon Lindegård Hansen, samme ejendom
 
1916
skøde
Mads Christian Nielsen, samme ejendom
 
1917
skøde
Jens Mikkelsen Skårup, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, matr. 7h
Jens Skårup, født 1870 i Torsted, gift, ankom 1918 fra Thisted landsogn, tro:frimenigheden, husfar
Marie Skårup, født 1874 i Vandet, gift, ankom 1918 fra Thisted landsogn, tro:frirmenighed
Johannes Skårup, født 1899 i Sjørring, ugift, ankom 1918 fra Thisted landsogn, tr0:frimeninghed, barn, tømmersvend
Mikael Skårup, født 1911 i Thisted Landsogn, ankom derfra 1918, tro: frimenighed, barn
 
1923
skøde
Christen Stentoft Jensen Skårup, 7h samt 43b i Tingstrup
skrivelse 1953, areal til fri offentlig vej samt skelforandring overført til 44 i Tingstrup
nyt tingbogsblad 1957 Torsted 7h

Sdr. Thorstedvej 4


Id: 24
Adresse: Sdr. Thorstedvej 4
text: Georgsen, Georg Grynnerup Georgsen G. Olsen B.
text: 8c,73-680/179.4
text: 8a, 8c
text:
Historie om ejendommen: En gård 1688 matrikel no 18 ( no 9 på udskiftningskortet), 1844 matrikel gården no 8a, huset 8c. Nyere Info: Jens Balsen (Far til Alfred Balsen) ??????? solgte ejendommen i 1940 til Johs. Jeppesen
Ejendommen var dengang en ældre hvidkalket T bygning som lå parallelt med vejen, lidt tilbagetrukket.
En overgang sad Magda og Niels Frøkjær til leje i stuehuset (kort tid) ellers boede Johs. Jeppesen der
fra ca.1940 til 1943 hvor han solgte ejendommen til sin broder Olav Jeppesen.
Karen og Olav boede der fra 1943 til 1962, i den mellemliggende tid byggede de nyt stuehus.
Ejendommen blev så i 1962 købt af Olavs broder Ejnar K. Jeppesen og dennes hustru Dorthea.
Ejnar døde i 1975, Dorthea blev boende i huset til 1980 da flyttede hun, men ejede stadig huset, og et
barnebarn (Ejnar K. Jeppesen) sad til leje i ca. 1 år. Derefter et andet barnebarn (Kim Vestergård)
Ejnar Kappel Jeppesen f. 5. - 5. - 1897 d. 21. - 9. - 1975 -78
Dorthea " f 24. - 2. -1898 d. 7. - 1. - 1993 - 95
Så kom Grete og Ove Slot de var der fra 1984 til 1998 hvor de solgte til Georg Georgsen.


Matrikel 1664, hartkorn 4.0., ejer C. Dyre til Nystrup, bruger Niels Mikkelsen
1680 afkortning hartkorn 2,4 for sandflugt, ejer fru Cristence Due, bruger Christen Mortensen før Niels Mikkelsen.

Matrikel 1688 no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Christen Kieldsens arvinger, bruger Christen Mortensen
1692, amtsforvalterens bonde: Christen Mortensen

Matrikel 1688b no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Jens Hansen, bruger Christen Mortensen - nu Jens Nielsen

Matrikel 1688c no 18, hartkorn 2.4.1.2., ejer Niels Vestergård i Vandet, bruger Jens Nielsen
Strøgods 1778 no 18, hartkorn 2.4.1.2. selvejer Rasmus Pedersen, bruger desuden af no 8 i Tingstrup hartkorn 0.2.2.0.

Sognefogedens rapport 1778, selvejer Rasmus Pedersen forrenter 200 rd.

Hartkornsspecifikation 1789, gl. matr. no 18, nu no 5, hartkorn 2.4.1.2., selvejer Rasmus Pedersen.

Hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 2.1.0.2¾, ejer Anders Jørgensen, ny matr. no 8a hk 3.3.1.2., ejer Christen Andersen Færegård
do., gl. hk. 0.2.1.2., ejer Niels Raun, ny matr. no 8c hk 0.4.0.1¾, ejer Peter Andreas Rasmussens enke. hk. 0.6.0.2, ny matr. no 8d 1.2.0.0., ejer Peder Larsen Spanggård

Gårdens bygninger 1802 Brandforsikring Hundborg Herred 1800-36, fol 48
En gård ejes og bebos af Rasmus Pedersens enke
a. Stuehuset i nord 18 fag 7 alen dyb, fyrre under og overtømmer, deles murede, dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuerne fiel gulv, lof, vinduer og døre og en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel ¾ tønde, jernplade i skorsten. Skorsten og bageoven af brændte sten. forsikringssum 400 rd.
b. Søndre hus 23 fag 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade, stald og fæhus. 250 rd.
c. Et vestre hus 9 fag 7½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lynghus, fåresti og karlekammer. 100 rd.
d. Det østre hus 10 fag 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indretet til lo og lade. 150 rd.
Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret.
1822, brandforsikring , protokol side 198, hovedparcellen udflyttet
en gård, ejes og bebos af Anders Jørgensen- se 8a
a. stuehus i sønder 16 fag, 8 alen dyb, med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn, kobber kedel og 2 skorstene og bageovn
b. nordre hus 14 fag, 9 alen dyb, indrettet til lo, lade, stald og fæhus
c. vester hus, 10 fag, 9 alen dyb, indrettet til lade og fæhus
 
Fæstere
Før 1651
Niels Nikkelsen, der omtales i tingbogen 1656-1668. Der nævnes 2 gældsbreve, dateret til 1651 og 1660.
 
Før 1680
Christen Mortensen, død 1704 - se også gård gl. matr. no 10
1690 tiltales Christen Mortensen for resterende landgilde, tillige med andre af “Kongens bønder”. ( kronen ejer gården) Christen Mortensen nævnes 1695 tillige med flere Torstedfolk, som synsmænd.
 
1704
Christen Pedersen, der havde fæste på gården efter Christen Mortensen, men frasagt 1709.
 
1709
Jens Nielsen (Ås) (ca 1680-1743), ~Maren Christensdatter (ca 1685-1773).
Jens Nielsen får fæstebrev, dateret Ullerup på Mors 24.4. 1709 til Jens Nielsen Ås, på en gård som Christen Mortensen står for i matriklen hk 2.4.1.2., som Christen Pedersen i fæste havde og har sig frasagt.
Jens Nielsen var søn af Niels Andersen Skrædder i Skjoldborg
børn:
Karen f. 1707, Peder f. 1711 ~1737 i Sjørring, Dorthe Jacobsdatter, 1714 Jens i Tinggård i Sjørring, Ingeborg f. 1716 ~1755 Lars Nielsen Smed i Skjoldborg, Dorthe f. 1717 ~1762 Mikkel Larsen af Fårtoft, Anne f. 1725 ~1751 Jep Christensen i Skinnerup, Niels f. 1730 ~1751 i Sjørring Dorthe Næsgård.
 
1745
Rasmus Pedersen, (1716-1799), der ægter forrige fæsters enke~1745 Maren Christensdatter (ca. 1685-1773) ~1773 Johanne Andersdatter Ramsgård i Sjørring
tillige selvejer, se nedenfor
 
Selvejere
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 187,215, (nyt reg. fol. 37) hk. 4.1.3.2½, ejer Rasmus Pedersens enke
anmærkning: efter vedstående haves tinglæst hjemmel på hk. 4.0.3.2 og utinglæst skøde af Thomas Andersen i Torp 1.7.1782 hk 0.1.0.0. = 4.1.3.2½ - se register for Thisted sogn fol. 83-145. Har solgt hk. 0.3.2.0.

1776
skøde
Rasmus Pedersen (Langgård) hk 2.4.1.2., 390 rd. - fra Niels Thomsen

1777
skøde
do., hk 0.2.1.0., 80 rd. 1 m. - auktionsskøde

1798
skøde
do., hk 1.2.0.½, med lade og stald 680 rd , incl. Maren Halds toft*- fra Christen Jensen ( i gl. matr. no 8)

1800
skifte
efter Rasmus Pedersen i herredets skifteprotokol, enken af 2. ægteskab Johanne Andersdatter Ramsgård. Skiftet er næsten ulæseligt men parret havde 5 børn, hvoraf 4 er døde, Sønnen Peter Andreas er født 1785. Rasmus Pedersens 1. kone var Maren Christensdatter, død 1773.

1812
tiendeskøde do.s enke, kirke korn og kvægtinede til hk 3.6.2.0., 420 rd.
udat bevillingRasmus Pedersens enke Johanne Andersdt. til uskiftet bo, til gården hk 2.4.1.2¼, parcel hk 1.2.0.½, ialt 3.6.1.2½

1812
tiendeskøde
do., halve kongetiende til hendes gård, 275 rd
*( et hus der lå i bakken, nedenfor gl. matr. no 18 - oplyst af Torsten Balle)
Rasmus Pedersen var søn af Peder Christenen Langgård i Jannerup, ingen børn i 1. ægteskab
Johanne Andersdatter Ramsgård f. i Sperring 1744, datter af Anders Christensen Ramsgård

Folketælling Torsted 1787
Rasmus Pedersen, mand, 70 år, gift 2. gang, bnde og gårdbeboer
Johanne Andersdatter, hans kone, 44 år, gift 1. gang
Peter Andreas Rasmussen, søn i 2. ægteskab, 2 år
Mads Sørensen, tjenestefolk, 22 år,
Maren Larsdatter, tjenestefolk, 23 år
Folketælling Torsted 1801
Johanne Andersdatter, husmor, 56 år, enke 1. gang, gårdbeboer
Peter Andreas Rasmussen, hendes søn, 16 år
Jens Lauridsen, tjenestefolk, 34 år, ugift
Niels Christian Jensen, tjenestefolk, 30 år, ugift
Johanne Nielsdatter, tjenestefolk, 18 år, ugift
Salman Nielsen, tjenestefolk, 11 år
 
1813
skøde
Peter Andreas Rasmussen, søn, (1785-1832), hk 2.4.1.2. og en parcel hk 1.0.2.½ med tiender og besætning - fra moderen. gift ned Anne Marie Andersdater Vestergård af Ø. Vandet, dt. af Anders Christensen Vestergård
(et hus, hk. 0.4.2.1¾ solgt 1828 med tiende 200 rd sølv, bygningerne er af ny opført af sælger, =8b)

1828
skøde
do., et hus hk 0.2.1.2. m. tiender, 100 rd. sølv - fra Niels Ravn ( = matr. 8c)

Folketælling Torsted 1834, et hus
Anne Marie Andersdatter, 44 år, enke, husmandsenke og almisselem
Peder Petersen, 15 år, søn
Anders Petersen, 12 år, søn
Niels Petersen, 10 år, søn
Dorthe Petersdatter, 13 år, datter
Ane Marie Petersdatter, 10 år, datter
Maren Petersdatter, 8 år, datter
 
ps. herefter: huset 8c - Gården får ny matrikel no 8a - se nedenfor særskilt fra 1822 hovedparcellen udflyttes
Huset 8c, brandforssikring 1828, huset forhen ejet af Niels Raun ( oprindelig et ralingshus fra Anders Jørgensens gård), nuværende ejer Peder Rasmussen- Huset ligger i øster-vester. Værdien af huset nedsættes nu i forsikringen
 
1838
registreringsforretning , Peter Rasmussens enkes ejendele som sikkerhed for almisse kan nydes af sognet - hun hedder Ane Marie Andersdatter

1854
tiendeskøde enken halve kongetiende til hendes hus hk 0.4.0.1¾,(8c) 25 rd . Det bemærkes at hun ikke har hjemmel og at indbo m.v. er prioriteret  . Pantegæld: 1815, 500 rbd n.v. med 1. prioritet i debitors gård til pastor Fries i Sjørring. - udslettet 1823

1818:
600 rbd n.v. 2. pr. i hk 3.6.1.2½, til kbmd. Holst i Thisted - udsl.. 1823

1820:
86 rbd. sedler til kbmd. Holst, sikkerhed i tiender - udsl. 1823

1820:
110 rbd sedler - udslettet 1823

1821:
100 rbd sedler 4. pr. i gård, besætning m.v. til Th. Vestergård i Torsted - udsl. 1823

1822:
200 rbd sølv, prioritet i hk 0.4.2.1¾ med derpå opført husbygning og tiender - udsl. 1831

1825: (beløb tabtgået), 1. pr. i debitors besætning, en del benævnt, intet uden indtægten undtaget, af hvad som i huset, af hvad navn nævnes kan - udslettet 1853, desuden forlig 1820, 200 rbd. - udslettet 1823.

Folketælling Torsted 1845, et hus (=8c)
Ane Marie Andersdatter, 57 år, enke, født i Ø. Vandet, husmandsenke, lever af sin jordlod
Anders Petersen, 28 år, ugift, født i sognet, søn
Ane Marie Pedersdatter, 21 år, født i sognet, datter
Maren Pedersdatter, 17 år, født i sognet, datter
Folketælling 1860 , et hus
Ane Marie Andersdatter, enke, født i Nors, husmandsenke, lever af sin jordlod
Anders Petersen 43, ugift, født i sognet, søn
Niels Petersen, 35 år, ugift, født i songet, søn
Anemarie Petersen, 37 år, ugift, født i sognet, datter
Folketælling Torsted 1880, et hus
Anders Petersen, 62 år, ugift, født i Torsted, blind
Anders Sallingbo Petersen, 57 år, ugift, født i Torsted
Ane Marie Petersen, 55 år, ugift, født i Torsted
Maren Petersen, 51 år, ugift født i Torsted
“Søskende, der ejer huset i fællesskab og lever af deres jordlod”
1890 bor Anders Petersen, Anders Sallingbo og Maren Petersen i huset
 
Skøde og panteregister 1846-1957 matrikel no 8c hk 0.5.0.1¾ (8m 0.0.2.¼ solgt 1899, 8r 0.0.1.1½ solgt 1929), 21a hk 0.2.2¼ (21f ½ alb. solgt 1925, no 32 hk 2¼ album (32b ½ alb. solgt 1927, 32d ¼ solgt 1957), 2h ¾ alb. 11n hk 0.0.1.½,, 19d hk 0.4.0.1¾ (19f ½ alb. solgt 1945, 21a hk 0.2.0.½

1855
skøde
Anders Vestergård Pedersen, huset 8c med tiender - sælger Peter Andreas Rasmussens enke (hans mor? - se folket. ovenfor)
 
1892
skøde
Jens Jespersen, samme ejendom

1895
adkomst
Kristine født Hobolt, iflg. skifte, samme ejendom
Jens Jespersen var skolelærer, se folketælling 1880 under skolehuset
 
1895
skøde
Jens Jensen, 8c med tiende

1907
skøde
do., matr. 21a med tiender - sælger Mikkel Skårup

Folketælling Torsted 1921, matr. 8c, landbrug
Jens Jensen, født 1851 i Sjørring, gift, ankom 1871 fra Ø. Vandet,
Mette Katrine Jensen, født 1852 i Skinnerup, 1876 fra V. Vandet, husmor
Jens Chr. Jensen, født 1886 i Torsted, gift, husfar og murer
Nielsine Marie Jensen, født 1887 i Vang,gift, fra Vang 1909, husmor og syerske
Mette Katrine Jensen, født 1910 i Torsted, barn
Jens Alfred Jensen, født 1913 i Torsted, barn
Else Kirstine Jensen, født 1915, Torsted, barn
Maren Kirstine Nielsen, født 1854 i Sjørring, ugift, ankom hertil 1896, husmor, syerske
 
Folketælling Torsted 1921, matr. 21a, 15. familie
Jensine Marie Jensen, født 1874 i Ødum, Randers, ugift, ankom 1920 fra Udby, lærerinde
 
1925
skøde
Jens Chr. Jensen., matr. no 32- sælger udvalg for Torsted sogns beboere

1929
skøde
do., 8c, 21a - fra Jens Jensen

1929
skøde
do., 2h - sælger Chr. Kappel Tousgård

1929
skøde
do., 11n, 19d. sælger Torsted kommune
 
1942
skøde
Jens Kappel Jeppesen, 8c, 21a, 2h, 11n, 19d, 32a
 
1943
skøde
Olav Kappel Jeppesen, samme ejendom, nyt tingbogsblad 1957:8c

Vorupørvej 24


Id: 25
Adresse: Vorupørvej 24
text:
text:
text: 8a, 8c (Gl. matrikel no. 18)
text:
Historie om ejendommen: Gården 8a (forsættelse- se øverst 8a, 8c gl. matrikel no 18)
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 208, 272, fra fol. 187,( nyt reg. fol.35) hk 3.3.3¾ solgt 0.2.1.2., 0.6.0.2. - rest 2.1.0.¾)

1822 skøde
Anders Jørgensen (Frøkjær) på hovedparcellen af sælger Peter Andreas Rasmussens gård, parcel no 1 hk. 3.1.3.¾ med bygninger og anpart kirke korn og kvægtiende og halve kongetinede, 1875 rbd sedler (parcel no 2, hk 0.2.1.2. med tiender solgt 1825, parcel no 3 hk 0.6.0.2 med tiende solgt 1826 = matr. 8d) . . . . . Pantegæld:1822 150 rbd sølv, 1. prioritet i gård 3.1.3. med tiender, - udslettet 1926

1822
1250 rbd. sedler, 2. pr. i samme gård med tiender, 1. pr. i inden og udendørs besætning, til hattemager Højer, - udslettet 1826/28. 1827 kirketiende oprykket t. 1. pr.
 
1829
skøde
Peder Christensen Malle, gården hk 2.1.0.2¾ med tiender, 700 rbd. sedler. . . . . . Pantegæld: 1829 500 rd.sedler, 1. prioritet i gård og tiender, ind og udbo besætning og afgrøder, til hattem. Højer, udsletet 1838.

1834
300 rbd. sedler, 2. pr. i gård med tiender, næst 500 rbd.sedler til N Tomsen, Skinnerup - udslettet 1838

Folketælling Torsted 1834, en gård
Peder Christensen Malle, 50 år, gift, gårdmand
Ingeborg Jensdatter, 42 år, gift, hans kone
Jens Christian Pedersen, 19 år, søn
Ane Marie Pedersdatter, 15 år, datter
Inger Pedersdatter, 14 år, datter
Ane Pedersdatter, 2 år, datter

1838
skøde
Christian Andersen Færgegård, en gård hk. 2.1.0.2¾ med halve kongetiende og hele kirke korn og kvægtiende, 700 rbd. sedler. . . . . . Pantegæld:1838 500 rbd.sølv, 1. prioritet i gården m. tiende, besætning, afgrøde til hattemageren- udsl.. 1845
 
1843
købekontr,
Thomas Christensen, et hedeskifte som hører under sælgers gård, 200 rbd s.
 
1844
skøde
Jens Rasmussen, gården hk. 2.1.0.2¾, nyt hk 3.3.1.2. med begge tiender, køber respekterer købekontrakten med Thomas Christensen (solgt hk 0.2.3.1¾, 0.3.0.1, 0.0.1.1½) . . . . . Pantegæld: 1844, 500 rbd.s, næst 500 rbd. sølv, i hk. 3.3.1.2. m. tiender, besætn. m.v til Chr. Jensen i Tilsted og Chr. Storkjær i Sjørring.- udsl.. 1867.

1844:
500 rbd sølv, 1.pr. i samme gård m. tiender og afgrøde til hattemager Højer - udsl.. 1854

1854: 500 rd til Peder Jensen Kjærgård, 1. pr i gården - flere parceller frasælges

1854
tiendesksøde
do., halve kongetiende til matr. 8a, hk 3.0.2.½, 50 rd.

Folketælling Torsted 1845, en gård
Jens Rasmussen, 43 år, gift, født i Thisted, gårdmand
Ane Andersdatter, 42 år, gift, født i Tilsted, hans kone
Anders Chr. Jensen, 13 år, født i Sjørring, søn
Peder Jensen, 10 år, født i Sjørring, søn
Kirstine Marie Jensen, 2 år, født i Sjørring, datter
Poul Christian Pedersen, 24 år, født i Skinnerup, tjenestekarl
Ved folketælling 1860 bor familien i gården
nu uden tjenestefolk
 
1867
skøde
Peder Christian Jensen, hovedparcellen, matr. 8a hk 2.1.0.¾

1884
skøde
do., en lod 3950 alen i den udtørrede Sperring sø. Gæld 1867: 1000 rd. næst 500 - udslettet 1880. 1871:
1000 rd. 1.pr i matr. 8a hk 2.1.0.¾ til enkefru Kjærulf i Ålborg - udsl. 1880. 1880: 9000 kr i samme ejendom med tiender m.v. udslettet 1893. 1893: 9000 kr. til do. - udsl.. 1918

Folketælling Torsted 1880, en gård
Peder Christian Jensen, 44 år, født i Sjørring, gårdejer
Ane Katrine Jensen, 45 år, født i Sjørring, hans hustru
Carl Christiansen, 8 år, født i Hillerslev, plejesøn
Otto Carlsen, 18 år, født i Sjørring, tjenestetyende
Margrethe Iversen Lyne, 26 år, yugift, født i Harring, tjenestetyende
Ved folketælling 1890: de samme familiemedlemmer, samt
Mariane Christiansen, 17 år, født i Sjørring, tjenestepige
 
Skøde og panteregister 1846-1970 fol. 35, matrikel no 8a hk. 2.1.0.¾ ( 8o hk. 0.2.3.1¼ solgt 1918 rest 1.6.0.2½ )

1909
skøde
Carl Christiansen , no 8a med tiender og lod i Sperring sø og aftægt til sælger Peder Chr. Jensen
 
1913
skøde
Hans Christensen samme ejendom med lod i Sperring sø
 
1918
skøde
Kjeld Johannes Kjeldsen, samme ejendom og lod.
 
1919
skøde
Peder Christian Nielsen samme ejendom med lod (lodden frasælges)

1923
adkomst
Maren Kristine født Vestergård, enken, iflg. skifte

Folketælling Torsted 1921, matr. 8a
Peder Chr. Nielsen, født 1881 i Nors, gift, ankom 1919 fra Nors, landbrug
Maren Kristine Nielsen, født 1882 i Sjørring, gift, ankom 1919 fra Nors, husmor
Christen Vestergård Nielsen, født 1914 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors.barn
Erna R. Vestergård Nielsen, født 1915 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors, barn
Karla E. Vestergård Nielsen, født 1917 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors, barn
Esta M. Vestergård Nielsen, født 1918 i Sjørring, ankom 1919 fra Nors, barn
Vera K. Vestergård Nielsen, født 1919 i Torsted. barn
Alfred Knudsen Andersen, født 1906 i Sjøring, tyende
 
1923
skøde
Peder Nielsen Pedersen 8a
 
1929
skøde
Christian Madsen

Hjardalvej 4


Id: 26
Adresse: Hjardalvej 4
text: Bliksted, Kurt Bliksted K/M
text: 8b, mfl,73,-3450/672.7
text: 8b
text:
Historie om ejendommen: En ejendom i Torsted, 1844 matrikel no 8b,

Huset, Hundborg Herred brandtaksationsprotokol, 1822 s. 158, 1837 s. 8
( 1828 købt et hus fra Peter Rasmussen, opført ca. 1822, solgt hertil 1828):
Huset i øster og vester 14 fag 8¾ alen dyb, dels ege og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer, dels muret, dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, 3 kamre, køkken og bryggers samt lo, lade, fæ og fårehus, over 9 fag er loft og i huset fornødne vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn.. Plade i skorsten og en indmuret kobberkedel ½ tønde, skorsten og bageovn af brændte sten.- takseret 400 rdl. sølv = 320
Tilbygget 1837:
a. Et sted forhen ejet af Peter Rasmussen, men nu ejes og bebos af sognefogeden Niels Raun, befandtes nu således forandret:
b. Et hus opført i sønder fra østre ende af litra a, 7 fag 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lade. takseret til 130 rd sølv
c. Et hus opført i vester, fra sønder ende af litra b, 4 fag 6 alen dyb, fyrre under og overtømmer, murede vægge og stråtag, indrettet til fåresti. Takseret til 50 rd - ialt 180
 
Ejerliste, skøde og pænteprotokol 1823-46 fol. 211, hk 0.2.1.2., ejer Niels Raun
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 0.4.2.1¾, ejer Peter Andreas Rasmussen, ny matr. no 8b hk 1.0.0.1¼, ejer Niels Raun
 
1825
skøde
Niels Pedersen Raun, parcel no 2 hk 0.2.1.2 af sælger Anders Jørgensens gård m. tiender, 400 rbd sedler. Item fulgte i købet et ralingshus.( solgt 1828)

1825
skøde
do., en toft, hk 0.2.0.2 med tiender, 160 rbd sedler - fra Mikkel Mikkelsen Skårup - (solgt igen 1834)

1826
skøde
do.,, 1 stk. umatrikuleret hede, 4 td. land af Torsted bys ejendom, 48 rbd sedler - fra Enevold Aandersen Torp

1828
skøde
do., et hus, hk 0.4.2.1¾ med tiender, 200 rd sølv- det er bemærket at huset er af nyt opført af sælger Peter Aandreas Rasmussen

1834
skøde
do. parcel no 2 af Anders Poulsens gård (Sjørring) hk 0.4.1.0 med tiende, foreners m. købers jord, 300 rd sølv,

1834
skøde
do., på en del af sognet, ved udskiftningen tillagt skolelod, hk 0.2.2.0 med tiender - mageskifte fra Torsted sogns skolekommission. . . . . . Pantegæld; 1825 200 rbd sedler, 1,pr, i et hus med hk 0.2.1.2., afgrøde tilbygninger og forbedringer, til hattemager Højer, udslettet 1828-1834, 200 rbd n.s., 1 pr. i hus hk 0.4.2.1¾ med tiender, sæd og avl, til skolelærer Thøger Hillerselv, Sjørring.- udsl. 1839.

Folketælling Torsted 1834, et hus
Niels Pedersen Raun, 42 år, gift, sognefoged
Zidsel Pedersdatter, 36 år, gift, hans kone
Peder Christian Nielsen, 9 år, søn
Niels Christian Nielsen, 6 år, søn
Mariane Nielsdatter, 2 år, datter
 
1843
skøde
Christoffer Jensen Helleberg, hartkorn 1.0.2.1¾, som er en parcel hk 0.4.2.1¾ og parcel hk 0.4.1.0 m. tiender, tilligemed et umatrikuleret hedeskifte, 4 td. land med tiende. ( solgt 1845)

1854
tiendeskøde do., til matr. 8b hk 1.0.0.1¼ med tiende og parcel 25b hk 0.0.1.2., 50 rd (25b solgt til sognerådet) . . . . . Pantegæld 1843: til Niels Raun i Tvorup, pr. i hk 0.4.2.1¾

Folketælling Torsted 1845, en gård
Christoffer Jensen, 40 år, gift, født i Thorup, gårdmand
Ane Andersdatter, 34 år, født i Vang, hans kone
Maren Christoffersen, 10 år, født i Thorup, datter
Marie Christoffersen, 7 år, født i Thorup, datter
Jensine Christoffersen, 5 år, født i Thorup, datter
Karen Christoffersen, 3 år, født i Thorup, datter
 
Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 233 ( nyt register Torsted fol. 36, Sjørring fol. 46) kommer fra fol. 211

1857
skøde
Jens Nielsen Krogsgård, no 8b hk 0.7.1.2½ med tiender og 10b i Sjørring 0.4.1¼ m. tiende - fra Christoffer Jensen Helleberg. . . . . . Pantegæld 1857: 5000 rd, 1. pr. i hk med bygninger m.v - til kirkesanger Jensby i Hørdum - udsl. 1860. 1859: 1000 rd. i samme pant - til Chr. Nielsen Agerholm - udsl. 1860. 1860: 400 rd 2.pr. til. 1861/62 4 forlig, ialt 241 rd. - udslettet 1862. 1862: 160 rd. i 2 brune hopper som er hjemtaget af udlåneren Laurits Christensen - udsl.. 1862.

Folketælling Torsted 1860, en gård
Jens Krogsgård, 38 år, født i Hundborg, gårdmand
Sidsel Andersdatter, 36 år, hans kone
Kristine Jensen, 7 år, født i Skjoldborg, datter
Niels Chr. Jensen, 5 år, født i Skjoldborg, søn
Birgitte Broe, 20 år, født i V. Vandet, tjenestepige

1862
skøde
Bertel Andersen, 8b m. bygninger og tiende, 10b i Sjørring med tiende. Gæld 1865: 600 rd., 1. pr i ejendommen - udsl.. 1871

1867
adkomst
Ane Christensen, Bertel Andersens enke, samme ejendom
 
1866
adkomst
Søren Christensen Skårup, gift med enken, samme ejendom

1879
skøde
do., 8h i Torsted, hk. 0.2.1.2½ med tiender. Sælger Anders Møller
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 36, “Sønderlund” matr. no 8b hk 0.7.1.2½, 8h hk 0.2.1.2½. Sjørrring 10b hk 0.4.1¼ (offentlig vej og skelforandring 1956)

1893
tiendeskøde do., til matr. 8b 1¼ album. sælger Lars Jensen Christensen Visbys enke

1901
adkomst
Marie, Maren og Christen Skårup Christensen til 8b, 8h med tiender, iflg. skifte

Folketælling Torsted 1880, en gård
Søren Christensen Skårup, 42 år, født i Nors, gårdejer
Ane Christensen, 43 år, født i Rær, hans kone
Marie Christensen, 9 år, født i Torsted, datter
Maren Christensen, 6 år, født i Torsted, datter
Christen Skårup Christensen, 3 år, født i Torsted,søn
Jens Chr. Hansen, 24 år, født i Thisted, tjenestekarl
1890: samme familiemedlemmer, ingen tjenestefolk
 
1904
skøde
Chr. Skårup Christensen fra Maren og Marie

Folketælling Torsted 1921, matr. 8b
Christen Skårup Christensen, født 1876 i Torsted, gift, landbrug
Karoline Christensen, født 1888 i Tømmerby, gift, husmor
 
1924
skøde
Niels Fruergård Nielsen, 8b, 8h
 
Folketælling Torsted 1921
Niels Fruergård, født 1871 i Tæbring, ankom til sognet 1917 derfra, tilhører frimenigheden, arb. v. landbrug
Else Fruergård, født 19? i Lund, ankom 1917 fra Tæbring, frimenigheden, husmor
 
1935
skøde
Jens Peter Larsen, samme ejendom

1940
adkomst
do.s arvinger iflg. skifte - se også Sjørring register blad 10b
 
1940
skøde
Sigurd Jørgensen, samme ejendom
 
1942
skøde
Olav Kappel Jeppesen, 8b, 8h og 10b i Sjørring
 
1943
skøde
Harald Ovesen Nygård, samme ejendom
 
1945
skøde
Niels Peter Svendsen samme ejendom
 
1948
skøde
Niels Chr. Mikkelsen, samme ejendom
 
1948
skøde
Laurits Nelleeman Petersen, samme ejendom
nyt tingbogsblad 1957:8b
 
Supplerende oplysninger om nyere ejerforhold:
”Sønderlund”
Har tidligere været ejet af Else og Niels Fruergård. Solgte til Peter Vestergård, der igen solgte til Sigurd Jørgensen. Solgte til Anna og Harald Nygård, der senere solgte til Niels Svendsen, der igen solgte til Karen og Olav Jeppesen, indtil Marie og Laurits Nellemann Pedersen købte den. De solgte til Tove og Kaj Kristensen, der senere blev borgmester i Thisted kommune. De flyttede til Thisted i 2002, og solgte til Mona og Kurt Bliksted, der kom fra Sjørring.

Eksisterer ikke længere


Id: 27
Adresse: Eksisterer ikke længere
text:
text:
text: 8d
text:
Historie om ejendommen: Ejendom i Torsted, matrikel 1844 no 8d, 1826

Huset 1835, iflg. brandtaksationsprotokol side 266. Et hus ejes og bebos af tømmermand Peder Larsen
Huset i øst-vest 18fag, 8½ alen dyb, indrettet med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn og kobberkedel samt lo, lade, fæhus og fåresti.
 
Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 212, nyt reg. f. 68 (kommer fra fol. 208), gl. hk 0.6.0.2., ny matr. no 8d hk 1.2.0.0. -solgt 0.5.0.2½, rest 8d 0.4.3.1

1826
skøde
Peder Larsen Spanggård, parcel no 3 af sælger, Anders Jørgensen Frøkjærs gård, hk 0.6.0.2. (køber har opført husbygning) + tiende, 100 rbd sedler. note pantsat 850 rbd sedler - udslettet. . . . . . Pantegæld 1827 300 rbd sedler, 1.pr i hk med husbygning, tiende, besætning m.v., til hattemager Højer - udsl. 1855

1842
skifte
efter Peder Larsen Spanggård, læst som sikkerhed for børns arv

1842
adkomst
Else Marie Madsdatters adkomst i hus og hartkorn 0.6.0.2, ny matrikel no 8d hk 1.2.0.0., iflg. sksifte
Det nævnte skifte indskrevet i Herredets skifteprotokol 1842 fol. 350. Ved skiftet var enkens lavværge, gårdmanden Anders Jørgensen af Vang, børnenes formyndere, deres farbror Christen Spanggård i Torsted og Christen Færregård, der er gift med den afdødes søster. Ejendommen blev vurderet til 540 rd. + indbo, 2 køer, 1 svin, 12 får og nogle redskaber, ialt 600 rd. Gæld og skifteomkostninger: Hattemager Højer havde panteobligation rd. 200, og Anders Jørgensen rd. 100, ialt 415.4.7. og til skifte og deling rd. 184.1.9. som blev stående i ejendommen

Folketælling Torsted 1834, et hus
Peder Larsen, 41 år, gift, hjulmand
Else Madsdatter, 36 år, hans kone
Mads Pedersen, 9 år. søn († før 1842)
Lars Pedersen, 5 år, søn
Lars Christian Pedersen, 2 år, søn
Maren Pedersdatter, 8 år, datter
Inger Christensdatter, 23 år, ugift, syerske
 
Før 1845
adk.
Christian Jespersen. iflg. vielsesattest, gift med enken., læst 1854

1854
tiendeskøde do., tiende til 8d, 50 rd.

1856
skøde
do., no 17h ½ alb. m. tiende - fra Christen Olesen i Hundborg. . . . . . Pantegæld 1854: 300 rd 1.pr. i 8d med bygninger hk. 1.0.1.0. til Jens Pedersen Østergård. - udsl. 1859. 1859: 1200 rd 1.pr i 8d til kreditforeningen - udsl. 1864. 1864:800 rd, 1.pr. i huset 8d hk 0.4.3.½ - udsl. 1878til Thisted Købstads Overformynderi

Folketælling Torsted 1845, et hus
Christian Jespersen, 45 år, gift, født i Ø. Vandet, husmand, lever af sin jord
Else Marie Madsdatter, 45 år, gift, født i Heltborg, hans kone
Lars Christian Pedersen, 13 år, født her i sognet, søn
Maren Pedersdatter, 19 år, ugift, deres datter.
Ved folketælling 1860, bor parret i ejendommen sammen med
datteren Maren Pedersdt., 34 år
Ved folketælling 1880 er Christian Jespersen blevet enkemand, lever af sine penge
og bor sammen med datteren steddatteren Maren Pedersen
 
1873
skøde
Poul Christensen, huset 8d hk 0.4.3.½ med tiender - gæld 800 bemærket . . . . . Pantegæld 1878 til Peder og Lars Chr. Christensen 2000 kr, pr. næst 1600 - udsl. 1880. 1878: 1600 kr, 1.pr. til Overformynderiet
 
1879
skøde
Christoffer Andersen, 8d m. tiender - gæld 1600 + 2000 kr. overtages- udsl. 1880. Pant 1886: 1600 1.pr. i 8d til Overformynderiet- udslettet 1905
 
1879
lejekontr.
Poul Christensen på bygning på 8d med 3450 kvadrat alen, 49 år

Folketælling Torsted 1880, et hus
Poul Christensen, 39 år, født i Torsted, daglejer ved landbruget
Kirsten Christensen, 49 år, født i Vang, hans kone
Dorthe Christensen, 11 år, født i Torsted, datter
Christen Jensen Christensen, 8 år, født i Nors, søn
Folketælling Torsted 1890, et hus
Poul Spanggård, 47 år, enkemand, født i Torsted, ejer et jordløst hus
Dorthe Spanggård, 21 år, født i Torsted, datter
 
Skøde og panteregister 1946-1957 fol. 38, matrikel no 8d hk 0.4.3.½

1899
skøde
Anders Korsgård Andersen- arveudlægsskøde fra Christoffer Andersen og hustrus arvinger.. Pantegæld 1899 5000 kr til Sparekassen for Thisted Amt - udsl. 1905. 1899: 1000 kr til Elvine Marie Jensen i Hundborg - udsl.. 1905
matr. 8d transporteret til matr. 14a 1906, registret fol. 65 ( nyt tingbogsbld 1957 8d)

Hjardalvej 6 (bliver til 8n i 1956)


Id: 28
Adresse: Hjardalvej 6 (bliver til 8n i 1956)
text: Rosenkilde, Mette
text: 8n, 73-270/46.2
text: 8g, 8h
text:
Historie om ejendommen: Matrikel no 8g, 8h
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 24, no 8g i Torsted, hk 0.2.0.3, 8h hk 0.2.0.1.2½ (nyt register fol 41.

1864
skøde
Niels Rask, parcel 8g og 8h med tiender, 8g er bebygget og 8h er forenet
 
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957, matrikel no 8g hk. 0.2.3.0. (frasolgt 0.2.2.1¾ 1917, rest 8n 1¾ album

1867
skøde
Anders Jensen Møller, 8g med bygninger, 8h - sælger Niels Rask (8h frasolgt). Obl. 1867 til skomager C. Hesseldal i Thisted, 500 rd. 1. pr. - udsl. 1877. Do 1877 til Peder Spanggård 2000 kr. 1.pr. i 8g,8h - udsl. 1880. Do til Chr. Krogh 400 kr. 1. pr. - udsl. 1883. . . . . . Pantegæld 1883 1000 kr. til Johanne Marie Nielsen - udsl.. 1888

Folketælling Torsted 1880, et hus
Anders Jensen Møller, 63 år, født i Sjørring, husejer
Karen Jensdatter, 62 år, født i Torsted, hans kone
Maren Andersen, 23 år, f’dt i Sjørrring, datter
 
1888
skøde
Christen Nielsen Søndergård, 8g med tiender og bygninger

Folketælling Torsted 1890, et hus
Christen Søndergård, 68 år, født i Sjørring, husmand
Maren Helleberg, 65 år, født i Vang, hans hustru
Kirsten Larsen Viby, 25 år, født i Torsted, sypige
( se også gården 6aa)

1901
skøde
Mads Jensen Skårup, samme ejendom

1912
adkomst
Else Kirstne født Andersen, enken, ifl. skifte. samme ejendom
 
1919
skøde
Peder Nielsen -matr. 8n med bygninger

1924
adkomst
Kirsten Nielsen, enken. 8n

Folketælling Torsted 1921
Peder A. Nielsen, født 1844 i Sjørring,gift, ankom 1917 fra Vandet, tro: frimeningheden, fhv.landmand
Kirsten Nielsen, født 1854, Sundby gift, ankom 1918 fra Vandet,, tro: frimenighed,, husmor
Niels Henriksen Nordentoft, født 1893 i Torsted, ugift,, tro frimenighed, barn, smedesvend
 
1926
skøde
Jens Theodor Poulsen, samme ejendom
 
1927
skøde
Karen Marie Mathiesen, samme ejendom
 
1955
skøde
Poul Pedersen Rask, 8n
nyt tingbogsblad 1957: 8n

Supplerende nyere oplysninger:
Tidligere ejet af Per ”Ajsen2 og Karen Hangård (søster til Jens Hangård), gift Mathiesen. Hun solgte huset til Poul Rask, der havde den som tjenestebolig for ansatte, bl.a. Magda og Peder Christensen. Solgte til Anna og Kristian Madsen. Nuværende ejer er Mette Rosenkilde, der er datter af Åse og Kristian Sørensen.

Thorstedvej 131


Id: 29
Adresse: Thorstedvej 131
text: Annette, Hansen, Andersen M/W
text: 8i,73-550/79.7
text: 8i
text:
Historie om ejendommen: 1844 matr. no 8i , fra 1867. Nyere info: Ejedes af ”Ajs Kræn”, Anders Kristensen og hustru. Solgte til datter og svigersøn, Anna og Anders Kristian Madsen, der var sognefoged, og som senere flyttede til hus på Hjardalvej 6, Thorsted. De solgte ejendommen til Lone og Anders Fuglsang, der nu bor Lærkevænget. De solgte ejendommen til Irma og Knud Erik Andersen, der drev mekanikerværksted derfra. Solgte senere til Anette Hansen, der har lejet ud til en søn og svigerdatter.

Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 279- nyt reg. fol. 43

1867
skøde
Anders Christian Jensen, matr. 8i hk 0.3.3.¾ med bygninger og tiende 8 l, hk 0.0.2.1.(8 l frasolgt). . . . . . Pantegæld 1867 1400 kr 1.pr. til Maren Jensen, København - udsl.. 1891. 1889: 1200 kr. til Johanne Kirstine Jensen i Tilsted, næst 1600 i samme pant - udsl. 1903.

Folketælling Torsted 1880, et hus
Anders Christian Jensen, 47 år, født i Sjørring, husejer
Mette Jensen, 46 år, født i Tilsted, hustru
1890: samme personer
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 43, matrikel no 8i hartkorn 0.3.3.¾

1890
skøde
Anders Christensen 9i med tiende og bygninger med aftægt til sælger Anders Chr. Jensen og hustru. . . . . . Pantegæld 1890 kr. 3000 til Mette Jensen - udsl.. 1891 3000 til kreditforeningen 1.pr. i 8i

Folketælling Torsted 1921, matr. 8i
Anders Christensen, født 1865 i Tilsted, gift,, ankom 1890 fra Sejerslev, tro:frimenighed, landbrug
Kristine Christensen, født 1865 i Skallerup,gift, ankom 1890 fra Sejerslev, tro:frimeninghede, husmor
Mette Jensen, født 1833 i Tilsted, enke, ankom 1874 fra Tilsted, aftægt.
 
1942
skøde
Anders Chr. Madsen, 8i
nyt tingbogsblad 1954: 8i

Thorstedvej 133a


Id: 30
Adresse: Thorstedvej 133a
text: Larsen, Børge Munch
text: 8k mfl 73-1750/234
text: 8k, l
text:
Historie om ejendommen: 1844 matr. no 8k, l, fra 1867. Nyere Info: “Højvang”
Ejes af Susanne og Børge Munk Larsen, der på det nærmeste har bygget en helt ny ejendom. Ejendommen har tidligere været beboet af Marie og Chr. Søe Larsen. De solgte til sønnen Knud, der havde en gård i Nors, og som drev ejendommene sammen.


Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 180 - nyt reg. fol. 44

1867
skøde
Kirsten Marie Jensen, parcel 8k hk 0.3.0.0.½ med tiende,- fra Jens Rasmussen

1869
adkomst
Anders Hå Larsen er gift med Kirsten Marie, hans adkomst. samme ejendom med bygninger og tiender

1884
skøde
do., parcel no 8 l, hk 0.0.2.1. m. tiende - fra Anders Christian Jensen
Skøde og panteregister 1846-1957 fol 44, matr. no 8k hk 0.3.0.½, 8 l hk 0.0.2.1½

1884
skøde
Anders Hå Larsen, parcel no 8 l med tiende - sælger Anders Chr. Jensen

1924
adkomst
Kirsten Marie født Jensen, enken. . . . . . Pantegæld 1886 1000 kr. til Niels Christensens legat for værdigt trængende i Torsted - udsl.. 1921

Folketæling Torsted 1880, et hus
Anders Larsen, 36 år, født i Hundborg, husejer
Kirsten Marie Jensen, 37 år, født i Sjørring, hustru
Ane Andersen, 4 år, født i Torsted
Ane Andersen, 76 år, født i Tilsted, mandens mor, der får ophold i huset
Ved folketælling Torsted 1890, bor parret og datteren i huset, tillige med
Anders Hove Jensen, 55 år, ugift, født i Torsted, væver
Christen Søndergård Pedersen, 39 år ugift, født i Tilsted, væver
Folketælling Torsted 1921, matr. 8k
Anders H. Larsen, født 1844 i Hundborg, gift, ankom 1868 fra Tilsted, landbrug
Kirsten Marie Larsen, født 1842 i Sjørring, gift,, ankom 1844, husmor
Marie Christensen Andersen, født 1900 i Sjørring, ugift, barnebarn
Christen Søndergård Pedersen, født 1850 i Tilsted, ugift, ankom 1890 fra Tilsted, pensionær.
 
1924
skøde
Marie Kristine Andersen, samme ejendom med aftægt til sælgerinden

1931
adkomst
Knud Christian Larsen, iflg. vielse, gift med Marie ( se også register for Kallerup)

1957
adkomst
Marie Kristine Søe-Larsen 8k, 8 l, 14d af Todbøl)

Thorstedvej 119


Id: 31
Adresse: Thorstedvej 119
text: Grandjean-Thomsen, Kirsten Krems C.
text: 45 mfl,87-3550/711.3
text: 8o
text:
Historie om ejendommen: Matr. 8 o, fra 1918. Ejendommen ejes af Kirsten og Anders Grandjean-Thomsen. De købte den af Jens Thingstrup Christensen. Han købte den igen af Hans Hamborg, der havde overtaget den af forældrene, Agnethe og Jens Hamborg. Agnethes fader var Svend Skårup, der var fra gården Kirkely.
Skøde og panteregister 1946-1957 fol. 120, matr. no 8,o, hk. 0.2.3.1¼

1918
skøde
Svend Skårup - sælger Hans Christensen
 
1943
skøde
Jens Thomsen Hamborg
nyt tingbogsblad 1957: Tingstrup 44

Vandetvej 8


Id: 32
Adresse: Vandetvej 8
text:
text:
text: 8e
text:
Historie om ejendommen: Hus ny matrikel no 8e m.fl. - særskilt ejendom fra 1847

Et hus på byens mark. Brandforsikret 1844, ejes og bebos af Thomas Christensen, protokol side 110
Stuehus i øst og vest 16 fag, 9 alen dyb, bindingsværk med mur. Indrettet til storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og ovn, lade og stald - ej tilforn forsikret. 1851ændres forsikring, huset er tilbygget 8 fag og indeholder nu også tømmerstue og fåresti
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 222, 283 (nyt reg, fol 39) matrikel no 8e , f.

1847
skøde
Thomas Christensen, et hedeskifte fra sælgeren Jens Rasmussens gård, hk 0.2.3.1½ matr. no 8e med tiende og forpligtelse til at bebygge parcellen. . . . . . Pantegæld 1847: 1. pr. i parcel og bygning besætning m.v. - til Christen Jensen 275 rd sølv - udsl.. 1857
 
1850
skøde
Niels Christian Poulsen samme ejendom m. tiende, 175 rd og aftægt til Jens Peter Frandsen og hustru, for hvilken aftægt huset skal hæfte (aftægten udsl.. 1880)

1854
skøde
do., parcel 8f hk 0.0.2.1¾, fra Christoffer Jensen Helleberg + tiender. . . . . . Pantegæld 1850: 250 rd sølv, prior. næst efter aftægten i huset hk. 0.2.3.½ m. tiender, til Anders Madsen HulgårdSkårup - udsl. 1856,.1854: 200 rd, næst 250 og aftægt i matr. 8e,f, til Anders Madsen Hulgård - udsl. 1856. 1855: 150 rd, næst 450 og aftægt og i hk 0.2.3.1½. 1.pr i 0.2.1¾ m. tiende
 
1856
skøde
Christen Samuelsen hk 0.2.3.1½ m. bygninger og hk 0.0.2.1¾ m. tiender - aftægten bebeholdes. . . . . . Pantegæld 1856: 612 rd til Anders Madsen Hulgård, 1.pr. i 0.3.2.¼ - udsl.. 1857. 1857: 800 rd til Jydske Landejendomsbesidderes kreditforening, 1.pr. næst aftægt, i 8e,8f. hk 0.3.2.¼
 
1858
skøde
Jens Christian Nielsen, 8e,8f m. tiender . . . . . Pantegæld 800 rd.

Folketælling Torsted 1860, et hus
Jens Chr. Nielsen, 34 år, født i Vestervig, jordbruger
Ane Marie Jensdater, 34 år, født i Vust, hans kone
Simon Jensen, 7 år, født i Thorup, søn
Jørgen Jensen, 1 år født her i sognet
Jens Peter Frandsen, 79 år, født i Thisted, aftægtsfolk, der forsørges af husejeren
Bodil Nielsdatter, 83 år, født i Ø. Vandet, hans kone
 
1860
skøde
Lars Pedersen Visby, samme ejendom, gæld og aftægt overtages. . . . . . Pantegæld 1880 800 kr, 1. pr til Maren Jensine Rask - udsl. 1882

1881
adk
Kirstine Christensdt., enke efter Lars Visby 8e,8f m. bygninger

Folketælling Torsted 1880, et hus
Lars Pedersen Visby, 53 år, født i Bested, husfader
Kirsten Christensen, 44 år, født i Snæsted, hans kone
Kirstine Larsen, 15 år, født i Torsted, datter
Søren Peter Larsen, 13 år, født i Torsted, søn
Johanne Kristine Larsen, 4 år, født i Torsted, datter
Ved folketælling 1890 bor enken og datteren hos Mikkel Larsen, her i ejendommen:
Kirstine Christensen, 54 år, enke, født i Snedsted, husmor
Johanne Kristine Larsen Visby, 14 åt, født i Torsted
 
1882
skøde
Anders Christian Stentoft, samme ejendom med lejeret til et grundstykke til sælger, hendes livstid

1882
adk
Ane Marie Christiansen, enke e. Anders Stentoft, samme ejendom. . . . . . Pantegæld 1882 2800 kr. til ovenn. enke, 1. pr. i ejendomme
 
1883
skøde
Mikkel Larsen, samme ejndom, gælden overtaget med forpligtelse til Kirstens Christensdt. - mageskifteskøde. gælden aflyst 1907

Folketælling Torsted 1890, et hus
Mikkel Larsen, 67 år, født i Boddum, husmand
Ane Andersen, 67 år, født i Ginnerup, hans hustru
Anders Larsen,31 år, ugift, født i Kivstrup, søn
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 39, matr. no 8e (se også 11b m fl.) matr. 8e hk 0.2.3.1½, 8f hk 0.0.2.1¾

1901
adkomst
Anders Laustsen, samme ejendom, ( 8e og f) iflg. skifte
 
1911
Skøde
Christen Nielsen Christensen, samme ejendom - se også “11b m.fl”
 
1922
skøde
Gregers Carl Ejler Gregersen, samme ejendom - “ “
 
1924
skøde J
Jens Jørgen Jensen, samme ejendom - se også 11b m.fl.
 
1929
skøde
Charles Christian Madsen, samme ejendom - se og 11b mfl.
nyt tingbogsblad 8e (11e,k,l,25b underlagt 8e
 

Hjardalvej 11


Id: 33
Adresse: Hjardalvej 11
text: Rask, Anders Nielsen
text: 9a mfl,73-8000/2078.5
text: 9, 10b
text: 8
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 15 “på Bakke”( no 8 på udskiftningskortet) 1844 matriklen no 9 og 10b

Matrikel 1664, hartkorn 13.2., ejer Peder Madsen i Thisted, af Erik Lunows gods, bruger Anne Jensdatter

Landgilde 1664:12 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 6 td. havre = 13.2. td. hartkorn

1680, ødegårde, som proprietær tilsvarer: forige Peder Madsens gods.

1680: ejer Kongen, bruger gamle og unge Niels Thomsen, svarer i landgildebyg 7 td.

Markbog Torsted 1683, ejer forrige Ludvig Lunovs gods, tildømt Kongen, bruger unge Niels Thomsen og gamle Niels Thomsen i en gård

Matrikel 1688 no 15, hartkorn 3.7.2.2. (gl. hk 7.0.), ejer Kongen, bruger Niels Thomsen
1685, no 15, hk 3.7.2.2., udlagt til rytterhold, bruger Anders Vig og Niels Thomsen
Amtet: Kgl. Majestæts rytterhold, der svarer til det Ålborgske regiment: no 15 hk 3.7.2.2.Niels Thomsen, fra nytår 1703

Amtet 1716, forhen udlagt ryttergods v. 3. regiment, solgt på auktion. No 15. hk. 3.7.2.2., ejer Hr. Anders Hardding i Sjørring, bruger Niels Thomsen

Matrikel 1688b no 15, hk 3.7.2.2., ejer ryttergods, bruger Niels Tommesen - nu Jens Bach

Matrikel 1688c no 15, hk 3.7.2.2., ejer Hr. Jens Langballe, bruger Jens Pedersen Bach

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk 3.7.2.2, ejer enken i Søgård, bruger Christen Vestergård, landgilde
14 rd.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 15 hk 3.7.2.2., bruger Christen Larsen Vestergård

Hartkornsspecifikation 1789 no 16, hk 3.7.2.0., ejer Søgård, Nors, bruger Christen Vestergård

Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 3.7.2.2., nyt matrikel no 9 hk. 8.0.2.½, ejer Thomas Christensen Vestergård
 
Gårdens bygninger 1849, brandforsikringsprotokol side 156
En gård ejes og bebos af Erik Pedersen Nørgård
a. stuehus i nord 15 fag, 9 alene dyb, indrettet til gæstekammer, storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og ovn samt tørvehus.
b. en kvist i stuehuset mod syd 5 fag 7 alen dyb, med grundmur og lift. Indrettet til sovekammer.
c. søndre hus 21 fag, 14 alen dyb, indrettet til lo, lade og hestestald
d. østre hus 15 fag 8¾ alen dyb, indrettet til fæstald, fåresti, brøndhus og tømmerstue - ej tilforn forsikret

Fæstere
Før 1664
Anders Jensen på Bakke,
enken Anne Jensdatter
tingbog 1672: Laust Andersen i Næstrupgård på sin mor, Anne Jensdatter i Torsted hendes vegne, fremlægger en akkord mellem hendes husbond Erik Lunow og hende, hvorefter hun erklæres kvit og fri for restancer, bygfald, frarømmelse af gården og andet, som hun kunne søges for, da han har betalthusbonden til nøje efter forlig.

1677
vidnes om øde gods, bl.a. en gård i Torsted af Peder Madsens gods, som skylder af 13.1., som Anne Jensdt. påboede, der har ikke været betalt skat af den i nogle år. Samme år bliver den gård i Torsted som Anne Jensdatter sidst påboede, takseret

Før 1676
Niels Thomsen, gamle og unge
Niels Thomsen nævnes i tingbogen i årene 1676-1688. 1676 er han indstævnet og beskyldes for at grave tørv. Der blev synet noget af det jord, som hører til den gård i Torsted, som sl. Anders Jensen på Bak før havde påboet. Der var gravet møntørv og digetørv i den grønne hove, der ligger vest for gårdstedet, sønder i marken ved floe (nu Fløj) var der gravet møntørv og brændtørv. På nogle havrelandsagre østen for samme fløj var slået lyng på adskillige steder i plettetal, hvilket alt sammen syntes af være gjort i forledne åringer. Det bevidnes at Niels Thomsen og hans datter Ingeborg har slået lyng der oog ført det hjem. Mogens Christensen vidnede at han så een gang at de slog lyng sønden til Sjørringhøj, som han ikke vidste rettere, end at det hørte til den nævnte gård. Mogens Christensen vidnede, at han så Niels Thomsen stå sønden floeden, hvor der står vand om vinteren, men som regel er tøt om sommeren og skar tørv, og han vidste ikke rettere end at det tilhørte nævnte gård Andre vidner at de har set Niels Thomsen, hans kone og datter, grave bådebrændtørv,vottørv og fladtørv og slået lyng på nævnte gårds grund, slået lyng. Dom: “Niels Thomsen har forset sig grovelig og bør til den gode frue (Helvig Krabbe til Spøttrup) betale 3 mk. for hver grøft og lyngslet årlig, indtil jorden på ejendommen bliver så god, som den vqarr, før han befattede sig dermed.”1677 tiltaler Niels Thomsen, Anders Olufsen i Torsted for en side flæsk han har fået. Iøvrigt tiltales han nogle gang for gæld til forskellige.
1680 fik Niels Thomsen, kgl. majestæts bonde, “ af højfornødenhed” leveret sæde- og brødkorn, 1½ td. rug, 2 td. byg, 1 td. havre
Gl. Niels Thomsen bruger også husebe gl. matr. no 3 og 4. Unge Niels Thomsen bruger også hus gl. no 6
 
1680 nævnes desuden medfæsteren Anders Vig
Anders Olufsen Vig nævnes i tingbogen fra 1677, bl. a. 1685 som tingsvidne,1698 som vidne i en sag om Nordentft, mindes han og Niels Vig, der er født i Vig, 26 og 28 år tilbage i tiden.
 
Før 1710
Jens Pedersen Bach (1676-1737)~ 1701 i Skinnerup, Anne Christensdatter (1667-1736)
Børn: Maren 1701-1761, Peder født 1704
Cristen født 1707, der overtger gården
Anne født 1712 ~1740 Mads Christensen af Skinnerup
 
ca. 1737
Christen Jensen Bach, søn (1707-1787)~ Maren Jepsdatter (1709-1746) ~ 1750 Ingeborg Poulsdatter (1728-1750), datter af Poul Salmansen i gård no 2 ~Birgitte Mikkelsdatter Skårup
Maren Jepsdatter var datter af Jeppe Christensen Løfting i Silstrup
Børn: Anne- se nedenfor
Jens født 1741 ~1781 i Nors Maren Andersdatter
Christen født 1743, Peder født 1745
Birgitte Mikkelsdatter Skårup var født 1727, datter af Mikkel Jensen Skårup i Skårupgrd
 
Før 1778
Christen Larsen Vestergård (1731-1805)~Anne Christensdatter Bach (1739-1805), forrige fæsters datter
Selvejer fra 1793
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 193, hartkorn 3.7.2.2., ny matrikel no 9, hk. 7.3.0.0., no 10b hk 0.5.0.1¾, ejer Christen Larsen Vestergård
anmærkning:Ved utinglæst skøde fra Jeppe Jeppesen Søegård 17.6. 1793 har han hk 3.7.2.2, ligeså har han ved utinglæst skøde 1802 af Poul Jensen i Sjørring hk 2 2/3 album, ialt 3.7.3.1 2(3

1803
skøde
Christen Larsen Vestergård, parcel no 1 af sælger Poul Jensens gård gård, hk 2 2/3 album for 99 rd.
Christen Larsen Vestergåd var søn af Lars Andersen Vestergård i Nors

Folketælling Torsted 1787
Christen Laursen, mand, 58 år, gift 1. gang
Anne Christensdatter, hans kone, 48 år, gift 1. gang
Laurids Christensen, søn, 26 åt, ugift
Thomas Christensen, søn, 21 år, ugift
Jeppe Christensen, søn, 7 år
Berthel Christensen, søn 5 år
Maren Christensdatter, datter, 23 år, ugift
Johanne Christensdater, datter, 15 år
Folketælling Torsted 1801
Christen Lauridsen Vestergård, husbonde, 71 år, gift 1. gang, gårdmand
Anne Christensdatter, hans kone, 61 år, gift 1. gang
Lars Christensen, søn, 39 år, ugift
Thomas Christensen, søn, 34 år, ugift
Maren Christensdatter, datter, 35 år, ugift
Johanne Christensdatter, datter, 28 år, ugift
Jeppe Christensen, søn, 20 år, ugift
Bertel Christensen, søn, 17 år
Lars ~1802 i Sjørring Anne Salmansdt.( enke) i Sixhøj, Sjørring
Maren ~1808 Bertel Pedersen Munk i Brund
Johanne ~1804 Anders Larsen Bådsgård, Bjerre
Jeppe i Skinnerup og Gjersbøl
 
1805
adkomst
Thomas Christensen, søn, på en gård hk 3.7.2.2. og en parcel hk 2 2/3 album, iflg. selvejertestamente vedhæftet afkald og præsteattester, læst som adkomst for hans søn

1812
tiendeskøde do., kirke korn og kvægtiende til hk. 3.7.2.2., 485 rd. - fra Johannes Birch

1845
adkomst
do.s enke til gården med kirketiende og parcellen i Sjørring iflg. arvelegitimations tingsvidne.*
Thomas Christensen Vestergård (1767-1842), boede først i Søndergård iTilsted, hvor han
1801 blev gift med enken i Søndergård med Ane Margrethe Pedersdatter Morsing ,(1771-1849) født i Skjoldborg, datter af Peder Poulsen Morsing. En søn af hendes 1. ægteskab Niels Christensen, kaldtes Vestergård efter sin stedfar, han blev gårdejer i Baun i Skinnerup.

Folketælling Torsted 1834, en gård
Thomas Christensen Vestergård, 67 år, gift, gårdmand
Magrethe Pedersdatter, 64 år, gift, hans kone
Peder Thomsen, 32 år, ugift, søn
Jens Thomsen, 31 år, ugift, søn
Christiane Thomasdatter, 29 år ugift, datter
Dorthe Thomasdatter, 22 år, ugift, datter
Hans Mikkelsen, 18 år, tjenestekarl
*Tingsvidne1845. Udover gården her ejede Thomas Christensen Vestergård en parcel i Sjørring 1 album, halvpart i en parcel no 43 i Todbøl af 1 album.
arvingerne var Peder Thomsen, Christiane Thomasdatter gift med Peder Nørgård, Jens Thomsen, Ane Katrine Thomasdatter gift med Erik Christian Pedersen Nørgård og Inger Marie Thomasdatter
(Inger Marie, født 1809 blev gift med Anders Ramsgård Jensen, født i Torsted - parret boede i Brund
Dorthe Marie ~Peder Jensen Kiielsgård
Jens født 1803 i Tilsted ~1844 Sidsel Jensdatter Kjærgård, boede Skinnerup oog Hundborg
Peder født 1802 i Tilsted~ Johanne Andersdatter Ton. Hillerslev gård no 32
Anne Margrethe Morsing medbragte 2 børn af hendes 1. ægteskab: Niels, senere i Baun kaldet Vestergård
Christen, senere i Tilsted, kaldet Søndergård
 
1845
skøde
Erik Christian Pedersen, gården gl. hk 3.7.2.2., nyt hk 7.3.0.1½ med tiender og en parcel 2 2/3 album, nyt hk 1 album (frasælges)
fra Thomas Christensens enke Ane Magrethe Pedersdatter til sin svigersøn.Aftægtskontrakt af samme dato med pant 1. prioritet i gården.
Iflg. skudsmålsbog 1823-1844 for Anne Katrine Thomasdatter, datter her af gården, kom hun og hendes mand Erik Chr. Pedersen Nørgård sammen med deres børn 1844 fra Skinnerup hertil Torsted.

1853
skøde
do., parcel no 10b, hk 0.5.0.1¾ med halve kongetiende og hele kirketiende, 400 rd.- fra Niels Pedersen Kjærgårds udstrykkede gård

1854
tiendeskøde do., til købers gård matrikel no 9 hk. 72.0.2½ samt til 10b hk. 0.5.0.1.¾ 25 rd.

1862
adkomst
Ane Katrine Thomasdatter, enken efter Erik Christian Pedersen Nørgård. matr. no 9, 10b iflg skifte læst til sikkerhed for børn 2000 rd.med 1. prioritet i gård no 9 og parcel no 10b, med tiender. . . . . . Pantegæld: 1847 700 rbd. sølv, 2. prioritet i gård og parcel, til Peder Jensen Kjærgård, Torsted.- udsl.. 1860

1870:
3600 rd, 1.pr. i matr. 9 og 10a med tiender, besætning m.v., til Peder Tomsen i Hillerslev fra enken Ane Katrine Tomasdt.( 10b er forenet med 9b- se Skjoldborg fol. 156) udsl. 1873. 1876: 12000 med prioritet i gård 9,10b, tiender medv. til Jens Pedersen Kjærgård, Torsted - udsl.. 1894/1917: Erik Christian Pedersen Nørgård var søn af Peder Christensen Jepsen i Tømmerby,

Folketælling Torsted 1845, en gård
Erik Nørgård, 41 år, gift, født i Tømmerby, gårdmand
Ane Katrine Thomasdatter, 38 år, gift, født her i sognet, hans kone
Maren Eriksdatter, 7 år, født i Skinnerup, datter
Peder Eriksen, 5 år, født i Skinnerup, søn
Thomas Eriksen, 2 år, født i Skinnerup, søn
Margrethe Pedersdatter, 75 år, enke, født i Skjoldborg, aftægtskone, søger bord med familien
Niels Nielsen, 32 år, ugift, født i Vestervig, tjenestefolk
Lars Pedersen, 16 år, født her i sognet,tjenestefolk
Inger Marie Thomasdatter, 20 år, født her i sonet, tjenestefolk
Folketælling Torsted 1860
Erik Nørgård, 58 år, født i Tømmerby, gårdmand
Ane Katrine Thomasdatter, 54 år, født her i sognet, hans kone
Maren Eriksen, 22 år, født i Skinnerup, datter
Peder Eriksen, 20 år, født i Skinnerup
Jeppe Nørgård, 15 år, født her i sognet
Thomas Eriksen, 10 år, født i sognet, søn
Peder Pedersen, 41 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk
Thomas Andersen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk
Sidsel Larsen, 27 år, ugift, født i Østrild, tjenestefolk
Ved folketælling 1880 boede Ane Katrine Thomsen i gården som enke
tillige med sønnerne Peder og Jeppe og
 tjenestefolk,
Christen Kjeldsen Larsen, 22 år, født i Nors
Ane Magdalene Mikkelsen,22 år, født i Skjoldborg
Ved folketælling 1890, bor enken med sønnen Peder Eriksen, 49 år, ugift født i Skinnerup, gårdbestyrer
Jensine Larsen, 38 år, ugift, født i Tingstrup, tjenestepige
Søren Christensen, 24 år, født i Skårup, tjenestekarl.
(Ane Katrine Thomasdatter, døde 1906.)
 
Skøde og panteregister 1846-1957, fol 46, “Thorstedlund”, no 9 hkk 7.3.0.2¼ solgt 1913 og 1914:9b,9c,9d) rest 9a hk 0.2.1.¾, 10b hk 0.5.0.1¾, 31 hk ¾ album, 14d ¾ album

1900
skøde
Peder Eriksen, søn, no 9, 10b med aftægt til sælgerinden (hans mor) . . . . . Pantegæld 6000 overtaget

1913
adkomst
arvinger efter do., til 10b, 9a, 9c, 9d med tiender
 
1913
skøde
Carl Christensen, samme ejendom, fra arvingerne Jeppe Nørgård Eriksen, Erik Spanggård, Henrik Jensen og Knud Eriksen
 
1916
skøde
Peder Poulsen Rask, 9a, 10b med bygninger

1925
skøde
do., no 31. sælger, udvalg af beboere i Torsted sogn

1944
adkomst
Maren Rask, enken, iflg. skifte, 9a, 10b, 14d, 31, +17a i Todbøl

Folketælling Torsted 1921, landbrug
Peder Poulsen Rask. født 1863 i Torsted, gift, ankom 1906 fra Harring, tro: frimenighed, husfar
Maren Skårup, født 1884 i Torsted, gift, tro: frimenighed, husmor
Poul Skårup Rask, født 1913 i Torsted, barn
Mikael Skårup Rask, født 1915 i Torsted, barn
Svend Skårup Rask, født 1917 i Torsted, barn
Anna Skårup Rask, født 1919 i Torsted, barn
Anders Nielsen, født 1895 i Sjørring, tyende
Ejner Hede, født 1905 i Thisted Landsogn, ankom 1920 fra Thisted. tyende
Dagny Skårup, født 1900 i Sjørring, ankom 1920, tro: frimenighed, tyende
Ellen Skårup, født 1908?, Thisted landsogn, ankom derfra 1917, tro: frimenighed, tyende
 
1952
skøde
Poul Pedersen Rask og Mikael Skårup Rask, sønner, 9a. 10b, 14d, 31, 17a
 
1955
skøde
Mikael Rask ½ fra sin bror Poul
nyt tingbogsblad 1956, 9a - skelforandring 1956

Supplerende nyere oplysninger:
”Thorstedgård”
Tidligere ejet af Per Eriksen, der var ungkarl. Han byggede stuehuset i 1914. Solgte til Maren og Peder Rask i ca. 1917. Peder døde i 1937. Gården blev drevet af sønnerne Michael og Poul samtidig med, at de købte nabogården Krogtoft, som de også drev sammen indtil 1955, da Michael overtog Thorstedgård og blev gift med Anna. De drev gården til 1977 og solgte til sønnen Anders, hvis hus i Thorsted de overtog.

Vandetvej 10


Id: 34
Adresse: Vandetvej 10
text:
text:
text: 9c, 6f
text:
Historie om ejendommen: Matr. 1844 no 9c, 6f, fra 1916

Skøde og panteregister 1846-1957, fol. 118 matr. no 9c hk 0.0.3.1¾, no 6f hk 0.0.2.½

1916
skøde
Mikkel Mikkelsen, no 9c - sælger Mikkel Mikkelsen

1937
skøde
do., 6f - sælger Lars Jensen

Folketælling Torsted 1921, matr. 9c
Mikkel Mikkelsen, født 1865 i Vandet, gift, ankom 1867 fra Klitmøller, husmand
Ane Mikkelsen, født 1865 i Hillerslev, gift, ankom 1917 fra Rær, husmor
Laura Kristine Mikkelsem, født 1907 i Rær, ankom 1917 fra Rær, barn
Dagmar Marie Mikkelsen, f’dt 1915 i Rær, ankom 1917 derfra, barn
 
1942
skøde
Marius Mikkelsen, søn 9c, 6f
nyt tingbogssblad 1954: 9c

Sdr. Thorstedvej 7


Id: 35
Adresse: Sdr. Thorstedvej 7
text: Rask, Anders Nielsen, Jensen L, Madsen H, Petersen A
text: 10a,73-3750/713.3
text: 10
text: 10
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 17 ( udskiftningskortet no 10) 1844 matrikel no 10
1855: Kjærgårdsminde

Matrikel 1664, hartkorn 4 td., ejer Annex til præstegården til Sjørring kald, bruger Bertel Christensen

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Vestervig, bruger Christen Bertelsen, en gård

Matrikel 1688 no 17, hartkorn 3.4.3.1 (gl. hk 3.4.), ejer Vestervig, bruger Christen Bertelsen
tilkøbt Ullerupgård 1691, sælger Henrik Holst, bruger Christen Bertelsen, hk 3.4.3.1.

Matrikel 1688b no 17, hk. 3.4.3.1., ejer Chr. Lelius, bruger Christen Bertelsen - nu Christen Christensen

Matrikel 1688c no 17, hk 3.4.3.1., ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Christen Christensen

Rapport 1778, hk. 3.4.3.2., ejer fru Steenstrup, bruger Jens Andersen, landgilde 8 rd.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 17 hk 3.4.3.1., bruger Jens Andersen Kirk

Hartkornsspecifikation 1789 no 22, hk 3.5.3.1., ejer Peder Steenstrup, bruger Jens Kirk

Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 3.7.2.21, ny matrikel no 10. hk 6.1.3.¾ ejer Anders Jensen
Gårdens bygninger 1822, Brandforsiskringssprotokol side 179
en gård ejes og bruges af Anders Jensen, hk. 3.7.3.2½
a. stuehus 14 fag 9 alen dyb, indrettet med 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn, og kobber kedel, skorsten og bageovn
b. en kvist i sønder, 2 fag 5½ alen dyb, indrettet til en stue med trægulv og kakkelovn
c. søndre hus 29 fag 11 alen dyb, indrettet til lom lade, stald, fæhus, fåresti og vognhus
d. brøndhus sønden for stuehuset
1853, brandforsikringsprotokol side 259: litra a,b,c,d er nedrevet og gården udflyttet (til 1 km sv. for kirken) og opbygget således
a. det nordre hus 24 fag 13½ alen dyb, med grundmur og stråtag, indrettet til lade
b. det vestre hus 10 fag og 10 alen dyb, grundmur og stråtag, indrettet til fåresti, vognhus og lade
c det vestre hus 28 fag 9 alen dyb, væggene dels murede og dels bindingsværk med mur, loft over det hele og stråtag. Indrettet til heste og fæstald,
storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten, ovn samt tørveplads
 
Fæstere
Før 1664
Bertel Christensen, kirkeværge, nævnt i tingbogen 1668, hvor delefogeden til Vestervig er til vedermålsting med ham, om Bertel Christensens forbliven i sin gård
 
Før 1680
Christen Bertelsen, (død 1712, 61 år gl.), fæstebonde under Ullerupgår gods fra 1691.
Gårdens jord bliver skadet af sandflugt, derfor får han nedsat sit hartkorn 1680. 1695 omtales han i tingbogen som salig Christen Bertelsen, der havde været med ved abejdet på genopbygningen af Nordentoft
 
Før 1719
Christen Christensen, død 1743, 66 år gl., søn af foregående fæster ~ 1714 Dorthe Nielsdatter Vigh
Fæstebrev dateret 1719 ,Ullerupgård fæsteprotokol fol. 33, gården hk 3.4.3.1., hans far Christen Bertelsen fradøde. ( fæstebreve ældre end 1719 indført under denne dato)
Christen Christensen var gift med Dorthe Nielsdatter Vigh, datter fra gård, gl. matr. no 8. Hun døde 1734 og efterlod foruden enkemanden, børnene
 -Anne Christensdt. født ca 1714
 -Christen Christensen, født ca 1718
 -Christen Christensen, født ca 1721
 -Niels Christensen, født ca 1724
 -Maren Christensdt., født ca 1728
I skiftet efter Dorthe Nielsdt. Ullerupgårds skifteprotokol 1735.2/63, blev børnenes formynder, hendes bror Jep Nielsen i Skinnerup.
(se skiftebrev og skifte i tillæg)
Maren født 1728 blev gift med Jens Mouritsen d. yngre i gård no 12, Christen ødt 1718 ~1741 Maren Pedersdt (hus no2)

1741
Jens Sørensen, (1707-1747) Fæstebrev Ullerupgårds fæsteprotol, fol. 88, efter forrige fæster Christen Christensen, hvis datter han ægter. ~ 1741Anne Christensdatter Vigh (1715-1762), forrige fæsters datter
 se fæstebrev i tillæg)
 
Jens Sørensen døde 1747. Der holdtes skifteforretning samme år, hvor ladefogeden på Sønder Ullerupgård var er tilstede på sin husbond kommerceråd Hvids vegne, for at holde registrering, skifte og deling imellem Jens Sørensens enke Anne Christensdatter og deres 2 børn , sønnen Christen, 3 år gammel og datteren Dorthe, 2 år gammel. På børnenes vegne var deres farbror Niels Steffensen af Vendbjerg Mølle til stede som formynder og tilsynsmand, tilligemed enkens lauværge Ib Nielsen fra Skinnerup. Der var udpeget 2 “dannemænd” for at vurdere og teksere boet både i stuerne og gården med såvel tærsket som utærsket korn med alt hvad boet indeholdt. ( ikke specificeret)
Hele stærvboet blev ialt vurderet til 162 rd. 5 mk 2 sk. Når gæld og stedets brøst og brøstfældighed, inventarium og besætning efter kgl. Majestæts forordning, skyldige kongelige skatter m.m., ialt 154 rd. 2 mk 4sk blev trukket derfra, blev der 8 rd. 2 mk 14 sk til deling mellem moderen og de 2 børn. Moderen tilkom 4 rd 1 mk 7 sk. Sønnen Christen Jensen tilkom 2 rd 4 mk 15 1/3 sk og datteren 1 rd 2 mk 7 2/3 sk, hvilke penge uforrentet skulle blive stående i boet indtil sønnen blev myndig og datteren kom “i mands værge”.
Datteren Dorthe født 1743 ~1762 Jens Andersen Kirk her i gården
sønnen Christen født 1744 boede senere i Vang
 
1748
Jens Mouritsen af Torsted (1722-1762), “den ældre” ~Anne Christensdt. Vigh, forrige fæsters enke
Jens Mouritsen var søn af Mourits Andersen - se gård no 12
Han fik fæstebrev af Ullerupgård, fæsteprotokol 1748, fol 99,på gården her af hk 3.4.3.1., samtidig ægter han Jens Sørensens enke.
Han skal svare alle kongelige skatter og landgilde årlig 2 td. byg, 2 td. havre samt 2 slettedaler i penge. Gør dessuden arbejde på Ullerupgård 2 dage årlig i høbjergning og høsten med fuld le og dag med køre møg - se fæstebrev under tillæg.
Deres børn:
Jens født 1749, kom til Sixhøj i Skårup, Else Marie født 1753, Karen født 1754 ~Poul Christensen i Dollerup, Mourits født 1759 kom til Ø. Vandet
 
Før 1778
Jens Andersen Kirk (1740-1806), ~1762 med Dorthe Jensdatter, her fra gården (1743-1792)
Jens Andersen Kirk var søn af Anders Mouritsen i gård no 5
Han blev selvejer af gården 1802.
 
Selvejere
Skøde og panteprotokol 1843-46, fol. 186, 209 (nyt reg. fol. 47) hk 3.7.3.2, - ejer Jens Andersen ,anmærkning, solgt til Lars Jacobsen i Torsted hk. 0.1.0.2¼ (1800)
 
1798
skøde
Jens Andersen Kirk, hartkorn 0.2.2.2¼ for 399 rd. - sælger Niels Christensen Ås i Tilsted.( hus no 2 og 6)

1800
skøde
do., hk 0.3.0.¼ for 49 rd. - sælger Lars Jacobsen i Torsted

1802
skøde
do., hk 3.4.3.1., auktionsskøde, 750 rd.

1806, 29.7.
Selvejertestamente oprettet for retten af Jens Andersen i Torsted, hvorved han har bestemt at hans selvejergård i Torsted, hk. 3.7.3.2½ samt udendørs og indendørs besætning ved hans død skulle tilhøre hans ældste datter. Testamentet ses i herredets justitsprotokol fol. 39 og denne Anne Kirk er gift med Niels Pedersen Kjærgård. på Torsted mark, 200 rd. 1802: 499 rd. med 1. prioritet i hk 3.4.3.1, til præsten Steenstrup i Sjørring - udslettet 1807

Folketælling Torsted 1787
Jens Andersen, mand, 47 år, gift 1. gang, bonde og gårdboere
Dorthe Jensdatter, hans kone, 42 år. gift 1. gang
Anders Jensen, søn, 11 år
Jens Jensen, søn, 6 år
Jens Andersen, søn, 2 år
Anne Jensdatter, datter, 17 år
Mette Jensdatter, datter 15 år
Helvig Jensdatter, datter, 13 år
Johannes Mathiesen, tjenestekarl, 29 år, ugift
Folketælling Torsted 1801
Jens Andersen Kirk, husbonde, enkemand 1. gang, gårdmand
Anders Jensen, søn, 24 år
Anne Jensdatter, datter, 34 år, ugift
Mette Jensdatter, datter, 30 år, ugift
Helvig Jensdatter, 27 år, ugift
Jens Christian Jensen, søn 17 år
Jens Jensen, søn 13 år
Peder Jensen, tjenestekarl, 27 år, ugift, tømmermand
Af børnene blev Anne, født 1767 ~her i gården, se nedenfor
Mette født 1771 ~1805 Salmon Jensen i gård no 2
Helvig f. 1774 ~1813 Christen Christensen Skjoldborg i V. Vandet
Anders f.1777 får gården 1818
Jens Christian f. 1782 ~Margrethe Jacobsdatter i gård no 2
 
1806/7
adkomst
Niels Pedersen Kjærgård, (svigersøn) iflg. ovenn. testamente, vielsesattest er fremlagt og læst som hans adkomst.

1812
tiendeskøde
do., halve kongetiende til hk. 3.7.3.2½, for 160 rd. - fra Niels Vigs enke i Ø. Vandet

1812
tiendeskøde do., kirke korn og kvægtiende til hk. 3.7.3.2.½, 380 rd.- fra Johs. Birch

1810
testamente med vedhæftet allernådigst konfirmation, oprettet mellem nu afgangne Niels Pedersen Kjærgård og hustru Ane Jensdatter, begæret læst som adkomst for sidstnævnte på deres efter skøde tilhørende ejendomme: en gård hk 3.7.3.2½ med anpart af halve kongetiende og hele kirke korn og kvægtiende.
Niels Pedersen Kjærgård, (1770-1818), var søn af Peder Nielsen Kjærgård i gård no 3,
blev gift 1806 med Jens Kirks datter Anne Jensdatter, død 1825. . . . . . Pantegæld:1807 500 rd. med pant i hk 3.4.3.1. med ind og udbo - udslettet 1823. 1808, 200 rd. 1. pr. i hk 0.3.0.1½
 
1818
skøde
Anders Jensen søn herfra gården, gården hk 3.7.3.2.½ med tiender, besætnng, ind- og udbo, 1100 rbd.sølv og aftægtspræstationer, deraf som sikkerhed 213 rbd,72s sølv, læst i ejerskab og adkomst. . . . . . Pantegæld: 1823 260 rd. søslv, 1. pr. i debitors gård hk 2.3.2.1 samt avl - til Thisted enkekasse. - udslettet 1847. 1823: 250 rbd sedler, 2. pr. i samme gård. og avl. til Thisted nordre amt og provstis hjælpekasse, - udslettet 1847. 1818: 450 rbd.sølv, 3. pr. i gården og 1. pr. i jord hk. 0.3.0.1½, til Jens Christian Jensen i Torsted - udsl.. 1831. 1825: 400 rbd. sølv, 1. pr. i 2 stk. markjord og 3. pr. i gården
Anders Jensen født 1777 var søn af Jens Andersen Kirk, her i gården.
hans hustru Kirsten Marie Larsdatter Hørsted f. 1792 i Sjørring, døde 1841

Folketælling Torsted 1834, en gård
Anders Jensen, 57 år, gift, gårdmand
Kirsten Marie Larsdatter, 42 år, gift, hans kone
Niels Andersen, søn, 14 år
Lars Andersen, søn, 13 år
Poul Andersen, søn 7 år
Jens Andersen, søn, 3 år
Dorthe Andersdatter, datter, 19 år
Lars Sørensen Molsgård, 29 år, ugift, tjenestefolk
Inge Marie Thomasdatter, 25 år, ugift, tjenestefolk
Folketælling Torsted 1845, en gård
Anders Jensen, 69år, enkemand, født her i sognet, gårdmand
Dorthe Andersdatter, 21 år, ugift, født i sognet, husholderske og datter
Niels Andersen, 23 år, ugift, født i sognet, søn
Poul Andersen, 18 år, født i sognet, søn
Jens Andersen, 13 år, født i sognet, søn
Inger Marie Ubbesdatter, 23 år, ugift, født i Vang, tjenestepige
Christen Poulsen, 29 år, ugift, født i Sjørring, tjenestekarl
 
1847
skøde
Niels Andersen Kjærgård, søn, sælgerens gård gl. hk 3.7.3.2½, ny matr. hk 6.2.3.¾ med ½ konge korn tiende og hele kirke korn og kvægtiende, besætning, ind- og udbo for 2810 rd. og aftægt til sælger - aftægt slettet 1883.(solgt 10a 0.5.0.1¾ 1889 se nedenfor, 10c 0.0.1.1¾, 10d 0.1.2.1¼ frasælges 1853)
1873 adkomst enken Ane Marie Madsen, iflg. skifteattest, til gården matr. no 10a hk. 5.3.2.2¾ med tiender. . . . . . Pantegæld: 1847 2000 rd. sølv pant i hk. 6.2.3.¾ - til 4 søskende - udsl.. 1853. 1883:enkens obligation i gården no 10a hk. 5.3.2.2¾ til kreditforeningen 20.000 kroner - udsl. 1903

Folketælling Torsted 1860, en gård
Niels Kjærgård, 40 år, født i sognet, gårdmand
Ane Marie Madsdatter, 38, født i Sjørring, hans kone
Kirsten Marie Nielsen, 9 år, født i sognet, datter
Anders Nielsen, 5 år, født i sognet, søn
Mads Nielsen, 4 år, født i sognet, søn
Christen Nielsen, 2 år, født i sognet, søn
Anders Jensen, 83 pr, enkemand, født i sognet, gårdmandens far, der af ham forsørges
Jens Andersen, 28 år, ugift, født i sognet, maler
Christian Lorentzen, 19 år, født i Thisted, tjenestefolk
Kirstine Andersen, 26 år, født i Sjørring, tjenestefolk
Folketælling Torsted 1880, en gård
Ane Marie Madsen, 57 år, enke, født i Sjørring, gårdkone
Kirsten Marie Nielsen, 28 år, ugift, født i Torsted, datter
Christen Nielsen, 21 år, født i Torsted, søn
Anton Møller Nielsen, 19 år, født i Torsted, søn
Ane Marie Christensen, 16 år, født i Sjørring, tjenestepige
Niels Andersen Kjærgård, død 1871,
Ane Marie Madsdatter (1822-1884, datter af Mads Pedersen i Skårup, Sjørring
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 47, matr. no 10a hk 5.3.2.2¾ (solgt 1925/26 no 10e,f,g,) rest hk 4.3.1.0.

1889
adkomst
Anton Møller Nielsen Kjærgård og Christen Nielsen Kjærgård, arvinger, iflg. sksifte
 
1889
skøde
Christen Nielsen Kjærgård, ½ fra sin bror Anton- ½ gæld kr. 1000 overtages - se også 35d i Gjersbøl

1920
adkomst
Inger Marie Kjærgård, enken, 10a m. bygninger. . . . . . Pantegæld 1889 600 kr, til Anton Møller Nielsen, næst 2000 kr.

Folketælling Torsted 1890, en gård
Christen Nielsen Kjærgård, 31 år, ugift, født i Torsted, bestyrer, gårdejer
Anton Møller Nielsen Kjærgård, 29 år, født i Torsted, ophold
Jens Tøfting Jensen, 18 år, født i Torsted, tjenestekarl
Ane Jensen, 30 år, ugift, født i Heltborg, husbestyrerinde
 
1920
skøde
Jens Pedersen Andersen Søndergård, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, Kjærgårdsminde, matr. 10a
Jens Søndergård, født 1894 i Sjørring, gift, gårdejer
Kristiane Margrethe Søndergård, født 1893 i Torsted, gift, husmor
Niels Søndergård, født 1899 i Sjørring, ugift, tyende
Anna Kirstine Stentoft, født 190+ i Skinnerupp, 1920 fra Ø. Vandet, tyende
Børge Jeppesen, født 1907 i Rakkeby, ankom 1912 derfra, tyende
nyt tingbogsblad 10a

Nyere info:

Jens P. A. Søndergård f. 4. - 4. - 1894 d. 20. - 5. - 1969 75
Kristiane " født Kjærgård f.17. - 7. - 1893 d. 9. - 12. - 1959 66
Jens Søndergård og Kristiane overtog hendes fødehjem i 1920 og boede der til 1959 hvor de flyttede til Sjørring.
Elna og Kristian Søndergård overtog gården efter Kristians forældre i 1959 og solgte den videre i 2001 og Kristian som på det tidspunkt var enkemand, flyttede til Sjørring .
Kristian Kjærgård Søndergård f. 3. - 7. - 1924 d. 24. - 7. - 2002 78
Elna M. " f. 1. - 7. - 1932 d. 12. - 11 -1997 65
Anders Rask blev den nye ejer.
Gårdens historie går tilbage til 1651

Sdr. Thorstedvej 11


Id: 36
Adresse: Sdr. Thorstedvej 11
text: Thomsen, Per Nybo
text: 10f,73-820/75.5
text: 10f
text:
Historie om ejendommen: Udstykket af Kjærgårdsminde
Matr. 10f

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 122, no 10f hk 0.4.3.1. “Husmandsbrug”
1926
skøde
Niels Rask Christensen - sælger Jens Pedersen Andersen Søndergård
nyt tingbogsblad 10f

Nyere info:

Jorden udstykket fra " Kjærgårdsminde " i 1926 og bygget samme år af Niels Rask Kristensen.
Niels Rask Kristensen f. 14. - 8. - 1894 d. 23. - 8. - 1976 82
Johanne " "f. 7. - 9. - 1900 d. 8. - 1. - 1964 64
Niels Rask 1926-------------------------1966
Solgt til Marius Kusk Christensen, 1966 bygningerne straks solgt til
Ellen og Eigil Lodahl Andersen 1966-------------------------2000
Per Thomsen 2000-------------------------

 

Sdr. Thorstedvej 9


Id: 37
Adresse: Sdr. Thorstedvej 9
text: Bærentsen, Kirsten Hadamer
text: 10g,73-780/50.7
text: 10g
text:
Historie om ejendommen: Udstykket af Kjærgårdsminde
Matr. 10g. et husmandsbrug

Skøde og panteregister fol 125 matr. no 10g hk 0.3.0.1.
1926
skøde
Gunnar Christensen, 10g - sælger Jens Pedersen Søndergård
 
1928
skøde
Ingvard Martinus Nielsen
nyt tingbogsblad 10g

Nyere Info:

 Jorden udstykket fra " Kjærgårdsminde " i 1926 og bygget af Gunnar Rask Kristensen i 1927. Vinteren forinden stod Gunnar hos sin bror Niels Rask Kristensen i nr. 11 og støbte alle mursten til ejendommen.
Gunnar solgte ejendommen i 1928, da havde han været så uheldig, at miste en arm i en tærskemaskine.
Klara og Ingvard Nielsen 1928---------------------------1966
da købte Kristian Søndergård ejendommen, beholdt jorden, men solgte bygningerne til
Ellis og Ivan Blok 1966--------------------------1983
Henrik Olsen 1983------------------------- 1989
Karl Pedersen 1989------------------------- 1992
Kirsten og Heini Berntsen 1992-------------------------
Heini Berntsen døde i 2002

Sdr. Thorstedvej 12


Id: 38
Adresse: Sdr. Thorstedvej 12
text: Poulsen, Arne
text: 10i,73-490/108.3
text: 10i
text:
Historie om ejendommen: Matr. 10i I/S Thorsted Forsamlingshus. Nyere Info: Forsamlingshuset bygget i ca, 1915 med smed Jens Jeppesen som foregangsmand og han var også formand for forsamlingshuset indtil ca. 1930. Jeg véd desværre ikke hvor forsamlingshus protokollen
befinder sig nu, men huset blev nedlagt i 1971 og købt af Arne Poulsen. (Den nuværende ejer)

Skøde og panteregister 1846-1957 fol 139 matr. no 10i hk 1¼ album
1947
skøde
Thorsted Forsamlingshus - sælger Ane Jeppesen

Sdr. Thorstedvej 22


Id: 39
Adresse: Sdr. Thorstedvej 22
text: Nielsen, Harald Søndergaard
text: 11a,73-590/96.5
text: 11
text: 11
Historie om ejendommen: Spanggård, matrikel 1688 no 6 gård (no 11 på udskiftningskort, ejes af hr, Stenstrup). 1844 matr. no 11/Fattiggård. Nyere info: År 1802 ejedes " Spanggård " af Hr. Stenstrup som var præst i Sjørring Thorsted
I " Udstykningen af Thorsted 1802 " står der i et referat fra Amtsrådstidendes møde den 30.maj 1885 følgende: Andragende fra Sjørring - Thorsted sogneråd om tilladelse til for 15.600 kr.at købe gården Spanggård i Thorsted, som skal benyttes til fattiggård, og om approbation ( med hensyn til ) på tegning
og overslag for de bygninger, som i dette øjemed skulle opføres. Anbefales af kredsudvalget.
Samtykke meddeltes. Der blev så bygget et hus til fattiglemmerne, og den lå vinkelret og øst for den nuværende stuehus på Spanggård.


side 3

19 år senere i 1904 står der i Amtsrådstidende følgende: Sjørring Thorsted sogneråd ansøger om tilladelse til at bortforpagte kommunens fattiggård i Thorsted for 5 år, fra 1. april 1904 at regne. Kredsudvalget anbefaler.
Hvem der forpagtede gården véd jeg ikke, men da de 5 år var gået, blev beboelseshuset til fattiglemmerne solgt, nedrevet, og genopført som stuehus på Sdr. Thorstedvej 32, hvor den stadig fungerer som beboelse.
Jeg véd ikke om Dortea og Ingvard Bangsgård købte Spanggård i 1909, eller om der, en kort periode har været en anden, men i alt fald boede Ingvard Bangsgård på gården da mine forældre blev gift i 1923. Senere byttede Ingvard ejendom med ham som boede i nr.24, dengang var nr. 24 ikke gartneri, men en lille landejendom. Dortea og Ingvard flyttede til Sjørring i 1937.
Ejnar Jeppesen købte gården i 1933, men solgte den igen i 1947 og flyttede til Hjardalvej nr. 15
Thorvald Møller 1947---------------------1949
Ellen og Per Munk 1949---------------------1993 flyttet til Thorstedvej nr. 137
Ejendommen solgt til Poul Jakobsen Ndr. Thorstedvej 3 som beholdt jorden, men solgte bygningerne til
Kurt Olesen 1993------------------ca.1999
Ole Heegård ca.1999----------------------2003
Harald Søndergård Nielsen 2003---------------------

Peder Østergård Jeppesen ( Munk ) f. 20. - 4. - 1920 d. 7. - 10. - 1996 - 76 år gl.


Matrikel 1664, hartkorn 41, ejer Ørum, bruger Christen Jensen

Landgilde 1664, til Torsted Kirke: 4 td. byg, til husbonden: 1 svin, 3 td. havre 4½ td. hk.
1680, hartkornsnedsættelse gr. sandflugt, bruger Niels Christensen, før Christen Jensen, svarer byg til Torsted kirke

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Niels Christensen Bach, en gård

Matrikel 1688 no 6, hartkorn 3.1.0.0. (gl. hk. 2.4.), ejer Ørum, bruger Niels Christensen Bach

Specifikation Kongl. Majestæts kirkegods i amtet 1689: Niels Christensen Bach til Torsted Kirke 2.0. ->2.4 do. 1700.

Matrikel 1688b no 6, hk 3.1.0.0., ejer Torsted kirke, bruger Niels Christensen Bach - nu Niels Jensen

Matrikel 1688c no 6, hk 3.1.0.0., ejer Mikkel Tøfting?, bruger Jens Nielsen Spanggård, til Torsted kirke 2½ tdr.,
til husbond 5 skp.

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 6 hk 3.1.0.0., ejer Torsted Kirke, bruger Christen Larsen Spanggård

Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: Hr. Steenstrup ejer herlighedsskylden til Torsted kirke, bruger Christen Larsen, der svarer landgilde 3 rd. og svarer bygskyld til Torsted kirke 26 mark årlig

Hartkornsspecifikation 1789 no 13, hk 3.1.0.0., ejer Torsted Kirke, bruger Jens Spanggård

Hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 3.1.0.0., ny matrikel no 11, hk 4.5.1.1½, ejer og bruger Christen Larsen Spanggård

Gårdens bygninger 1835, iflg. brandtaksationsprotokol side 265, en gård ejes og bebos af Christen Larsen Spanggård
a. stuehus i sønder, 16 fag 8¾ alen dyb, 2 stuer, kamre, køkken og bryggers, i stuen og gæstekammer er trægulv,2 bilæggerkakkelovne og en kobberkedel ¾ tønde, 2 skorstene og bageovn.
b. nordre hus 25 fag 11 alen dyb, lo, lade, stald og fæhus
c. østre hus, 6 fag, 10 alen dyb, lade
d. vestre hus 8 fag 5½ alen dyb, fåresti og brøndhus
e. et hus vesten for stuehuset 2 fag 6 alen dyb, gæstestald
1853, forandring på forsikringen. litra a,b,c.d er uforandret, præmien for e forhøjet
nyforsiskret: f. et hus østen i gården, 17 fag 11alen dyb, opført med bindingsvær med mur, indrettet til lade.
 
Fæstere
Før 1663
Christen Jensen
 
før 1680
Niels Christensen Bach.
Niels Christensens landgilde til Torsted kirke opgivet 1681 til 2 td.
Niels Christensen nævnes flere gange i tingbogen i åren 1666-1678, dels som vidne, til synspåhør m.m. 1674 stævnede han, Chr. Jensen i Torsted og Chr. Christensen i Hjardal Christen Sørensensen i Torsted, hvor de talte med dennes søn ved hans hus og stævnede Anne Kremer(?)) og Marewn på heden og forbød dem at føre korn af åstedet, før de hav tiendet. 1678 blev Niels Christensen tiltalt af Hr. Poul Jensen Snedsted, sognepræsten til Sjøring for sædebyg og 1 sldl., han havde modtaget i præstens stue på soldatlægdets vegne. Niels Christensen havde vedgået gælden og lovet ar holde lægdsmanden fri - nu dømmes han i retten til at betale.
 
Før 1700
Niels Jensen
 
Før 1706
Mads Nielsen Dollerup, ~Maren Jensdatter Frøkjær, død i Hjardal, V. Vandet
en søn Jens født 1703.
 
1707 var gården øde
 
1708 fæstet til
Jens Nielsen Spanggård, (ca 1689-1770)~ 1710 Ingeborg Nielsdatter Grøngård (ca 1787-1758), datter af Niels Jensen Grøngård i gård no 4
Jens Nielsen Spanggård svarede landgildekorn, 2½ td. til kirken og 5 skp. til husbonden
Børn:
Peder født 1712
Maren født 1714 ~1737 Christen Clausen af Snedsted
Bodil Kirstine født 1717 ~1740 Salman Salmansen i gård no 4
Kirsten født 1724 ~1749 med Christen Larsen
 
ca. 1749
Christen Larsen Spanggård (1723-1785), der blev gift med forrige fæsters datte~Kirsten Jensdatter Spanggård (1724-1801)
Chr. Larsen svarerede landgilde 3 rd. og bygskyld til Torsted kirke, 26 mark årlig
Christen Larsen var søn af Lars Mikkelsen i Fårtoft. Skifte Sjøring Torsted præstegods
Børn:
Anne født 1750
Peder født 1751~Anne Jensdatter, 2 børn i Klitmøller og Tingstrup
Lars født 1753
Ingeborg født 1756 ~Jens Christian Andersen, der overtog gården
Bodil 1759-1812
Mette født 1763 ~1791 Lars Jacobsen
 
1786
Jens Christian Andersen Spanggård, der blev gift med forrige fæsters datter ~ 1786 Ingeborg Christensdatter, død 1842
 
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 183, 225,309.( nyt reg. fol.51),
anmærkning: dette hartkorn haves i fæste af præsten Steenstrup i Sjørring, se register for Thisted og Tilsted fol. 253
Ejer Jens Christensen Spanggård, hk. 3.1.0.0. ( se dog nede i teksten 1823, hvor det fremgår at det kan anses at blot herligheden og tiender ejes af Jens Christian Spanggård

1809
skøde
Ingeborg Christensdatter (~Jens Christian Andersen Spanggård),herligheden til hk 3.1.0.0.,700 rd.- fra Pastor Steenstrup i Vang

1812
tiendeskøde Ingeborg Christensdt. Spanggård på kirketiende til hk. 3.1.0.0., 280 rd. fra Johs. Birch. 1809. skrivelse fra sognepræst W. Stenstrup til Ingeborg Christensdt. Gården “Spanggård! hk. 3.1.0.0 er betinget årlig afgift 4 td. byg - aflyst 1929. . . . . . Pantegæld: 1809 700 rd.( 385 Rbd sølv) 1. og 2. pr. i herligheden iflg. skøde 1809, til Johs. Steenstrup.- udl. 1833. 1812 300 rd. 1. prioritet i kirkekorntiende samt debitors andel af et kærsksifte i fællig med Jens Christensn og Søren Lauritsen (fol. 163 for Tilsted) 75 rbd. s til Johs. Vogelius Steenstrup.- udslettet 1833

Folketælling 1787 Torsted
Jens Christian Andersen, mand, 33 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer
Ingeborg Christensdatter, hans kone, 31 år, gift 1. gang
Kirsten Jensdatter, konens mor, 63 år, enke 1. gang, aftægtskone
Ole Christensen, tjenestefolk, 46 år, ugift
Mette Christensdatter, tjenestefolk, 24 år ugift
Anders Mikkelsen, tjenestefolk, 15 år
Christen Christensen, tjenestefolk, 11 år
Ellen Pedersdatter, plejebarn, 7 år
Lars Jacobsen, har tilhold, 25 år, ugift, grov tømmermand
(Lars Jacobsen bliver gift med Mette Christensdt. se ny matr. no 18, 1 søn Christen Larsen født 1792, bliver ejer her i gården
Folketælling Torsted 1801
Jens Christian Spanggård, husbonde, 47 år, gift 1. gang, gårdmand
Ingeborg Christensdatter, hans kone, 45 år, gift 1. gang
Søren Lauridsen, tjenestefolk, 22 år, ugift
Bodil Christensdatter, tjenestefolk, 42 år, ugift
Kirsten Jensdatter, husbondens mor, 78 år
Ellen Pedersdatter, inderste, 21 år, ugift, vævepige
Christen Lauridsen, plejebarn, 9 år (dattersøn)
 
1823
skøde
Christen Larsen Spanggård (plejesøn af ovennævnte) ovennævnte gård hk 3.1.0.0., hvoraf hk 2.4.0.0. er bondeskyld, svarer til Torsted kirke 4 td. byg og hvorved det kan anses at blot herligheden er overdraget køberen, item kirkekorn og kvægtiende til gårdens hk 3.1.0.0., samt al sælgerindens inden og udendørs besætning, for 600 rbd. sølv.

Aftægtskontrakt oprettet mellem Ingeborg Christensdatter og Christen Larsen Spanggård - udslettet efter dødsfald 1843

1845
skøde
Christen Larsen Spanggård, parcel, matr. no 19b af sælgerinden, enken Maren Christendatters sted., nyt hk 0.5.0.1½, for 300 rd., parcellen er forenet med købers gård (solgt igen 1855) (anm. 1823 gården og besætningen pantsat for 385 rbd. sølv, 2 tiender pantsat for 75 rbd. sølv. 1833 400 rbd n.s., 1. prioritet i hans gård hk 3.1.0.0 indbo og besætning, af det pantsatte leveres årlig 4 td. byg til Torsted kirke, til skipper Peder Krogh i Klitmøller - udslettet 1854. 1849, 500 rd. n.s., 2. pr. i gården med tiender, til Anders og Sidsel Kjærgård. - udslettet 1854
Christen Larsen Spanggård var født 1792, søn af Mette Christensdatter Spanggård og Lars Jacobsen
Hans kone Trine Andersdatter = Trine Marie Andersdatter Rasmgård

Folketælling Torsted 1834
Christen Larsen Spanggård, 42 år, gårdmand
Trine Andersdatter, 32 år, hans kone
Lars Christensen, 8 år, søn
Anders Christensen, 6 år, søn
Peder Christensen, 3 år, søn
Kirstine Christensatter, 7 år, datter
Ingeborg Christensdatter, 78 år, enke, aftægtskone
Peder Pedersen, 36 år, ugift, tjenestefolk
Christen Christensen, 17 år, tjenestefolk
Maren Nielsdatter, 41 år, ugift, Tjenestefolk
Folketællinmg Torsted 1845 en gård
Christen Spanggård, 54 år, gift, født her i sognet, gårdmand
Trine Andersdatter, 43 år, gift, født i Vang, hans kone
Lars Christensen, 19 år, født i sognet, deres søn
Anders Christensen, 16 år, født i sognet, søn
Peder Christensen, 13 år, født i sognet, søn
Jens Christensen, 11 år, født i sognet, søn
Lars Christian Christensen, 9 år, født i sognet, søn
Poul Christensen, 4 år, født i sognet, søn
Christian Christensen, 2 år, født i sognet, søn
Kirsten Christensdatter, 17 år, født i sognet, datter
Folketælling 1860 , et hus
Christen Spanggård, 68 år, enkemand, født i sognet, husejer
Maren Nielsfatter 25 år, ugift f’dt i Skyum, husholderske
Lars Chr. Christensen, 24 år, født i sognet, tømrer
 
1854
skøde
Lars og Anders Christensen Spanggård, fra deres far, sælgers efter skøde 1823 ejende gård hk 3.1.0.0., ny matrikel no 11, hk 4.5.1.1½ med kirketiendeanpart 8000 rd. :/ 2 tdr. 4 skp. er bondeskyld til Torsted kirke, hvoraf svares årlig 4 tdr. byg/:

1854
skøde
do., på den halve kongetiende til deres gård matr. no 11a, nyt hk 4.5.1.1½. 50 rd. fra Niels Christensen

1854
tiendeskøde
do., halve kongetiende til matr. 11 hk. 4.5.1.½. 50 rd.

1856
deling
Lars Christensen Spanggård ejer nu gårdens matr. no 11a hk 2.1.0.1¾, 11d hk 0.2.3.1½ med kirketiende og forpligtelse til bygskyld . - Anders Christensen Spanggård ejer matr. no 11b hk. 1.3.0.2. med bygninger, 11c hk 0.4.3.1½, 11e hk 0.1.1.1. med kirketiende ( 11b overført fol. 226) (11d frasolgt)

Deklaration 1854 hvor Torsted Kirkes værge erkender at kirken ikke har ret eller fordring på gård no 11 med deraf årlig erholdt 4 td. byg. . . . . . Pantegæld 1854:4800 rd til kreditf. af jydske landejendomme, 1.pr. i gården matrikel 11 med tiender, bygninger, m.m. 1856 Kulturministeriets skrivelse, afgiften til kirken 4 td. byg herefter skal hvile på matr. 11a af hk 2.1.0.1¾
 
1857
skøde
Mads Møller Andersen, matr. 11a hk 2.1.0.1¾ med kirketiende. 2000 rd. ps. afgift til Torsted kirke 4 td. byg

1857
tiendesk
do., halve kongetiende til 11a, 50rd.. . . . . . Pantegæld 1857 1000 rd 2.pr. i 11a, med tiender og aftægt til sin mor Maren Pedersdatter (udsl. 1866). 1858 1000 rd 1.pr. i 11a, til Christen Spanggård i Torsted. (udsl. 1864). 1863: 400 rd. 1.p4 i 11a til Jens Larsen Yde. - udslettet 1866

Folketælling Torsted 1860, en gård
Mads Møller, 33 år, født i Visby, gårdmand
Else Kirstine Yde, 34 år, født i Skyum, hans kone
Vilhelm Madsen, 6 år, født i Snedsted, søn
Marie Madsen, 5 år, født i Visby, datter
Maren Pedersdatter, 75 år-, enke, født i Visby, gårdmandens mor, der af ham forsørges
Poul Sørensen, 20 år, født i sognet, tjenestekarl
 
1865
skøde
Poul Christensen, no 11a hk 2.1.0.1¾ med bygninger, kirke og kvægtinede og halve kongetiende. bygafgift 4 td. byg bemærket. (11h hk 0.1.2. frasolgt). . . . . . Pantegæld 1865: 2000 rd, 1.pr i 11a med bygninger m.m. til Mads Møller Andersen i Skjoldborg - udsl.. 1869. 1867: 500 rd., 2pr. næst 2000 i 11a - til Christen Christensen Spanggård - udsl.. 1870. 1869: 2300 rd..1.pr. i 11a hk 2.0.2.2¾- til Knud Madsen Vestergård. 1870: 1000 rd, 1 pr. næst bygafgift i 11a med tiender og alt andet.
 
1871
skøde
J. Jespersen, skolelærer, no 11a hk 2.0.2.2¾ med tiender. Afgift til Torsted kirke og gæld 2300 rd overtages 1875:5000 kr. 1. pr. næst bygafgift i 11a hk 2.0.2.2¾, til pigen Ane Katrine Andersen i Torsted
folketælling 1880- se matr. 19b, skolen
 
1885
skøde
Sjørring/Torsted kommune, gården 11a hk 2.0.2.2¾ med tiender. Årlig afgift til kirken bemærket

1886
deklaration
Søren Jeppesen tillægger kommunen vejret til matr. no 11b,c,e,g, og 25g i Torsted- fri kørsel og færdsel til 6 al. vej over 11a imod vedligeholdelse

Folketælling 1890 Torsted “Fattiggård”
Christen Ås Pedersen, 59 år, født i Sjørring, bestyrer
Johanne Marie Christensen, 50 år, født i Sjørring, hans hustru
Anton Christensen, 13 år, født i Sjørring, søn
Dorthe Christensen, 21 år, født i Sjørring, datter
Mathias Christensen, 12 år, født i Sjørring, søn
Dorthe Kirstine Christensen, 9 år født i Sjørring, datter
Andersine Katrine Christensen, 6 år født i Sjørring, datter
 
Jens Larsen Dove, 82 år, gift, født i Stagstrup - alle nedennævnte = lemmer på Fattiggård i Torsted
Mette Katrine Pedersen, 74 år, gift, født i Vang
Christoffer Pedersen Steensgård, 72 ugift, født i Sperring
Poul Pejtersen, 67 år, gift, født i Sjørring
Maren Olesen, 64 år, gift, født i Hundborg
Poul Jensen, 68 år, ugift, født i Hundborg
Peder Jespersen Kløvborg, 69 år gift, født i Hundborg
Maren Kirstine Andersen, 68 år, gift, født i Hundborg
Ane Olesen, 67 år, ugift, født i Vangså
Christiane Mortensen, 66 år, ugift, født i Sperring
Ane Marie Bertelsen, 13 år, født i Sjørring
Adolf Chr. Pedersen, 8 år, født i Sjørring
Anders Andersen, 9 år, født i Sjørring
Kristine Andersen, 8 år født i Sjørring
 
Skøde og panteregister 1846-1957, fol 51, 130, matr. no 11a hk 2.0.2.¼, 11c hk ¼ alb. (solgt 1910( 18e ¼ alb.,11f hk 0.2.2.2, 11p 2 alb.

1933 noteret som landbrug: 11a, 11f, 18e.

1908
skøde
Olav Thomsen Vestergård no 11f med tiende - sælger kommunen
 
1912
skøde
Ingvard Bangsgård, no 11a- sælger Sjørring Torsted kommune

1918
skøde
do., no 18e- sælger Jens Jeppesen

1918
skøde
do., no 11f- sælger Jens Svendsen

Folketælling Torsted 1921, matr. 11a, en gård
Ingvard Bangsgård, født 1884 i Harring, gift, ankom 1910 fra Harring,
Dorthe Bangsgård, født 1884 i Sjørring,gift , husmor
Eva Isabelle Jepsen, født 1903 i Snedsted, ankom 1916 fra Rakkeby
Just Jensen, født 1838 i Hillerslev, enkemand, fhv. tømrer, fattighjælp
 
1929
skøde
Lars Christian Andersen Fuglsang, no 11a, 11f, 18e
 
1932
skøde
Anders Nielsen, samme ejendom
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 130, ( fra fol. 51) matrikel no 11a hk 2.0.2.¼, 11f hk 0.2.2.2. (solgt 1948),18e ¼ alb (udg. af matriklen 1947 20d hk 0.1.3.0., ( 11a og 20d samles under 11a, 11q hk 0.4.0.1¼ solgt 1948 - rest 11a hk 1.6.1.¾

1933
skøde
Ejnar Kappel Jeppesen, 11a, 18e, 10d -sælger Anders Nielsen

1941
skøde
do., 20d
 
1942
skøde
Thorvald Møller, 11a, 11f, 18e, 20d
 
1949
skøde
Peder Østergård Jeppesen 11a

Vandetvej 8


Id: 40
Adresse: Vandetvej 8
text:
text:
text: 11b, 11c, 11e
text:
Historie om ejendommen: (samme ejendom som 8e - tidligere nævnt)
Ny matrikel no 11b, m. fl. særskilt ejendom fra 1856
Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 226, ( nyt register fol. 52, 55). matr. no 11b,11c, 11e.

1856
deklaration
Anders og Lars Christensen Spanggård deler matr. no 11.

1856
skøde
Anders Christensen Spanggård matr. no 11b, hk 1.3.0.2.(11c 0.4.2.1. frasælges), 11c hk 0.4.3.1¼, 11e hk 0.1.1.1. med bygninger. . . . . . Pantegæld 1856: 3300 rd, 1.pr i ejendom m. tiender mm til Jydske Landejendomsbesidderes kreditf.- udsl. 1858. 1858: 500 rd 1.pr. i parcellen 11b hk 0.6.3.2., 22e hk 0.1.1.1. med bygninger, tiender mm - udsl.. 1864. 1864: 853 rd, 1.pr i hus matr. 11b hk 0.5.2.1., 11e hk 0.1.1.1. til Thisted Købstads Overformynderi. - udsl.. 1873

Folketælling Torsted 1860, et hus ( sandsynligvis hertil)
Anders Christensen, 31 år, født i sognet, husejer
Karen Madsen, 36 år, født i Snedsted, hans kone
Christen Andersen, 4 år, født i sognet, søn
Mads Andersen, 3 år, født i sognet, søn
Kirsten Thomsen, 14 år, født i Sjørring, tjenestepige
 
1866
skøde
Jens Foged Madsen, matr. 11b hk 0.6.2.1. med bygninger og tiender m.v., 11e hk. 0.1.1.1.

1868
skøde
do., lod no 25b i Torsted hk 0.0.1.2 - fra Sjørring Torsted sogneråd
 
1873
skøde
Christen Larsen Christensen, et hus 11b 0.6.2.1 med tiende,11e 0.111, lodden 25b 0.0.1.2. 1873: gælden 650 rd overtages
 
1875
skøde
Niels Jensen Møller, samme ejendom - fra 1886 vejret over 11a (11b frasolgt1880)
. . . . Pantegæld 3600 kr. 1.pr. med tiender og bygninger m.v.Kreditforeningen
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 55, matr. 11e hk 0.1.1.1., 25b hk 0.0.1.2. 11c hk 0.4.3.1¼,11f hk 0.2.2.2. (solgt 1908),11g hk 0.1.3.2., 11k hk 0., 11g hk 0.1.3.1¾ (solgt 1918), 11b ¼ album.

1894
adkomst
Kirsten Christensen, Niels Jensen Møllers enke til 11c,11e,11f,11g,25b ( se også andet sted). . . . . Pantegæld Niels Jensen Møller 1890 kr. 6600 til kreditf.1.pr. i 11e, 25b (se også 11c,f,g.) - udsl. 1916. 1893: 1200, næst 6600 kr. ril enke Kirsten Christensen - udsl.. 1896

Folketælling 1860 - se matr. no 18
Folketælling Torsted 1880, en gård
Niels Jensen Møller, 58 år, født i Sjørring, gårdejer
Kirsten Christensen, 51 år, født i Torsted, hans kone
Trine Marie Nielsen, 24 år, født i Torsted
Maren Nielsen, 22 år, født i Torsted, datter
Anders Nielsen, 17 år, født i Torsted, søn
Ane Marie Nielsen, 15 år, født i Torsted, datter
Kristine Nielsen, 12 år, føt i Torsted, datter
Anders Hove Jensen, 43 år, ugift, født i Torsted, almisselem, sindssyge
Ane Marie Andersen, 22 år, født i Torsted, syerske
Ved folketælling 1890 bor parret med datteren Kristine i gården, samt
Søren Peter Larsen, 23 år, født i Torsted, tjenestekarl
 
1894
skøde
Jeppe Larsen, samme ejendom, . . . . Pantegæld 6600 kr. overtages

1896
adkomst
Trine Marie Nielsen, enken, samme ejendom
 
1896
skøde
Chr. Olsen Pedersen, samme ejendom
 
1905
skøde
Anders Christian Nielsen, samme ejendom
 
1911
skøde
Jens Svendsen, samme ejendom ( se også 8e)
 
1918
skøde
Chr. Nielsen Christensen, 11e, 11k, 11l, 25b ( se også 8e
Folketælling Torsted 1921, matr. 8e m. fl.
Christen Nielsen Christensen, født 1885 i Vang, gift, ankom 1911 fra Silstrup, husmand
Else Kirstine Christensen, født 1889 i Sjørring, gift, husmor
Niels Christian Christensen, født 1913 i Torsted, barn
Jens Henry Christensen, født 1915 i Torsted, barn
Ane Marie Christensen, født 1916 i Torsted, barn
Erna Kirstine Christensen, født 1919 i Torsted, barn
Dagny Jensine Christensen, født 1926i Torsted, barn
Augusta Salmansen, født 1905 i Skovsted, tyende
 
1922
skøde
Gregers Carl Ejler Gregersen, samme ejendom, ( se også 8e)
 
1924
skøde
Jens Jørgen Jensen ( se også 8e)
 
1929
skøde
Charles Christian Madsen, samme ejendom, ( se også 8e)
ps. matr. no 11e,k,l,25b, udgår af matriklen 1952, underlagt 8e - se der