Arkiv Thy

Torsted

brug gerne + og - som i Google
Adresse ukendt


Id: 101
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: Et hus på Fælleden

Skøde og panteregister 1846-1957 ( gl. reg. fol. 88)
1872,
obligation
Christian Jensen Frost, 150 kr., 1. pr. i hus, besætning m.v
 

Adresse ukendt


Id: 102
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: Et beboelseshus i Torsted
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 123
1926
gave
Dorthe Spanggård, på et beboelseshus med ret til en have, huset er beliggende på det tidligere Torsted bys fælle, nu på matr. 32 (tidligere ejer Maren Kirstine Jørgensen, mangler tinglæsning
nyt tingbogsblad 1954

Adresse ukendt


Id: 103
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: 2 Lergrave i Torsted

Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 104.
“Iflg. skrivelse landbrugsministeriet 1915 er de fælles lergravsarealer blevet skyldsat og anført i matriklen “
solgt følgende: no 31 ¾ album, no 32 2¼, no 33 ¼ album, no 34 1½ album, no 35 hk 0.0.3.1¾
 
Folketælling 1787, personer ikke identificeret med ejendom
 
9.Kirsten Pedersdatter inderste 30 ugift huskvinde
 
Folketælling 1801 - personer ikke identificeret med ejendom
Laurids Christensen, inderste, 45 år ugift, daglejer
 
Mikkel Jensen Landbo, husbonde, 31 år, i 1. ægteskab, nationalsoldat og daglejer, sidder til huse
Kirsten Christensdatter, hans kone, 31 år, gift 1. gang
Jens Mikkelsen, deres søn, 3 år
 
Ole Christensen Smed, husbonde, 60 år, gift 1. gang, jordløs husmand
Kirsten Pedersdatter, hans kone, 43 år, gift 1. gan
Gertrud Olesdatter. 11 år, datter
Dorthe Olesdatter. 8 år, datter
Ole Christensen var søn af Christen Christensen Agerholm i gård gl. matr. no 19
 
Folketælling Torsted 1834, personer ikke identificeret med ejendom
et hus
Jens Christensen, 44 år, jordløs husmand og daglejer
Ane Pedersdatter, 44 år, hans kone
Peder Christian Jensen, 11 år, søn
Mads Jensen, 9 år, søn
Karen Jensdatter, 13 år, datter
Ane Jensine Jensdatter, 1 år, datter
 
Folketælling Torsted 1845 - personer ikke identificeret på ejendom:
et hus
Anders Bek, 38 år, født i Hillerslev, smed
Ane Nielsdatter, 48 år, født i Sjørring, hans kone
Nikolaj Andersen, 11 år, født i sognet, søn
Anders Andersen, 9 år. født i sognet, søn
Mette Marie Andersdatter, 4 år, født i sognet
1860 bor parret med datteren Mette Andersdatter, 20 år.
 
Folketælling Torsted 1860 - personer ikke identificeret med ejendom:
Peder Jensen, 38 år, født i Tved sogn, husmand
Maren Jensdatter, 33 år, født i Thisted, hans kone
Jens Overgård, 1 år, søn
i samme hus
Anders Madsen, 25 år, født i Dollerup, snedker
Magdalene Christensdatter, 26 år, født i Hundborg
 
et hus
Christen Hoxer, 29 år. født i Tved, daglejer
Maren Justsdatter, 28 år, født i Sjørring, hans kone
Just Christensen, 3 år, født i Sjørring, søn
Peder Chr. Christensen, 1 år, født i sognet, søn
1880:

et hus
Christen Pedersen, 48 år, født i Gasbjerggård, husfader
Maren Justsen, 47 år, født i Sjørring, hans kone
Petrine Christensen, 12 år, født i Torsted, datter
Peder Christian Christensen, 11 år, født i Torsted, søn
Christen Christensen, 8 år, født i Torsted, søn
Karen Christensen, 3 år, født i Torsted, datter,
1890:
Christen Pedersen Hoxer, 58 år, født på Ballerum, lejehusmand
Maren Justdatter, 57 år, født i Sjørrring, hans hustru
Karen Christensen, 13 år, født i Torsted
 
et hus
Niels Christensen, 40 år, født i Skinnerup, tømrer
Kirsten Christensdatter, 36 år, født i Kallerup, hans kone
Christian Nielsen, 5 år, født her i sognet, søn
Josef Nielsen, 3 år, født i sognet, søn
Christen Nielsen, 1 år, født i sognet, søn
Niels Chr. Madsen, 20 år, født i Hundborg, tømmerlærling
 
et hus
Poul Bakke, 78 år, født i Hundborg, husmand, nyder midlertidig hjælp af fattigvæsenet
Karen Christensdatter, 45 år, født i Vang, hans kone
Mette Poulsdatter, 36 år, ugift, født i Vang, datter
Søren Peter Madsen, 20 år. født i Stagstrup, tømmerkarl
 
 
et hus
Niels Poulsen, 30 år, født i Sjørring, Skårup, husmand
Else Marie Justesdatter, 35 år, født i Sjørring, hans kone
Inger Nielsdatter, 4 år, født i sognet, datter
Ved folketælling 1880, bor familien i et hus
med datteren Inger, 23 år, født i Skårup
Julius Nielsen, 10 år, født i Torsted, søn
 
fattighus
Anders Bertelsen, 67 år, født i Tilsted, snedker
Kirsten Christensdatter, 64 år, født i Hundborg, hans kone
 
Peder Thomsen, 65 år, født i Østrild, murer
Ane Jespersdtter, 66 år, født i Ø. Vandet, hans kone
 
et hus
Christen Søgård, 40 år, født i Vestervig, daglejer
Christiane Jensen, 28 år, født i Sjørring, hans kone
 
Folketælling Torsted 1880, personer ikke identificeret med ejendom
en gård
Niels Nielsen, 32 år, ugift, født i Hundborg, indsidder og tømrer
Kirsten Thomsen, 38 år, ugift, født i Sjørring, indsidder,væverske ( 2 familier)
 et hus
Poul Andersen, 45 år, født i Torsted, indsidder, daglejer
Ingeborg Nielsen, 60 år, født i Sjørring, hans kone
Inger Poulsen, 18 år, født i Sjørring, datter
i samme hus
Lars Pedersen Spanggård, 50 år, født i Torsted, daglejer i agerbruget
Maren Christensen, 35 år, født i Vang, hans kone
Else Marie Spanggård, 7 år, født i Torsted, datter
Petrine Spanggård, 5 år, født i Torsted, datter
Lars Spanggård, 2 år, født i Torsted, søn
Ved folketælling 1890:
Lars Pedersen Spanggård, 60 år, født i Torsted, husfar
Maren Andersen, 45 år, født i Vang, hans hustru
Lars Chr. Spanggård, 12 år, født i Torsted, søn
Martine Kirstine Spanggård, 8 år, født i Torsted, datter
Ane Marie Spanggård, 7 år, født i Torsted, datter
Laura Marie Spanggård, 4 år, født i Torsted, datter
1921, kommunens hus
Maren Spanggård, født 1844 i Vang, enke, ankom 1873 fra Vang, alderdomsunderstøttelse
Laura Marie Spanggård, ugift, født 1885 i Torsted, barn, kolonialhandler og ægindsamler
Maren Kristine Jørgensen, ugift, født 1849 i Vang, derfra 1880, væverske
 
et hus
Jens Christensen, 63 år, født i Heltborg, væver
Maren Nielsen, 69 år, født i Hvidbjerg, hans kone
 
Fattighus
Just Jensen, 42 år, født i Hillerslev, almisselem
Adiane Marie Hansen, 44 år, født i Skinnerup, hans kone
Hansisne Karoline Justsen, 13 år, født i Sjørring, søn
Elise Kristine Justsen, 11 år, født i Sjørring, datter
Christen Ørgård Justsen, 8 år, født i Sjørring, søn
Petrine Justsen, 5 år, født i Sjørring, datter
Annine Justsen, 2 år, født i Torsted, datter
Ved folketælling 1890 benævnes huset stadig “fattighus”
Just Jensen, 52 år, født i Hillerslev, under fattigforsørgelse
Adiane Marie Hansen, 54 år, født i Skinnerup, hans hustru
Petrine Justesen, 15 år, født i Sperring, datter
Anne Justesen, 12 år, født i Torsted, datter
 
et hus
Anders Sallingbo Christensen, 49 år, født i Skårup, husfader
Else Marie Nielsen, 62 år, født i Vang, hans kone
Ane Kirstine Jensen, 13 år, født i Vandet, plejedatter
 
et hus
Jens Christiansen, 46 år, født i Hundborg, husfader
Marie Nielsen Nordentoft, 42 år, født i Klitmøller, hans kone
Ane Kristine Christiansen, 7 år, født i Torsted, datter
Niels Christian Christiansen, 6 år, født i Torsted, søn
Mads Peter Brandi Christiansen, 4 år, født i Torsted, søn
Sidsel Marie Christiansen, under 1½ år, født i Torsted, datter
1890: Jens Christiansen benævnes tømrer. Han, hustruen og de
3 yngste børn bor i huset
 
et hus
Mads Odde Mogensen, 37 år, født i Bejstrup, Hjørring amt, indsidder, murer
Mette Marie Nielsen, 37 år, født i Vust, hans kone
Niels Ebbesen Mogensen, 7 år, født iØ. Vandet, søn
Dagmar Mogensen, 5 år, født i Øster Vandet, datter
Inger Nordentoft Mogensen, 2 år, fødti Øster Vandet, datter
Helga Karoline Mogensen, under 1 år, født i Torsted, datter
 
Folketælling 1890, personer ikke identificeret med ejendom:
et hus
Anders Chr. Andersen, 31 år, født i Hundborg, tømrer
Maren Nielsen, 32 år, født i Torsted, hans hustru
Anders Andersen, 4 år, født i Torsted, søn
Niels Møller Andersen, 3 år, født i Torsted, søn
Kirsten Andersen, 1 år, født i Torsted, datter
 
et hus
Maren Pedersen, 63 år, ugift, født i Torsted, under fattigforsørgelse
Ingeborg Nielsen, 74 år, enke, født i Sjørreing, under fattigofrsørgelse
 
et jordløst hus
Mette Jensen, 63 år, enke, født i Torsted, ejer jordløst hus
 
et hus
Jens Christian Nielen Skårup, 29 år, født i Rær, husmand
Marie Sørensen, 32 år, født i V. Vandet, hans hustru
Ane Elisabeth Skårup, 4 år, født i Ø. Vandet, datter
Niels Christian Jensen Skårup, 2 år, født i Ø. Vandet, søn
Søren Skårup, under 1 år, født i Torsted, søn
 
 
 
 

Vandetvej 6 ?


Id: 104
Adresse: Vandetvej 6 ?
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: Et hus, matrikel 1688 no 1
Markbog Torsted sogn 1683, ejer Maria, salig Iver Jacobsens, bruger Maren Jensdatter Kremer, tilforn Anne Jespersdt.

Matrikel 1688 hus no 1, hartkorn 2 album, ejer Iver Jacobsens arvinger, bruger Maren Jensdt.

Matrikel 1688b, hus no 1, hk 2 album, ejer Todbøl, bruger Maren Jensdt. enke

Matrikel 1688c, hus no 1, hk 2 album, ejer Todbøl, bruger Christen Laursens enke

Hartkornsspecifikation 1778, Todbøl hovedgård, Torsted no 1, hk 0.0.0.2, bruger Jens Dahlgård Find

Hartkornsspecifikation 1789, huse no 1, hk 2 album, ejer Todbølgård, bruger Poul Christensen
 
Fæstere
 
Før 1683
Maren Jensdatter Kremer
 
Før 1688
Maren Jensdatter
 
Før 1740
Christen Laursens enke
 
Før 1774
Jens Christensen Dahlgård Find (1704-1780), født i Sjørring ~1720 Anne Christensdatter Find (ca 1700-1770) ~1770Anne Andersdatter Trane (ca 1741-1795)
Børn: Mette født 1730, Christen f, 1733, Christen, f.1735, Niels f. 174.
 
1781
fæste
Poul Christensen (Isaksen) (1741-1798)~1781 Anne Andersdatter Trane, forrige fæsters enke~1795 Dorthe Marie Jensdatter (1766-1844), datter af Jens Mouritsen den yngre.
 
1787
holdes synsforretning over Todbøls underliggeende bøndergods: bruger Poul Christensen, hartkorn 2 album
Bygningernes beskaffenhed: 11 fag stue, lade, fæ og tørvehus. Altsammen brøstfældig og vil af nyt opbygges, der kan koste med tømmer, tag og arbejdsløn, efter overslag 33 rd. 2mark, som beboeren ikke formår.
Besætningens tilstand: 2 får med lam. Indboet ringe: 1 seng med sengeklæder.
Besidderens økonomiske forfatning: En enfoldig aldrende mand, konen lader ikke at være af de flittigste.
Restancer: til dato i alt 1 rd. 10 sk. - til april 88 1 rd. 4 mk. 11 sk.
Fæstet: den 5. juli 1781.
Der holdes skifte 1798. Hillerslev/Hundborg herreders skifteprotokol fol. 401
Poul Christensen, kaldet Isaksen.
enken Dorthe Marie Jensdatter, (der ved folketælling 1801 bor hus sin bror Christen Jensen)
ingen livsarvinger i sine 2 ægteskaber, en bror Peder Christensen i Torsted, ½ bror Christen Christensen i Torsted, ½ bror Isak Christensen

Folketælling Torsted 1787
Poul Christensen, mand, 47 år, gift 2. gang, husmand i jordløst hus (bemærk at Klat mølle bruger hus no 1)
Anne Andersdatter, hans kone, 56 år, gift 2. gang
Maren Christensdatter, inderste, 66 år, ugift, almisse
 
Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2 album, ny matr. no 22 hk 0.1.2.0, ejer Just Andersen
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 197, hartkorn 2 album, ejer Maren Larsdatter
anm.: ved skøde af 18.6 1800 solgt af Christen Jensen i Torsted til Maren Larsdatter, der nu er gift med Laurs Nielsen

1800
skøde
Maren Larsdatter, 2 album for 149 rd, - fra Christen Jensen ( bror til enken Dorthe Marie). Pantegæld 1800 150 rd, 1. pr. i hk 2 alb. til Anders Jensen Ladegård iSjørring - udslettet 1805
Maren Larsdatter Konge ~1801 med Lars Nielsen Hjørring
Hun var født i Sperring, datter af Lars Olesen Konge
2 børn: Edel f. 1801, Niels f. 1802
Folketælling Torsted 1801
Laurids Nielsen, husbonde, 37 år, gift 1. gang,husmand
Maren Larsdatter, hans kone, 38 år, gift 1. gang
 
1805
skøde
Jens Pedersen Klit, 2 alb. 210 rd. Pantegæld 1805, 225 rd, 1. pr. i ejendommen til pastor Steenstrup - udslettet 1807
Jens Pedersen Klit var ~Anne Jensdatter
en datter Anne Kirstine født 1805
 
1807
skøde
Just Andersen, et hus med ovennævnte hk, rd 290.2.6

1812
tiendeskøde do., kirke korn og kvægtiende til 2 album - fra Johs. Birch. Pantegæld 1816, 70 rbd, 1. pr. i hus og besætning, til Jens Christensen Kappel - udslettes

1831 holdes der skifte efter Maren Nielsdatter, Just Andersens hustru, herredets skifteprotokol fol. 59 og 96
hendes 3 sønner, alle ugifte:
Niels Justesen Roikjær, 28 år
Anders Justesen Ladegård, 27 år
Bertel Justesen, 16 år, hvis formynder var hans farbror Mads Nielsen af Svedborg?
Huset af hk 2 album med kirketiende blev vurderet til 100 rd. samt lidt ind og udbo - ialt 125.5.12. Gælden udgjorde 91 rd. samt skifteomkostninger
Beholdningen 30.1.10 kom til arv mellem far og sønner.
Just Andersen (ca 1775-1841) blev ~i Sjørring 1803 Maren Nielsdatter Roikjær, død 1831
~ 2. gang med Kirsten Jensdatter , datter af Jens Jensen Smed

Folketælling Torsted 1834, et hus
Just Andersen, 58 år, gift, husmand og daglejer
Kirsten Jensdatter, 46 år, hans kone
Else Justdatter, 14 år, datter (født uden for ægteskab med Kirsten Jensdatter)
Folketælling Torsted 1845, et hus
Kirsten Jensdatter, 51 år, enke, født i sognet, husmandsenke lever af sin jordlod
Jens Møller, 42, enkemand, født i Sjørring, daglejer
 
1842
skøde
Peder Jensen Kjærgård, et hus 2 alb. med tiende, 100 rbd. Sælgerinden Just Andersens enke Kirsten Jensdatter og, hvis hun gifter

Folketælling 1845 - se gård no 7
*Just Andersens enke bor formentlig stadig i huset med sin 2. mand Peder Hald
Folketælling Torsted 1860, et hus
Peder Hald, 66 år, født i Snedsted, daglejer
Kirsten Jensdatter, 64 år, født her i sognet, hans kone
   
1869
skøde
Jens Pedersen Kjærgård, søn, samme hus 2 album, ny matrikel no 22 hk 0.1.2.0. med tiender og aftægt til sælger og hustru - aftægt udsl.. 1876 ( 22b hk 0.0.2.1. frasolgt) - resten går ind i ny matr. no 13, som Jens Pedersen Kjærgård ejer
 
Matr. 22b
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 155,(nyt reg. fol. 90) matr. no 22b i Torsted hk. 0.0.2.1.
1871
skøde
Anders Andersen, 22b, er bebygget af køber - sælger Jens Pedersen Kjærgård. Pantegæld 1871 175 kr. til J.P. Kjærgård, næst 200 i 22b ,med bygninger m.v. - udsl.. 1873
 
1873
skøde
Erik Christian Larsen, 22b - gælden bemærket

1882
adkomst
Maren Christensdatter, enken, der sad i uskiftet bo. 22b

Folketælling Torsted 1880, et hus
Erik Christian Larsen, 34 år, født i Kjer i Sil sogn, husfader
Maren Christensen, 35 år, født i Vang, hans kone
Lars Sine Kristine Eriksen, 5 år, født i Torsted, datter
Jacob Eriksen, 2 år, født i Torsted, søn
Else Eriksen, under 1 år, født i Torsted, datter
 
1883
adkomst
Christen Søndergård Jensen, der er blevet gift med enken.
 
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 90
 
1884
skøde
Anders Christian Nielsen, no 22b med bygninger og tiende Pantegæld 1898: betaler enke Johanne Madsen 280 kr. årlig - herfor pant i no 22b - udsl.. 1904
Folketælling Torsted 1890, et hus
Anders Christian Nielsen, 28 år, født i Gjersbøl, husmand, væver
Ane Christensen, 27 år, født i Gjersbøl, hans hustru
Jensine Johanne Nielsen, 4 år, født i Torsted, datter
Johannes Nielsen, 3 år, født i Torsted, søn
Mariane Nielsen, 1 år, f’dt i Torsted, datter
 
1905
skøde
Christen Christensen, samme ejndom. Pantegæld 1200 kr overtages
 
1907
skøde
P. Sjælland Christiansen, samme ejndom - magesskifteskøde, Panten overtages
 
1918
skøde
Ane Marie Madsen, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, matr. 22b
Ane Marie Madsen, født 1886 i Sjørring, ugift, husejer, væver.
 
1927
skøde
Jens Larsen Jensen
nyt tingbogsblad 1954, 22b

Hjardalvej 1


Id: 105
Adresse: Hjardalvej 1
text: Elkjær, Dennis Brejnholt
text: 10b, 70-220
text:
text:
Historie om ejendommen:

Hjardalvej 2


Id: 106
Adresse: Hjardalvej 2
text: Hansen/ Torben Ribberholt Hansen J/T
text: 13c,70-630
text:
text:
Historie om ejendommen: ”Højgård”
Gården brændte oprindelig og blev da flyttet til dens nuværende placering. Har tidligere været ejet af Anders Søndergård, der var broder til Jens Søndergård, Kjærgårdsminde. Senere solgt til Chr. Høje Kristensen, der igen solgte til Niels Svendsen, der bl.a. havde sønnen Kristian, der arbejdede hjemme til forældrenes død. Solgte til Rigmor og Jens Peter Hansen i 1968. de solgte igen i 1969 til Ragnhild og Åge Madsen, der igen i 1982 solgte til sønnen Viggo og Bodil Madsen, der driver maskinstation. Da de flyttede til Dollerup, solgte de i 1999 til den nuværende ejer, Torben Hansen.
”Højgård” . Gården brændte oprindelig og blev da flyttet til dens nuværende placering. Har tidligere været ejet af Anders Søndergård, der var broder til Jens Søndergård, Kjærgårdsminde. Senere solgt til Chr. Høje Kristensen, der igen solgte til Niels Svendsen, der bl.a. havde sønnen Kristian, der arbejdede hjemme til forældrenes død. Solgte til Rigmor og Jens Peter Hansen i 1968. de solgte igen i 1969 til Ragnhild og Åge Madsen, der igen i 1982 solgte til sønnen Viggo og Bodil Madsen, der driver maskinstation. Da de flyttede til Dollerup, solgte de i 1999 til den nuværende ejer, Torben Hansen

Hjardalvej 13


Id: 107
Adresse: Hjardalvej 13
text: A/S Korn- og Foderstofkompagniet,
text: 8t,73-2500/233.4
text:
text:
Historie om ejendommen: Det er den tidligere købmandsforretning. Huset blev bygget af Klara og Albert Vestergård (Kaj Kristensens morbroder) Solgte til Villum Larsen og hustru, der igen solgte til Dagny og Aksel Hvass som solgte til Astrid og Åge Kanstrup. De solgte til Faurholt, der kun boede der i kort tid. Senere købte Kronborg forretningen, og de solgte til Pedersen, der igen solgte til Stinne og Børge Nielsen. De solgte til Dagmar og Evald Sørensen, der oparbejdede en større købmands- og foderstofforretning, inden de solgte til fa. Korn - og Foderstofforretningen og byggede hus i Thorsted. Fa. er senere overtaget af Jens Overgård.

Hjardalvej 18


Id: 108
Adresse: Hjardalvej 18
text: Visby, Karen
text:
text: 8q mfl,73-630/133
text:
Historie om ejendommen: Huset bygget som præstebolig for Frimenigheden i ca. 1929. Præsten hed da Kristian Anker Møller og hustru, Anna. ( Karen Visbys forældre). Senere præster Frede Frederiksen og Ingeborg, der kom fra Sjælland. Senere kom Jørgen Andersen og Karen, der tidligere var sømandspræst i København. Huset blev herefter lejet ud til fam. Svenningsen, indtil det blev solgt til Jytte og Oscar Søndergård. Senere solgt til Karen og Holger Visby efter at de havde solgt Bakkegården. Beboes nu af Ruth og Åge Visby.

Hjardalvej 26


Id: 109
Adresse: Hjardalvej 26
text: Danielsen, Jan Bundgaard
text: 4l, 43-410/72.6
text:
text:
Historie om ejendommen: Huset blev byttet af Magda og Henry Brix (Inga Skårups forældre), da de havde solgt deres landbrug i Skårup. Ved deres død blev huset solgt til Ellen og Jan Danielsen, der er de nuværende ejere.

Hjardalvej 27


Id: 110
Adresse: Hjardalvej 27
text: Knudsen, Helga Gunhild
text: 7d mfl,107-510/78.4
text:
text:
Historie om ejendommen:

Hjardalvej 29


Id: 112
Adresse: Hjardalvej 29
text: Madsen, Børge Vestergaard
text: 9d mfl 107-1800/221.5
text:
text:
Historie om ejendommen:

Hjardalvej 31


Id: 113
Adresse: Hjardalvej 31
text: Nielsen, Christian Bach
text: 25a,107-1650/219
text:
text:
Historie om ejendommen:

Hjardalvej 33


Id: 114
Adresse: Hjardalvej 33
text: Niels Juels Gruppes Forældrefore.
text: 25d,107-1100/132.8
text:
text:
Historie om ejendommen:

Hjardalvej 46


Id: 115
Adresse: Hjardalvej 46
text: Thisted Kommune
text: 9g,107-1/1
text:
text:
Historie om ejendommen:

Klatmøllevej 12


Id: 116
Adresse: Klatmøllevej 12
text: Jensen, Christian Hagger Kirk, Czesnel A.,
text: 16a mfl,74-5300/981.4
text:
text:
Historie om ejendommen: Ejes af Elin og Kristian Kirk Jensen. Tidligere ejere Kristian Andersen og hustru, der solgte til ukendt, som igen solgte til Marie og Richard Christensen. Deres søn, Vagn, bor på anden ejendom i Thorsted og er gift med Ida Ramsgård. Ejendommen ligger i Skinnerup sogn.

Klatmøllevej 16


Id: 117
Adresse: Klatmøllevej 16
text: Jeppesen, Henrik
text: 1q,107-240
text:
text:
Historie om ejendommen: Er udstykket fra Ludvigsborg i 1939 af Svend Lodahl og hustru Anna. Solgte til sønnen Frede og Anne Marie, der er nuværende ejere.

Klatmøllevej 16a


Id: 118
Adresse: Klatmøllevej 16a
text: Gravesen, Leif
text: 1q,107-54.4/54.4
text:
text:
Historie om ejendommen:

Klatmøllevej 18


Id: 119
Adresse: Klatmøllevej 18
text: Dahl, Poulsen L/P
text: 1n,107-730/61.1
text:
text:
Historie om ejendommen: Huset bygget af slagter Larsen, der drev rævefarm sammen med en bror. Solgte til Ingefred og Holger Bonefeldt. Ingefred var søster til bl.a. Ejner Jeppesen. Solgte til Ernst Møller Nielsen, der drev minkfarm. Han byggede nyt hus, og det blev senere solgt til nuværende ejere, Lene og Per Poulsen.

Nordre Thorstedvej 1


Id: 120
Adresse: Nordre Thorstedvej 1
text: Kappel, Jørgen Winther, Kappel H/J
text: 2c mfl,73-1950/478.9
text:
text:
Historie om ejendommen: Nr, 1 Centralgården ----------- Annexgården
I udskiftningen af Thorsted år 1802, står der: På udskiftningstidspunktet beboes Annexgården af Christen Mouritsen (kortets no. 14, hvortil der ikke hører nogen gård) . men her er der problemer, idet hr. Stenstrup klager over, at Christen Mouritsen, mens opmålingen har været i gang, har bygget et hus i nærheden af gården på noget jord, som ifølge forslaget på kortet skal tillægges Annexgården. Derfor mener præsten, at Christen Mouritsen skal fjerne dette hus og flytte det hen på sin ejendom. Ved kommissionens foranstaltning bliver man så enige om, at give Christen Mouritsen en frist til at flytte huset, således at pladsen bliver ryddet til Mikkelsdag 1803 ( Mikkelsdag = 29. september)
Navnet Annexgården stammer fra den gang gården hørte under Sjørring Kirke. D.v.s. at indtægterne fra dette annex til kirkegodset tilfaldt Sjørring Kirke. I 1992 ejes gården af Jørgen Kappel der bebor et stuehus fra 1902. Gården er blevet moderniseret flere gange siden dette billede blev taget. Alle udhuse blev således fornyet i 1962.

I skødet på gården findes den dag i dag stadig en bestemmelse om, at præsten fra Sjørring har ret til at få stillet staldplads for 2 heste og et omklædningsrum til rådighed, når han skal prædike i Thorsted kirke.

Så er der en del år der er væk for mig, men da jeg var dreng ejedes gården af Chr. Jensen, hvornår han købte gården véd jeg ikke, men det har i alt fald været før d. 15. januar 1935, for på dette tidspunkt blev han ansat som centralbestyrer under Jysk Telefon, og det var han til han solgte gården d. 1. januar 1945.
De nye ejere var Johanne og Peter Dahlgård som boede der til 1952. så var der en ejendomshandler som stod med gården ca.½ år, indtil Jørgen Kappel overtog gården d. 1. april 1953.
NB. Jeg har nu fået oplyst at Chr. Albert Jensen købte gården af C. Kjærgaard Tousgaard til overtagelse d.15. januar 1935.

Nordre Thorstedvej 2


Id: 121
Adresse: Nordre Thorstedvej 2
text: Mikkelsen, Alex, Charley, Mikkelsen A
text: 3c,73-390/74.8
text:
text:
Historie om ejendommen: Jeg mener at huset er bygget af Jens Kresten Jeppesen, han ejede gården Hjardalvej 15 som han solgte til sin søn og svigerdatter, Marianne og Viggo Jeppesen.
Jens Kresten Jeppesen døde ca. 1953 og huset blev købt af Jens Mikkelsen som havde ejendommen Branddamsvej 2
Jens Mikkelsen f. 9. - 5. - 1900 d. 19. - 6. - 1987 87
Ellen " f. 19. - 5. -1906 d. 8. - 12. - 1974 58
Jens Mikkelsen 1953-----------------------1987
Alex Mikkelsem 1987-----------------------