Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Mere om Heltborg Skoles historie. Af J.V. Præstgaard. 1995.


id: 1934
artikel: Mere om Heltborg Skoles historie. Af J.V. Præstgaard. 1995.
stikord: Skoleforhold. Heltborg. Ring. Todbøl. Boddum Bisgård. Holm. Pedersen. Helligsø. Schyum. Faye. Carstensen. Graah. Høj. Vutborg. Balle. Præstgaard. Skriver. Alstrup. Poulsen. Klouborg. Visby. Søndergaard. Naturalier. Aflønning. Blichfeldt.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ginnerupstenen. Af Jytte Nielsen. 1995.


id: 1935
artikel: Ginnerupstenen. Af Jytte Nielsen. 1995.
stikord: Ginnerupsten. Karensminde. Hurup. Romersk jernalder. Christensen. Kjær. Nationalmuseet. Müller. Forening til Fremme af Undersøgelserne ved Ginnerup. Historisk Samfund. Mindesten. Thisted Museum. Danmarkshistorie. Hurup Sten- og Billedhuggeri.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ove Sø og Madstedborg. Af Willy Mardal. 1995.


id: 1936
artikel: Ove Sø og Madstedborg. Af Willy Mardal. 1995.
stikord: Ove Sø. Madstedborg. Voldsted. Fugle. Istid. Fastlandstid. Stenalderhav. Nationalmuseet. Tilflugtsborge. Bach Nielsen. Morup Mølle. Lilleborg. Højbak. Pilgaard. Fiskeri. Trap. Teglværk. Kalkværk. Jens Post. Pedersen. Damsgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En landsbys udvikling og afvikling. Af Aksel Kirk. 1995.


id: 1937
artikel: En landsbys udvikling og afvikling. Af Aksel Kirk. 1995.
stikord: Gudnæsstrand. Visbyå. Doverodde. Krik. Kirke. Udskiftning. Kreditkasse. Heltborg. Velstand. Drikkeri. Thybanen. Cykler. Andelsbevægelse. Købmand. Forsamlingshus. Gymnastik. Krig. Skole. Ullerup. Ginnerup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En gammel bryllupssang fra 1867. Af redaktionen. 1995.


id: 1938
artikel: En gammel bryllupssang fra 1867. Af redaktionen. 1995.
stikord: Bryllupssang. 1867. Christensen. Gettrup. Madsen. Hassing. Hassing Kirke. Andersen. Jensen. Forfatter. Sundby. Johansen. Hørdum.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Lidt sogne-, kirke- og præstehistorie. Af Elly Mardal. 1995.


id: 1939
artikel: Lidt sogne-, kirke- og præstehistorie. Af Elly Mardal. 1995.
stikord: Pedersen. Præster. Boddum. Ydby. Hurup. Christensen. Carstensen. Aschanius. Præsterække. Bruun. Deichmann. Brand. Ydby Kirke. Boddum Præstegård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1995.


id: 1940
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1995.
stikord: Generalforsamlingen. Vestergaard. Foredrag. Ribergaard. Krogh. Sørensen. Nielsen. Kristensen. Søndergaard. Vase. Weber. Hirsch. Mathiesen. Liversage. Bisgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Henning Nielsen. 1995.


id: 1941
artikel: Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Henning Nielsen. 1995.
stikord: Søndergaard. Ashøje. Jensen. Tangsig. Thorsen. Andersen. Rønhede.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1995.


id: 1942
artikel: Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1995.
stikord: Befrielsen. Søndergaard. Sydthy Kunstforening. Glarbo. Teik Hansen. Rønnau. Kaalund. Madsen. Sutton. Jernaldergård. Billedskole.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1995.


id: 1943
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1995.
stikord: Madsen. Thure. Vestervig. Sydthy Kommune. Jensen. Registrering. Sydthy Huset. Pensionister. Efterlønsmodtagere. Agger Havn. Thyborøn Færge. Vestervig Fjernvarme. Fyrspillene. Thisted Dagblad. Clausen. Thybanen. Hurup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mindeord over Tage Thure. Af bestyrelsen og redaktionen. 1995.


id: 1944
artikel: Mindeord over Tage Thure. Af bestyrelsen og redaktionen. 1995.
stikord: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Egnshistorisk Forening. Biblioteket. Hurup. Vestervig. Thure.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Bøger. Af Karsten Pedersen. 1995.


id: 1945
artikel: Sydthy Bøger. Af Karsten Pedersen. 1995.
stikord: Bøger. Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Udflugten til Lyngby. Af redaktionen. 1995.


id: 1946
artikel: Udflugten til Lyngby. Af redaktionen. 1995.
stikord: Befrielsen. Batteri. Lyngby. Forsamlingshus. Nielsen. Vestervig. Agger. Lyngholm. Jensen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forord. Af redaktionen. 1996.


id: 1947
artikel: Forord. Af redaktionen. 1996.
stikord: Stange. Altertæppe. Villerslev Kirke. Visby. Bronzealderen. Gravhøje. Ashøje. Høirup. Boddum. Søe.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Villerslev - en landsbykirke i Thy. Af Erik Hargaard. 1996.


id: 1948
artikel: Villerslev - en landsbykirke i Thy. Af Erik Hargaard. 1996.
stikord: Kalkmalerier. Villerslev. Jesus. Thomas. Restaurering. Reformationen. Jesus-barnet. Josef. Maria. Kvindedør. Søe. Jesu liv. Betlehem. Pilatus. Golgatha. Opstandelsen. Den hellige Sebastian.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Bronzealderarkæologi i Visby. Af Jens-Henrik Bech. 1996.


id: 1949
artikel: Bronzealderarkæologi i Visby. Af Jens-Henrik Bech. 1996.
stikord: Visby Sogn. Gravhøjenes land. Haack Olsen. Fredningslov. Voigt. Nationalmuseet. Nørhedegård. Bronzealder. Stenkister. Kvægavl. Agerbrug. Langhøj. Bronzealderbopladser. Villerslevvej. Bronzealdergård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forord. Af redaktionen. 1997.


id: 1971
artikel: Forord. Af redaktionen. 1997.
stikord: Oldtidskirkegården. Skibsted Fjord. Andersen. Ydby. Fyrspillene. Munk. Troldmanden. Refs. Tryllekunstner. Naturfredning. Lundhøj. Restaurering. Stormflod. Heltborg Museum. Lodbjerg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Restaureringen af jættestuen. Af Torben Dehn. 1997.


id: 1972
artikel: Restaureringen af jættestuen. Af Torben Dehn. 1997.
stikord: Jættestue. Lundhøj. Kristensen. Hansen. Skov- og Naturstyrelse. Nationalmuseet. Fredniung. Nielsen. Østergård. Ullerup. Visby. Illustreret Tidende. Nielsen. Petersen. Stenalderen. Vegetationshistorie. Lind.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthys stednavne. Af H.G. Tybirk. 1997.


id: 1973
artikel: Sydthys stednavne. Af H.G. Tybirk. 1997.
stikord: Skjoldborg. Heltborg. Ydby. Hardsyssel. Hassing. Ove Sø. Harring. Sjørring. Skyum. Hørdum. Boddum. Heltborg-Ginnerup. Dover-Ydby. Krik. Ø. Vandet. Villerslev. Uglev. Flovlev. Barslev.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fra Refshedegaard til Den kongelige Livgarde. Af Aage H. Mikkelsen. 1997.


id: 1974
artikel: Fra Refshedegaard til Den kongelige Livgarde. Af Aage H. Mikkelsen. 1997.
stikord: Mikkelsen. Ydby. Snedsted. Christensen. Nørgaard. Thisted. Hurup. Strygejernet. Det gule Palæ. Hedegaard. Refshedegaard. Livgarde. Hest. København. England. Hjemsendelsespas. Statsbankerot. Djørup. Brygger. Stavnsbånd.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: